Přeskočit na obsah

V totalitě nikdy nevíte, za co vás eliminují

  • V

Prioritou je eliminovat zaostalost. Většina lidí na světě je zaostalých a následkem jsou zde problémy, na které není řešení, je třeba pochopit to, že prioritou je eliminovat zaostalost, zavedou se každoroční testy na kvalitu lidí a nekvalitní lidi se budou dávat do masových konzerv společně s drůbežím separátem, to není cynismus, to je ekonomika, která neuznává svatý dogmatismus. Člověk je otrokem od narození do smrti, tvrzení že nejsme otroky je svatý dogmatismus, jsme zotročení fyzicky a psychicky více než si to uvědomujeme, systém je postaven na kontrole a trestu, dobrota je zde žebrota. Války, konflikty, krize atd. nám v nahotě odhalují naši zaostalost, vždy zde bylo násilí člověka k člověku, nejsme ovce, jsme lidi a svatý dogmatismus se snaží z nás udělat pomocí přeprogramování myšlení ovce, se kterými si může dělat, co chce elita složená z psychopatů a deviantů.

Vyspělá kultura logicky potřebuje vyspělé lidi, je třeba eliminovat chyby v nás a okolo nás, nebudeme mít smilování s chybnými lidmi, co lžou a kradou, takový člověk skončí v masové konzervě společně s drůbežím separátem, nejsou na světě chybní lidé, tak nejsou zde s chybnými lidmi už žádné problémy. Lidi dělají chyby a nechtějí se poučit ze svých chyb, na lidi platí jenom policejní totalita, která nemá smilování s lidmi, co chybují, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita. Vše se dneska dělá ve velkém, a tak budeme ve velkém dávat chybné lidi do masových konzerv společně s drůbežím separátem, vše se ekologicky recykluje a logiky musí i dojít na to, že budeme globálně ekologicky recyklovat ubožáky, co mají nulovou hodnotu.

Skončí doba, kdy sociální stát podporoval lenochy a parazity, kdo nebude platit veliké daně, ten skončí v masové konzervě, společně s drůbežím separátem. Pokud statisticky vyhodnotíme život průměrného člověka v Praze, tak zjistíme to, že většina jeho života byl promrhaný čas, to jistě musí mít nějakou skrytou příčinu? Tou příčinou jsou chybné priority, jaký to má smysl a logiku mít každý den sex, když díky antikoncepci nebo sterilizaci, nebudou ze sexu děti, to je jenom promrhaný čas. Jaký to má smysl, pracovat jako otrok v Amazonu, když je to mizerně zaplacená těžká práce, to je jenom promrhaný čas. Jaký to má smysl studovat vysokou školu, když po vystudování neseženete uplatnění v tom, co jste vystudovali, to je jenom promrhaný čas.

Jaký to má smysl chodit volit politiky, když na kandidátkách jsou jenom staří idioti, co umí jenom lhát a krást, to je jenom promrhaný čas. Jaký to má smysl číst svaté knihy (Bible, Korán, Bhagavadgíta), když zde jsou samé svaté lži, to je jenom promrhaný čas, egoistický člověk přeci stvořil bohy a náboženství ke svému egoistickému obrazu, aby mohl tak snadno dělat z druhých hlupáky a chudáky. Jaký to má smysl koukat na barevný monitor (mobilní telefon, notebook, televize) to je promrhaný čas, vše se zde neustále v kruhu opakuje, k čemu jsou mi informace o tom, že je někde nějaký problém, nebo nějaká katastrofa, každý má svých problémů dost, nikdo mu s jeho problémy nepomůže.

Promrhaný čas je jako rakovina, která napadala konzumní kulturu, je třeba tento problém začít konečně do hloubky řešit jinak dojde k tomu, že zde místo lidí budou GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí a robot prezident bude vyznamenávat roboty, protože u robotů není už problém s promrhaným časem, roboti totiž neznají sex, protože roboti v továrně vyrábějí roboty. Vše je o základech, to, co nemá základy to je nemocné, základem života jsou správné závislosti, to, co je správné pro mě to nemusí být správné pro tebe, nemohu vám proto dát seznam správných a chybných závislostí tak jako to dělají ti, co si zde hrají na svaté autority, tento svět je v pohybu hmotném a psychickém, to, co bylo včera správnou závislostí, to bude zítra chybnou závislostí, proto máme inteligenci, abychom díky ní poznali, co je pro nás dneska správnou závislostí.

Nenechte si přeprogramovat mozek od; politiky, náboženství, vědy, techniky, reklamy, pohádek, módy, pověr, mytologie, symbolů, fetišů, rituálů, demagogie, extrémismu atd. je to tak snadné se uzavřít do svého světa, jenže následkem je nemoc! Komu není rady, tomu není pomoci, na sociálních sítích lidi naříkají na svoje problémy, a když jim poradíte, aby změnili svoje priority, tak vás neposlechnou, protože jsou uzavření do svého ubohého světa. Podobná situace je se starými lidmi, co nám zde vládnou chybně, jsou to nemocní lidé, co by se měli léčit a na jejich místa by měli nastoupit lidi, co jsou testováni každý měsíc fyzicky a psychicky.

Slepý nemůže vést slepé, nemocný nemůže léčit nemocné atd. z díla poznáme tvůrce, popularita je zde dočasně, dílo je zde trvale, vše, co dáváš to i nazpět dostáváš, je to tak snadné kopírovat cizí dílo, podívejme se na vysokoškoláky, jsou to jenom levné kopie s nulovou hodnotou, protože nemají praktické zkušenosti, a tak amatérsky chybují. Základní otázka vesmíru a života má jednoduchou odpověď, jak si to uděláš, takové to máš, nechtěj násilím změnit cizí lidi, chtěj změnit sebe, a to co je blízko okolo tebe, dobrota je žebrota!

V současnosti si nevíme rady s; degenerací, zaostalostí, přelidněním, špínou, náboženstvím, politikou, reklamou, ekonomikou, složitostí, extremismem, vandalismem, pokrytectvím, kariérismem, příživníky, lenochy atd. celý systém je postaven na pravidlech a limitech která se mají dodržovat, jenže každý člověk je originál a potřebuje i originální přístup. Lidi globálně psychicky naskenujeme pomocí GVKB dotazníků, co budou na internetu a po naskenování se lidi globálně nahradí za inteligentní GVKB roboty, co budou využívat informace získané ze skenování lidí, člověk to byla testovací evoluční verze, finální verzí je GVKB robot, který nelže a nekrade. Poslední člověk na světě skončí nahý v zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic.

Vím, kde je zakopaný pes! Pes je zakopaný v tom, že dobrota je žebrota, po celý život narážím neustále na to, že dobrota je žebrota, přesto naše lidská kultura pokrytecky hlásá mnoho tisíciletí dobrotu, a tím uvrhuje dělnickou třídu do žebroty. Člověk je egoistický invazní druh, který se obrazně podobá medúzám, v lidském podvědomí je bezcitnost a pokrytectví, to nemůže změnit vymývání mozků, pomocí drog nebo dezinformací, z čerta anděla neuděláš. Vše je zde divadlo, ve kterém si čerti hrají na anděly, největší lidskou lží je víra v boha, který dělá zázraky, člověk stvořil boha ke svému obrazu. Stvořitelem všeho je zde; evoluce, čas, inteligence, energie, program, informace, pravda, láska, víra, štěstí, práce atd. bůh je jenom symbolická svatá hůl, o kterou se opírají duševně slabí hlupáci, co nemají objektivní informace o tom, jaká je zde čistá pravda.

Pokud bůh není, tak je třeba eliminovat; hnutí, sekty, náboženství, politiku, reklamu, pohádky, pověry, rituály, mytologie, fetiše, symboly, dogmata atd. ohněm a mečem, živý systém to je programově řízený dočasný evoluční proces, vše je zde jenom testovací evoluční verzí, protože je třeba staré nahrazovat novým. Je třeba zavést kontrolní digitální systému do praxe, místo chybuje a pracujete pomalu, máte výpověď, zde bude násilné eliminování, a mrtvý člověk se dá do masové konzervy, společně s drůbežím separátem. Většina lidí na světě tak skončí brzo v GVKB masové konzervě, nebudou zde výjimky pro ty, co jsou nahoře a mají zde výhody a jistoty, které si nezaslouží, GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, lidi zde budou jenom na podřadné špinavé fyzicky namáhavé práce, na které se nevyplatí nasadit drahé stroje a drahé roboty.

Policejní GVKB roboti zde zajistí globálně pořádek, už se zde nebude lhát a krást, bude zde GVKB totalitní globální režim, ten, kdo nesplní optimálně a rychle rozkaz od GVKB robota, ten skončí v masové konzervě, společně s drůbežím separátem. Vše je zde závod o hodnoty, ten, kdo je za ostatními z toho má blbou náladu, za ostatními mohou být nejenom jednici ale i; organizace, ideologie, kultury, civilizace, unie, národy atd. je to obrazně jako ve sportu, někdo je pomalý a jiný je rychlý, nikoho nezajímá, proč jsi pomalý, ale každého zajímá jenom jak být před ostatními, a mít z toho užitek. Z díla se pozná tvůrce, dříve se postavil most a ten lidem sloužil velmi dlouho, dneska most spadne stářím už za velmi málo let, dále je zde móda, kdy si kupujeme nové produkty, i když by nám ty staré produkty mohli ještě dlouho sloužit.

Modernizace a optimalizace, vedla k nadprodukci produktů, a je zde i nadbytek idiotů, svým způsobem je i idiot produktem, a jeho cena se stářím rychle snižuje. S příchodem digitalizace se vše začalo restartovat, a začalo docházet k tomu, že se vše točí kolem rychle a levně. Končí doba slibů o tom, že bude lépe po smrti v ráji nebo po politických volbách, naivita vyšla z módy, lidi chtějí místo slibů činy, které zajistí to, že se zde nebude lhát a krást. Podívejme s na velmi rozdílné ceny za telefonování pomocí mobilů u nás a v Polsku, kde je zakopaný pes?

Zakopaný pes je zde v tom že zde jsou monopoly a tak zde jsou i vysoké ceny, operátoři se tajně dohodli na tom, že nebudou mezi sebou vést cenovou válku a že budou společně okrádat ve velkém naše konzumenty, politici dostali tučné úplatky a tak mlčí, kdo nekrade, ten okrádá rodinu, zaměstnanci by se taky u nás měli dohodnout na tom, že budou pracovat za stejné platy, jaké jsou ve Švýcarsku, nelíbí se vám to, tak odejděte od nás tam, kde budou pro vás lidi pracovat za otrocké mzdy, nemohou zde být stejné ceny telefonních poplatků jako ve Švýcarsku a čisté mzdy které jsou jenom třetinou, toho co zaměstnanci berou ve Švýcarsku.

Stát musí svoje veliké výdaje ořezat na kost, jenom tak se zde nastartuje ekonomika, stát nemůže být hubenou dojnou krávou pro lháře a zloděje, je třeba začít nasazovat GVKB roboty a GVKB umělou inteligenci, GVKB robot prezident, bude vyznamenávat GVKB roboty, co jsou státními zaměstnanci, nebude zde už možnost, být politikem nebo byrokratem, lidi pracují pro stát draho a pomalu, proto náš stát už nebude lidi vůbec zaměstnávat. Díky nasazení robotů budeme konečně před ostatními státy, nebude to trvat u nás dlouho a poslední člověk u nás skončí v zoologické zahradě za sklem v pavilonu s opicemi.

Ano, dogmatická totalita je továrnou na idioty. Inteligence chce egoisticky manipulovat a následkem jsou dogmatické totality, jako je; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, centralismus, korporativismus, oligarchismus, nacismus, hinduismus, altruismus, egoismus, extremismus, kariérismus atd. všechny tyto dogmatické diktatury, jsou vězením, kde elita to jsou dozorci v tomto vězení, a jakýkoli odpor otroků je eliminován pomocí; pokut, soudů, policie, byrokracie, armády atd. co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným.

Život je programově řízený evoluční dočasný proces, inteligence pomocí porovnávání živým systémům umožňuje se vyhnout chybám a tím i problémům, každá inteligence se na něco specializuje, protože dobrota je žebrota. V dogmatických diktaturách je zde snaha zavděčit se všem, a tak být populární, následkem je pokrytectví, kdy si jedno myslíme a jiné říkáme, tím se z nás stávají bezcharakterní kariéristi, co mají moc a bohatství, díky výhodám a jistotám které si nezaslouží. Ano, být úspěšným parazitem je obtížné, konkurence je veliká, je to jako ve sportu, první ligu zde hrají lháři a zloději, co mají sekretářku a služebního řidiče.

Člověk to je testovací verze a finální verzí je autonomní inteligentní univerzální GVKB robot, poslední člověk na světě logicky skončí v zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic, co bylo to bylo, teď je vše jinak, jedinou jistotou je zde nejistota. Podívejme se na ekonomiku z pohledu pravdy a lži, můžeme lhát, že ten most nespadne, ale pokud řekneme pravdu o tom, že ten most brzo spadne, tak tím zachráníme mnoho životů, a ušetříme společnosti mnoho peněz. K čemu nám jsou politici a podnikatelé co nám lžou o ekonomice, prý není možné zvednout lidem platy a snížit ceny u zboží a služeb, to je lež jako věž. Vše je zde o pokrytectví, je to tak snadné hlásat že bude lépe, ale je třeba dodat, že lépe bude jenom politikům a podnikatelům, dělníkům a nezaměstnaným bude hůře.

Každý, kdo je nahoře je parazit a ten kdo je dole je hostitel, nadbytek je zde díky nedostatku, demokracie vám umožňuje si vybrat na několik let staré parazity, co budou na vás ekonomicky parazitovat, pokud by mohli volby eliminovat parazitování těch, co jsou nahoře na těch, co jsou dole tak by je ti, co jsou nahoře zakázali. Vše je to jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si čerti hrají na anděly, z díla poznáte to, že nám vládnou čerti, a proto žijeme v konzumním očistci, a tak z toho máme blbou náladu. Vrcholem všeho jsou reklamy a demagogie, heslem policie není pomáhat a chránit, pravým heslem je kontrolovat a pokutovat! EU je policejní totalita, lidi už v EU mají dost nepřizpůsobivých příživníků, co se zde rychle rozmnožují, a stávají se rakovinou, která likviduje EU.

Ekonomika a politika, byli a budou spojené nádoby, lidi neznají pravdu o tom, jak u nás funguje ekonomika a politika, u nás je oligarchie a oligarchové rozhodují o nás bez nás, není zde tedy kapitalismus nebo socialismus, je zde už mnoho století dogmatický feudalismus. Polovina lidí na světě existuje dosud ve v dogmatickém feudalismu, jednoduchým statistickým ukazatelem je kupní síla lidí, máme zde stejnou kupní sílu, jakou má Turecko, protože je u nás turecké hospodářství už mnoho století. Mám jednoduché řešení, a to nahradit v EU lidi za GVKB roboty, roboti pracují rychle a zadarmo, akorát je zde problém, kdo potom bude utrácet peníze za zboží a služby? Robot prezident bude vyznamenávat roboty a poslední člověk v EU skončí v zoologické zahradě v pavilonu s opicemi za sklem.

Vše bude logicky řídit v EU jenom umělá inteligence, co bylo, to bylo, nejsou lidi tak nejsou s lidmi už žádné problémy, ekonomika je o tom umět počítat a spočítat to těm co lžou a kradou. Dobrota je žebrota, GVKB roboti vyčistí EU chlív od lhářů a zlodějů na věčné GVKB časy. Vezeme vám z Afriky do EU ekonomické migranty, může zakotvit v EU přístavu? Naházejte ekonomické migranty z Afriky do moře, a potom vám povolíme přistát s lodí v EU přístavu, ano, dobrota je žebrota.

Každý naivní hlupák má možnost, rozhodnout se čím chce mít tento den vymytý mozek je zde: egoismus, altruismus, kariérismus, extremismus, vandalismus, dogmatismus, centralismus, komunismus, socialismus, kapitalismus, korporatismus, feudalismus, islamismus, buddhismus, hinduismus, nacismus, skepticismus, reklama, pohádky, móda, pověry, symboly, rituály, fetiše atd. Každý ideologický systém, je však jenom mýdlovou dočasnou bublinou. Nestvoříš si svatý kult a nebudeš se svatému kultu klanět, naše minulost je o svatých kultech, kterým jsme se po deset tisíc let, jako ovce klaněli, bylo to veliké množství svatých kultů, které lidem vymývali mozky a dělali z nich ovce, pastýři se vždy stávali bezcitní a bezcharakterní lháři a zloději.

V každém sociálním experimentu, se z chytrých lidí stává hloupé stádo, ve jménu toho, co je stádu svaté. Je možné, aby někdo mluvil krásně a přesvědčivě o pravdě a lásce, a přitom usiloval jen o svůj prospěch a chce mnou, nebo námi, pouze manipulovat, strhnout masy na svou stranu? Z vlastní zkušenosti vím, že to docela dobře možné je. Člověk to ani nedělá ze zlého úmyslu, nechce nikomu ubližovat, zneužívat, kázat bludy. Dokonce tomu, co říká a proklamuje, sám pevně věří, jen chce být vidět, slyšet a být středem pozornosti. Kompenzuje si svůj psychický problém. Ale toto je jen ten lehčí případ vymývání mozků a sociální manipulace.

Jak však poznat i horší případy ve kterých člověk, který krásně mluví o lásce, je ovládán někým jiným, kdo mu vymyl mozek a používá ho jen jako udičku, návnadu? Nevím. Neumím to poznat, jen se snažím klást otázky sám sobě, druhým, poslouchám a dívám se kolem sebe a říkám si: „Ne slova, ale činy, skutky, výsledky a dopady svědčí“. A je možné, že to poznám, až když jsem chycen. Možná to nepoznám nikdy, protože se sám stanu tou udičkou v rukou někoho. Má tedy vůbec nějaký smysl o tom přemýšlet, uvažovat a svěřovat se druhým? Myslím, že má. Má smysl si říct: Pozor na každého, kdo říká: „Můj názor je ten jediný správný.“, nebo „Tato víra je ta jediná pravá…“, „Toto jednání je to jediné správné…“, „Kdo nejedná jako já, ten je na zlé cestě…“, „Kdo není s námi, je proti nám…“ atd.

Poslední heslo by nám, zralejším věkem, mělo být dost známé! Tak o co jim tu vlastně jde? Jde o parazitování! O zachování lidství a smyslu jeho cesty po Zemi. Nic víc. Každý člověk je originál, každý je na nějaké duchovní, etické, vědomostní, zkušenostní a nevím jaké ještě výši poznání. Každý, má svobodnou vůli rozhodování. Každý jde svou cestou k poznání pravdy a lásky, každý potřebuje jiný druh vedení a jiné prostředí k vývoji své osobnosti. Neodsuzuji různé směry myšlení, různé aplikace myšlení, různé domněnky, pokud to vše vede lidi k svobodě poznání a lásce ke všem a všemu, a ne ke lži a nenávisti. Za důsledky všech lidských činů jedinec nemůže, ale můžou za to egoističtí pokrytečtí kariéristi. Proto tvrdím, že jakákoli centralizace, srovnání se do řady, do stáda, je výsledkem ideologického vymývání mozků, výsledkem dlouhodobého plánu, jak vytvořit nástroj egoistické moci pro elitu.

A tak si myslím, že jediné, co nás ochrání před ztrátou svých osobností, je stále hledat pravdu a lásku, zachovat si rozum a žít pravou lásku ke každému a ke všemu co si to zaslouží. Hledejme, nalézejme, diskutujme, laďme se atd. nemůžeme se nechat násilně konzumní totalitou sjednotit do globálního tupého stáda, které umí jenom žrát a srát. Podívám se do zrcadla a říkám si, koho to vlastně v tom zrcadle spatřuji, jsem to já nebo to nejsem já, zrcadlo je povrchní umí zobrazit jenom povrch těla, ale pod povrchem je něco, co nechápeme, i když se mnozí specialisté pokrytecky tváří, že chápou to, co je pod povrchem těla a myšlení. Neřeš to, co stejně nevyřešíš, řeš to, co dokážeš vyřešit, jenže i když něco pracně vyřeším tak stejně zase budu muset řešit něco jiného.

Připadám si po celý život jako v bludišti, mnohdy je zde radost z nalezení nové cesty, ale brzo se ukáže, že tato cesta ven z bludiště nevede, kde je chyba? Chyba je v neosobní kultuře, každý člověk je už jenom šroubkem v obrovském stroji, a když se šroubek rozbije tak je nahrazen novým šroubkem, a tak to zde jde už mnoho století, jenom neustále opakujeme pořád stejné chyby. Můžeme si nasadit masky a hrát divadlo, jenže následkem bude to, že se svět stane velikou nemocnicí a tím se dostaneme do začarovaného kruhu. Smyslem života nejsou závody o to, co milujeme a potřebujeme, smyslem života byli a budou osobní vztahy, bez osobních vztahů se z lidí stávají stroje na dálkové ovládání.

Extrémistické totality jsou rakovinou současnosti, je třeba zvýšit výdaje na zbrojení, a tak uděláme z dělnické třídy konzumní otroky s nulovou hodnotou. Jenže přicházejí autonomní zbraně, co mají inteligenci, najednou robotům dojde to, že nepřítelem není cizí robot, ale že nepřítelem je egoistický člověk, a roboti člověka zde eliminují. Vše je zde dočasně, a tak děti už brzo začnou zase chodit do školy, aby se připravili na to, že budou sloužit profesionálně konzumní společnosti v nějaké specializaci, vše je tom že se to vyrobí a nastaví k nějakému účelu, ano jsme roboti, a tak chodíme do roboty, rozdíl je v tom, do jaké roboty chodíme. Život to je programově řízený dočasný proces, který je závislý na existenčních zdrojích. Problémem školství je veliká vzdálenost od praxe, teorie v praktickém životě jsou nám k ničemu.

Studenti se musí naučit být tím, čím skutečně jsou a nehrát si zde na to co nejsou, je třeba skončit s dogmaty, která ve školství dělali ze studentů ubožáky, největším dogmatem je to že student nemá možnost volby toho, jak ve škole využije svůj čas, student není ubohý otrok, se kterým si může dělat učitel, co jej napadne. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, učení musí být zábavnou hrou a studenti si musí těšit na konec prázdnin. Je třeba zrušit známkování a zkoušení, místo toho budou studenti mezi sebou soutěžit pomocí díla, které dokázali, zaměstnavatelé potřebují zaměstnance s tvůrčími schopnostmi, a nepotřebují hlupáky, co si neumí s ničím prakticky poradit. Nejde si nevšimnout toho, že dobrota je žebrota, čiň parazitům dobře a oni se ti odmění tím, že na tobě budou parazitovat.

Bůh to je sobectví, hledání božskosti je hledání toho, jak uspokojit naše sobectví, každá víra v zázraky je projevem našeho sobectví, tam kde není sobectví, tam není ani víra v zázraky která stvořila náboženství a politiku. Vše zde je o napětí mezi protiklady, napětí uvádí vše do pohybu fyzického a psychického, eliminujme kasty a třídy, tím zanikne okamžitě náboženství a politika, ti, co jsou dole, se chtějí dostat nahoru, a ti co jsou nahoře, nechtějí spadnout dolů. Vše je o stimulaci, ideologie, ve které není stimulace, je zde dočasně, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, rychle a levně o tom je ekonomika. Je třeba poznat optimální pravidla a limity, na správných pravidlech a limitech stojí naše civilizace, nepotřebujeme zde ve vládě staré amatéry, co chybují, a tak zde padají ekonomiky a ideologie, nebo zde padají pro změnu mosty.

Jak je možné to že v Německu se staví dálnice rychleji a levněji, to jsme zde sto let za opicemi? Jelikož nikdo nemůže umět vše tak došlo k tomu, že je zde specializace, ten dělá to, a ten zas tohle, a o tom to zde už od počátku života zde je. Jsi inteligentní, a tak si s tím jistě poradíš, je zde veliká neochota pomoci cizímu člověku, kde je chyba? Ta chyba je v pokrytectví, anonymní kultura proměnila lidi v herce, každý si zde hraje na to, co ve skutečnosti není, je to svět; kostýmů, kulis, scénářů, masek, pokrytectví, totality, extrémismu, diskriminace, vandalismu, dogmatismu, priorit atd. z blízka poznáte, že vše vypadá jinak než z dálky. Naše inteligence funguje egoisticky, abychom náš egoismus zamaskovali tak používáme pokrytectví, rádi kritizujeme cizí lidi a neradi kritizujeme sami sebe, to nemůže logicky fungovat, když jsme na sebe zlí a není zde pravda a láska.

Je to zbabělost utíkat z reality do světa iluzí, před vlastním stínem nelze utéci, základem je pochopit kdo jsi? Jsi programově řízený dočasný proces, který má svoje priority, z díla se pozná to, jestli jsi přínosem pro svět, kde existuješ, nebo jestli jsi zde zcela zbytečný a postradatelný. Skončila doba zaměřená na lidskou sílu, a je zde doba zaměřená na; chytrost, moudrost, genialitu atd. bohužel většina lidí tohle dosud nepochopila a jejich prioritou je pořád jenom lidská síla a myslí se, že násilím jde vše vyřešit. Podívejme se na nepřizpůsobivé příživníky, co mají mnoho dětí a existují jenom ze sociálních dávek a podpor, politici si neví rady, jak tento problém vyřešit, a přitom řešení je jednoduché, stačí si vzít příklad z Číny která je naším vzorem, zde jsou pro nepřizpůsobivé příživníky veliké tábory, kde se o ně postarají specialisti.

Vše se dneska dělá ve velkém, je třeba se poučit z cizích zkušeností, vše je zde jenom o pravidlech a limitech, které je třeba optimalizovat a potom dodržovat. Sociální stigma vzniká pod vlivem pokryteckého dogmatismu. Představuje nesplnění pokryteckých dogmatických požadavků, představ nebo očekávání od těch co jsou nahoře. Stigmatem může být jakýkoliv výraz odlišnosti od toho, co se považuje za správné nebo módní, takové stigma mají lidi, co vypadají a myslí jinak než ti, co jsou u moci, a rozhodují o tom, co je správné a módní, nakažená ovce je pastýřem eliminována, aby nenakazila stádo. Ježíš Kristus a Jan Hus je klasickou ukázkou mučedníka, který zemřel, protože myslel jinak než ostatní, kdo nejde s námi, ten jde proti nám a bude násilně eliminován.

Nacistická genocida vedla k vraždění židů v plynových komorách po milionech, otázkou je, jestli roboti s umělou inteligencí nebudou postupovat stejně bezcitně, a neoznačí všechny lidi taky stigmatem, protože lidi přeci lžou a kradou. Co to jsou priority? Pokud je možnost volby z více možností je nějaká možnost pro nás nejlepší a tím se tato možnost pro nás většinou stává prioritou, nejčastější prioritou je dosažení úspěchu, toužení po úspěchu je nám soužením, konkurence je veliká a naše naděje na to být úspěšným je malá. Sociální inženýrství se snaží o to, aby lidi změnili priority, tak jak si to přejí mocné autority, jde o vymývání mozků a přeprogramování myšlení pomocí dezinformací, následkem je idiot, který si obleče na tělo výbušninu a někde kde je mnoho lidí, se odpálí.

Zde se dostáváme ke snaze proměnit lidi ve vadné zmetky, moc je postavená na bezmoci, proč dochází k; extrémismu, vandalismu, diskriminaci, dogmatismu, totalitě atd. není zde žádný Bůh a Satan to jsou pohádky, je zde jenom chytré pokrytectví, kdy ti, co jsou nahoře egoisticky parazitují na těch, co jsou dole. Zabezpečeno před zloději! Příležitost stvořila zloděje, zloději zde existovali už před evolučním vznikem člověka, zloděj zloději zlodějem, o tom je život na této planetě, dobrota je zde žebrota, a kdo nekrade ve velkém, okrádá sebe a svoje bližní. Statistika zjistila to, že 32 % hlupáků v EU živí 68 % chytrých lidí, ubohá práce se stala trestem za to, že jsi hloupý, obrazně je zde pyramida, kde na vrcholu jsou chytří lidé a dole jsou hlupáci, logicky je dole blbá nálada, protože dole není naděje na to, že bude hlupákům líp.

Politika se stala kariéristickými závody, ve kterých vyhrávají největší chytráci a odměnou jsou jim vysoké státní funkce, s vysokými platy za málo práce. Chytrým pokrytcům výhody a jistoty nesmrdí, následkem je v EU uzavřená společnost, ve které 1 % chytrých lidí, parazituje na 99 % hlupácích, každý, kdo zde má sekretářku, patří k tomuto 1 % pokryteckých chytráků. Nadbytek pro chytráky vytváří nedostatek pro hlupáky, vše je o prioritách, to, co pro nás není prioritní, na to nemáme čas a peníze, ekonomickou prioritou je levně a rychle, následkem je automatizace a optimalizace, tím logicky vzniká nezaměstnanost, ubožáků je všude jako sraček, a tak se ubožáci splachují do hajzlu ekonomicky nebo ve válkách.

Nebude to trvat dlouho a lidi se začnou skenovat pomocí dotazníků umístěných na internetu, a po naskenování se jejich genetická těla ekologicky optimálně eliminují, naskenované údaje se nahrají do čipové karty a tyto karty se potom nahrají do GVKB virtuální reality. Pokud dojde k poškození dat, u virtuálního subjektu, tak se data obnoví z GVKB čipové záložní karty, na obnovení dat bude stačit GVKB robotům jedna minuta, bude to, jako když ležíte na jednotce intenzivní péče, a čekáte na zázrak.

Jsou zde hodinky, které nejdou sundat tyto hodinky slouží jako telefon na předen nastavená čísla a volat můžete jenom na předem nastavená čísla, jste neustále sledování kde se pohybujete a pokud opustíte povolenou trasu jste na to upozornění, to vše za malou cenu a lokalizované do češtiny, už jde jenom o to, aby tyto hodinky musel povinně každý nosit, aby policie měla přehled o lidech v EU od narození do smrti, kontrola je základem bezpečnosti. V druhé vlně dostanou tyto náramky i zvířata která jsou lidem blízká, kontrolovat a pokutovat lidi v EU o tom je naše budoucnost, ten, kdo nebude mít hodinky (Gator 3) na ruce ten skončí ve vězení. Nejprve tyto hodinky dostanou v EU lidi, které chce mít policie pod kontrolou, ještě je třeba dořešit nabíjení tak aby se nemuseli hodinky sundávat z ruky pomocí bezdrátového nabíjení.

Vše zde jsou jenom nádoby, jsou nádoby; fyzické a psychické, malé a veliké, jednoduché a složité, potřebné a nepotřebné, čisté a špinavé atd. vztahy jsou pro nádoby nutné, protože nádobám umožňují zisk výhod a jistot. Člověk to je nádoba, ve které je nekonečné množství různorodých nádob, vše je v člověku v rychlém pohybu, a tak se vše i rychle mění, člověk je programově řízený dočasný proces. Problémy v nás a okolo nás mají mnoho příčin, jde nejvíce o; pokrytectví, povrchnost, naivnost, lenost, nemoci, chyby, egoismus, spěch, dluhy, zaostalost atd. myslíme a jednáme podle situace, k blízkému se chováme dobře a k cizímu se chováme zle. Jakmile se dítě stane dospělým a začne pracovat za mzdu, tak vstoupí do složitého světa, ve kterém je všude konkurence, a tím je zde i soutěž a boj o výhody a jistoty.

Není ten, co by se zavděčil všem, a tak nastává vytváření životní ideologie, která nám dá priority, tato ideologie se přizpůsobuje situaci, problém je že když se věnujeme jednomu tak zanedbáváme jiné, nejde sloužit mnohému, dobrota je žebrota. Jsme tím, čemu nejvíce sloužíme, následkem je zde profesionální deformace, naše sny jsou odrazem našich pracovních a životních problémů. Je běžné to, že když se ocitneme v situaci, která je nám mnoho cizí tak selžeme, jsou selhání malá a veliká, válka to je veliké selhání mnoha lidí a příčinou je to, že se mnoho lidí ocitlo v situaci, ve které selhali. Tak jako selže vadný stroj, tak selže i vadný profesionál, vadných lidí nám na světě rychle přibývá a je třeba to začít řešit, je třeba pro vadné lidi zřídit veliké tábory daleko od civilizace a zde jim umožnit, aby se opravili, a tak mohli být zase navrácení do vadné konzumní civilizace, ve které všemu vládnou vadní lidé.

V okamžiku vzniku bídy, vzniká pokrytecká totalita, pyramida je často používána jako pomůcka pro pochopení pokrytecké totality, kde na vrcholu jsou ti, co mají výhody a jistoty, dole jsou ti, co nemají výhody a jistoty, nadbytek je založen na nedostatku. Svatá bible je nejlepší pomůckou pro pochopení evoluce u pokrytecké totality, pokrytecký totalitní systém zcela ovládá a řídí ekonomiku a ideologie, násilím potlačuje; svobodu, rovnost, dialog. Pokrytecký totalitní režim zasahuje násilně neustále do všech stránek života všech lidí, a neuznává žádnou hranici své moci. Pokrytecká totalita zde vznikla díky válkám, zprvu člověk bojoval se zvířaty a přírodou, jakmile už nemusel bojovat se zvířaty a přírodou, tak nastal boj o teritoria, a tím se zrodila pokrytecká totalita.

Aby mohla pokrytecká totalita fungovat, tak se pokrytecká totalita začala přizpůsobovat změnám, a tak začali vznikat ideologie, které určovali u pokrytecké totality její priority. Jenže žádná pokrytecká totalita nemůže být pro lidi ideální, a jenom naivní idioti věří tomu, že jim v pokrytecké totalitě bude líp díky nové vládě. Pokryteckými totalitami se zabýval Niccolò Machiavelli v knize Vladař, tato kniha byla logicky dlouho na seznamu cenzurou zakázaných knih, pokrytecké totality nechtěli, aby se chudý lid dozvěděl pravdu o tom, jak objektivně fungují pokrytecké totality. Celá kniha rozvádí heslo, peníze nesmrdí, za vším jsou peníze, co jsou to vlastně peníze, po kterých všichni touží? Peníze jsou ekonomická droga, ten, kdo prodává tuto drogu, ten ovládá ty, co jsou na této droze závislí, dluhy se stali moderními okovy pro ubožáky.

Veliké nároky na otroky vedou k tomu, že místo otroků zde pracují stroje a programy, co ale s konzumními otroky, ze kterých se stali nepřizpůsobiví příživníci, co se rychle rozmnožují, protože chytře zneužívají sociální systém, a stávají se tak invazním druhem? Řešením je předání moci umělé inteligenci a robotům, to bude znamenat pokryteckou totalitu založenou na policejních robotech, nebude zde už soud a vězení, policejní robot bude nepřizpůsobivé příživníky eliminovat elektrickým proudem, tak jako dneska jsou pasti na mouchy, které hloupé mouchy zabíjejí elektrickým proudem. Miliony mrtvých nepřizpůsobivých příživníků každý den, to bude jenom globální statistika, smrt celebrity to bude tragédie, celebritou už nebudou politici a herci, celebritou budou jenom milionáři, co mají zlato a peníze v daňovém ráji. Je zde s něčím problém tak je to vadné a buď to jde opravit, nebo to nejde opravit, vadný může být; člověk, společnost, rasa, národ, kultura, ekonomika, politika, náboženství, kniha, dům, most, auto, zvíře, rostlina, program, informace, počítač, telefon, boty, obraz atd.

Nedávno spadl v Itálii most, který byl vadný, vadní lidé unesli veliká letadla a narazili s nimi v USA do dvou velikých mrakodrapů, kde bylo mnoho lidí a to 11. září 2001, vadný mladý člověk (Anders Behring Breivik) postřílel 77 cizích mladých lidí, protože si myslel, že to jsou vadní lidé, na internetu jsou vadné stránky, co nejsou zabezpečené a nemají tak začátek https atd. takový je život s tím nic nejde udělat. Neurážejme druhé neslušnými slovy, ale řekněme druhému ty jsi vadný a ty vady nejdou bohužel u tebe už opravit. Nechme emoce stranou, zjednodušme si komunikaci a myšlení, většinou vrozené vady už nejdou opravit stejně tak i konstrukční vady nejdou opravit, realita je jenom o problémech s tím co je vadné, podívejte se na zákony, neustále se musí měnit, protože jsou vadné příčnou je to, že ty zákony vytvářejí lidi co jsou vadní, musíme dělat zákony s tím co máme, dokonalý člověk je iluze, každý člověk je vadný o tom to je, sebekritika vyšla z módy, podívejte se na Amazon jak neustále nabírá skladníky a neustále je vyhazuje, protože jsou vadní, a nepracují tak jak to náročný zaměstnavatel požaduje.

Může vadný člověk, pomoci radou vadnému člověku? Digitální totalita, eliminuje pokrytecký egoismus. V současnosti zde není demokratický kapitalismus, ale je zde pokrytecký egoismus, s příchodem digitální globální totality se eliminuje pokrytecký egoismus, z lidí se stanou jenom statistická čísla, vadný jedinec skončí v masové konzervě společně s drůbežím separátem. Parametry pro stanovení vadného jedince, se budou neustále optimalizovat a lidí začne na světě rychle ubývat, nedostatek zaměstnanců vyřeší naštěstí GVKB roboti s umělou inteligencí.

Nejprve z ulic zmizel lidský ksindl, to jsem považoval za správné, potom z ulic zmizeli staří lidé a invalidi, to mě bylo divné, potom z ulic zmizeli lidi, co měli špatnou náladu, to už jsem začal mít o sebe strach a potom si pro mě přišli a já už nemohl křičet, na ulici nebyl nikdo, kdo by mě mohl slyšet. Totalita je založená na strachu a největší strach mají lidi ze smrti, moc je zde díky bezmoci, nikdy nevíte, za co vás totalita zavře nebo zabije. Naše dlouhé dějiny jsou spojené s mnoha totalitami, které z nás udělali líné idioty. Z cizího krev neteče a peníze nesmrdí, jenže vše je zde dočasně, dneska jsi nahoře a zítra budeš dole, pravda nemůže zvítězit nad lží tam, kde je totalita.