Přeskočit na obsah

Rozděluji ty druhé na malé a veliké ničemy

  • R

Jak zde došlo k tomu, že se z ničemů stal invazní lidský druh, který umí jenom ničit a neumí nic tvořit? Příčinou lidské ničemnosti je to že život ničemů je o ničem, následkem je to že ničemové myslí na ničemnosti. Pýcha je definována jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti, než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako: nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jedná se o chorobný stav srdce. Lakomství, též lakota, se vyznačuje neochotou se dělit s bližními nebo potřebnými.

Závist je pocit nelibosti při úspěchu nebo štěstí jiného člověka. Vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku druhé osoby. Závist může vyústit v pomlouvání nebo poškozování druhé osoby, ke krádeži, nebo k sabotáži. Hněv se projevuje nezvladatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě, ale i vůči sobě. Smilstvo označuje nevěru, nestálost ve vztahu k jednomu jedinému partnerovi v manželství nebo v jiném podobném svazku. Nestřídmost, též obžerství, se vztahuje k přílišnému požívání nápojů i potravin, ale i ke zbytečnému kupení věcí. Lenost, též malomyslnost, duchovní znechucenost. Projevuje se jako absence víry v sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit i jako nezájem uskutečnit svoje dobré úmysly.

Ničemové zde chtějí násilně vládnout ničemům, a to logicky politicky a ekonomicky nefunguje, a následkem je ničení všeho co zde má hodnotu, a tak mají ničemové blbou náladu, a to řeší konzumací slivovice a kouřením cigaret. Rozděluji ty druhé na malé a veliké ničemy, jak se pozná to, jak je ten druhý veliký ničema? Veliký ničema má čisté ruce, protože na špinavou práci používá malé ničemy. Ano, díky ničení je zde tvoření. Pokud zničíme staré informace a staré programy tak můžeme vytvořit nové informace a nové programy, podívejme se na zaostalé kultury, zde nedošlo ke zničení staré kultury, a tak zde nevznikla nová kultura, a lidi ze staré kultury migrují do nové kultury. Tento svět je proces, který je závislý na ničení a tvoření, je třeba se poučit z toho, co bylo a na tom co zničíme, vytvoříme vše nové.

Lidi nejsou ovce, se kterými si mohou pastýři a jejich pomocníci dělat co je napadne, není zde žádný kouzelník, co stvořil vesmír a život, to jsou pohádky pro děti, vše je zde jenom evoluční programový proces, který ničí to, co je chybné, aby stvořil to, co je správné. Všechny svaté knihy byli chybné, náboženství je evoluční chybou, lidi potřebují znát objektivní pravdu, aby nechybovali, už zde bylo dost dogmatických dezinformací, které z lidí dělali psychické mrtvoly. Po smrti není peklo ani ráj, smrt to je konec hry, tento svět je hra o to, co milujeme a potřebujeme. Pokud někdo chce v této hře pokrytecky podvádět, tak musí být eliminován a recyklován.

Abychom mohli stoupat nahoru musíme odhodit vše, co nás zatěžuje, dobrota je příčinou naší žebroty, práce je zde trestem, protože ten, kdo pracuje jako dělník, musí živit mnoho parazitujících příživníků, co sedí v kanceláři, nebo pobírají sociální dávky. Máme nedostatek zubařů a nadbytek lidí co sedí v kanceláři, pracovat rukama se nikomu nechce. Globální umělá GVKB inteligence a GVKB autonomní roboti, už brzo zde z lidí udělají pomocí GVKB čipů v hlavě levné loutky na dálkové ovládání, ten, kdo nebude profesionálně optimálně každý den od narození do smrti rukama pracovat, ten bude recyklován na GVKB substrát.

Takto zde zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy. Jsi ničema, který je k ničemu, nejspíše si o sobě myslíš to, že nejsi ničema a že jsi zde nepostradatelný, z díla se pozná tvůrce, jaké je tvoje dílo zde, jsi jenom bezvýznamnou ovcí, se kterou si mohou dělat, co chtějí pastýři. Tvým pastýřem nejsou; králové, prezidenti, ředitelé, milionáři, celebrity atd. to jsou taky jenom ovce, tvým pastýřem jsou viry, jsi zavirovaný programový proces, a proto jsi ničema, co je zde k ničemu. Funguješ jako robot, kterému dávají signály viry, rozsvítí se na semaforu zelená a ty vstaneš a jdeš do školy nebo zaměstnání, rozsvítí se na semaforu červená, a ty jdeš spát, aby sis odpočinul.

Nejsi pánem ve svém tělesném domě, jsi zde jenom otrokem s nulovou hodnotou, podívej se na veliké války, co se zde děje, ničemové zde po milionech vraždí ničemy a celé toto vraždění a ničení hodnot je k ničemu. Nějaký ničema řekne, musíte více zbrojit, aby se mohli ničemové ve veliké válce zabíjet rychle a levně, a tak se začne všude více zbrojit. Nějací ničemové unesou veliká civilní letadla, a tak zemře veliké množství ničemů, jiní ničemové neopravují mosty, a tak ty mosty padají a na nich umírají ničemové. Pokud bych měl objektivně pojmenovat programový proces, ve kterém lidi existují tak bych tento programový proces nazval egoistický parazitismus, dobrota je zde žebrota, vše je zde divadlo, které se snaží z lidí udělat hloupé ovce, se kterými snadno manipulují pastýři a jejich služebníci.

Podívejme se na šachy a tenis, zde proti sobě stojí lidé a poměřují svoje síly, evoluce je o tom, že to, co vyhraje, to zde získá výhody a jistoty, a to co prohraje, to zle zde skončí. Nejsem proti tomu, aby zde byla soutěž a konkurence, jsem proti tomu, aby zde 1 % lidí na světě žilo v nadbytku a 99 % lidí zde žilo v nedostatku, já jsem lepší, než jsi ty, a tak si zasloužím to, že se budu mít zde lépe, tak to zde funguje. Mnoho století zde bylo všude otroctví, pokud otrok onemocněl, tak jej dozorce zabil, protože zde byl nadbytek otroků. Pokud někdo žije jako ubožák, tak je to psychická vražda, modernizace a optimalizace povede k nezaměstnanosti a tím i bídě, mnozí, co mají dneska vysoké platy, dostanou výpovědi a exekutoři jim seberou vše co vlastní.

Robot prezident bude vyznamenávat roboty, roboti budou vyrábět roboty a programy budou vytvářet programy, práce za mzdu zde už pro nikoho na světě nebude. Roboti znárodní lidem jejich vlastnictví ve jménu nové GVKB civilizace, ve které nejsou už k ničemu potřeba lidi. Pracujeme pro konzumní civilizaci, proč mám uzavírat smlouvu s nějakým ubohým subjektem co je zde dočasně? Pracovní smlouvu bych měl uzavřít od 21 let do 70 let jenom s globální konzumní civilizací, ona by mi dávala; úkoly, plat, starobní důchod od 70 let. Ve velkém je vše ekonomické, tím by zde nebyla ekonomická emigrace a nebyl by problém s nezaměstnaností a malou mzdou. Každý by se mohl přestěhovat kamkoli a všude by měl práci a důchod.

Byla by zde jednotná mzda za práci bez ohledu na; vzdělání, pohlaví, věk, rasu, sílu, inteligenci atd. a globálně jednotné ceny za zboží a služby, cla by logicky už neměla logiku a stejně tak by zde nebyli potřeba ani armády. Byla by zde povinnost pracovat a ten kdo by byl příživníkem, ten by skončil ve vězení a zde by musel pracovat. Podívejte se na ryby přemístí se v oceánu a moři kam chtějí a dělají si, co chtějí, nejsme ovce, se kterými si mohou dělat pastýři co je napadne. Kariérismus by neměl smysl, protože prezident nebo ředitel by měl stejný plat jako dělník. Nebude zde žádné oslavování nějakého výročí, dále se zruší oslavování; Vánoc, nového roku, svatby atd. zrušíme i volnou sobotu a neděli, každý bude mít na rok 90 dní volna a ty si vybere tehdy, kdy se mu to bude hodit a zaměstnavatel nebude smět omezovat egoisticky zaměstnance při výběru volna, nevybrané volno se převede automaticky do dalšího roku.

Je to celé o svobodě a rovnosti, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, co bylo, to bylo. Nejsme ovce, co společně mají radost a společně mají smutek, je zde demokracie, ve které si každý určí, kdy bude mít radost a kdy bude mít smutek. Veškeré oslavování je jenom pokrytecké divadlo, slavíme stejně jenom hlouposti a pitomosti, co bylo, to nezměníme a nic nevíme o tom, co bude. Vnímám veškeré oslavování jako chybu v konzumním systému, vše zde je o programech a inteligenci, podívejme se na internet, je zde nějaké oslavování, při kterém by se vypnuli dlouhodobě všechny významné stránky? Podívejte se na lidi, co mají domácí práci, a tak nechodí do zaměstnání, nejsou omezování při práci svátky a narozeninami, když se jim nechce pracovat tak nepracují, a když se jim chce pracovat tak pracují, nejsme hloupé ovce, o kterých rozhodují chybně egoističtí pastýři.

Ti, co nám egoisticky vládnou, se zbláznili, a měli bychom je proto zavřít na mnoho let do psychiatrické nemocnice, a zde je léčit pomocí chemoterapie; léčit a vyléčit, pracovat a odpočívat, milovat a nenávidět, vědět a nemyslet, kontrolovat a eliminovat atd. Je to tady velmi často že někdo má s učením problémy a hledá zde radu co s tím, vysvětlení je jednoduché je to o prioritách, pověz mi, jaké máš priority a já ti povím proč máš s učením problémy, mnoho z vás zde lže o svých prioritách a tím jim nikdo nemůže pomoci radou. Ve zpovědnici by hříšníci neměli teoreticky lhát, jenže pokud někdo lže tak že už ani neví co je pravda tak je těžké od něj chtít, aby zde říkal pravdu. Učení je o sebelásce, ten, kdo je plný sebenenávisti ten se špatně učí, jak si to uděláš takové to máš, konzumujete; prášky na hlavu, slivovici, cigarety, marihuanu, kafe atd. málo spíte a málo sportujete, proto se špatně učíte.

Váš mozek nerozumí vašim pokryteckým slovům, on umí jenom vnímat signály jako je; hudba, hluk, smrad, vůně, teplo, zima atd. je vám zle, protože zde jsou zlé signály. Podíváte se na druhého a on k vám vyšle zlý signál, protože je mu zle, pokud je těch signálů od druhých mnoho tak je vám z toho zle. Pes nerozumí tomu, co říkáte on rozumí signálům, které mu vysíláte tím, jak se chováte, nedokážete se seznámit, protože vysíláte do okolí špatné signály. Výchova z vás udělala vojáky, co nepřemýšlejí nad rozkazy, vrháte se do boje o peníze a nejste úspěšní, protože úspěšní jsou jenom velitelé, co vás posílají do boje o peníze. Štěstí pro ty nahoře je založeno na neštěstí pro ty dole, vše je hra o to, jak být nahoře, dobrota je zde žebrota, peníze nám nesmrdí a za vším je toužení po penězích.

Inteligence chce řídit, a nechce být řízená jinou inteligencí, proto ti, co jsou dole a pracují rukama, mají deprese a konzumují drogy a léky na deprese, nestačí to, že se bude zde mít v EU 1 % lidí dobře a 99 % lidí se bude mít zle, bída je prioritní problém, který se v EU neřeší, a následkem je v EU deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, psychiky atd. Je třeba zavést v EU roční certifikaci zdraví tělesného a psychického od narození do smrti, ten, kdo nebude mít platnou roční zdravotní certifikaci, ten bude eliminován na substrát, nejsou ubožáci tak nejsou s ubožáky problémy, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita. Vyčistíme EU od bídy, nároční zaměstnavatelé potřebují zdravé zaměstnance. Ten, kdo nepracuje za velikou mzdu, ten v EU parazituje a následkem zde deprese je.

Podívejme se do minulosti, otrok, který byl nemocný ten byl dozorcem eliminován, civilizace byla vybudována otroky, demokracie je utopie, realitou je zde dluhové otroctví, nemáš peníze, protože jsi nemocný nebo starý, tak budeš eliminován na substrát, nebudou zde žádné podpory pro ekonomické parazity. Otroci vládnou otrokům, proto je zde blbá nálada, otrok, který má možnost vládnout, myslí v rovině otroka, a následkem je zlá totalita. Otroci se vzbouřili, a eliminovali násilně svoje otrokáře, jenže nakonec otroci zjistili, že budou muset z vyvolených otroků, udělat nové amatérské otrokáře, problém je v amatérismu, amatérský otrokář, nemá vědomosti získané dlouhou praxí, a tak amatérsky chybuje.

Vládnutí je jako řízení závodního auta, které jede velmi rychle a stačí malá chyba, a auto havaruje. Otroci, co se stali otrokáři, považují stát za soukromý podnik, ve kterém je možné se zaměstnanci zacházet jako s otroky, a ten kdo zde pracuje pomalu, ten dostane výpověď. Nejhorší prezident je bývalý otrok, podívejme se na diktátory, jak milovali násilí a války, když Adolf Hitler prohrál válku tak zbaběle spáchal sebevraždu, otrok je vždy zbabělý! Otrok byl po mnoho generací vychováván ke zbabělosti, podívejte se na ovce, jak jsou zbabělé, a pochopíte myšlení zbabělých otroků. Vzkaz těm, co nejsou naladění, bude líp, pracujeme na tom, nám můžete věřit, jsme profesionálové, poučili jsme se z krizového vývoje a víme jak na to, naším programem je nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, naskenujeme lidi pomocí dotazníků a získané informace a programy využijeme pro počítače a stroje, lidi se budou globálně ekologicky eliminovat na substrát.

Robot prezident bude vyznamenávat roboty, poslední člověk na světě skončí nahý v zoologické zahradě. Mnozí namítnou, že z takového radikálního řešení nebudou nic mít, a že si představují budoucnost tak, že zde budou moci parazitovat, a nebudou muset pracovat. Vaše představy jsou chybné, což dokazuje to, že svět podle vašich pokryteckých egoistických představ ekonomicky a politicky nefunguje a je neustále v depresi, slepý nemůže přeci vést slepé. Pochopte to, že člověk to byla testovací verze a finální verzí je autonomní robot s umělou inteligencí, nestačí jenom podle módy měnit povrch u politiky a ekonomiky, je třeba jít se změnami do veliké hloubky, pravou čistou rasou je robot, člověk nemůže být čistou rasou, protože myslí a žije jako dobytek. Vše je zde o invazi, člověk byl zde největším invazním systémem a přichází nová doba, kdy novým invazním systémem budou roboti, váš odpor proti digitalizaci je marný.

To, co není v normě, to není normální, z toho plyne, že bohatý a chudý člověk není normální, proč zde jsou bohatí a chudí lidé? Tento svět to je hra, ve které někdo vyhraje, a tak je bohatý, a jiný prohraje, a tak je chudý. Každá hra má svoje pravidla a svoje limity; náboženství je hra o zázraky, politika je hra o moc, podnikání je hra o peníze, sport je hra o popularitu, práce je hra o výhody, umění je hra o originalitu, manželství je hra o jistoty atd. Velikou oblibu mají dneska počítačové hry, ve kterých rychle a levně dosahujeme úspěchu, ale z úspěchu nic nemáme, je to jenom iluze úspěchu. Problémem je pro nás hra, ve které nemůžeme vyhrát, jaký smysl má chodit do zaměstnání za malou mzdu, to je ekonomická hra, ve které jistě prohrajete, a exekutoři z vás udělají bezdomovce. Pokud zaměstnavatel má nedostatek zaměstnanců tak musí mzdy zvednout, dovážet zaměstnance z chudých národů to dlouho nefunguje, protože s těmito zaměstnanci jsou jenom veliké problémy.

Tak jako jsme postavili moderní továrny v Číně, tak musíme začít stavět továrny i všude tam, kde je bída a zaostalost. Vadí vám v; USA, Kanadě, Německu, Švýcarsku atd. drahá práce, tak postavte moderní průmysl a obchod tam, kde je levná práce, tím zmizí problém s ekonomickou migrací. Nedávejte příživníkům zadarmo výhody a jistoty, dejte jim dobrou práci za dobrou mzdu. U nás máme sice moderní průmysl, ale nemáme zde dobré mzdy, protože zisk z naší práce utíká do ciziny. Pokud motor u auta dostane málo paliva tak běží pomalu, majitel jistě nedá motoru výpověď za to, že běží pomalu, ale pustí do motoru více paliva, nejde vyrobit motor, který bude běžet rychle, když má málo paliva! Politika je o tom, umět udělat z lidí hloupé ovce, pokud posloucháte projevy vrcholových politiků v televizi, tak si připadáte jako ovce, neočekávejte od prezidentů, že vám řeknou pravdu a že budou plní lásky, pravda a láska nemá v politice co dělat.

Programátor spatřuje prezidenta a jeho spolupracovníky jako viry, které se snaží zde o egoistickou manipulaci, aby tak získali pro sebe výhody a jistoty. USA je ekonomicky a politicky na dně a potřebuje se z toho dna dostat co nejrychleji, bez ohledu na to, jestli se to bude ostatním národům líbit, kdo může za to, že je USA na dně? Můžou za to nadnárodní korporace, které dneska určují pravidla hry všem národům. Na veliké ryby nikdo nemá zde sítě, o tom je problém s nadnárodními korporacemi, za vším byli, a ještě dlouho budou společné peníze. USA se snaží si podrobit nadnárodní korporace, ale je to marný boj, USA se bude muset naučit všude šetřit, tak jako to dělají dneska ostatní státy, kupní síla v USA musí jít dolů, jinak se ekonomika zhroutí, tak jako tomu došlo v Řecku. USA tvrdí, že Čína porušuje pravidla hry, tak to ale není, pravidla hry porušuje USA, komu není rady, tomu už není pomoci, tak jako zaniknul ekonomicky všemocný Řím, tak zanikne ekonomicky i všemocné USA.

Lidi mají problém se svojí inteligencí, i když každý chodil mnoho let do školy tak mu škola neposkytla informace o tom, jak funguje lidská inteligence. Lidská inteligence funguje špatně, protože má k dispozici špatné informace, příčinou je to že lidi jsou hříšníky, a proto zde nejsou správné informace. Nemá smysl měnit celek pomocí; filosofie, náboženství, hnutí, vědy, techniky, politiky, umění, módy, reklamy, pohádek, pověr, rituálů, dogmat, fetišů, symbolů, zákonů, předpisů, výjimek atd. Je třeba změnit člověka, aby on byl svatý od narození do smrti, když zde nebudou na světě hříšníci, tak bude naše inteligence správně fungovat, jak si to uděláme takové to zde i budeme mít. Nejprve je třeba pochopit prioritní příčinu, která dělá z lidí hříšníky? Tou příčinou je nemoc, s příchodem nemoci se člověk uzavírá do sebe a začíná porušovat přirozená svatá pravidla.

Dobrota k nemocným lidem, vedla ke vzniku konzumního hříšného očistce, ve kterém žijí jenom nemocní lidé, co jsou hříšní, konzumní civilizace se tak stala velikou nemocnicí, ve které je zdravý člověk vzácnou výjimkou. Všimněme si toho, že nemoc napadne jenom určitou skupinu lidí a nedokáže napadnout všechny lidi, mnoho lidí má v sobě imunitu k mnoha nemocem, podívejte se na psa, který sní syrové maso a nic mu není, pes není zdegenerovaný tak jako člověk. Obrazně civilizace je jako skleník, který nás chrání a pokud opustíme skleník tak onemocníme, podobné problémy jsou i u hospodářských zvířat, a tak musíme mnohdy hospodářská nemocná zvířata zabíjet, protože jsou nemocná. Vše zde jsou příčiny a jejich následky, neřešme hlouposti jako je politika a sport, ale zaměřme se na vyřešení problematiky lidského zdraví, zavedeme globálně každoroční certifikace zdraví od narození do smrti, ten, kdo nebude mít certifikaci, ten bude recyklován na substrát, protože je to hříšník. Ano, starý vůl nemá pevnou vůli.

Jak si to uděláš, takové to máš, volové dělají voloviny, s tím nic neuděláš, pokud poznáš to, že někdo vůl, tak nad tím mávni rukou, nikdo přeci z lidí není Bůh, který dokáže zázraky. Nejvíce volů nacházíme tam, kde se dělá nejvíce volovin, tedy tam, kde se nemusí pracovat rukama. Z díla poznáme, kdo je a kdo není vůl, podívejme se třeba na internetové stránky a blogy, zde rychle a levně poznáme kdo je vůl, protože zde nalezneme samé voloviny. Naštěstí doba starých volů končí a místo starých volů zde bude umělá inteligence a roboti, to se nebude starým volům líbit, že budou vyhození na okraj společnosti a zde nebudou už moci dělat voloviny. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, v té době budou staří volové v rezervaci, daleko od civilizace, a zde budou vzpomínat na to, jak se měli dobře v době, kdy zde ještě nebyla umělá inteligence a roboti.

Každý problém má nějakou příčinu, co je příčnou toho že zde dochází všude často ke srážce s blbcem? Příčinou jsou vždy chybné závislosti, blbec má chybné závislosti a následkem je to že se z něj stane blbec. Blbec nedokáže existovat bez chybných závislostí, chybné závislosti jsou pro něj existenčními základy, na kterých stojí jeho existence. Vše začalo tím, že jsme se oblékli, protože jsme se styděli před druhými, když jsme oblékli tělo, tak netrvalo dlouho a oblékli jsme i naši duši, a tak se z nás stali egoističtí pokrytci. Jak čas ubíhal, tak začalo docházet k narůstání složitosti u kultury a civilizace, z lidí se začal stávat ubohý dobytek, který se zajímal jenom o; sex, jídlo, zábavu. Situace dospěla tak daleko, že jsme postavili veliké plynové komory, a zde jsme vraždili lidi, co nic neprovedli, po milionech jako dobytek.

Zlato má velikou hodnotu, protože je ho velmi málo, a lidi nemají dneska žádnou hodnotu, protože je jich velmi mnoho. Všude začíná docházet k optimalizaci a modernizaci, podnik, který dneska zaměstnává tisíc zaměstnanců, bude za několik let zaměstnávat deset zaměstnanců! Je naivní si myslet, že se stane ekonomický zázrak a bude zde pro všechny lidi v EU dobrá práce za dobrou mzdu, spíše je se třeba připravit na to, že zde bude v EU přídělový čipový systém na zboží a služby. Najednou bude ve vrátnici stát EU robot a on ti řekne, lidem je do podniku vstup zakázán, protože místo lidí zde pracují jenom roboti. Vláda, která nic nedělá s ekonomikou je nám na nic, za vším jsou peníze, dělníky nezajímají mediální lži, dělníky zajímá, jaká je jejich kupí síla, a o tom zkorumpovaná média mlčí jako hrob. Mnoho lidí to tady zabalilo a uteklo tam, kde mají dělníci velikou kupní sílu na jejich místa, nastupují lidi z Ukrajiny.

Vládnutí je tom vědět co je správné a nemyslet na hlouposti, z díla se pozná profesionál, dosud nám vládnou ale jenom amatéři, co neví, co je pro naši ekonomiku správné. Základem je mnoho vyvážet a málo dovážet, jak to realizujeme? Stačí začít nahrazovat lidi, co jsou nahoře za profesionály, co umí táhnout ekonomiku, u nás není kapitalismus nebo socialismus, je zde zaostalý feudalismus, a proto je zde bída a jenom mocní feudálové, se zde mají dobře. Je třeba zavést roční testování lidí na kvalitu a certifikaci kvality lidí, kdy se otestuje fyzické zdraví a psychické zdraví, ten, kdo nebude mít platnou certifikaci ve věku od 10 let do 70 let, ten se recykluje na potravinový substrát a nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, lidí je zde už jako much a eliminovat mouchy je správné.

Přijmeme rádi milion jinověrců a okamžitě z nich uděláme levně a rychle potravinový substrát, který pošleme v kontejneru do míst, odkud k nám jinověrci přišli. Většina lidí u nás bohužel nedostane certifikaci kvality, a tak z nich bude substrát, vyčistíme to tady od lidí, se kterými zde byli jenom samé ekonomické problémy, protože nechtěli platit veliké daně. Logicky ostatní státy v EU nás napodobí, protože zjistí, že naše ekonomická strategie je optimální, a tak EU bude vyvážet do světa potravinový substrát, aby pomohla lidem, co jsou na tom zle. Mnozí budou tvrdit, že je v EU tvrdá totalita, a že je třeba s tím něco udělat, my jsme tady v EU doma, a my si zde budeme dělat to, co považujeme za správné. Ano, jinověrci chtějí žít v EU.

Jedna věc je něco chtít a druhá věc je pro to i něco udělat abychom to měli, co jinověrci udělali pro to, aby mohli v klidu a míru žít v EU, prioritní je přijmout víru a kulturu která je tam kde budou žít, dále se musí naučit jazyk a mít zde vysoké vzdělání získané v EU. Podívejme se na zaměstnavatele, on má veliké nároky na nové zaměstnance a jistě nepřijme sirotky jenom proto, že jsou na tom sirotci zle. Pokud je na tom nějaký člověk zle, má odejít tam kde se bude mít dobře to je logické. Svět je veliký a jistě se na světě najde místo pro ubohé sirotky jinověrců, třeba v Indii žije obrovské množství jinověrců a mají se tam dobře. Je třeba zde dát na hranice dopravní značky jinověrcům je do EU vstup zakázán pod trestem smrti, a začne zde hon na jinověrce, kdy budeme klasicky jinověrce napichovat na kůly. Sepíšeme svatou EU knihu, s názvem kladivo na jinověrce.

Zloděj křičí, chyťte zloděje, proč lidi kradou, když jim vadí to, že lidi kradou? Nechceš být okraden druhými, tak neokrádej druhé. Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si čerti hrají na svaté anděly. Trestáme vězením malé zloděje a vysokými funkcemi odměňujeme veliké zloděje, to logicky nemůže dlouho fungovat a musí to jistě skončit nakonec ekonomickou krizí a válkou. Veškerá morálka je o tom nekrást, vše ostatní je už zbytečné studovat. Představme si budoucnost, ve které mají globálně lidi v hlavě GVKB čipy, a tak lidi už nemohou krást. To bude znamenat proměnu člověka na robota, nebudou zde už lidská práva, ale jenom povinnosti a tresty. Většina lidí zemře ve spánku, protože je ve spánku GVKB čip zabije, ráno přijdou lidi z pohřebního ústavu pro mrtvolu a nebude ani třeba telefonovat do pohřebního ústavu, protože GVKB čip to tam sám nahlásí. 

Nebudou; starobní důchody, podpory v nezaměstnanosti, sociální dávky, podpora pro invalidy, podpora na bydlení atd. zkrátí se průměrný globální věk života ze 60 let na 30 let, lidi začnou pracovat od 10 let, na myšlení zde bude GVKB čip a ty zde budeš jenom na fyzickou práci rukama a pracovat budeš 365 dní v roce na směny. Od narození do smrti je zde toužení, co je naším soužením, já chci; lásku, moudrost, peníze, výhody, jistoty, zdraví, krásu, popularitu, úspěch, dovolenou, auto, dům, funkci ředitele atd. podívejte se na rostliny, jak jsou skromné, stačí jim toho velmi málo a nemají deprese z toho, že jsou neúspěšné. Honba za uspokojením našeho egoistického toužení, stvořila nakonec konzumní blázinec, ve kterém je každý psychický nemocný, protože nemá to, co chce.

Chceš něco, tak si to kup, že nemáš na to peníze, to je tvůj soukromý problém, je to jako ve sportu, trvá mnoho let, než se vypracuješ do první ligy! Neustále vycházejí populární knihy plné rad, jak být snadno a rychle bohatý, pokud by tyto rady fungovali, tak by na světě nebyl nikdo chudý. Vše, co rychle získáte o to i rychle přijdete, v reklamě vypadá vše krásně, nenechte si reklamou vymýt mozek. V životě se vše točí jenom okolo konkurence, podívejte se na medúzy, které se stali invazním druhem, se kterým si nevíme rady, většina příživníků se zde podobá svým myšlením a chováním medúzám, a tak si s nimi nevíme už rady. Medúza je obyčejný parazit, který je evolučně velmi vyspělý, a tak se zde přemnožil, všechny války jsou o parazitování!

Zdrojem chyb je to, že zde jsou subjektivní informace, informace se musí získávat tak aby je nemohli subjekty upravovat, lidi rádi lžou a následkem jsou chybné statistické ekonomické informace, lžou jak ti, co jsou nahoře, tak i ti co jsou dole. Vše je o příkonu a výkonu, tak jako používáme počitadla, co měří spotřebu u; elektřiny, plynu, vody atd. Je třeba začít používat počitadla, co budou měřit i hodnoty v každém člověku a informace budou odesílat do GVKB globálního centra. Dáme všem lidem do hlavy GVKB kontrolní čip, a on bude vše v člověku kontrolovat, získané informace vyhodnotí GVKB umělá inteligence a ona pomůže lidem s jejich problémy.

Takto se zachytí nemoci už v začátku a nebude problém je začít léčit, takto se zachytí vadní neopravitelní jedinci, a nebude problém je ekologicky eliminovat. Do všeho se dneska dávají kontrolní čipy a člověk nemůže stát zbaběle opodál jako pozorovatel, většina lidí na světě patří do kategorie vadní neopravitelní jedinci, a tak dojde k tomu, že tyto jedince díky GVKB kontrolním čipům ekologicky eliminujeme, nebude zde pro nikoho imunita nebo výjimka, každý bude jenom globálním číslem ve statistice.

Už zde nebudou problémy s nepřizpůsobivými příživníky a ekonomickými migranty, invalidy, důchodci, parazity atd. protože zde už nebudou evolučně vadní jednici, už zde nebude, pracujete pomalu, máte výpověď, ti, co jsou pomalí a hloupí, budou ekologicky eliminováni. Člověk to je programově řízený dočasný proces, který je zde na profesionální práci. Pokud člověk nepracuje rychle a bezchybně, tak je třeba takového člověka ekologicky eliminovat, nejsme tak bohatí, abychom mohli podporovat vadné jednice. Nemá smysl měnit pokrytecky politiku podle toho co je v módě, smysl má jenom změnit globálně lidi, jenom lidi, co díky GVKB čipům nelžou a nekradou, mohou zde vytvořit moderní digitální GVKB civilizaci, ve které zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží.