Přeskočit na obsah

My jsme tady doma je to naše hra a naše pravidla

  • M

Za vším je to, jak vnímáte sebe a svoje okolí, můžete sebe a svoje okolí vnímat objektivně nebo subjektivně, nemůžete současně sloužit objektivitě a subjektivitě, nemůžete ani být uprostřed mezi objektivitou a subjektivitou není zde pro vás žádná střední cesta. Bůh to je objektivita a Satan je subjektivita, pokud sloužíte Satanu, tak se z vás stanou hříšníci, co žijí v očistci. Každé vaše vítězství v této hře o hodnoty je jenom iluze, protože každý zisk je spojen se ztrátou, není možné zde něco získat, aniž bychom i něco ztratili! 

Nejmocnější je zde reklama, která nás klame od narození do smrti, naše moderní kulturní civilizace se točí mnoho století okolo reklamy, reklama dělá z lidí loutky, které ovládají ti, co mají výhody, které si nezaslouží. Války a pandemie v nahotě odhalují moc reklamy, pokud bychom reklamu dokonale všude eliminovali, tak by naše kulturní civilizace zanikla! Jak může stát vyhlásit státní smutek, když zemře starý prezident?

Jde zde jenom o reklamu na to, že je prezident nenahraditelná celebrita, ve skutečnosti je ale prezident jenom bezcharakterní herec, který si zde mediálně hraje na prezidenta, konzumní společnost neřídí mocní politici, konzumní společnost řídí všude jenom ekonomika a inteligence. 

Vše, co je v rozporu s vesmírnými a přírodními pravidly to je reklama, s reklamou přichází i cenzura která eliminuje odpůrce svaté reklamy na zázraky. Nevěřte na zázraky, které vám slibuje reklama, nebude vám líp po; smrti, volbách, zakoupení zboží nebo služby, modlitbě, meditaci atd. líp vám bude, pokud nebudete věřit na reklamu, která z vás dělá hlupáky a tím i žebráky. 

Vše je zde naprogramovaný dočasný evoluční proces, jsi jenom levným genetickým materiálem na evoluční pokusy. Často se lidi ptají a jaký má vlastně život smysl, když je jistě čeká smrt? Smysl života je v tom že sloužíte profesionálně společnosti a společnost vás za to dobře odmění, dobrota je žebrota. 

Problémem je to, že zde není ten, co by se zavděčil všem, minulost nám ukázala to, že i rozhodnutí většiny může být evolučně chybné, jenom čas má dost času na to, aby poznal, které rozhodnutí je správné, a které je chybné. Přenesme se sto let do minulosti a podívejme se kriticky na to, jak lidi mysleli a žili, najednou si uvědomíme to, že lidi před sto lety věřili díky reklamě na hlouposti a pitomosti, a tak v mnohém chybovali. 

Komu není dobré rady, tomu není pomoci, proč všude mnoho století odmítáme dobré rady, které nám nabízí vesmírné a přírodní zákonitosti? Máme všichni reklamou přeprogramované mozky, z lidí se stali jenom ubohé loutky, které ovládá reklama, zlo spáchal ten, kdo zde má výhody, které si nezaslouží, ryba smrdí od hlavy. Zázrak zmizí, když už víme, jak to funguje.

Duha na obloze, byla dlouho pro lidi božím zázrakem, jakmile věda odhalila to, jak duha vzniká, tak zázrak zmizel. Náboženství je založeno na tom, že lidi věří na zázraky, s příchodem vědy a techniky přestalo náboženství už mít logický smysl, protože věda odhalila to, jak všechny zázraky v náboženství fungují a že to nejsou zázraky. V současnosti je profesionalita u většiny specializací založená na tom, že konzumenti nemají informace o tom, jak to profesionálové a politici dělají, tajemství je základem profesionality a moci.

Podívejme se na současnou pandemii, zde má nový virus tajemství a díky tomu je úspěšný, jakmile se nám podaří tajemství nového viru odhalit, tak už nebude virus úspěšný. Nebo se podívejme na sociální příživníky, co se odmítají přizpůsobit konzumní kultuře a mediálně tvrdí že jsou u nás diskriminováni, jakmile odhalíme všechna tajemství úspěšnosti těchto ekonomických parazitů, tak zde už nebudou problémy s nepřizpůsobivými příživníky, u kterých je veliká kriminalita.

Ideálním systémem na odhalování tajemství je GVKB čip do hlavy, který odřízne pitomý mozek od reality, jako první začne dávat čipy do hlavy Čína. Mozek bude existovat jenom ve virtuální GVKB realitě, kde bude pod kontrolou GVKB umělé inteligence. Civilizace je založená na tom, že se zde přirozené nahrazuje za umělé, proto bude zde vše optimálně řídit díky GVKB čipům, jenom GVKB umělá inteligence. Náboženství je založeno na víře v zázraky, politika je založená na víře v politické sliby, které politici nedokážou splnit, a proto politika nefunguje a výměna starých politiků za nové politiky po volbách je jenom mediální divadlo pro naivní hlupáky.

Víra odsouvá problémy do budoucnosti a není schopná řešit problémy v současnosti, proč čerti potřebují věřit na zázraky to je základní otázka, kterou si musíme položit. V životě čertů je mnoho problémů, se kterými si čerti neumí poradit, a tak věří na zázraky, zdrojem našich problémů jsou padělky, které nemají hodnotu, kulturní civilizace existuje díky padělkům, proto tak rádi z civilizace utíkáme do přírody, kde nejsou padělky. Teorie je padělkem praxe, peníze jsou padělkem lásky, politika je padělkem náboženství, porno je padělkem sexu, svaté knihy jsou padělkem lidové moudrosti, reklama je padělkem pravdy atd.

Chybujeme, protože spěcháme, a tak vše pozorujeme jenom z dálky, jenže z blízka vše vypadá jinak. Z blízka spatříme to, že žijeme v konzumním očistci, ve kterém čerti z dálky vypadají jako andělé, padělali jsme přírodní ráj a ten padělek se jmenuje konzumní očistec. Nehledejte v konzumním očistci Stvořitele nebo anděly, zde je jenom Satan a čerti. Už brzo dojde k tomu, že se začnou čerti nahrazovat za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty a hříšní čerti se z civilizace odsunou do konzumní rezervace a zde se oddělí muži od žen, aby se už hříšní čerti nerozmnožovali jako invazní druh, nejsou čerti tak zde není očistec.

Jsi hříšník tak se ve zpovědnici vyzpovídej, pokud by zde bylo přátelství tak by zde nebyla hříšnost, díky tomu že jsme se naučili mluvit a jsme gramotní tak zmizelo mezi lidmi přátelství a místo něj je zde hříšnost a zpovědnice pro hříšníky. Místo přátelství je zde všude jenom obchod a protekce, proto si pořizujeme psy, abychom měli levný padělek přátelství. Jaký je to přítel, který na vás nemá čas a nikdy vám nekoupí dárek, vše je zde jenom hra o peníze a výhody, problémem této hry jsou špatná pravidla, která určuje veliká organizace, ve které je rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole.

Nebude to už trvat dlouho a místo lidí zde budou jenom roboti, tím zde skončí hříšnost, protože roboti nebudou mluvit mezi sebou a místo mluvení zde budou jenom naprogramované ovladače, tím nebudou mít roboti subjektivitu a budou jenom statistickým číslem. Kořenem všech chyb zde jsou padělky, nemáme originál, a tak jej nahradíme padělkem a tím originál ztratí svoji hodnotu. Člověk je padělek opice, jak došlo evolučně k tomu, že je člověk padělkem opice?

Příčinou je inteligentní virus, který nám umožnil používat řeč, a později přišla i gramotnost. Jelikož padělek nemá žádnou hodnotu tak došlo k tomu, že se lidské padělky eliminovali pomocí válek nebo pomocí epidemie, lidských padělků je zde jako sraček a podle toho se zde i s lidskými padělky zachází, Bible nám odhaluje pomocí mytologie to, jak zde docházelo ke vzniku lidských padělků a jak jsme padělali přírodní pravidla na lidská pravidla která stojí za hovno a jsou nám na hovno. 

Originál jsou vesmírná a přírodní pravidla, která se nezměnila za milion let a nezmění se ani za milion let, lidská pravidla se neustále podle situace mění, protože je to ubohý padělek s nulovou hodnotou. Kulturní civilizace je továrna na padělky, originalita je zde vzácnou výjimkou. Ježíš Kristus je nejúspěšněji padělatel pravdy v dějinách lidstva, on hlásal dobrotu a dobrota je žebrota, dobrotu si musí každý zasloužit, nemůžeme být dobří k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží, kdo zaseje plevel ten i plevel sklidí. Naštěstí už brzo budou lidské padělky odsunuti z civilizace do rezervace a robot prezident bude vyznamenávat roboty, nejsou padělky tak nejsou s padělky problémy.

Proč je bývalý otrok špatným hospodářem? Problémem je zde genetika a výchova, dobrý otrokář je geneticky a výchovou připraven k tomu, aby byl dobrým otrokářem, lidově řečeno, blázen nemůže vést blázny, protože je dovede jistě do blázince. Jaký má smysl chodit k demokratickým kapitalistickým volbám, když na kandidátkách jsou jenom bývalí otroci, co zde budou špatným otrokářem, který myslí jenom na to, jak si rychle nahrabat co nejvíce peněz a výhod a na otroky z vysoka sere, protože otroků je zde jako sraček a tak se ve válkách otroci po milionech eliminují, protože zde jsou na hovno, tragédie je pokud stářím v nemocnici zemře prezident to se najednou státní smutek na dlouhou dobu vyhlašuje, jenom ve smrti je zde rovnost mezi otrokáři a otroky.

Otroctví neskončilo, jenom místo okovů na nohou, zde jsou moderní ekonomické a politické okovy. Podívejme se na elitu, která neustále padělá pravdu, a tak z nás dělá už mnoho tisíciletí hlupáky a tím i chudáky, odstraňme z civilizace možnost cokoli padělat a naše civilizace založená na padělání rychle zanikne. Všechna naše pravidla, podle kterých v civilizaci existujeme, to jsou padělky, a proto je pro nás tato civilizace konzumním očistcem. Ten druhý je padělek, který vytváří padělky, nikdo si nedokáže sebekriticky přiznat to, že je ubohý padělek, který dělá padělky.

Problém s nepřizpůsobivými příživníky, u kterých je veliká kriminalita je problémem evolučních genetických padělků, s originálními zaměstnanci nejsou problémy a o tom to je, musíme konečně rozdělit lidi na originály a padělky, originální člověk nelže a nekrade, padělek lže a krade, z díla poznáme, kdo je originál a kdo je padělek. Ano, z padělku originál neuděláš. Nadbytek vzniká díky nedostatku, vaše levná práce je zdrojem zisku pro milionáře, soudy a policie chrání v demokratickém kapitalismu milionáře, co na vás egoisticky parazitují od narození do smrti pomocí protekce a výhod, rovnost je zde jenom v tom, že je zde každý dočasným evolučním experimentem.

Někdo zde za měsíc má čistý bezpracný zisk milion korun a jiný je žebrajícím bezdomovcem, který spí pod mostem. Často je slyšet že každý má možnost se stát milionářem, to je teorie, která v praxi nefunguje, každý zde má svůj osud a většinou kdo se narodil v rodině milionářů, ten se i stane milionářem. Ano, z padělku originál neuděláš, podívej se na sebe do zrcadla a spatříš evoluční padělek, rozděluji organizace a lidi na neúspěšně padělky a úspěšné padělky, každý úspěch organizace nebo člověka je zde dočasný, protože padělek nemůže být trvale úspěšný.

V minulosti církev tvrdila, že každý je hříšníkem, do byla jenom částečná pravda, správně měla církev tvrdit, že každý je padělkem boha. Bible a jiné svaté knihy to je ubohý padělek víry boha, bůh to je vesmír a příroda, protože jenom ona dokáže dělat zázraky, lidi dokážou dělat jenom padělky, které vydávají za svaté zázraky.

Nestačí v EU certifikovat kvalitu u zboží a služeb, je třeba začít s certifikací kvality u lidí v EU, od narození do smrti se bude muset každý občan EU každoročně dostavit do obvodního centra kontroly kvality lidí v EU, a pokud někdo nedostane certifikaci kvality tak bude okamžitě vykopnut z EU bez zlatého padáku, pro nikoho nebudou výjimky a imunita, padni, komu padni.

Nejsme v EU tak bohatí, abychom zde měli mnoho nekvalitních genetických subjektů, se kterými je jenom mnoho problémů. Pořádek je o tom že přemístíme to, co je špatné do koše, ostatně nic nového pod sluncem v přírodě se taky automaticky eliminuje vše, co je geneticky špatné a nikomu to nevadí. EU nemůže být sociálním ústavem pro ubožáky, co zde neplatí veliké daně, a ještě by chtěli od EU peníze, které si nezaslouží.

Už bylo dost populismu, který nefunguje, musíme přejít k tomu, že vše v EU bude řídit jenom EU umělá inteligence, která to spočítá všem lenochům a parazitům. Pandemie je následkem toho, že je zde nadbytek ubožáků, jak si to dneska uděláme takové to i zítra budeme mít, zaměstnavatelé potřebují kvalitní mladé zaměstnance, a tak je i v EU dostanou, nekvalitní zaměstnanci a funkcionáři už v EU nebudou a budou si muset hledat zaměstnání mimo EU.

Mnohé je zde na hovno, a tak čekáme na zázraky, náboženství slibuje zázraky po smrti, politici slibují zázraky po volbách, reklama slibuje zázraky po zakoupení zboží nebo služby, lékař slibuje zázraky po užívání zázračného léku, nebo po operaci atd. Proč musíme dlouho čekat na zázraky, vše se dneska zrychluje a u zázraků k žádnému zrychlení nedošlo, kde je chyba v tomto systému?

Chyba je v tom, že jsme ještě lidi nenaskenovali a jejich těla eliminovali v krematoriu. Jakmile bude naše existence jenom ve virtuální realitě a už tak nebudeme potřebovat k ničemu; tělo, mozek, inteligenci, vzdělání, peníze, smlouvy, rodinu atd. tak konečně dojde k urychlení zázraků. Prvotním hříchem je nahrazení starého na nové, pokud by zde pro opice nebyl možný hřích tak by nikdy nevzniknul člověk a civilizace.

Každá víra ve svaté zázraky je proti tomu, aby se staré nahradilo za nové, a tak dochází k zaostalosti a bídě. Naše ubohé školství je klasickou ukázkou víry ve svaté zázraky a neschopnosti nahradit staré školství za nové digitální školství, kdy studenti nechodí do školy a učí se doma díky internetu. Stejně tak by mohli být doma byrokrati a politici, vše jde dneska řešit přes internet, takto ušetříme mnoho času, který ztrácíme cestou do zaměstnání a ušetříme i veliké náklady za dopravu autem nebo hromadnou dopravou. 

Zdrojem všech problémů je naše subjektivita a neschopnost být objektivní, podívejme se na mravence, zde není subjektivita a mravenci jsou objektivní, a proto jejich společnost funguje bez problémů mnoho miliónů let. Subjektivně je ten druhý; vůl, svině, blázen, deviant, psychopat, blbec, neandrtálec, pitomec, neznaboh, jinověrec, hříšník atd. je to snadné pokrytecky soudit a je těžké pochopit a pomoci tomu kdo je na tom zle.

Ten druhý je oblečená opice, vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si oblečené opice hrají na to, co nejsou, války v nahotě odhalují to, že jsme oblečené opice, co věří na to, že jsou lidi. Realita to je napětí mezi protiklady, a tak je zde napětí mezi časem a prostorem, tato energie zde se vším pohybuje, a tak jedinou jistotou, zde díky změnám nejistota je. Z dálky vše vypadá jinak než z blízka, vše je zde jenom hra podle pravidel a pravidla pro zvířata a rostliny určuje situace, pro lidi pravidla určuje zase organizace, za porušení pravidel trest je a ten kdo pravidla neporušuje obměněn zase je.

S příchodem digitalizace se konzumní společnost začala velmi rychle měnit, a tak neustále staré zaniká a nové vzniká, na lidi jsou kladeny veliké nároky a odměny za práci se všude snižují. Statistika sebevražd objektivně odhaluje jak na tom společnost v nějakém času a prostoru je, všichni si plní povinnosti a nikdo nemůže za to, že všude rychle narůstá statistika sebevražd.

Dá se v Praze normálně žít z minimální mzdy? Z minimální mzdy zde může žít akorát někdo kdo bydlí u rodičů a rodiče jej živí, založit dneska rodinu a mít děti to je jistá cesta do blázince, používáme antikoncepci a potraty, protože život zde už nemá pro nás koncepci, každý problém má jistě i svoji příčinu, lidí je všude jako sraček, a tak život lidí všude stojí za hovno, ti, co jsou nahoře díky protekci z vysoka serou na ty, co jsou dole, neřešte to, co stejně nevyřešíte, líp už bylo, bude jenom hůře.

Čas má dost času na to, aby mohl poznat u lidí jejich inteligenci, jenom z díla poznáme skutečnou inteligenci člověka, pokud je zde dílem člověka pitomost, tak to dílo stvořil pitomec, nebo pitomci. Vše, co končí na ismus; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, hinduismus, humanismus, centralismus atd. to je pitomá ideologie, která v praxi nefunguje. Prý jsme ateistickým národem, to je ta největší lež, nejsme ateistickým národem, ale máme zcela jiného boha, než mají ostatní kultury, naším bohem jsou všechny chemické drogy; jako je; pivo, víno, slivovice, cigareta, marihuana, pervitin, léky na deprese atd. naším chrámem jsou hospody a restaurace. 

Vše je o reklamě, která nás klame od narození do smrti, někde lidi věří na Ježíše Krista, jinde zase věří na Buddhu, u nás věříme na pivo a cigarety. Jakmile dáme konečně všem lidem do hlavy GVKB čipy tak zde už nebude problém s vírou a politikou, protože se ze všech lidí stanou roboti na dálkové ovládání, co bylo, to bylo, teď je digitální doba, a tak už brzo dostaneš GVKB čip do pitomé hlavy, abys byl inteligentním robotem, na dálkové ovládání.

Nejde si nevšimnout toho, že čím větší zde máme v živém systému funkci, tím méně zde pro systém i pracujeme, nejvíce zde pro systém pracují ti, co pracují jako otroci zadarmo. Pokud získáte funkci prezidenta Vesmírné unie tak nemusíte vůbec pracovat, protože zde platí klasické heslo, rozděluj a kraluj. Aby nebyl prezident Vesmírné unie ohrožen konkurenty na životě, tak je jeho identita dokonale utajená a nikdo tak ve vesmíru jistě neví, jak se prezident Vesmírné unie jmenuje a kde on žije.

Dobře se jako prezident Vesmírné unie ve vesmíru utajil a dobře si i žil, o tom to je. V mnohém se funkce prezidenta Vesmírné unie podobá bohu a mnozí si tak logicky i myslí to, že prezident Vesmírné unie je bůh, který z ničeho stvořil rychle a snadno vesmír a život, ale zapomněl si to bohužel patentovat, a tak každý pitomec si zde hraje na boha.

Je těžké odvolat prezidenta Vesmírné unie z jeho funkce, protože nikdo neví, kdo to je a kde on je, stejně tak je i nemožné zrušit funkci prezidenta Vesmírné unie, protože nikdo neví nic o této funkci a mnozí skeptici dokonce i tvrdí že žádná funkce prezidenta Vesmírné unie ve vesmíru není, a proto logicky nejde ani tato funkce zrušit, kde nic není, tam nejde nic ukrást. Nejlepším lékem na psychiku je radost z dobré práce, člověk byl evolucí stvořen k práci a bez práce nemá jeho existence zde smysl, a tak má nemocnou psychiku.

Dávat psychiky nemocným lidem v psychiatrické nemocnici léky na psychiku je chybou, protože léky mohou vyléčit jenom tělo a nemohou léčit psychiku, která je nemocná proto, že zde není pro lidi dostatek dobré práce. Jak vlastně došlo evolučně k tomu, že místo dobré práce je pro lidi špatná práce to jistě musí mít nějakou skrytou příčinu? V bibli je mytologický příběh o tom, jak Eva natrhala ovoce ze zakázaného stromu v ráji, když s Adamem toto ovoce pojedli, tak se naučili mluvení a jakmile začali mluvit, tak byli vyhnáni z psychického ráje do psychického očistce, protože se z nich stali hříšní neznabozi. 

Mluvení je prvotní hřích, dokud dítě nemluví tak je bez hříchu, čím více umíme mluvit, tím většími jsme i hříšníky. Představme si společnost, ve které lidi neumí mluvit a jsou tak logicky i negramotní, v takové společnosti by lidi nelhali a tím by nemohli ani krást. Pořizujeme si psy, protože psi nemluví, manželství je pro nás očistcem, protože mluvíme, používáme antikoncepci a potraty, protože mít děti ve světě kde lidi mluví to nemá logickou koncepci.

Mluvení je pro mnoho lidí tvrdou drogou, na které jsou závislí, proč na mobilní telefony nedáme varování, že mnoho mluvení škodí psychickému zdraví a že ticho léčí. Inteligentní program, který z fotky pozná charakter člověka, stačí jenom naučit program rozpoznávání obličejů a vztahů obličeje s charakterem člověka a otestování v praxi, tento program nebude dobře fungovat u mladých lidí, protože zde ještě není charakter. Hodně by tento program mohl pomoci při výběru zaměstnanců a seznamování, jenže každá výhoda je spojená s nevýhodami, a tak by došlo k diskriminaci mnoha lidí, co vypadají tak že to jsou bezcharakterní devianti. 

Ten, kdo dlouho pracuje s cizími lidmi, dokáže z tváře poznat charakter člověka, každý člověk je originál, který se neustále mění díky věku a situaci, charakter to jsou charakteristické vlastnosti člověka, čím více člověka známe tím více i o něm máme charakterových vlastností. Necharakterizuje nás jenom obličej, je zde i; pach, otisk prstu, hlas atd. rozpoznávání lidí a věcí je základem pro to, abychom mohli existovat ve složitém časoprostoru, nebude to už trvat dlouho a budou zde roboti, co se podívají na člověka a okamžitě poznají, jak se ten člověk jmenuje a jaký má charakter.

Přijde doba digitálního sledování a lidi už nebudou moci lhát a krást, protože dostanou šokové obojky na krk a jakmile poruší zákony nebo pravidla tak okamžitě dostanou elektrický šok. Vše, co je živé to bylo vytvořeno a nastaveno k nějakému osudu který nejde změnit, to znamená, že vše, co je živé to je loutkou, kterou mnohé ovládá, svoboda a rovnost je utopie, mnozí si logicky kladou otázku má smysl žít, když stejně jsme zde dočasně a vše co jsme pracně získali, to připadne dědicům nebo společnosti.

Podívejme se na statistiky vědecky a zjistíme, že pro ty, co jsou nahoře, má život smysl a pro ty co jsou dole, nemá život smysl, následkem jsou kariéristické závody mezi pitomci. Naše inteligence je schopnost vybrat si z mnoha možností to co je pro nás správné, vybíráme většinou pomocí porovnávání, problém nastane tehdy, když si nemůžeme vybrat a jsme nucení k tomu, že se z nás stávají jenom pitomé loutky.

Nemožnost si vybrat to je obyčejné ekonomické vězení a logicky myslíme na to, jak z ekonomického vězení utéci, jenže ono není kam utéci, protože z jednoho ekonomického vězení, utečete do jiného ekonomického vězení, kde je zakopaný pes? Podívejme se na internet z hlediska diskriminace, vyhledávače diskriminují stránky, které porušují pravidla, která určují vyhledávače, moje hra a moje pravidla o tom je diskriminace v; ekonomice, politice, náboženství, školství, podnikání, obchodě, vědě, technice, reklamě atd.

Diskriminace není jenom v lidské společnosti, setkáme se s ní běžně i v přírodě. Nejvíce vnímáme ekonomickou diskriminaci, která lidi rozděluje na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Diskriminace je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá u rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké organizaci bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince.

Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě; vzhledu, víry, přesvědčení, pohlaví, věku, rodokmenu, moci, peněz, programů, informací, dogmat, inteligence, vědomostí, zdraví, osudu, jazyka, situace atd. Socialismus se pokusil o zrušení diskriminace mezi těmi, co jsou nahoře a těmi co jsou dole, následkem bylo ekonomické zhroucení socialismu a návrat ke kapitalismu.

Mediálně často slyšíme o diskriminaci ekonomických přistěhovalců z Indie, problém je v tom že tito přistěhovalci z Indie porušují pravidla vyspělé společnosti a chovají se zde jako v zaostalé Indické společnosti. Řešením je zde odsun všech těchto ekonomických přistěhovalců zpět do Indie. Podobný problém je zde i s lidmi co jsou pod vlivem Islámu, který jim přeprogramoval chybně mozek.

My jsme tady doma je to naše hra a naše pravidla, ten, kdo bude porušovat naše pravidla bude potrestán návratem zpět do zaostalé společnosti. Není zde ten, co by se zavděčil všem, každý člověk je originál v originální situaci, která se neustále mění, a tak se i mění člověk, veškerá ekonomika a morálka je o tom, abychom nelhali a nekradli, vše, co dáváme to nazpět dostáváme, komu není dobré rady, tomu není ani pomoci. Nikdo neunikne trestu za svoje hříchy; války, pandemie, stres, deprese, drogy, extrémismus, populismus, kariérismus atd. jsou trestem za to, že lžeme a krademe. 

Každý hříšník si myslí že nebude potrestán za svoje hříchy, kdo je zde tím, kdo trestá hříšníky za jejich hříchy, strážcem morálky a ekonomiky je zde inteligence v nás a okolo nás, není zde žádný všemocný Bůh nad námi a Satan pod námi, to jsou mytologické pohádky. Meditace a modlitba to je jenom placebo které vám nepomůže, jediné, co vám může pomoci je nelhat a nekrást, pochopte to, že jste tím, čemu sloužíte, pokud sloužíte tmě tak žijete ve tmě, pokud sloužíte světlu tak vše vidíte, a tak nepotřebujete už lhát a krást.

Z díla poznáme tvůrce, proč je na internetu většina uživatelů internetu zařazená do kategorie pitomí trollové? Vše zde je o kauzalitě, která praví za vším, co nám, způsobuje deprese a stres je ekonomický amatérismus, vše, co končí na ismus (feudalismus, socialismus, kapitalismus, humanismus) to je reklama na ideální ekonomickou realitu, jenže ekonomická realita nemůže být ideální, protože dobrota k cizímu je žebrota!

Organizace dělají z lidí pitomé loutky a rozdělují loutky na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, to nevyhovuje pitomým loutkám, co jsou dole, a tak je zde snaha o ideální realitu, ve které bude každá pitomá loutka díky protekci nahoře. Moderní věda a technika začíná s tím, že se lidská práce nahrazuje za práci; strojů, robotů, programů, umělé inteligence atd.

Jelikož se lidem na světě daří dobře, tak za každých 50 let se na světě počet pitomých lidí zdvojnásobí, největší přírůstek pitomých lidí je tam, kde rostou banány a díky teplu pitomci nepotřebují investovat do topení a drahého bydlení. Společnost se musí postavit ekonomicky tak, aby se pitomci naučili optimálně profesionálně investovat od 10 let do 70 let, ekonomická globální negramotnost je luxus, který si nemůžeme dovolit.

%d