Jakýkoli odpor proti evoluci je marný

Ty lžeš, protože máš měkký nos, to říkají dospělí dětem a neuvědomují si tím, že vlastně dítěti řekli, že každý člověk na světě je lhář, protože nikdo zde nemá tvrdý nos. Dospělí chtějí po dětech, aby jim řekli pravdu, a přitom jim sami lžou o tom, že je přinesl čáp a že na Vánoce dává dárky Ježíšek, nebo jím říkají pohádky, kde vše dopadne dobře. V Rusku se Komunistické noviny jmenovali dokonce Pravda, jak absurdní, když tam lhali lidem o tom, že se díky sociální státní byrokratické politice budou mít zde dobře? Mnozí odvážní lidé dokonce bojovali za pravdu a mnoho za to i trpěli, někteří skončili jako mučedníci, zato nikdo nikdy nebojoval za lež, asi proto, že to není třeba. Otázka pravdy vychází ze situace, pokud je pro nás výhodné lhát tak i lžeme a pokud je pro nás výhodné mluvit pravdu tak jí i říkáme.

Většinou lžeme lidem, jež nás nemají rádi, a říkáme pravdu těm, co nás mají rádi, bohužel těch, co nás mají opravdu rádi je velmi málo, a tak více lžeme. Nejhorší je, když nám lže někdo, komu mnoho věříme, může jít o přítele nebo o nějakou autoritu, zrada nás zasahuje velmi citelně a trvá dlouho, než se z toho zotavíme. Zajímavé by bylo natočit film, ve kterém by nikdo nelhal, protože by každý měl v mozku čip a ten by lež zablokoval a donutil lidi mluvit pravdu. Jsou určité profese, kde se mnoho lže, díky pravdě by se museli transformovat nebo by zanikly.

Nejhorší je, když lžeme sami sobě a nalháváme si, že jsme dokonalí, taková lež je jako droga a když zjistíme, že jsme nedokonalí máme deprese a je nám velmi zle. Z lidí se stávají automaty, které neumí tolerovat druhým jejich chyby a jejich slova, následkem je logicky veliký globální nárůst deprese a stresu, konzumace léků na deprese, nebo konzumace cigaret a alkoholu, to je jistá cesta do očistce. Vše je o náhražkách; láska byla nahrazená nenávistí, pravda byla nahrazená lží, normálnost byla nahrazená nenormálností, moudrost byla nahrazená hloupostí atd. Pracujete pomalu, máte výpověď, copak je člověk robot na baterky?

Na druhé straně je zde veliká tolerantnost k příživníkům a parazitům, někde je v evoluci u člověka a jeho civilizace chyba, a je třeba tu chybu nalézt a opravit. Tou chybou je egoistické pokrytectví, hlásáme humanismus, ale jsme egoisty, hlásáme demokracii, ale jsme dogmatičtí diktátoři, hlásáme to, že bude po volbách pracujícím líp, ale po volbách je líp příživníkům a parazitům. Z lidí se stali profesionální herci, a tak si čerti zde hrají na anděly, z dálky vše vypadá potom jinak než z blízka. Všichni lžou a kradou, to logicky nemůže fungovat, někdo musí taky pracovat. Podívejme se na cenu práce, která může být správná nebo chybná, pokud je všude cena lidské práce správná a odpovídá situaci, tak se lidem dobře žije, a nikdo si na nic ve společnosti nestěžuje.

Jelikož se lidem zde špatně žije, znamená to, že cena lidské práce zde není správná, příčinou je chybná víra, kdy lidi věří naivně mnohému, a tak mnoho chybují, což má za následek, že zde není správná cena u lidské práce. Správnou cenu u lidské práce může zajistit jenom soutěž a konkurence, která je možná jenom díky modernizaci a optimalizaci. Podívejme se na malou výrobní cenu krabičky s cigaretami a její velikou prodejní cenu, monopoly zde neskutečně brutálně ekonomicky parazitují na kuřákovi a on se tomu nemůže bránit.

To samé se děje ale u malých lidí, co pracují za minimální mzdu, i zde na těchto lidech monopoly neskutečně mnoho parazitují, a tak je zde monopol pro veliké lidi, a ti ostatní jsou ubozí trpaslíci, co potřebují od velikých lidí pomoc v nouzi. Ten, kdo je pod vlivem drogy, nepomůže nikomu a snaží se na druhých parazitovat, on si o sobě myslí, že je veliký člověk, a že ostatní lidi jsou trpaslíci. Lidi musí konečně přestat sloužit velikým lidem, a začít veliké lidi zabíjet, tak jako zabíjíme nepřátele ve válce, veliký člověk je náš největší nepřítel a zabít velikého člověka je správné, protože jenom tak zde dojde k tomu, že cena lidské práce bude správná podle situace, a tak se nám zde bude dobře žít.

Nestarejte se o politické volby, starejte se o to, aby zde už nebyli nikdy pokrytečtí příživníci, co si zde hrají na veliké lidi, a z nás dělají pomocí zákonů a ideologie jenom ubohé trpaslíky. Představme si stát bez státních zaměstnanců, všechny státní zaměstnance nahradí umělá inteligence a roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti budou vyrábět roboty, a z tebe bude bezdomovec díky exekutorům a nezaměstnanosti. V současnosti je v EU většina pracovních míst spojená s velikou inteligencí zaměstnanců, o hloupé staré zaměstnance nikdo nestojí. Co je to vlastně inteligence? Inteligence je schopnost porovnat mnohé a vybrat to správné, je to jako když si na internetu hledáte zboží nebo služby a porovnáváte různé nabídky, některé porovnávací katalogy vám to mohou ulehčit.

Aby byl člověk v nějaké specializaci inteligentní tak musí získat učením a praxí informace a programy které bude používat k porovnávání a vybírání toho správného. Výhodou u robotů a počítačů je sdílení informací a programů v reálném čase, někdo se naučí něco nového a za krátkou dobu to umí každý robot a každá umělá inteligence, v tom nemůže člověk umělé inteligenci a robotům konkurovat. Sdílení informací a programů bude velikou konkurenční výhodou pro umělou inteligenci a roboty, člověk se stane nakonec loutkou s nulovou hodnotou. Zaměstnavatel porovná člověka a umělou inteligenci, člověk v porovnání neuspěje, a tak z něj bude bezdomovec.

Často slyším, a kdo bude vše programovat a opravovat? Vše budou programovat a opravovat roboti, lidem bude do každého města na světě, pod trestem smrti vstup zakázán. Většina lidí má snahu svoji hodnotu nadhodnocovat, žijeme ve světě, kde hodnota určuje to, jak se bude s něčím zacházet, je snadné určit hodnotu u vzácných kovů a je těžké určit hodnotu u cizích lidí, nestačí jenom znát u člověka; věk, pohlaví, zdraví, inteligenci, vzdělání, váhu, výšku, vzhled atd. to vše jsou sice důležité informace, ale mohou nás snadno oklamat.

Hodnota člověka vychází z toho, jak on slouží svému okolí, každý člověk je zde sluhou svého okolí, z dálky může některý sluha vypadat jako pán, protože je zde pokrytectví a divadlo. Čas má dost času na to, aby on sto let po smrti člověka ukázal, jakou zde on měl skutečnou hodnotu pro svoje okolí, najednou se ukáže, že lidi, co měli v minulosti velikou hodnotu, v současnosti nemají žádnou hodnotu, a lidi co měli v minulosti malou hodnotu, mají dneska velikou hodnotu, jak je to možné? Trpaslík, co stojí na vysokém podstavci, vypadá jako obr, smrt ale eliminuje podstavce, a po smrti se poměřuje člověk jenom podle díla, které zde on zde vykonal.

Krásně je to možné poznat u stránek na internetu podle jejich návštěvnosti, stránky organizací mají veliký podstavec, zánik organizace znamená i rychlý zánik stránky. Pokud budete hodnotit; krále, prezidenta, celebritu, ředitele, ministra atd. nenechte se oklamat podstavcem, když odstraníte veliký podstavec, tak je zde najedou trpaslík s nulovou hodnotou. Skončí doba, ve které zde byla společnost rozdělená na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, lidi budou jenom statistická čísla s malou hodnotou, pokles hodnoty člověka pod místní normu, bude znamenat eliminování člověka policejním robotem. Z pohledu policejních robotů bude zabíjení vadných lidí jenom uklízení špíny, výhodou robota je bezcitnost, a to že nemá strach.

Vše začne tím, že policie nebude už zvládat zajištění bezpečnosti, protože naroste; extremismus, vandalismus, terorismus, diskriminace, kriminalita, drogy, mafie, přelidnění, nezaměstnanost atd. Globální civilizace se tak stane velikým vězením, kde za porušení předpisů bude smrt. Všude budou kamery a vše bude monitorováno, každý člověk, bude mít vymezeno, kde se smí pohybovat, pokud někdo bude mimo svoje vymezené teritorium, tak bude policejním robotem eliminován. Lidi budou mít na krku digitální obojky, které nepůjdou sundat, nebudou už potřeba doklady a platební karty, počet lidí se bude na světě rychle zmenšovat a kvalita lidí se bude zvětšovat.

Není svatba, tak nejsou žádné náklady na svatbu a na rozvod, svatba měla smysl v době, kdy zde byli lidi bohatí, a svatba tak pevně spojila nějaké bohatství, bohatství lidi spojuje a bída je rozděluje, o tom to zde je. Moderní konzumní způsob života je o svobodě fyzické a psychické, manželství je svatý anachronismus, který do moderní doby už nepatří. Spočítejte si náklady spojené s manželstvím a zjistíte, že se život v manželství nevyplatí, nikoho nezajímá to, jestli žijete v manželství nebo žijete sám, je to vaše soukromá věc, bydlíme v činžovních vysokých noclehárnách, které máme jenom na spaní, každý je dneska už jenom pokryteckým kariéristou, a tak se obejde bez manželství, dobrota je přeci žebrota.

Rozvody v nahotě ukazují to, že jsme všichni jenom pokryteckými kariéristy, navíc lidí je všude jako much, proč ještě přispívat k tomu, aby zde bylo více lidí, porno stránky nám nahradí lásku a sex, vše je dneska o náhražkách, které jsou levné a rychlé. Stejně zde už brzo nebude pro lidi práce za mzdu, robot prezident bude na hradě vyznamenávat roboty, v továrně budou roboti vyrábět roboty, lidi nakonec skončí v rezervaci a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako mouchy. Všichni chtějí konat druhým dobro, a jak víme, tak lidská práce se musí zdanit, i konání dobra druhým je práce jako každá jiná, organizací, co konají dobro je zde nadbytek, a proto tyto organizace zatížíme humanistickou daní, nebudou pro nikoho výjimky a imunita, humanistickou daň bude platit náboženství i organizace co pomáhají lidem, co jsou na tom ekonomicky zle.

Humanistickou daň budou platit taky jedinci, co jednají humanitně, humanismus je jako alkoholismus, tak jako jsme zatížili tvrdý alkohol velikými daněmi, tak zatížíme i velikými daněmi všechny populistické humanisty. Lidi musí pochopit to, že dobrota je žebrota a že se nevyplatí být humanistou, který podporuje příživníky a lenochy. Skončí tak sociální podpora nezaměstnaným a nepřizpůsobivým příživníkům, protože by se z této humanistické podpory, musela platit veliká humanistická daň. Nebude zde žádná ekonomická podpora pro matky s dětmi, a nebudou zde ani alimenty, protože to je humanismus, a ten kdo by platil alimenty, ten by musel i zaplatit velikou daň z humanismu. Nemáš peníze na péči o svoje děti, tak děti utop, a tím se nebudeš muset o svoje děti starat.

Lidi musí konečně pochopit to, že humanismus je chybou v ekonomice a politice, dobrota je žebrota. Pokutujeme lidi za to, že dělají chyby a humanismus je chybou, ekonomika a politika je postavená na kariéristickém pokrytectví, podívejte se na elitu, co zde vládne, jsou to kariérističtí pokrytci. Bude to hon na humanisty, jenom tak zde zvítězí kariéristické pokrytectví nad humanismem, podívejme se na války, zde nikdo nehlásá humanismus, a každý jedná jako kariéristický pokrytec, lidí je na světě jako much, a eliminovat miliony much ve válce proti humanismu, to je jenom nudná statistika. Ano, chudý je ten, kdo je nespokojený s tím, co má, logicky bohatý je ten, kdo je spokojený s tím, co má, proč je většina lidí nespokojená s tím, co má?

Lidi jsou loutky, které ovládají jejich priority a většina lidí má za prioritu být v životě úspěšnými a následkem je nespokojenost s tím co mají, a tak jsou chudí hmotně i duševně. Stát je mocný a bohatý, protože násilím bere lidem jejich těžce vydělané peníze, ten, kdo nechce dát státu dobrovolně peníze, ten skončí ve vězení, stát je zločinecká organizace, která ovládá násilně nějaké teritorium, občas dojde ke konfliktu mezi zločineckými organizacemi, a tak pracující lidi umírají ve zbytečné válce po milionech. Nadbytek pro stát je založen na nedostatku pro pracující třídu, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus atd. je zde dogmatický egoismus, vládnou nám přeci mnoho století dogmatičtí egoisti!

Dogmata se mění podle situace, tak jako si měníme boty podle počasí, ten, kdo se zde chce mít dobře, musí zde konat druhým mnoho zla, nadbytek je založen na nedostatku. Demokracie je utopie, realitou je kleptokracie, vládnou zde lháři a zloději! Pokud povraždíte ty, co vám vládnou, tak se nic nezmění, na uvolněná místa, nastoupí noví lháři a zloději, pokud by demokratické volby mohli eliminovat lháře a zloděje, co nám zde vládnou, tak by se volby zakázali. Jedinou možností, jak změnit tento systém je nahradit lidi za roboty, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, roboti nelžou a nekradou, o tom to je. Slepý nemůže vést slepé!

Pokud nebudeme mít optimální priority, tak nám nebude v budoucnosti lépe! Optimální prioritou vždy a všude je, být úspěšným natolik, že jsem lepší, než je konkurence, takovou prioritu naše vláda nemá! Jak změříme to, že jsme úspěšní? Jednoduchým objektivním měřítkem je kupní síla obyvatel, z hlediska kupní síly jsme na úrovni Turecka proto, že je zde Turecké hospodářství (byrokratismus, protekce, úplatkářství, korupce, klientelismus, kariérismus, pokrytectví, dogmatismus, dezinformace, kasty, mafie, drogy, extremismus, vandalismus, příživnictví, dotace), ryba smrdí od hlavy, jak pravil klasik! Správnou prioritou je nahradit u nás lidi za roboty, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, robot prezident bude na hradě vyznamenávat roboty, lidi skončí v masové konzervě společně s drůbežím separátem, nová doba si žádá nové otroky.

Svoboda je iluze, vše, co zde žije, to je programově řízený proces, který je zotročen svými existenčními závislostmi, bez zdrojů nemůžou stroje fungovat. Současnost je o přerozdělování zdrojů, těm, co jsou dole, se zdroje násilím berou pomocí; daní, cla, poplatků atd. a dávají se těm, co jsou nahoře, přitom ti, co jsou nahoře, jsou jenom kariéristickými parazity, co zde mají výhody a jistoty které si nezaslouží. Člověk to byla testovací verze, finální verzí je GVKB robot, co bylo to bylo, cizinci chtějí, abychom pro ně makali v Amazonu jako roboti za malé mzdy, tak jim vyhovíme, a v Amazonu místo lidí budou makat roboti, roboti nelžou a nekradou, o tom to je. Současnost je o rychle a levně, jenom GVKB roboti mohou zajistit to, že naše moderní veliké továrny na GVKB roboty, budou pomocí GVKB robotů vyrábět pro zaostalý svět GVKB roboty, rychle a levně.

Z díla se pozná tvůrce, pokud je tvůrcem amatér tak je dílo amatérské to je logické a takové dílo nefunguje optimálně, mnoho amatérů se vydává s profesionály, čas ale neoklamou, čas má dost času na to aby poznal, co je amatérismus a co je profesionalismus. Podívejme se na ideologie, které jsou; náboženské, politické, ekonomické, vědecké, umělecké atd. realita není ideální, a tak vznikají ideologie se snahou učinit realitu v nějaké specializaci ideální, pomocí násilí, nebo pomocí peněz. Podívejme se na boty, jsou boty vyrobeny profesionálně? V prodejně vypadají nové boty profesionálně, pokud je otestujeme v praxi tak začneme zjišťovat jejich amatérské chyby, většinou je to o ceně, kvalitní boty jsou drahé. Zde je příčina toho že je zde nadbytek amatérismu, profesionalita je drahá, a my máme málo peněz, a tak se spokojíme s amatérským řešením.

Adolf Hitler, je klasická ukázka amatérského řešení, u výběru kandidátů na prezidenta velikého národa, prezidenta musí dělat profesionál, který amatérsky nechybuje, je potřeba eliminovat z vysokých funkcí staré nemocné amatéry, co nerozumí tomu za, co jsou dobře zaplacení, pokud je naše vláda složená z amatérů, je potom náš národ, jako letadlo bez pilota. Sliby se slibují a blázni se radují, o tom to zde pořád je, podívejme se problému na zoubek, vše zde jsou příčiny a následky, co je příčinou toho že se slibují zázraky, i když je jasné, že se ty zázraky nemohou splnit? Příčinou je to, že jsme si cizí, z cizího krev neteče, dokonce zde může dojít i k sebeodcizení, kdy podvedeme sami sebe a spácháme sebevraždu. Obrazně je každý čert v situaci, kdy má žízeň, a přitom je na ostrově kde je všude okolo voda, ale ta voda je slaná, a tak se nedá pít, a na ostrově není zdroj pitné vody.

Umíráme v EU pekle na nedostatek lásky a pravdy, protože okolo nás je láska a pravda, která nemá pro nás žádnou hodnotu, cizí láska a pravda je pro nás jako slaná voda, příčinou je egoistické pokrytectví způsobené přelidněním a degenerací. Sociální sítě na internetu v nahotě odhalili pravdu o tom, že vše je jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si zlí čerti hrají na hodné anděly. Problém s nepřizpůsobivými příživníky je problém se zlými čerty, z čerta anděla neuděláš! Nestojíme v EU o zlé čerty, přemístíme zlé čerty do národů, ze kterých k nám přišli, my jsme v EU pekle doma, a nestojíme zde o čerty z cizího pekla.

Každé peklo má svoje svatá pekelná pravidla a svoje pekelné limity, zavedeme v EU každoroční kontrolu kvality čertů, nekvalitní podprůměrné čerty, zde dáme do EU masových konzerv, společně s EU drůbežím separátem, není to v EU; diskriminace, rasismus, genocida, extremismus, vandalismus atd. je to jenom vyčištění EU od genetické špíny, která EU mnoho ekonomicky a politicky škodí. Nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, v EU konzervě skončí i; papež, král, šlechtic, milionář, celebrita, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, soudce, diplomat, podnikatel, profesor atd. jenom díky zlu zde muže být dobro, mír je zde díky prevenci, která eliminuje příčiny, které vedou k válce.

Pokrytectví je psychická nemoc a je třeba dát lidem lék, který je vyléčí z pokrytectví, tím lékem zde budou GVKB čipy do hlavy, čip odřízne mozek od reality plné pokrytectví a tím z lidského světa zmizí pokrytectví, takto pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží. Mnozí s tímto lékem nesouhlasí a chtěli by jiný lék na pokrytectví, bylo zde mnoho snah o to vytvořit lék na pokrytectví ale byla to jenom naivní marnost. Problémem je to že jsme si cizí a z cizího krev neteče, dobrota je přeci žebrota, člověk chudý duchem, to je člověk, který není pokrytecký, jde zde o malé děti, které jsou naivní, a tak nejsou pokrytecké. Pokrytecký svět je očistec proto je zde snaha z tohoto světa utéci do; snů, pohádek, drog, víry v zázraky atd. jenže každý útěk je dočasný a zase se musíme vrátit do pokryteckého očistce, následkem je civilizační syndrom, který dělá z lidí ubožáky.

Vše, co je dneska nové to bude za krátkou dobu staré a skončí to ve výprodeji nebo se to recykluje, vše je zde dočasně, jednou jistotou je zde nejistota! Konzumní kultura je postavená na rychle a levně, vše začalo průmyslovou výrobou nástrojů a strojů, stroje začali vyrábět stroje, brzo dojde k tomu, že roboti budou vyrábět roboty, pro lidi nebude už práce za mzdu! Lidi budou odsunutí z civilizace do rezervací a potom nastane genocida a lidi zde evolučně skončí.  Budou zde továrny, co budou vyrábět mozky na zakázku a tyto mozky budou napojené na virtuální realitu, vzhledem ke konkurenci budou ceny geniálních mozků klesat a tak zde budou globální výprodeje lidských mozků, představme si veliký sklad ve kterém je mnoho regálů a v regálech jsou v živném roztoku geniální mozky napojené na virtuální realitu, pokud u mozku poklesne výkon nebo hodnota tak se mozek recykluje, logicky pokud zde budou veliké výprodeje mozků, tak se bude i recyklovat ve skladech mnoho mozků, co jsou už zastaralé a opotřebované.

Nebude zde žádný demokratický humanismus, který umožňoval nepřizpůsobivým příživníkům, se zde mít ekonomicky dobře díky chybám v sociálním systému, bude zde vše řízeno umělou globální inteligencí, která bude zabezpečená před viry a možností chybovat, bude zde prioritní heslo, chybu uděláš jenom jednou, pokud geniální mozek udělá jednu chybu, tak se tento mozek okamžitě eliminuje. Tak jako zde jsou dneska slepice v klecích, tak budou zde i mozky v klecích, peníze přeci mocné elitě nesmrdí. Mimozemšťané nechápou naše místní pravidla a limity a tvrdí že jsme se zbláznili, mimozemšťané mají v mozku GVKB čipy a jejich mozek existuje od narození do smrti jenom ve virtuální GVKB realitě, skutečnou realitu má na starosti GVKB čip v jejich mozku.

Tvory, co dosud nemají v mozku GVKB čip, považují mimozemšťané za dobytek s nulovou hodnotou, proto nestojí logicky o kontakt s naší pozemskou civilizací, protože jsme pro ně dobytek a nulovou hodnotou. Podle mimozemšťanů je vše o spolupráci, protože v jednotě je síla a dokonalost, bez jednoty je zde jenom bída a zaostalost. Ptal jsem se jich, jak vyřešit problém s nepřizpůsobivými příživníky co lžou a kradou, jejich odpověď byla jednoznačná, recyklovat do masových konzerv, nemá smysl přeci řešit to, co nejde vyřešit. Potom jsem se ptal, na problematiku víry v zázraky, jednoznačně odpověděli, kdo věří na zázraky, ten se dá do masových konzerv.

Jejich ideologie byla, vše, co způsobuje problémy, to se dá do konzervy, prý život to je jenom programově řízený dočasný proces, a to co se evolučně nepovedlo, to se dá do konzervy. Největším problémem je to, že žáci nejsou připravení na život v USA nebo Kanadě, pokud od nás nějaký vysokoškolák odejde do USA nebo do Kanady, tak se zde nedokáže uplatnit ve svojí profesi, a rychle se zase vrátí domů. Období kdy se někdo narodil v jednom městě, a zde žil až do smrti skončilo, letecká doprava a demokracie, lidem umožňuje levně a rychle se přemístit tam, kde je pro ně lepší zaměstnání, stát, který studenty nepřipraví na možnost se uplatnit v USA nebo Kanadě, je státem zaostalým, a nemá už žádnou šanci na to se dostat mezi národy s velikou kupní silou.

Naši profesoři by se měli jet konečně podívat do USA a Kanady na nejlepší školy, aby konečně věděli, jak se u nás musí změnit naše zaostalé školství. Mnozí mohou namítnout, že nevychováme přeci vysokoškoláky na to, aby nám utekli do USA a Kanady, to je typicky soudružské uvažování, globální konkurence je základem pro ekonomiku a politiku, uzavřít se před světem to nefunguje, o tom nás dlouhé období, ve kterém nám vládli amatérsky soudruzi přesvědčilo. Zruší se všechny státní školy, a zavedou se jenom soukromé školy, co nebudou pobírat od státu dotace, nemáš peníze, tak budeš negramotný, dobrota je žebrota, stát není zde od toho, aby podporoval lidi v možnosti se vzdělat, každý si může vzít půjčku na vzdělání, a potom jí dlouho splácet, tím nebude docházet k tomu, že někdo nedodělá vysokou školu, nebo že nevyužije ve svém životě vysoké vzdělání.

Posláním státu je prioritně kontrola a trestání za porušování pravidel a limitů, stát není humanitární organizace, která podporuje; lenochy, lháře, zloděje, příživníky, idioty atd. Vše je o receptech, tak jako jsou v kuchařské knize recepty na oblíbená jídla tak i v ekonomice a politice jsou oblíbené recepty na to, jak získat peníze a moc. Konzument určuje kvalitu u ekonomiky a politiky, z díla poznáváme to, jestli je tvůrce amatér nebo profesionál. Humanismus zkrachoval díky amatérismu, profesionální je egoismus, dobrota je přeci žebrota, humanismus je utopie, která nemůže v realitě fungovat, otázkou, proč je zde tolik humanismu, který z nás dělá hlupáky a chudáky?

Příčinou je pokrytectví, podívejme se na dogmatické dezinformace, které hlásají knihy a sdělovací média ve snaze z nás udělat hlupáky, to samé dělá rodina a škola. Pravda a láska byla nahrazená lží a nenávistí, všichni profesionálové lžou a kradou, ale tváří se jako svatí andělé. Nadbytek je postaven na nedostatku, o tom je ekonomika a politika, vždy zde byli ti, co jsou nahoře a ti co byli dole, svoboda a rovnost to je humanistická utopie. Dobytka je mnoho, a koryt je málo, následkem jsou kariéristické závody, které dělají z; lidí, podniků, národů atd. otroky toužení po úspěchu. Ano, úspěch kariéristům nesmrdí, pro úspěch mnozí obětují i svoje zdraví, následkem je to, že se nám psychopati přemnožili. Nemá smysl a logiku, překládat cikánům (Romové) evropskou bibli, to je pro ně něco, co je jim kulturně vzdálené a čemu oni nikdy nemohou porozumět, cikáni potřebují cikánské svaté písmo, které je o tom, jak cikánský Stvořitel, stvořil cikány ke svému božskému obrazu.

Jak vlastně vypadá cikánský bůh? Mnozí tvrdí že cikáni nemají boha, z dálky to tak vypadá, z blízka ale spatříme boha a tím bohem je Šiva, nejčastěji bývá Šiva zobrazován jako meditující jogín. Spojuje se v něm divokost přírody spolu s čistou myslí jogína, je i králem přírody. Cikáni jsou mnoho tisíciletí jenom pastevci dobytka a sběrači ovoce, co nedokáží existovat v konzumní civilizaci, kde se z lidí stávají roboti na dálkové ovládání. Jejich cikánská bible vychází z přírodních pravidel a přírodních limitů, evolučně jsou na úrovni lidí před deseti tisíci lety, je to zaostalá kultura z velmi dávné minulosti, vědecky říkáme této zaostalé kultuře Animalismus. Animalismus je víra v svatou moc přírody. Byl znám již u vyhynulých kultur, které přisuzovaly svaté vlastnosti nejen zvířatům a rostlinám, či slunci a hvězdám atd.

USA dala indiány do rezervace, stejně by mělo postupovat i EU a dát cikány do chráněné rezervace, kterou bych zřídil na Italském ostrově Sardinie. Někdo lže a krade v malém a jiný ve velikém, nejde o nový problém, jak si mnozí myslí je to problém starý mnoho století, a počátek krize je podle mě vždy a všude v přelidnění, což dokazují pokusy na myších, kdy při přemnožení narůstá asociální jednání a agresivita. Lidí je jako sraček, proto život zde stojí za hovno, z hovna nikdo bič neuplete, o tom to je, že ti, co jsou nahoře, z vysoka serou na ty, co jsou dole, lidová řeč je hrubá, protože je pravdivá, řeč elity není hrubá, ale je plná lží, a tyto svaté lži umožňují elitě krást ve velkém.

Myslíme a jednáme podle situace, pokud je zde nadbytek zboží tak je nutno snížit ceny, pokud je zde nadbytek příživníků, tak je nutno snížit globálně počty příživníků tím, že nadbytečné příživníky dáme do konzerv společně s drůbežím separátem, nejsem zlý cynik, jsem geniální ekonom a vnímám vše v rovině hodnot, ekonomika je o tom vědět a nemyslet. Nemysli nebo se posereš, musíš vědět co je pro tebe správné a jenom tak si život neposereš svými amatérskými chybami, správné je to, co je v souladu s přirozeností a lidovou moudrostí, nevěřte nikdy těm, co jsou nahoře jako elita, protože to jsou pokrytečtí inteligentní lháři a zloději, co na vás egoisticky parazitují, nadbytek je zde přeci díky nedostatku. Pokud by v knihách byla pravda a láska, tak by si knihy nikdo nekoupil, čtenáře zajímá jenom lež a nenávist. Ano, lakomost milionářů, způsobila blbou náladu pracujících, nadbytek je zde díky nedostatku, statistiky jasně ukazují, že evolučně politika směřuje k ekonomickému globálnímu čipovému otroctví.

Milionáři dají pracujícím lidem do hlavy GVKB kontrolní čipy a čipy odříznou mozek od reality, tak se lidi promění v GVKB roboty na dálkové ovládání, zájem GVKB milionářů se tak stane prioritou pro všechny lidi, ten, kdo bude pracovat pomalu, protože je nemocný nebo starý, ten skončí v masové konzervě společně s drůbežím separátem, pro nikoho zde nebudou výjimky a imunita. Bude zde jedna GVKB milionářská rodina, která bude ovládat pomocí GVKB čipů celý pozemský svět.

Zavedou se preventivní opatření, kdy se statisticky globální digitálně vyhodnotí každý den jedinci, co nejsou pro ekonomiku přínosem, a tyto jednici skončí v GVKB masové konzervě společně s drůbežím separátem. Logicky skončí; peníze, vlastnictví, byrokracie, soudy, armáda, politika, náboženství, podnikání, obchod, školství, umění, sport, drogy, láska atd. bude to dokonalý komunismus, ve kterém se nebude lhát a krást, tak zde zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží. Jakýkoli odpor proti GVKB systému bude marný, vše je o tom že bez informací o realitě, je každý člověk jenom altruistickou loutkou, která má zde nulovou hodnotu, nejsou egoisti tak nejsou s egoisty problémy. Lidi budou nazí a hladoví, přitom budou šťastní, protože ve virtuální realitě se budou mít božsky.

Čtěte dál

PředchozíDalší