Přeskočit na obsah

Tento svět nebyl a nebude ideální

  • T

Nadbytek je zde díky nedostatku, ten, kdo je nahoře má nadbytek a ten kdo je dole ten má nedostatek, aby se ti, co jsou dole nebouřili, tak je zde; byrokracie, soudy, vězení, policie, armáda atd. ti co jsou nahoře tvrdí, že bez nich, by se ti, co jsou dole, neobešli, protože ti, co jsou nahoře, zde vše řídí. Rozdělení na; kasty, třídy, ligy, kategorie, tituly atd. je následkem přelidnění, přelidnění dělá z lidí egoistické pokrytce, strach nás spojuje, a když zde není strach, tak se rozdělujeme na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Z cizího krev neteče, o tom je naše blbá nálada, sebevražda to je sebeodcizení, které dosáhlo takového stavu, že jsme násilně ukončili naši ubohou existenci. Ve válce je zabíjení nepřátel správné, protože ve válce se z nás stávají zvířata, pokud někdo zabíjí lidi v době míru, tak to znamená, že on není člověkem, ale je zvířetem. Ideální by proto bylo vytvořit veliké rezervace, a tam přemístit lidi co se chovají jako zvířata, vše je zde hra podle pravidel a ten kdo nehraje podle pravidel, ten musí odejít tam, kde nehraje podle pravidel, a každý si zde dělá, co chce.

Nemorálnost je jako rakovina, která napadá jedince i národy, proč zde došlo k tak rychlému globálnímu nárůstu nemorálnosti? Příčinou je pokrytectví, které parazitům přináší výhody a jistoty. Války v nahotě odhalují naši pokryteckou nemorálnost, kdy se zabíjíme po milionech jenom díky naší pyšnosti a lakomosti. Nejsi čistá rasa tak tě zabijeme v plynové komoře, já bych šel v nemorálnosti dále, platíš malé daně v EU, tak skončíš v plynové komoře, peníze přeci elitě nesmrdí. Jelikož se lidi v EU neustále vyhýbají placení daní tak zavedeme v EU daň podle výšky člověka, čím více vyrosteš, tím větší budeš platit i daně, výhodou je zde to že výška člověka je poměrně stabilní a nejde změnit. Dejme tomu že člověk s výškou 180 cm, by zde platil každý měsíc 18 000 Kč daň, ten, kdo by měřil 100 cm, ten by platil každý měsíc 10 000 Kč daň. Pokud by někdo daň nezaplatil, tak by mu exekutoři vše zabavili, a on by skončil ve vězení, kde by musel pracovat, aby mohl daň zaplatit. Lidi by v EU pochopili to, že nepracovat za dobrou mzdu, znamená jistě skončit ve vězení na doživotí.

Jelikož děti nemohou ve vězení pracovat, tak by se děti eliminovali, aby zde nebyli s nimi problémy, tím by zde už nebyl problém s lidmi, co na nás parazitují, a ještě se nám smějí. Nesehnal jsi práci a nemáš tak peníze, tak skončíš ve vězení, a zde práci jistě dostaneš, najednou by z EU začalo utíkat mnoho lidí, protože by zde už nemohli být příživníky. Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Není minulost našeho národa o tom, že jsme sem pouštěli zlé jezinky, proč je zde takový problém se zlými jezinkami? Příčinou je naše naivita způsobená tím, že nemáme informace o konzumní realitě, ve které žijeme, vše je zde pokrytecké mediální divadlo, ve kterém si zlí lidé hrají na hodné lidi, po ovoci je poznáte. Dobrý strom má i dobré ovoce, a jaké bylo na stromu ovoce u zlých cizinců, co k nám přišli s velikou armádou, ukradli, co mohli, a potom od nás odešli domů, a dělali, že nás už neznají. Nestojíme zde o cizince, u kterých nejdou sejmout otisky prstů, protože na co šáhnou to i ukradnou, a tak stojí u nás často vlaky, protože cizinci ukradli měděné kabely.

Nadbytek je zde díky nedostatku, proč je zde bohatý a chudý stát, proč je zde bohatý a chudý člověk, příčinou je zde parazitování, ti, co jsou nahoře, parazitují na těch, co jsou dole. Podívejme se na to, kde je dneska v trezorech hodně zlata, zlato je tam, kde k němu nemají možný přístup pracující chudáci, kde je tvůj poklad, tam je tvoje myšlení. Politici by chtěli sebrat zlato milionářům, aby vypadali mediálně hezky, tak to ale nefunguje! Milionáři nejsou hlupáci, a tak zlato před politiky chytře schovají na tajná místa, statisticky je dokázáno to, že 1 % elitních lidí na světě vlastní většinu světového bohatství, rovnost je zde jenom ve smrti. Kolem symbolů se zde vše točí, symbol je pevným bodem pro všechny systémy v nás a okolo nás, nula v matematice je symbolem, a tak nemá žádnou matematickou hodnotu, stejně tak je Ježíš Kristus symbolem v morálce, a i on nemá žádnou hodnotu pro jinověrce. U nás je snaha neuznávat morální symboly a tvrdit pyšně skepticky to, že morální symboly k ničemu nepotřebujeme, a následkem jsou problémy se lháři a zloději, se kterými si neumíme poradit.

Vše zde stvořilo napětí mezi protiklady, a jelikož je vše v pohybu, tak vznikly mravní symboly, kolem kterých se vše točí. Často je zde snaha nahradit pravý symbol za falešný symbol, a tak jsme nahradili mravní symboly za nemravné symboly, a ono to nefunguje, protože hříšný prezident je nám k ničemu. Hodnota mravního symbolu je v tom, že díky němu víme, co je správné a co je chybné. Dobrý strom má dobré ovoce, o tom je politika a ekonomika, proč je náš hříšný prezident stromem, který nemá žádné ovoce? Vše je o prioritách, pověz mi, jaké máš priority, a já ti povím, jestli jsi zde stromem, který má dobré ovoce. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, vše je zde obchod a divadlo, ve kterém se musí respektovat přirozená pravidla a přirozené limity, pokud někdo nerespektuje pravidla a limity, tak je on stromem, který nemá ovoce, po ovoci hříšníky poznáte, z čerta anděla nikdo neudělá. Velká část hříšníků s gustem volí; lháře, podvodníky, zloděje, udavače a křupany. Čím víc lžou a podvádějí, čím víc nehrají fér, tím silnější pozici u velkého množství hříšníků mají.

Protože jsou jako oni; ubozí, nízcí, prospěchářští a závistiví. Kdo by chtěl ve vedení země svatou osobnost, k níž by bylo možné vzhlížet jako k morální autoritě, když tam může mít premiéra a prezidenta, co zosobňují ty nejnižší hříšné vlastnosti, ale jsou na svou; primitivnost, udavačství, alkoholismus a podvody hrdí? Osobnost s morální integritou, která podle svých mnohdy až úsměvně vznešených a idealistických slov i žije, byť tím musí obětovat část svého pohodlí a výhod ve prospěch čehosi vyššího, automaticky nutí ostatní k zamyšlení nad sebou samými. A ne vždy je takový upřímný pohled do vlastního hříšného nitra a na vlastní život příjemný. Hříšník si musí přiznat své slabosti, touhu po komerčním rychlém úspěchu, podlehnutí konzumnímu způsobu života, dobrovolné vymytí mozku dogmatickými dezinformacemi, odevzdání odpovědnosti za cokoliv prezidentovi a premiérovi, vyvázání se ze správy vlastního života. Premiér či prezident, jenž reálně dělá věci správné pro národ, a ne pro sebe, nahlodává pohodlnost a alibismus ostatních hříšníků, doslova nastavuje zrcadlo a ukazuje, že žít lépe neznamená vždy výhodněji a na úkor ostatních. Taková svatá osobnost se dívá nahoru, do dáli a spolu s ní zvedají postupně hlavy i ostatní hříšníci.

A zvedání hlavy a narovnávání dlouho ohnuté páteře hříšníky bolí, hříšník si musí vybudovat svaly, jež by jej udržely opět morálně vzpřímeného, musí cvičit tělo i mysl, musí si zvyknout na ten najednou široký životní rozhled, který vyměnil za pohledy do stále plného talíře, za šmírování souseda za plotem, za tupé zírání na; televizi, počítač, mobil atd. Aby se mu z té skutečné svobody nezamotala hlava. Proto tolik hříšníků volí raději pomalé uhnívání a degeneraci páteře a mají pro to omluvu, když takový může být prezident a premiér, proč ne my, co jsme hříšníky v konzumním očistci? Volí pohodlnost výměnou za iluzorní bezpečí a zajištění. Volí svůj vlastní odraz v jednání a slovech těch, již se mediálně tváří jako oni. A mnohdy se jim nelze divit, když se dnes a denně ukazuje, že vlastní prospěch na úkor druhého i na úkor všech je pro elitu legitimní. Stejně tak; lhaní, podvádění, udávání, šikana atd. Největším zločincům a lhářům v EU vše prochází, stávají se vládci EU konzumního očistce. Pokrytečtí kariéristi jsou podstatou toho špatného v nás, a právě proto mají úspěch.

Navíc po nás nechtějí nic jiného než nic nedělat, přikyvovat, plivat jedovaté sliny na kohokoliv, kdo se na rozdíl od nás o něco snaží, a dál si spokojeně sedět doma u televize a pít pivo. Vše v nás a okolo nás je následkem rozhodnutí, je zde vždy možnost se rozhodnout a tím se vytvoří realita, mnohdy je rozhodnutí chybné ale to vede k poučení a už se chybné rozhodnutí neopakuje. Situace určuje, co je správné rozhodnutí, co bylo dříve správné rozhodnutí to dneska už je chybné rozhodnutí, co je správné rozhodnutí v USA, to je chybné rozhodnutí v naší republice atd. často je zde problém s nedomyšleností, podívejme se třeba na zavedení letního času, tato pitomost zde byla dočasně. Lidi dělají chyby, a snaží se o to, aby se nikdo o nich nedozvěděl to, že dělají často chyby. Já jsem myslel, a tak jsem udělal chybu, je třeba méně myslet a více toho vědět, z díla se pozná nakonec tvůrce, čas má dost času na to, aby poznal, co se lidem povedlo a co se lidem nepovedlo, co s tím uděláme? Aby zde vše fungovalo, tak zde musí být odbyt zboží a služeb, je to jako s návštěvností internetové stránky, stránka s malou návštěvností je k ničemu a většinou to skončí rychlým zánikem stránky.

Jsou specialisté, co vám stránku otestují a navrhnou vám způsob, jak zvednout návštěvnost, ovšem to bude jistě pro vás znamenat veliké ekonomické náklady, které se vám většinou nevrátí zpět v zisku. To, co funguje v USA, to nemusí fungovat u nás, každý trh funguje jinak, zisk je jenom tam, kde je tvrdá konkurence, je naivní věřit v to, že existuje zde možnost velkého zisku v něčem, kde není konkurence. Pokud chcete být v čemkoli úspěšní, než je konkurence, dříve nám Google dával možnost změřit hodnotu stránky pomocí programu a najednou program PageRank nebyl už dostupný, aby zde nedocházelo k podvodům. Návštěvnost je o hodnotných zpětných odkazech, dříve se mnoho používalo zaregistrování do katalogů, ale dneska už jsou katalogy minimálně využívané. Moderní invazní ekonomika je založená na principu po mě potopa, přijít vykrást odejít, o tom je invazní ekonomika, peníze přeci vítězům nesmrdí. Tento svět nebyl a nebude ideální, je třeba pokorně přijmout to, že dobrota je žebrota, vše je zde o tom že to, co nebojuje, to degeneruje, subjektivně si myslím, že degenerace je největším problémem lidstva, není to jenom degenerace tělesná, je to i degenerace; ekonomická, politická, náboženská, filosofická, umělecká, módní, vědecká, technická, psychická atd. vše souvisí se vším, o tom to je. Naše kultura to je nemocnice, ve které být zdravým je chybou, čím více jsi nemocný, tím více se o tebe společnost stará, a tak je zde těžce nemocný prezident republiky.

Lidi si ničí zdraví pomocí cigaret a slivovice, nebo tím že se málo pohybují, a koukají na televizi, kde jsou samé kraviny a voloviny. Nepřizpůsobivý příživníci, jsou nemocní lidé, a tak se o ně dobře staráme, zdravý člověk musí zde jako otrok pracovat za minimální mzdu, a tak se nedožije důchodu. Civilizace, která používá antikoncepci, jistě nemá žádnou koncepci, pro to, aby lidem zde bylo lépe, lépe je zde jenom těm, co jsou nahoře a zle je těm co jsou dole, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, demokratismus atd. je zde jenom dogmatická egoistická totalita, založená na tom, že ti, co jsou nahoře, žijí v ráji, a ostatní žijí v očistci. Jak vyčistit a uklidit myšlenky v hlavě? Čistota a pořádek, je základem pro to, aby nám hlava fungovala optimálně, zde platí, jak si to uděláš takové to i máš, z díla se pozná tvůrce. Jde o to mít správný cíl a jít do toho cíle, nemohu vám dát správný cíl, všeho zkuste a dobrého se držte, každý je originál v originální situaci. Současnost je o snaze lidem přeprogramovat mozky násilím a dát lidem chybné cíle, následkem je stádo ovcí, které má blbou náladu, a tak pije pivo a kouří cigarety. Ti, co jsou nahoře, slibují, že bude lépe po smrti v ráji, nebo bude lépe po politických volbách.

Jenže lépe je vždy jenom těm, co jsou nahoře, někdo musí přeci dělat ubohou práci za ubohou mzdu! V okamžiku vzniku daní, vznikla i zlá totalita, která z lidí udělala stádo ovcí, jedno procento lidí na světě vlastní většinu světového bohatství, rovnost je zde jenom v tom že každý musí zemřít. Vše je zde šachová hra, ve které je snaha dát konkurentům mat, láska a pravda už existuje jenom ve filmech, v realitě je všude jenom lež a nenávist. Války v nahotě odhalují to, že miliony zbytečně mrtvých lidí to je jenom statistika, a smrt prezidenta to je tragédie. Život je škola, která nemá prázdniny, složíš zkoušky a postoupíš do vyšší úrovně života, mnoho jedinců a společností evoluční zkoušky nesplní, protože mají problém s tím, jak si vyčistit a uklidit myšlenky v hlavě, komu není rady, tomu není pomoci. Ekonomická migrace je Trojským koněm, pomocí kterého se snaží vandalové zničit vyspělou kulturní civilizaci v EU a USA, podívejme se na to, jak dopadla kulturně vyspělá Itálie díky vandalům, dobrota je žebrota, z díla poznáte, kdo je a kdo není vandal, vandalové se řídí heslem, po mě potopa. Na Sibiři je mnoho místa pro ekonomické uprchlíky z celého světa, zde mohou ukázat v boji s přírodou svoje vysoké lidské kvality, my jsme tady v EU doma, a nestojíme zde o zaostalé pokrytecké lháře a zloděje.

Na počátku vzniku naší kultury jsou malé lži a jak naše kultura rostla, tak s ní rostli i lži, dneska už nikdo neví, co je to pravda a láska, ale každý ví, co je to lež a nenávist. Pokud chce zde být někdo nahoře tak v něm musí být mnoho lží a mnoho nenávisti, dobrota je žebrota. Problém lži je v tom, že nedokáže domyslet následky, jaké zde budou díky lži, následkem budou problémy a tím i nemoci u; ekonomiky, politiky, filosofie, náboženství, vědy, techniky, školství, rodiny atd. Lež je jako rakovina, na kterou nemáme lék, jediným lékem na tuto rakovinu je logicky pravda a láska, jenže my o takovýto lék nestojíme, protože si neumíme představit život bez lží a nenávisti, komu není rady, tomu není pomoci. Druhá světová válka v nahotě odhalila to, jak je naše kultura plná lží a nenávisti, je třeba začít více zbrojit říká USA, abychom se připravili na třetí světovou válku, na které USA vydělá veliké peníze, na všem se dají vydělat peníze i na třetí světové válce, to že ve válce zemřou zbytečně zase miliony lidí, to je jenom nudná statistika, tragédie je, když zemře prezident USA. Pokud statisticky vyhodnotíte průměrného člověka tak vám vyjde zbabělý pokrytec, pravda není příjemná, ale umožňuje nám pochopit situaci. Vše je zde divadlo, ve kterém se rozdělujeme na herce a diváky, zkušený herec učí nezkušené diváky, pod maskou charakterního hrdiny je skryt zbabělý pokrytec. Nechceme zde nic řešit a rovnou zbaběle utíkáme, kdo uteče ten vyhraje, to je naše kulturní strategie.

Jedeme v tom všichni, někdo uteče do nemoci, aby byli na něj ostatní hodní a jiný uteče z chudého národa do bohatého národa. Nejhorší je, když nám utíká zisk z naší práce do ciziny a my zbaběle s tím nic neděláme, naše dobrota je příčinou naší žebroty, cizinci nám prodávají drahé zboží a drahé služby a nutí nás pracovat za malé mzdy a my zbaběle na tuto ekonomickou hru přistupujeme, proč v Polsku jsou levné telefonní poplatky, to mě dosud nikdo nevysvětlil. Jaké jsou následky toho, že se něco dělá ve velkém? Následkem je omezený výběr zboží a služeb, konzument se musí přizpůsobit omezené nabídce a tím se dostává do problémů ekonomických a psychických. Podívejme se na výstavbu panelových činžovních domů, dneska víme, že tento typ výstavby byl chybný, ale už nevíme, co uděláme s tím, že je zde postaveno tolik panelových činžovních domů, které se stali ubohými noclehárnami a s příchodem víkendu lidi odjíždějí na chaty a chalupy. Podobné to je i u politiky, kdy zde byla jedna veliká komunistická strana, a následkem byla bída a blbá nálada. Problém je v extrémech, velikost musí být v normě, jak dochází k tomu, že jdeme do extrémů, a tak je zde problém s paneláky a komunisty?

Problémem je nedomyšlenost, je to jako u šachové hry, kdy nedomyslíme náš tah, a tak hru prohrajeme. Problém s nepřizpůsobivými příživníky, co se rychle rozmnožují, nepracují, lžou a kradou, je zase v nedomyšlenosti našich pravidel a limitů, podle kterých žijeme, nemohou zde být dělána pravidla a limity ve velkém pro celé EU, musí se udělat pravidla a limity na míru všech skupin lidí, co mají svoje originální kulturní zvyky a tradice. Podobný problém je zde s návody, koupím zboží a dostanu k němu návod v cizím jazyce a chybí zde návod v našem jazyce, pokud je zde návod v našem jazyce, je ten návod většinou nekvalitní. Když chcete vše dělat ve velkém, tak lidi digitálně naskenujete pomocí GVKB dotazníků, lidská těla globálně optimálně ekologicky eliminujete, a místo lidí zde budou počítače a stroje, nejsou pokrytečtí lidé, tak nejsou s pokryteckými lidmi problémy, GVKB robot prezident, bude vyznamenávat GVKB roboty, a poslední člověk na světě skončí nahý v zoologické zahradě za sklem v pavilonu s opicemi.

Vymývat mozky amatérsky, je drahé a chybné, je třeba dát všem lidem do hlavy GVKB čipy, a začít mozky vymývat globálně, pomocí GVKB umělé inteligence, učiníme ze všech lidí stroje na dálkové ovládání, co nechybují a dělají jenom to co je potřeba. Zájem globálního celku je logicky nad zájmem pokryteckého jedince, všechny současné problémy jsou způsobeny tím, že pokrytečtí egoisti jsou v konzumním systému nahoře, pokrytci egoisticky prosazují svoje amatérské zájmy, bez ohledu na to, jaké to bude mít zlé následky. Vše se bude optimalizovat, aby se zajistila; rychlost, kvalita, levnost, čistota, pravda, láska atd. na myšlení zde budou GVKB počítače a lidi zde budou jenom na fyzickou práci, podívejme se na všechna náboženství, jak jednotně hlásají pokoru, jako cestu k očištění od hříšnosti. Moderní doba, umožní konečně realizovat díky čipům v hlavě všem lidem očištění od hříšnosti, mozek lidí už nebude znát realitu, ve které tělo žije, realitu bude znát jenom GVKB systém, mozek bude existovat v GVKB ráji, kde je pravda a láska. Blahoslavení jsou ti, co jsou pokorní, skončí období velikých válek, ve kterých jsme se vraždili po milionech a ničili jsme obrovské hodnoty, co bylo, to bylo, místo amatérismu, zde bude profesionální GVKB systém.

Prioritou je to, co nás zajímá, rozdělujeme tak mnohé na to, co nás zajímá a co nás nezajímá, mnohdy dochází k tomu, že se lidi se stejnými zájmy sdružují a tím svoje zájmy posilují. Často je nám násilím nuceno něco, co nás nezajímá, a pokud se bráníme tak máme problémy. Uzavíráme se do světa svých zájmů a v tomto světě nám je dobře, je nám jedno to že se vzdalujeme od druhých, jenže bez druhých jsme nuly, následkem je pokrytectví kdy si hrajeme na to, že nás zajímají zájmy druhých, a přitom jsou nám zájmy druhých lhostejné. Dogmatické totality v nahotě odhalují to, že zájmem těch, co jsou nahoře, je udělat z těch co jsou dole svoje otroky s nulovou hodnotou, vymývání mozku v dogmatické totalitě může dospět tak daleko, že si někdo vezme na tělo výbušniny, a odpálí se tam, kde je mnoho lidí a věří v to, že přijde do ráje. Často je slyšet to, že lidi, co žijí v Praze jsou hlupáci, protože se nezajímají o to, o co se zajímají lidi, co nežijí v Praze, pravdou je že ten, kdo má jiné zájmy je hlupák, následkem je konflikt, a někdy zde i může být svatá válka mezi; křesťany, židy, mohamedány atd. proč máme tolik bohů, co nám stanovují, co je morální, který bůh je ten pravý? Vnímám konzumní civilizaci jako nemocnici a v této nemocnici nejvíce nemocných trpí sebeodcizením, civilizace poskytuje lidem výhody a jistoty, následkem je sebeodcizení. Z lidí se stali loutky, které ovládají ti, co jsou nahoře a pokud je loutka vadná tak se loutka opraví nebo eliminuje, loutky se stávají tím, jakou roli zde hrají, pokud loutka nemůže zde hrát dobrou roli, má z toho deprese. Když se loutky optáte na to, co je loutka bez svojí role tak loutka nechápe vaši otázku, protože bez role je zde loutka zbytečná.

Problém nastává, když se loutka zamiluje do svojí role a přestane se zajímat o sebe a najednou přicházejí nemoci, které jsou následkem toho, že došlo k sebeodcizení. Tento problém postihuje nejvíce mocné a bohaté lidi, trpaslík, který stojí na velikém podstavci, žije v iluzi, že je obr do té doby, než z podstavce spadne, podívejme se na ředitele a prezidenty, co přestali být už řediteli a prezidenty, jak se jejich psychika zhroutila, je to podobné jako když narkoman, nemá svoji dávku silné drogy, a má z toho abstinenční problémy. Polovina civilizačních nemocí je způsobená sebeodcizením, co je příčinou této nemoci. Příčinou sebeodcizení je pyšnost, u pokorných lidí nedochází k sebeodcizení. Pyšný člověk není tím, čím ve skutečnosti je, on je něčím jiným, co on považuje za hodnotné, dochází ke změně priorit a následně je zde psychická nemoc která je spojená s tělesnou nemocí, lékař ale léčí tělesnou nemoc a jeho léčení této fyzické nemoci není úspěšné. Lékaři dosud nedokázali pochopit do hloubky problematiku sebeodcizení a myslí si naivně, že sebeodcizení není přeci možné. Náš mozek je už natolik přizpůsobivý, situaci že pro něj není problém realizovat sebeodcizení, i když následkem budou nemoci.

U léčení nemocí je třeba podchytit nemoc na začátku, jakmile v nás nemoc zakoření a zapustí hluboké kořeny, tak se jí většinou už nikdy nezbavíme, a tak nás nemoc nakonec zabije. Podívejme se na lidi, co si dají na tělo výbušniny a odpálí se mezi cizími lidmi, to je ukázkový příklad sebeodcizení, pachatelem je zde totalitní demagogie, která dělá z lidí loutky na dálkové ovládání, následkem je globálně narůstající extremismus a vandalismus. Jak vyléčit pyšného člověka optimálně, ideální je fyzická těžká složitá práce pod dohledem kamer, bez možnosti dát zde výpověď, pyšný člověk zde bude neustále postihován velikými pokutami za malé chyby a pomalou práci, a tak zde bude nakonec pracovat deset let jenom za minimální mzdu a bude bydlet na levné ubytovně, kde nebude mít soukromí a klid. Nebude zde možnost konzumovat; pivo, cigarety, marihuanu, pervitin atd. nebo prášky na deprese, místo návykové chemie, zde bude fitcentrum a k jídlu bude ovoce a zelenina, nebude zde k jídlu maso, tak pokora zvítězí nad pyšnosti. Práce proměnila zvíře v člověka, podívejte se na pyšné lidi, jaký mají odpor k fyzické práci, po těžké práci, zde bude chození do školy, aby se u lidí eliminovala hloupost, ten, kdo se bude špatně učit, ten nedostane vycházky ven z pracovního tábora, šest hodin práce a šest hodin škola a potom zde bude fitcentrum a jiná zábava, v sobotu a neděli se bude pracovat a chodit do školy, aby léčení probíhalo rychle a kvalitně.

Vše je zde hra, pokud často vyhráváte tak jste optimisty, a pokud často prohráváte, jste zase cyničtí, nestačí jenom chtít vyhrávat, je potřeba i mít štěstí. Naším pravým nepřítelem jsou naše chybné priority, nestarejte se o druhé, protože je to ztráta času a peněz, starejte se o to, aby vaše priority byli správné, vše je o tom, jak si to uděláš, takové to máš. Musíte se naučit poznat co je správné a co je chybné, mnohé, co je chybné, se snaží z dálky vypadat jako správné, škola života nemá prázdniny, dobrota je žebrota, prověřujete a potom teprve důvěřujete, nenechte se oklamat, jenom tak zde uspějete. Každé vaše rozhodnutí utváří vaši budoucnost, pokora je tou správnou prioritou, nemůžete sloužit současně pokoře a pyšnosti, ten, kdo slouží pyšnosti, existuje v psychickém očistci, a zde kouří cigarety a pije slivovici. Ten, kdo je nahoře, nestojí o rady od těch, co jsou dole, na tomto principu je založena kastovní totalita, následkem kastovní totality je deprese u těch, co jsou dole, na kterou není lék. Nikomu nevadí to, že je sportovec nahoře, on si to zasloužil a nahoře bude jenom krátce, co si máme ale myslet o lidech, co se narodili v bohaté rodině, a tak jsou po celý život bohatí, měli veliké štěstí, které ostatní neměli.

Takový je život, neřeš to, co nejde vyřešit, pokud se chceš mít lépe, musíš všeho zkusit a dobrého se trvale držet, každý člověk je originál v originální situaci, to, co je dobrou radou pro jednoho, nemusí být dobrou radou pro jiného, každý potřebuje zcela jiné rady. Proč mnoho lidí, má v sobě velikou touhu radit cizím lidem? Je to hra na to, já jsem chytrý a ty jsi hloupý, jenže tato pokrytecká hra nefunguje! Rady jsou obrazně zboží, a pokud zboží nemá hodnotu, tak o toto zboží není zájem, je zde díky knihám a internetu inflace u dobrých rad, a tak jsou zde dobré rady zadarmo. Když se nedokážete naučit novému tak v podnikání zkrachujete, to že umíte něco, co neumí vaše konkurence, to je veliká výhoda, díky které může vaše podnikání růst. Mnoho lidí by chtělo začít podnikat, protože jim došlo, že jako zaměstnanci budou pořád chudí, a tím i budou mít blbou náladu. V soukromém podnikání je vám vysokoškolský titul a známosti k ničemu, zde platí, z díla se pozná tvůrce, nároky konzumentů narůstají.

To, co dříve konzumentům stačilo, to jim už dneska nestačí, heslem je v současnosti; rychle, levně, profesionálně, to, co je; pomalé, drahé, amatérské, to zde končí. Poslední záchranou pro staré idioty se stal stát, který zaměstnává staré idioty za veliké platy, ale na to se nespoléhejte, tato rezervace pro staré idioty, zde už dlouho nebude, protože i stát bude muset; digitalizovat, optimalizovat, automatizovat atd. vše jde naprogramovat, a tak zde místo státních zaměstnanců budou počítače a roboti. Podívejme se na to, co se děje u korporací jako je; Google, Microsoft, Apple, Sony, Samsung atd. nastávají zde lovy na geniální mozky, takový geniální mozek to je tiskárna na peníze. Podívejme se třeba na čárové kódy na zboží a platební karty, jak zjednodušili obchod, a umožnili sledování lidí, za co utrácejí peníze.

Nekopírujte v soukromém podnikání to, co dělají druzí, protože narazíte na velikou konkurenci, snažte se přijít s něčím novým, co trh potřebuje, většinou bude stačit, když něco staré na povrchu vylepšíte a dáte tomu nový populární název. Robot jako vysokoškolský profesor, který učí jenom roboty. Lidi už nebudou muset chodit do školy, protože na složitou práci a problémy zde budou roboti. Dosud se ti, co byli ekonomicky nahoře, škodolibě smáli těm, co byli ekonomicky dole, ale to už brzo evolučně skončí, nahoře budou jenom inteligentní roboti a lidi budou jenom dole, na práce, které nechtějí dělat roboti. Já tento častý lidský problém nazývám nedomyšlenost, je to jako u šachové hry, kdy ve spěchu nedomyslíme následky tahu, a tak prohrajeme. Lidi vymysleli peníze a neuvědomili si, jaké to bude mít evoluční následky na lidskou kulturu, peníze proměnili lidi na hříšníky, co lžou a kradou, protože peníze nesmrdí a jsou pořád čisté. Lidi vymyslí dneska umělou inteligenci a tu dají do robotů, GVKB robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi skončí nakonec v rezervaci daleko od civilizace. Komu není rady, tomu není pomoci, co si dneska navaříte, to si budete muset zítra i sníst.