Přeskočit na obsah

Přichází globální totalita

  • P

Po celý život má každý často problémy se svým zdravím, nemoci jsou jako stín, před kterým nelze utéci, s přibývajícím věkem nám i přibývá nemocí a jaký je průměrný věk těch, co nám zde vládnou politicky a ekonomicky? Průměrný věk, je u lidí, co nám zde vládnou důchodový věk, podívejme se na věk všech mocných politiků v EU a vypočítejme jejich průměrný věk, a vyjde vám jistě důchodový věk! Není to ale nový problém, i v minulosti nám vládli v Evropě velmi staří lidé, jaký je prioritní vzor, takové jsou i jeho kopie, pokud je nám vzorem nemocný člověk, tak je naše kultura velikou nemocnicí, a s nemocnými lidmi je zde mnoho problémů, protože se nechtějí přizpůsobit, a stávají se z nich příživníci, co se vyhýbají těžké špinavé práci.

Pro nemocného je prioritou vyřešit svoje nemoci, a práce pro druhé je pro něj to, co jej vůbec nezajímá, dobrota je žebrota. Problém cikánů je v tom že jsou nemocní, a tak nepracují, některé nemoci lze vyléčit a jiné nemoci nelze vyléčit, jde o vrozené nemoci a zde musí nastoupit kontrola, která nemocným lidem zablokuje mít děti, na plození dětí zde bude muset být EU zdravotní certifikace s roční platností, těhotenství bez zdravotní EU certifikace, skončí v EU logicky potratem a velikou pokutou. Každá nemocná žena se může nechat v EU sterilizovat, pokud chce mít sex, vše jde, stačí chtít řešit problémy.

Většina vysokoškoláků je prioritně placená jenom za psychickou práci, a co je to psychická práce, je to použití mozku na řízení, a řízení snadno zvládnou roboti, GVKB robot prezident bude vyznamenávat roboty a kontrolovat roboty, jak pracují pro společnost. Proč zaměstnávat lidi, když roboti pracují lépe a levěji! Mediálně slyšíme to, jak jsou vysokoškoláci nenahraditelní, je to ale jenom vymývání mozků dezinformacemi, u nahrazování lidí za roboty. Dneska už není žádný rozdíl mezi nahrazením dělníka, nebo vysokoškoláka, práce dělníků, je stejně náročná jako práce vysokoškoláků, nechcete jako vysokoškoláci pracovat za malé mzdy, není problém, nakoupíme roboty a dáme globálně vysokoškolákům výpovědi, roboti budou vyrábět roboty, a lidem bude zakázán vstup do civilizace pod trestem smrti, civilizace bude patřit jenom GVKB robotům.

Roboti nemusí nutně vypadat jako lidi, ale mohou vypadat zcela jinak, navíc můžeme roboty vyrábět na zakázku, zadáte, co potřebujete za specifické roboty, zadáte množství robotů, a termíny dodání, výrobce vám vypočítá cenu. Pro snížení cen specializovaných robotů, budou i k dispozici stavebnice GVKB robotů. Nakoupíte robotické díly a GVKB prodejce robotických dílů vám roboty zdarma sestaví a oživí, logicky roboty budou sestavovat a oživovat roboti. Často je slyšet to, že modernizace musí vytvořit nová pracovní místa, to je utopie, jak chcete vytvořit nová pracovní místa pro lidi, když robot bude ve všem lepší než člověk, jenom idiot by platil lidem za práci.

Za pouhých 12 let se spustí globální nahrazení GVKB robotů za vysokoškoláky, jsi na to psychicky připraven, že dostaneš padáka a bude z tebe bezdomovec. Ano, blbá nálada je zde díky inflaci. Pokud je nadbytek něčeho, co mělo dříve velikou hodnotu, tak jde o inflaci, není zde jenom inflace u peněz, je zde inflace i u mnohého jiného, žijeme v době, kdy je snadné u mnohého dosáhnout toho, že je toho nadbytek pomocí; optimalizace, automatizace, digitalizace, globalizace, modernizace, kopírování atd. Podívejme se třeba na vysokoškolské tituly, které mají dneska už i idioti, následkem je inflace u vysokoškolských titulů. Stejné je to i s duševními hodnotami, kterých je zde taky nadbytek, a tak inflace tyto duševní hodnoty znehodnotila.

Nejvíce ale vnímáme inflaci u hodnoty lidské práce, lidi musí těžce pracovat za tak ubohé mzdy, že nemají žádné ekonomické rezervy, pro případ nouze, a stačí málo a jsou z nich bezdomovci. Politici mediálně slibují, že bude lépe, a že lidi dostanou i něco zadarmo, jenže lépe bude po volbách jenom politikům a jenom oni dostanou mnohé zadarmo, to ta minulá vláda byla složená jenom ze lhářů a zlodějů, my nejsme ale lháři a zloději, důvěřujete jenom tomu, co jste si prověřili! Vše zde je programově řízený proces, který směřuje k cíli, jak si to naprogramujeme takové to zde i budeme mít, je to o kontrole, která zablokuje parazitování, a tak skončí zde blbá nálada, naskenujeme globálně lidi pomocí GVKB dotazníků a těla lidí recyklujeme, informace optimalizujeme a dáme do specializovaných počítačů, co budou řídit stoje a roboty, nejsou lidi tak zde není ani blbá nálada.

Logicky andělé milují pravdu, v ráji je pravda a v pekle je lež, jak si to každý udělá takové to má, o tom je; psychika, logika, ekonomika, politika, náboženství, filosofie, věda, umění, láska, rodina atd. jsme národem skeptiků, příčinou je naše minulost, kdy jsme byli neustále škodolibě podvádění invazními egoistickými kulturami. Naše malá chudá Česká republika je pro nás ekonomickým peklem, protože nám vládnou staří čerti, co nám mediálně lžou, jako když vládnoucí strana tiskne na rotačkách svatou pravdu, že nám bude v konzumním pekle, po volbách lépe. Lépe je vždy po volbách jenom těm, co jsou politicky nahoře, a tak mají; výhody, jistoty, imunitu atd. velkého dobytka je nadbytek, ale velikých koryt je nedostatek, proto politika je bojem o veliká státní koryta.

Prý u nás pracujeme pomalu a chybně, proto si nezasloužíme stejné mzdy, jaké jsou ve Švýcarsku, to je mediální lež jako věž, proč jsou ve Švýcarsku veliké mzdy? Ve Švýcarsku jsou malé daně, čím menší jsou daně, tím větší jsou naše mzdy, o tom to zde bylo a bude, náš totalitní stát, to je mafiánská organizace, která na nás egoisticky parazituje. Tato země nám už ekonomicky dávno nepatří, a patří sobeckým cizincům, zisk z naší profesionální práce mizí do bohaté ciziny, a z nás se stali ekonomičtí otroci s nulovou hodnotou pro ty, kterým zde vše patří a politici nás cizincům prodávají, a tak se dobře zde mají.

Jak si to uděláme takové to i budeme mít, vše je zde hra, která má pravidla a limity, ten, kdo svévolně egoisticky porušuje správná pravidla a správné limity, musí být z této hry vyloučen, zničí extremismus kulturní civilizaci? Extremismus zde existoval už před evolučním vznikem člověka a bude zde existovat, i když člověk zde evolučně jednou zanikne, extremismus je součástí toho konzumního systému s tím nic nejde udělat, jediné, co můžeme udělat, je zajistit optimální globální GVKB kontrolu nad extremismem, a učinit z extrémismu malý problém, který nemusíme už řešit. Naskenujeme globálně lidi pomocí GVKB dotazníků, informace přenesme do GVKB počítačů a počítače budou řídit GVKB stroje a GVKB roboty, lidská těla potom optimálně recyklujeme, nejsou idioti, nejsou s idioty problémy.

Všude budou; kamery, kontrolní rámy, čidla, mikrofony atd. jakmile bude digitálně zaměřen někde na naší planetě nějaký oblečený člověk, tak jej policejní robot automaticky okamžitě eliminuje, a tělo se potom recykluje. Pokud bude člověk nahý a nebude mít u sebe věci nebo elektroniku, bude se brát jako zvíře, a tak nebude eliminován policejním robotem. Nebudou zde výjimky a imunita, lidské tělo a mozek je zastaralý model zaměstnance, moderní model zaměstnance je počítač s umělou inteligencí, který se na něco specializuje, počítač nepotřebuje; odpočívat, spát, jíst atd. proto pracuje levně a rychle.

Ano, jsi hříšník, a proto žiješ v konzumním očistci. Věda a statistika jasně dokazuje to, že je to zázrak, najít na světě za tisíc let někoho, kdo není hříšník, vše zde jsou příčiny a následky, co je příčinou toho, že jsi hříšník? Příčinou toho že jsi hříšník je pokrytectví, odložit pokrytectví je pro hříšníka nemožné, protože by jej ostatní hříšníci považovali za blázna. Bylo zde v minulosti mnoho snah o to se vypořádat s lidským pokrytectvím, ale byla to jenom naivní marnost a utopie. Vše je zde už tisíc let všude politický cirkus, ve kterém vládnou šašci, nemá smysl chodit k volbám, když na kandidátkách jsou jenom šašci! Není v politice pravice a levice, je zde rozdělní na amatéry a profesionály, 99 % politiků to jsou amatéři a 1 % politiků to jsou profesionálové, z díla spatříme tvůrce, bylo a bude, o tom to zde je. Pokud existuje test inteligence, tak by měl i existovat pro politiky, test pokrytectví.

Politici by museli nosit na oblečení číslo, které odhaluje to, jaký výsledek měli v posledním každoročním testu pokrytectví. Máme geniální mozek, protože jsme hráči, co zde hrají mnohé hry, všimněme si toho, že zvířata nehrají žádné hry a jenom se snaží uspokojit svoje potřeby, a nic jiného je nezajímá, kdo si hraje, ten nezlobí. Co je to hra ve svojí podstatě? Hra je optimalizace našich vědomostí a naší inteligence, díky hře jsme připravení na složité problémy v realitě. Děti vnímají realitu skrze hry a dospělí považují hry za ztrátu času, a proto mají problémy, se kterými se neumí poradit, a tak mají deprese a konzumují cigarety a pivo. 

Dokud nebudete jako děti, tak nebudete geniální, o tom to zde je, geniální lidé, jsou jako malé děti. Proč je naše kultura tvrdě proti tomu, abychom nebyli dětmi, a byli dospělými, co považují hraní za ztrátu času? Je to o prioritách, když řídíte auto tak nemůžete být jako dítě, protože můžete způsobit nehodu. Dospělost to je plnění náročných úkolů, a pokud úkoly nesplníme, tak jsme potrestáni, naše profesionální profese nás psychicky deformuje a dělá z nás nudnou loutku co má deprese. Proč nic nevím? Stvořitelem všeho je napětí mezi protiklady, hmota je hologram stvořený z energie a programů, smrt to je ukončení napětí mezi protiklady, napětí je zde fyzické a programové. Bůh není subjekt, je to celé absolutno, a ty jsi bezvýznamnou součástí boha.

Malé nemůže pochopit veliké, v tom je příčina naší nevědomosti, jsme omezení mnohým a nikdy nepřekonáme tato omezení. Mnozí jsou pod vlivem iluzí, a tak si myslí, že jsou moudří, moudrost je v tom si přiznat to že nic nevím, a vše co vím to je jenom povrchní poznání s nulovou hodnotou, podívejme se na knihy, jak si lidi v minulosti představovali budoucnost a zjistíme, jak byli jejich představy naivní. Pokud bychom mohli spatřit naši budoucnost, tak bychom říkali, to není přeci možné, že zde něco takového jednou bude. Škola života nemá prázdniny, neustále se musíme učit novému, většinou je nový jenom povrch ale pod povrchem se nic nezměnilo, podívejme se třeba na náš idealismus, kdy věříme na zázraky po; smrti, volbách, investicích, smlouvách, škole, léčení, vítězství atd. jenže zázraky se nekonají!

Dluhy jsou nejslabším článkem ekonomiky a politiky. Jak dochází k tomu, že se ekonomika a politika dostane do dluhů? Příčinou jsou společné peníze, pokud nejsou společné peníze, tak si každý uvědomí to, že dluhy jej ekonomicky eliminují, společné peníze přitahují lháře a zloděje, tak jako magnet přitahuje kovové předměty. Ze společného krev neteče, o tom je problém s dluhy u národů a podniků, v přírodě si zvířata ve smečce navzájem pomáhají, ale nepomohou už zvířeti, co nepatří do jejich smečky, patří nepřizpůsobiví příživníci a jiný ksindl, do naší národní ekonomické smečky, která poctivě pracuje a platí veliké daně po celý život. Neplatíš daně tak neočekávej od společnosti ekonomickou pomoc, ekonomika je o tom že dobrota je žebrota.

Německo si k sobě pozve jinověrce a potom je chce násilně přerozdělovat celému EU, logicky Anglie opustila EU, kde je u moci šílená kráva, s Německem byli vždy v Evropě veliké problémy, je to země plná psychopatů a narkomanů, co zde mají moc a bohatství. Pokud jinověrci mají ekonomické a politické problémy, tak je pro ně řešením odejít do veliké Indie, zde jsou lidi tolerantní k psychopatům a narkomanům, jenže v Indii jim nikdo neposkytne veliké sociální dávky, a o tom to je! Tak jako rybář chytá ryby na návnadu, tak i politici chytají voliče na návnadu, proč jsou lidi tak naivní, že spolknou nastraženou návnadu? Je to jako v šachové hře, pokud je někdo amatér, tak si nespočítá svůj tah, a sebere ve spěchu návnadu, jenže následkem je jeho prohra.

Tento svět je o tom, že profesionálové parazitují na amatérech, zloděj zde honí zloděje a lhář zde honí lháře, v takovém světě kraluje všemu logicky lež a nenávist, z dálky vypadají ti, co nám pyšně kralují, jako spravedliví hrdinové, když je poznáte z blízka, tak spatříte zbabělé pokrytce. Končí doba fyzických konfliktů mezi lidmi a přichází doba psychických konfliktů, jak funguje přeprogramování mozků pomocí mediální propagandy? Je to šachová hra, kdy profesionálové mediálně vyšachují psychicky voliče, a tak promění voliče v naivní stádo, kterému stačí dát koblihy, a ten kdo rozdává koblihy, ten se zde stane populární celebritou. Heslo chléb a hry přesně vystihuje vznik konzumní kultury, koho chléb jíš tomu i sloužíš, ovšem kobliha je lepší než chleba se solí, který se používá jako klasický symbol, při oficiálních návštěvách mocných celebrit.

Příčinou blbé nálady, je blbá práce, která je blbě zaplacená, kde je chyba? Odpověď se stala obrazně horkým bramborem, který si mezi sebou hází ti, co za to logicky i můžou, já spatřuji odpověď v salámové technice, kdy se pomalu nenápadně ubírá lidem dobrá práce a nahrazuje se to blbou prací a následkem je veliká konzumace alkoholu a cigaret, narůstají exekuce a sebevraždy. Je třeba použít klasiku, a optat se, komu to nejvíce prospívá, že je zde dobrá práce, nahrazována blbou prací? Nejvíce to prospívá milionářům, peníze nesmrdí, jenže mrtvou krávu nepodojíš, nepohnojíš pole tak úrodu nesklidíš atd. milionáři se řídí heslem po mě potopa, teď si tady v Praze musím nahrabat miliony a je mi jedno jaké to bude mít následky. Milionáři se na něčem tajně dohodnou, a ten kdo se drze postaví jejich zájmům, ten je násilně eliminován, za vším byli a budou peníze!

Podívejme se třeba na dovoz potravin z ciziny, proč nejsme samostatní ve výrobě potravin, vysvětlení je prosté, snahou milionářů je eliminovat naši ekonomickou samostatnost a udělat z nás loutky ovládané milionáři z ciziny. Ukažte mi nějakou moderní novou továrnu, která svoje produkty vyváží do celého světa, nové továrny se zde nestaví, staví se zde obchodní domy a banky! Nevyrábíme finální značkové produkty, ale jenom děláme levné polotovary, které se odvezou do ciziny, a zde se na ně dá drahá nálepka, aby se dobře prodali. Jaký je výkon takový by měl být i příkon, optimální bude dát lidem do hlavy čipy a umělá inteligence bude lidem dávat rozkazy a bude lidi odměňovat podle toho jak rychle a kvalitně rozkaz splní, nebudou zde už rozdíly mezi ředitelem a dělníkem, na vše se vypracují optimální globální každý den aktualizované tabulky, aby byli odměny spravedlivé.

Čip v hlavě zajistí dokonalou kontrolu a rychlou komunikaci s globální umělou inteligencí. Bude běžné to, že ředitel bude zbaven svojí funkce během pracovní doby, a bude mu do kanceláře vstup zablokován, protože nesplnil rozkaz rychle a kvalitně, umělá inteligence bude všem měřit stejně, pro nikoho nebudou výjimky a imunita. Pokud je někdo starý a nemocný, bude se muset smířit s ubohým platem, skončí období, kdy politik nebo ředitel pobíral veliký plat, a přitom vůbec nechodil do zaměstnání. Nebudou zde už volby prezidenta a politiků, umělá inteligence vybere prezidenta i politiky na vysoké funkce a bude je ovládat jako loutky, skončí období, ve kterém politici pokrytecky slibovali zázraky a po zvolení na svoje sliby okamžitě zapomněli.

Skončí období vymývání mozků dezinformacemi, takto zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží, lidi už konečně nebudou lhát a krást. Optimální politickou prioritou je růst kupní síly u dělnické třídy, nestačí slibovat dělníkům, že bude po politických volbách dělníkům lépe, pokryteckých slibů se dělnická třída nenají, pro ekonomické migranty, co věří v kamenování Satana, jsme jenom zaostalou ekonomikou, a tak jdou tam, kde se daří dobře dělníkům, tedy do Německa. Všechny politické programy, jsou jenom mýdlové bubliny, které po volbách prasknou, a nic po nich nezbude, sliby se slibují a blázni se radují, o tom je pokrytecká politika, pravda a láska už není v módě, protože dobrota je žebrota.

Nerozdělujme politiku na pravici a levici, rozdělme jí na profesionály a amatéry, už zde bylo dost amatérů jako je; David Rath, Jiří Paroubek, Miroslav Kalousek, Tomio Okamura atd. političtí amatéři se řídí heslem po mě potopa, a následkem je deprese u; politiky, ekonomiky, morálky, podnikání, obchodu, rodiny atd. je třeba vymést amatérismus z politiky, politika a ekonomika jsou spojené nádoby, volíme si politiky proto, aby dokázali dělníkům zvednout kupní sílu, a pokud to nedokážou tak to jsou amatéři, které je třeba z politiky vyhodit bez zlatých padáků.

Musíme se naučit nahrazovat staré novým, co bylo, to nezměníme, v současnosti naši budoucnost vytváříme, jsme u nás díky amatérským politikům, sto let za opicemi, vše zde zchátralo, protože se dlouho do ničeho optimálně neinvestovalo, a zisk z práce dělnické třídy mizel mnoho generací rychle do ciziny, nic nám zde už nepatří, nejsme zde ve svojí vlasti, protože zde nic nevlastníme, jsme zde cizinci ve vlastním národě a vládne nám jako prezident dlouho soudruh Miloš Zeman, který je nemocný tělesně a psychicky. Je třeba nahradit staré politiky za moderní roboty, GVKB robot prezident bude na hradě vyznamenávat GVKB roboty, nejsou politici tak nejsou s politiky problémy.

Neustále je nám tvrzeno že máme pomáhat cizím lidem, protože je to správné, ptám se jsou ti cizí lidé; dobří nebo jsou zlí, jsou svatí nebo jsou hříšní, jsou inteligentní nebo jsou hloupí atd. svatý člověk je utopie, ten, kdo je svatý dokáže dělat zázraky, dosud nebylo vědecky doloženo to, že by nějaký člověk na světě dokázal dělat zázraky. Jenom evoluce dokáže dělat zázraky ovšem evoluce není egoistický člověk, je to programový proces založený na pravidlech a limitech. Nejsou zde žádné svaté vzory, které bychom mohli následovat, všechny svaté vzory jsou podvod, vše je zde jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si hříšníci hrají na; papeže, rabína, proroka, mesiáše, guru, kazatele, vůdce, celebritu, prezidenta, ředitele, milionáře atd. z čerta anděla nikdo neudělá o tom to je v tomto konzumním pekle.

Z díla poznáme tvůrce a jaké je dílo lidi, lidi se chovají jako invazní druh, který napadl tuto planetu a začal jí vandalsky ničit, lidi jsou jako medúzy, a nebude žádná škoda až zde místo lidí budou GVKB roboti s umělou inteligencí, poslední člověk skončí v zoologické zahradě v pavilonu s opicemi za sklem, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, války v nahotě odhalují to, že je člověk člověku pekelným očistcem. Pomocí stroje času bychom zjistili, že v minulosti bylo vše jinak, než nám říkají knihy, minulost to byli války a otroctví, jakýkoli pokus o vzpouru byl násilně potlačen a vzbouřenci byli eliminování. Většina informací z dávné minulosti jsou jenom pohádky plné zázraků, pohádky byli vždy velmi populární.

Mrtvým lidem se přisuzovali zázračné schopnosti, aby je věřící lidi milovali, tak evolučně vznikly svaté kulty, které uctíváme, vždy zde byla cenzura, která upravovala informace o minulosti. Bible, Korán, Bhagavadgíta atd. to jsou pohádkové knihy, které dělají z věřících hlupáky a chudáky, pomocí ubohých dezinformací. Bůh nestvořil člověka, člověk stvořil Boha, stejně tak člověk i stvořil kulty svatých lidí, které milujeme a uctíváme, Ježíš Kristus, Mojžíš, Buddha, Šalamoun, Mohamed atd. to vše jsou jenom pohádky, realita byla zcela jiná! Vše zde jsou jenom příčiny a jejich následky, člověk to je programově řízený dočasný evoluční proces, který je závislý na situaci, ve které existuje, porušení pravidel a limitů, je vždy potrestáno.

Tak jako pomocí; piva, vína, slivovice, marihuany, pervitinu, cigaret, prášků na deprese atd. unikáme z depresivní reality, tak i pomocí pohádek, unikáme z reality, sliby se slibují a blázni se radují, o tom je minulost naší kultury. Realita je o otroctví, místo okovů na nohou zde jsou ekonomické okovy. Nemáš peníze tak je z tebe bezdomovec a žebrák o tom je moderní konzumní otroctví. Aby se měla elita dobře, musí se mít otroci zle, míru otrokářství odhaluje statistika kupní síly, pokud zde nejsou investice tak přichází zaostalost, za vším jsou dneska peníze, zloděj honí zloděje a lhář hodní lháře. Parazit čeká na příležitost, která mu umožní parazitování, pokud parazit pozná, že nemá naději, tak následuje deprese, tam kde je dogmatická totalita, tam není ani příležitost k parazitování, protože je tento systém uzavřen pomocí; kast, tříd, ligy, dogmat, limitů, pravidel atd. je těžké se smířit s osudem ubožáka, který nemá žádnou naději se stát; mocným, bohatým, populárním atd. parazitem.

Nadbytek je zde díky nedostatku, aby se měli ti, co jsou nahoře dobře, tak se musí mít zle ti, co jsou dole, bylo zde mnoho snah o to, aby zde byla rovnost, ale tyto snahy se ukázali jako naivní utopie. Život má smysl, když se máš jako parazit dobře, následkem je soutěž a boj o kariéru, je to obrazně jako ve sportu, na startu je tisíc sportovců a v cíli je jenom jeden sportovec, který získá úspěch. Problémem je to, že většina úspěchů, co pracně získáme je zde dočasně, jednou jsi nahoře, a potom jsi dole, o tom život zde je. Většina lidí proto uniká do světa iluzí pomocí drog, nebo víry v zázraky, všechny náhražky jsou pastí, ze které je obtížné uniknout, jakmile v nás zakoření chybné návyky tak se jich už neumíme zbavit. Nebude to trvat už dlouho a dojde k tomu, že nám bude vládnout umělá inteligence a roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi budou negramotní, protože zde už nebudou potřeba na práci za mzdu.

Poslední člověk na světě, skončí nahý za sklem v zoologické zahradě v pavilonu s opicemi, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy. Jakýkoli odpor bude marný, proti policejním robotům nic nezmůžeme. Velikost mzdy bude určovat umělá inteligence, umělá inteligence to každému spočítá, podle toho, jak on pracuje, nebudou zde pro nikoho výjimky, skončí období, ve kterém někdo bere velikou výplatu, i když on málo a špatně pracuje. Moderní digitální technika může lidi neustále sledovat, a ona pozná to, když někdo pracuje pomalu nebo chybuje, kontrolovat a spravedlivě odměňovat, to bude znamenat to, že skončí období, ve kterém lidi seděli v pohodlné kanceláři a zde se měli dobře.

V kanceláři budou sedět jenom autonomní roboti a lidi zde budou jenom na špinavou fyzicky namáhavou práci, ten, kdo nebude plnit optimálně a rychle rozkazy od umělé inteligence, každý den v roce, ten skončí v masové konzervě, společně s drůbežím separátem, lidí je všude jako much a s mouchami nelze mít soucit. Lidi nebudou už mít jména a tituly budou mít jenom globální číslo, pod kterým budou evidováni od narození do smrti. Bude to globální digitální policejní totalita, umělá inteligence bude mít vždy svatou pravdu. Jakýkoli odpor bude marný, vše budou mít pod dohledem policejní roboti, chybu každý udělá jenom jednou. Většina lidí na světě je postižená chybným syndromem, chybný syndrom se projevuje tím, že člověk často chybuje, nikdo není dokonalý, o tom to je.

Jádrem problému je to že lidi s chybným syndromem mají děti a tím děti zdědí po rodičích chybný syndrom, testy inteligence odhalují to, nakolik je člověk postižen chybným syndromem, nejhorší je situace u lidí s mentálním postižením. Ideálním řešením toho problému je nahradit lidi za roboty, nová doba si žádá nové zaměstnance, co nechybují a pracují levně a rychle, to dokážou jenom roboti. Neřešte to, co stejně nevyřešíte, z chybného člověka neuděláte bezchybného člověka, protože chybný člověk, je neopravitelný evoluční zmetek.

Zavedeme povinné měsíční testování na chybování, jakmile někdo bude GVKB kontrolním systémem vyhodnocen jako zmetek, tak se eliminuje a dá se jeho tělo do masové konzervy společně s drůbežím separátem, chybných lidí je na světě jako much a eliminovat mouchy je správné. Nebude zde pro nikoho imunita nebo výjimka, eliminovat se budou i politici a podnikatelé, každý chybný člověk je snadno nahraditelný, vše je zde evolučně dočasně. Léčit chybný syndrom a vyléčit chybný syndrom, o tom je správná cesta do lepší budoucnosti, ve které už lidi nebudou dělat chyby. Jak vlastně evolučně došlo k tomu, že se z opice stal prezident?

Všimněme si toho, že pro evoluční změny zde musí být zlá situace, která donutí násilně živý systém k evolučním změnám, na počátku zde bylo to, že jsme začali chodit po zadních nohách a z předních nohou se stali ruce, která můžeme použít k lovu a práci. Když jsme začali lovit a pracovat tak vznikla potřeba komunikace, a tak vzniknul jazyk, kterým se domlouváme, později vznikla i gramotnost kdy umíme číst a psát. Obrazně je evoluce jako vysoká škola, složíte zkoušky a postoupíte do dalšího ročníku, mnohé kultury v místech, kde rostou banány, nesložili náročné evoluční zkoušky, a tak je zde evoluční zaostalost spojená s bídou a nezaměstnaností.

V současnosti přichází veliká zkouška pro lidstvo, jde o příchod umělé inteligence a příchod autonomních robotů, následkem bude restartování civilizace a vše staré se nahradí novým, robot prezident bude vyznamenávat roboty, započne výroba policejních robotů a vojenských robotů, jakýkoli odpor proti robotům bude marný. Člověk nakonec jistě skončí v rezervaci, tak jako v USA v rezervaci skončili indiáni. Zaměstnávat lidi za mzdu nebude ekonomické GVKB roboti budou pracovat levněji a kvalitněji, poslední člověk na světě skončí nahý v zoologické zahradě za sklem, v pavilonu opic, jako nejvyspělejší druh opice.