Přeskočit na obsah

Učení je investice a u investice potřebujeme jistotu toho, že nám investice přinese veliký užitek

  • U

V propagandě a reklamě je snaha o to, aby si konzument myslel že to, do čeho inventuje čas a peníze to je dokonalé, poslední dobou se rozmohla móda založená na povrchnosti, všude jsou obrázky, které lákají na to abychom na ně kliknuli, a tak se dostaneme na nějakou stránku na internetu, to mě vedlo k vytvoření stránky, kde máte možnost kliknout na mnoho obrázků, a tak se dostat na moje stránky. Opakem je stránka, kde jsou jenom názvy mých geniálních příspěvků, které jsou na mojí GVKB stránce, vše je o nabídce a poptávce, žijeme v realitě, která je testovací evoluční verzí, do čeho je správné investovat čas a peníze? Notebook je dneska základním pracovním nástrojem a nevyplatí se šetřit při nákupu notebooku! Práce dává životu smysl, pokud je profesionální, krize je tam kde místo profesionální práce je amatérská práce, podívejme se na internet a zde rychle poznáte rozdíl mezi amatérskou a profesionální prací, vládnou nám centrálně amatéři a následkem je konzumní očistec! Ano, funguje optimálně jenom to, co je pod optimální kontrolou, naše civilizace nefunguje od svého evolučního vzniku optimálně protože je zde centrální kontrola, kontrola musí být decentralizovaná kdy se vše rozdělí na rodiny. 

V každé rodině bude vůdce rodiny zajišťovat kontrolu v rodině, rodina byla a bude pevným základem každé civilizace a každé kultury! Cenzura a propaganda nemůže být centralizovaná, aby tak přinášela moc a bohatství jenom bezcharakterním kariéristům co si zde hrají na svaté bohy. Nejde sloužit optimálně mnoha pánům, protože není zde ten, co by se zavděčil všem! Naším pravým pánem je jenom pravda, v centralizované společnosti je naším falešným pánem jenom lež, a proto žijeme jako čerti v pekle! Jak nahradit lež za pravdu, tak abychom žili v ráji jako andělé? Nebude stačit jenom povrchní změna, budeme muset jít se změnami do veliké hloubky, ukončíme naši existenci v ubohé realitě, kde jsme loutkou, kterou snadno ovládají naše závislosti, budeme žít už jenom ve virtuální realitě a naše ubohá genetické těla eliminujeme v krematoriu. Genetické tělo je vězením pro naše geniální myšlení, nikdo z lidí se nestane svatým, dokud má genetické tělo, každý je tak ubohým hříšníkem, který žije jako čert v pekle, a proto logicky marně touží po ráji.

Války v nahotě odhalují to, že jsme čerti, co žijí v pekle, mír to je válka vedená politicky a ekonomicky! Z díla poznáme tvůrce slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže, GVS (Geneticky vadný subjekt) je zde díky tomu že jsme kvalitu nahradili za kvantitu, protože jsme nahradili konkurenci za monopoly a centralizaci. Zajisti u všech lidí genetickou kvalitu a konzumní společnost bude optimálně fungovat tak jako funguje společnost u mravenců a včel. Boty jsou klasickou ukázkou toho že kvalita se vyplatí a kupovat si nekvalitní boty to se nevyplatí, protože dlouho nevydrží. Pokud se něco málo využívá tak zde nemusí být veliká kvalita, protože zde nedochází k veliké zátěži, která by způsobila rychlou nefunkčnost produktu. Podívejme se na sportovce zde uspějí jenom geneticky kvalitní jednici, opakem sportu je politika, ve které se na vysoké státní funkce často díky protekci a korupci dostávají geneticky nekvalitní jedinci. Už třicet let je zde internet, a tak máme možnost porovnávat informace a programy co jsou na internetu, největší ubohost nalezneme na sociální síti, kde virtuální trollové kralují. Neustále hledáme odpovědi na to, co bylo na počátku? Vše zde má počátek a konec, co je na konci to známe ale nevíme, co je na počátku?

Na počátku stvoření všech zázraků je strach z neúspěchu, vše je zde evoluční experiment a často se stává že se experiment nepovede, a tak je zde logicky strach z neúspěchu. Stvořitelem; boha, náboženství, politiky, filosofie, umění, vědy, vesmíru, života, člověka, civilizace atd. byl strach, to je správná odpověď na základní otázku vesmíru života, a tak vůbec. Pokud nemáme potřebné informace tak máme strach, když potřebné informace máme, tak už nemáme strach, abychom měli potřebné informace tak musíme teorie nahradit za praxi. Vše, co naše smysly vnímají to jsou informace, které se používají k řízení našeho těla, jsme závislí na; teplotě, vzduchu, vodě, potravě, počasí, informacích, zdrojích, výhodách atd. závislosti nás po celý život ovládají jako loutku, a proto toužíme po mnohém a tím se psychicky soužíme. Je zde mnohé, co umí naše toužení uspokojit, problémem je to že toto uspokojení je zde krátkou dobu a potom přichází nespokojenost. Často bychom se chtěli vrátit zpět do minulosti, ale to není už možné a stejně tak není ani možné poznat budoucnost, cestovat časem nejde můžeme cestovat jenom prostorem abychom dosáhli nějakého cíle. Mnohé zde nejde a my s tím nic nemůžeme udělat, vše zde je evolučním experimentem a jenom evoluce smí zde dělat zázraky, naše schopnosti a možnosti jsou mnohým limitované. 

Sníme o světě, kde nám bude všem líp a nebudeme se už mít zle, zde se dostáváme k propagandě a cenzuře která se snaží změnit člověka a společnost, většinou to ale zle dopadne, protože ti, co jsou v centru společnosti nepochopili to, že teorie v praxi nefunguje, komu není rady tomu není ani pomoci! K čemu jsou nám krásné sny, ve kterých jsou zázraky, když se ze snu probudíme do reality, kde se z nás stanou ubohé loutky, které ovládají závislosti. S příchodem přelidnění přišla automaticky centralizace a tím i mocné svaté ideologie které nám tvrdili, že bez centralizace by zde lidská společnost nemohla dobře existovat. Problémem centralizace je to že v centru není umělá inteligence, jenom umělá inteligence může z centra řídit složitý systém to, že v centru jsou inteligentní lidi nestačí, protože schopnosti a možnosti lidí jsou mnohým omezené. To že centralizace řízená politiky a podnikateli optimálně nefunguje nám dokazují; revoluce, války, ekonomické krize, pandemie, katastrofy atd. Diktátoři v dogmatických totalitách mají na svědomí to, že je zde globální konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem. Vše v nás a okolo nás to jsou příčiny a jejich následky, po akci je zde tak vždy reakce, takový je zde mnoho miliónů let všude život v tomto ekosystému. 

Z díla poznáváme tvůrce, slova nás mohou snadno oklamat, ale dílo nás nemůže oklamat, dílem těch, co rozhodují z centra o nás bez nás je konzumní očistec, ve kterém není láska a pravda! Moderní doba využívá statistiky, aby poznala, co je pravda a co je lež, statistika je jako zrcadlo, ve kterém spatříme to, že jsme lháři a zloději, protože dobrota je v pokryteckém pekle žebrota! Přichází nová digitální doba, ve které budeme pod kontrolou geniální inteligence v reálném čase, každý dostane do hlavy kontrolní čip, a tak už nikdo z lidí nebude moci chybovat, takto zde skončí očistec a místo něj zde bude virtuální ráj ve kterém se nelže a nekrade. Stroje na práci, programy na řízení, o tom to je že zde jako hříšníci už brzo evolučně skončíme, nejsou lidi tak nejsou s lidmi už nikde problémy. Představme, že by se narození Ježíše Krista posunulo z minulosti do současnosti, a tak by moderní Ježíš Kristus žil s námi a měl by mobilní telefon a osobní automobil. V současnosti je vše zcela jinak, a tak místo osobních vztahů zde jsou neosobní vztahy a vše se řeší pomocí digitalizace. 

Nejspíše by se Ježíš Kristus věnoval psaní populárních knih na témata, která jsou dlouhodobě populární, nebo by se z něho stal populární prezident, který lidem dokáže zajistit, aby se měli líp. Nejspíše by Ježíš Kristus už neřešil náboženství, protože lidi už nezajímá náboženství a zajímá je; ekonomika, politika, sport, zábava atd. Každá doba a každá kultura má svoje chyby, které se snaží lidi eliminovat a některé chyby se obtížně eliminují, protože jsou skryté hluboko pod povrchem. Problémem je to že když se nám konečně po dlouhé době podaří odstranit staré chyby tak vzniknou nové chyby se kterými si nevíme dlouho rady. Nejsou lidi tak nejsou chyby, a proto už brzo nahradíme lidi za umělou inteligenci a autonomní roboty, vše je zde evolučně dočasným experimentem, jednou jistotou je smrt ale o takovou jistotu nestojíme. Nejspíše by nejvíce Ježíš Kristus prioritně řešil to, že jsme často sami a máme tak psychické problémy a snažil by se najít optimální řešení tohoto starého problému.

Podívejme se na informace a programy které s námi manipulují od narození do smrti, jde zde o profesionální polotovary, které každý často používá. Většinou si polotovary spojujeme s jídlem, kdy pomocí polotovarů snadno a rychle připravíme pro sebe jídlo. Polotovary se používají i při tvorbě blogu nebo stránky kdy je zde; redakční systém, šablony, pluginy atd. polotovar to je produkt, který je možné snadno a rychle upravit do finálního produktu. Polotovarem je i; pohádka, sekta, náboženství, filosofie, politika, umění, věda, internet atd. dítě které chodí do školy je polotovarem který dospělost upraví na profesionálního specialistu. Často se stává že dospělost neupraví polotovar na finální produkt, následky jsou pro společnost katastrofické. Takovýto genetický polotovar škodí konzumní společnosti, a tak je zde snaha jej násilně od společnosti izolovat ve vězení nebo blázinci, problém nastává v tom, že nedokážeme najít pachatele zla, nebo pachatel má imunitu, to vede k pokusům o atentáty na; krále, prezidenty, ředitele, celebrity, moderátory atd. Z díla spatříme tvůrce o tom je pravda o stvoření vesmíru a života, tvůrcem je vždy práce, pokud chceme poznat boha tak musíme poznat tajemství práce.

Každá práce je proces, který je zde dočasně, jsou procesy jednoduché a procesy složité, evoluce postupuje od jednoduchých procesů ke složitým procesům, a tak evoluce dospěla ke stvoření geniálního člověka který pro sebe stvořil asi za milion let kulturní konzumní civilizaci. Zaostalost a bída je spojená s vírou v to že je bůh živý subjekt, který je nad námi a existuje v ráji, to jsou jenom pohádky pro naivní pitomce, pokud by se lidem řekla objektivní pravda že bůh je práce, tak by zde nebylo náboženství ani politika! Proč je pro nás práce většinou trestem? Práce je pro nás trestem, protože pracuje za odměnu, práce za odměnu to je obyčejná prostituce, a tak se z nás stali bezcharakterní kurvy, co nabízejí lásku jenom za odměnu, dobrota je přeci žebrota! Podívejme se na internet, jak on funguje a dojde nám to, že zde uspěje jenom ten, kdo umí svoji práci dobře prodat, proto se na internetu rozmohla snaha umožnit přístup k populárním informacím jenom těm, co si zaplatí předplatné. V pohádce učíme děti tomu, že ten, kdo lže a krade zle dopadne, protože dobro vždy porazí zlo, a nakonec vše dobře dopadne, proč děláme ze svých dětí naivní pitomce? Děláme ze svých dětí naivní pitomce, protože když jsme byli dětmi, tak z nás rodiče dělali naivní pitomce, je to začarovaný kruh špatné výchovy.

V očistci se lže a krade! Toužíme marně po ráji, protože jsme čerti, co žijí v pekelném očistci kde se lže a krade, čertům je do ráje vstup zakázán to je logické! Každý s narodí jako anděl a jakmile se naučí lhát a tím i krást tak se z něj stane automaticky čert! Války v nahotě odhalují to, že jsme čerti, co žijí v pekle, a tak se vraždíme mnoho tisíciletí a vandalsky ničíme cizí majetek. Je naivní věřit tomu že po volbách nám všem bude líp, líp bude jenom těm zlým čertům, které jsme v pekle zvolili, a tak jsme jim umožnili, aby se dostali na vysoké státní funkce, kde mají; moc, popularitu, svatost, bohatství, výhody, jistoty atd. sviní je v politice mnoho a plných koryt pro úspěšné politiky je málo, o tom to v politice všude dlouho je! Tam kde je inteligence tam je i; soutěž, hra, boj, násilí atd. proto je zde často snaha potlačit u lidí jejich geniální inteligenci pomocí propagandy a cenzury, jenže pokud se z lidí udělají násilně naivní pitomci tak následkem je veliká konzumace cigaret a piva, tím se vytváří začarovaný kruh stresu a deprese. 

Nebude to už trvat evolučně dlouho a bude zde všude umělá inteligence a autonomní roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty, práce za mzdu zde už pro čerty v očistci nikde nebude, a tak se čerti z očistce přemístí do rezervací kde budou mít čerti nahý zadek a budou jíst z ruky do huby, to bude mít za následek globální genocidu, nejsou zde už nikde čerti tak zde není peklo. Podívejme se na objektivní globální statistiky a dojde nám to, že nuly mají nulovou hodnostu, každá lidská nula touží marně po tom, aby měla velikou hodnotu, jenže z nuly nejde udělat hodnotné číslo! Následkem jsou války, ve kterých se násilně eliminuje veliké množství lidských nul, co zde mají nulovou hodnotu. Z dálky může nula vypadat jako veliké číslo, vše je zde jenom divadlo, ve kterém si lidské nuly hrají na veliké číslo, vše dospělo k tomu, že se divadla zavřela, protože do nich nechodili platící diváci, protože z diváků se stali profesionální herci. Každý růst je zde dočasně to platí u; ekonomiky, vzdělání, politiky, náboženství, filosofie, vědy, techniky, dopravy, obchodu atd.

Otrokáři z otroků udělali pomocí centralizace a propagandy nuly a následkem je všude dlouho krize, protože nuly to mají v hlavě vynulovaný! Už mnoho století je zde naivní marná snaha o to, jak zvládnout problémy optimálně, všechny populární teorie v praxi selhávají, a to jistě musí mít i nějakou příčinu? Tou příčinou je vždy amatérismus a tím i povrchnost, vše začalo kdysi dávno zavedením centralizace a následkem byl amatérismus a povrchnost, centralismus je továrnou na problémy, které není možné eliminovat! Byli by zde možné války, pokud by zde nebyl centralismus? Místo války by zde byli konflikty jenom mezi zlými jedinci, protože pro válku je nutný centralismus! Pokud by politické volby mohli eliminovat centralismus tak se se politické volby všude zakázali! Moc je zde díky bezmoci, bohatství je zde díky bídě atd. vše je zde o napětí mezi protiklady, náboženství tvrdí že člověk se musí změnit, politika tvrdí že společnost se musí změnit atd. jenže změnit se musí to, že zde nebude centralizace, nestačí jenom povrchní populistické změny! 

O zrůdnosti centralizace nejlépe hovoří kniha Vladař, konzumenti jsou pitomí a honí se po celý život za tím, co milují a potřebují, že kdo je chce mediálně klamat pomocí propagandy a cenzury, vždycky najde mnoho těch, co se mu podaří pomocí chytrých lží snadno beztrestně okrást a stane se tak z něj; král, papež, prezident, ministr, podnikatel, ředitel, celebrita, milionář atd. Náboženství to je evoluční experiment, který se nepovedl, a tak je už náboženství evolučně mrtvé, každé náboženství to jsou pohádky pro dospělé a s příchodem vědy a vzdělání skončilo evolučně náboženství, protože lidi přestali věřit na pohádky ve kterých jsou možné zázraky a všemu kraluje bůh. Naše společnost je založená na náhražkách, pokud nemáme k dispozici hodnotný originál, tak se snažíme o to originál nahradit nějakou levnou náhražkou, a tak vzniklo náboženství které je náhražkou za smečku a rodinu. Podívejme se na; krále, papeže, ředitele, prezidenta, milionáře, celebritu atd. který je náhražkou za silného alfa jedince, vládnou nám všude mnoho století jenom ubožáci. Blázen v druhých spatřuje blázny, každý podle sebe posuzuje cizí lidi, ten druhý je blázen o tom je naše pokrytecká kultura, ve které jsou často války a ekonomické krize.

Mnoho let chodíme do školy a když přestaneme do školy chodit tak zjistíme to, že v praxi nedokážeme uspět, protože teorie v praxi nefunguje! S příchodem internetu skončila propaganda a cenzura, která mnoho století dělala z lidí pitomce, co naivně jako malé děti věřili tomu, co si praxí neověřili, a tak se dostávali do problémů na které neměli řešení. Lidi dosud nechápou to, že vše je hra kdy pravidla určuje organizace nebo situace, všechna svatá pravidla, jsou jenom o propagandě a cenzuře! Vše je zde iluze, co vypadá jako skutečná realita, do našeho centrálního řídícího systému přicházejí data a ty se programově zpracují na iluze, není veliký rozdíl mezi snem a skutečností, vnímáme vše jenom povrchně protože jsme při svém vnímání mnohým omezování. Realita to jsou jenom příběhy, protože vše je zde jenom evoluční experiment, neustále něco vzniká a jiné zaniká. Všechny problémy zde jsou dočasně, bohužel časem vzniknou nové problémy, na které nejsme připravení, věčná je zde otázka žít nebo zemřít? Vyřeší sebevražda všechny naše problémy, existuje vůbec něco po smrti těla? Po smrti nic není smrt to je konec hry, vše je zde jenom hra, ve které vyhráváme a prohráváme, posmrtnou existenci jsme si vymysleli proto abychom překonali strach ze smrti. 

Strach to je špatná zkušenost, u které nechceme, aby se opakovala, pokud nemáme strach tak se snadno stane, že uděláme chybu, a tak onemocníme nebo zemřeme. Problém je v tom že máme inteligenci, s příchodem inteligence přicházejí psychické problémy a tím i závislost na drogách. Internet je plný informací, a to vede logicky k tomu, že se informace na internetu hledají pomocí vyhledávačů jako je třeba Google, nebo informace hledáme na stránce kde je většinou vyhledávací políčko. Při vyhledávání na internetu se setkáváme s propagandou a cenzurou, kdy je zde snaha o chytrou manipulaci s těmi, co hledají informace, dále se lze setkat s tím že zde jsou stránky a blogy co nemají vyhledávací políčko, nebo o nich vyhledávače nemají informace, protože jsou nastaveny programově jako anonymní. Dalším problémem jsou dogmatické totality, které blokují globální používání internetu, internet je zde teprve třicet let, a to je evolučně krátká doba na to, aby byl internet dokonalý. Na internetu jsou i encyklopedie které se snaží o to, aby lidi nedělali chyby, je veliký rozdíl mezi encyklopedií, co je v češtině a co je v angličtině, jsme malý chudý národ a podle toho to u nás vypadá i na internetu, proč třeba na Wikipedii není stránka o zpovědnici, co je na internetu už mnoho let a je zde jenom informace o zpovědnici co je v kostele, to je diskriminace.

Zavírat čerty do vězení a blázinců to je chybou, je třeba pochopit to že je čertů na světě už nadbytek díky tomu že se peklo dobře stará o čerty díky sociální pekelné politice. Války nám v nahotě odhalují to, že je nám ten druhý čert peklem, podívejme se na to, že z díla se pozná tvůrce a dílem čertů je konzumní peklo ve kterém jsou čerti rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole. Co je dovoleno čertům, co jsou nahoře to je zakázáno čertům, co jsou dole, napětí mezi čerty, co jsou nahoře a čerty co jsou dole vytváří násilí mezi čerty, a tak je v pekle veliká konzumace drog a léků na deprese. Jelikož označení čert nebylo v pekle populární tak se čerti dohodli na tom, že se přejmenují na člověka a lidi, mediální populismus má neustále snahu dělat z čertů pitomce, pomocí propagandy a cenzury. Pokud čertům není dobré rady tak jim už není ani pomoci, přichází nová digitální doba v pekle, kdy se začnou čerti globálně ve velkém nahrazovat za umělou inteligenci a autonomní roboty, je naivní představa že čerti budou moci ekonomicky parazitovat na práci umělé inteligence a práci autonomních robotů. Minulost nám jasně ukázala to, že každá dogmatická totalita je v pekle evolučně dočasně! Dlouhodobým problémem v pekle jsou sebevraždy, díky kterým má peklo nedostatek otroků a vojáků, proto se peklo snaží tento problém řešit pomocí drog a léků na deprese, jenže následkem je to že se z čertů stávají pitomci, co dělají pitomosti. 

Čerti musí konečně pochopit to, že realita, ve které žijí je o příčině a následku, jak si to čerti dneska udělají takové to budou mít zde čerti zítra, základem pro správné změny je kontrola kvality, nejsme tak bohatí abychom mohli šetřit na kvalitě u čertů a mnohého jiného. Zavedeme proto globálně v pekle každoroční kontrolu u dospělých čertů na jejich ekonomickou hodnotu pro peklo a nehodnotné čerty eliminujeme v pekelném ohni na prach a popel, z prachu vše v pekle vzniká a v prach se to navrací, to že nemají čerti prachy, je následkem toho, že jsou čerti dobří k tomu, co si jejich dobrotu nezaslouží, čiň čertům v pekle dobře a oni se ti pekelným utrpením odmění. Jakmile jsme se naučili používat řeč jako informační systém, tak po čase vznikla snaha informace a programy zakonzervovat před zničením, a tak vznikla evolučně gramotnost kdy jsme dokázali informace a programy zaznamenat pomocí písmen a číslic, vše je zde o příčině a následku, pokud je zde potřeba tak je zde snaha jí uspokojit. Optimalizace vedla k tomu, že se snažíme o to abychom začali používat zkratky jako je; JHVH, INRI, OSHO, GVKB atd. největším problémem se kterým si neumíme poradit mnoho století jsou evoluční změny, strach ze změn má za následek problémy, na které není řešení!

Když to nejde po dobrém tak to řešíme po zlém a tím je zde začarovaný kruh násilí! Jsi jiný, než jsou ostatní tak tě za to potrestáme; ekonomicky, psychicky, vězením, mučením, smrtí atd. následkem je to že se z lidí stalo stádo ovcí které ovládají mocní pastýři pomocí chytrých pastýřských psů. Prožil jsem život bohatý na příběhy, vše, co naše myšlení zná to jsou jenom příběhy, dokonce i; věda, technika, náboženství, politika, propaganda, reklama, ekonomika, matematika, filosofie, nemoci, řemeslo, umění atd. to jsou jenom příběhy! Každý příběh to je naprogramovaný dočasný proces, podívejme se na použití vysoké teploty, kdy vysoká teplota eliminuje čas a prostor dokonale a rychle, proto je zde snaha pomocí nízké teploty uchovat čas a prostor v ledničce, a tak nám na mrazáku dlouho vydrží potraviny kterým nevadí zmražení. Knihy jsou zmražené informace a spisovatelé jsou továrny na výrobu zmražených populárních informací. Vše se opakuje v nekonečném pulzujícím kruhu; po noci následuje den, po narození následuje smrt, po radosti následuje smutek atd. vše je tak zde dočasně a vše se točí okolo přirozených jednoduchých pravidel která platí v celém vesmíru a nikdy se nezmění! Osud všeho je pevně dán a nejde už změnit, mnozí věří na to, že mohou svůj ubohý osud změnit k lepšímu a mít se dobře, naděje umírá poslední. 

Je snadné soudit a trestat a je těžké pochopit a pomoci, vše zde jsou jenom polotovary, které potřebují optimalizovat tak abychom byli spokojení. Mnoho let jsem se trápil s tím, jak mají vypadat moje stránky na internetu, stejně tak jsem se i trápil s tím jaký mají mít moje stránky obsah informací a jestli na nich mají být fotografie nebo videa, taky jsem zkoušel, jak fungují; sociální sítě, katalogy, portály, fóra atd. Co je správné? Vše je relativní, a tak to, co je pro mě správné, to je pro jiné chybné, to, co je dneska správné to bude zítra chybné atd. vše je zde jenom evoluční experiment, a tak jsme jenom materiálem na evoluční pokusy, smrt to je ukončený evoluční experiment, někdo žije dlouho a jiný krátce ale všichni zde jsme dočasně, život má pro nás smysl, pokud jsme šťastní. Vnímám čas a prostor jako materiál ze kterého je možné cokoli vytvořit, záleží jenom na tom abychom na naši tvořivou práci měli vše, co budeme potřebovat, pokud nemáme vše, co na práci budeme potřebovat tak nedokážeme zázraky! Podívejme se na ty, co nám zde centrálně všude mnoho století vládnou, oni neustále nemají to, co ke správnému vládnutí potřebují, a tak nám špatně všude byrokraticky vládnou mnoho století a volby nic k lepšímu nikde nezmění! 

K vládnutí je potřeba láska, pokud ti, co mám vládnou nemají v sobě lásku tak nám špatně vládnou, láska je tam kde nejsou závislosti na drogách, nejsou jenom chemické drogy, drogou je i; popularita, svatost, výhody, jistoty, moc, bohatství, štěstí atd. každý se narodí jako anděl a drogy z něj udělají čerta co žije v pokryteckém pekle, kde není láska a tím zde není ani pravda. Jak letíme vesmírem, tak máme dostatek času na myšlení, myšlení to je práce s informacemi a programy, evoluční vývoj logicky postupuje; od malého k velikému, od jednoduchého ke složitému, od hmotného k nehmotnému atd. to vše evolučně vedlo k tomu, že jako lidi už nemáme genetické tělo, ale jsme jenom inteligentní anonymní programy ve virtuální realitě. Mnozí filosofové tvrdí to, že jsme se stali pravými lidmi teprve tehdy když jsme nahradili naše genetická těla za inteligentní programy ve virtuální realitě, genetická těla nám bránila k tomu abychom se mohli optimálně seberealizovat, a tak byl pro nás život psychickým utrpením. 

Vše je zde obrazně o nádobě, ve které je obsah, naše vesmírná GVKB loď to je nádoba, ve které jsou; lidi, programy, databáze, roboti, stroje, nástroje, věci, suroviny atd. v každé nádobě kde jsou programy tam jsou i příběhy, všechny příběhy jsou záznamem změn, které se v nádobě dějí, některé příběhy nedokumentují změny, ale jsou představami, které nemají logiku jde tak o; sny, umění, ideologie, experimenty atd. často tyto představy vytvářejí dokonalou iluzi toho, že jde o skutečnost, zde se dostáváme k otázce, co je skutečnost a co je iluze? Co když naše vesmírná loď, ve které letíme mnoho století vesmírem není skutečnost a je to jenom dokonalá iluze co vypadá jako skutečnost? Neustále se zamýšlím na tím mluvením, které nás zde dlouho otravuje, nejprve jsem to bral jako chybu, kterou je třeba najít a opravit, vše zde je přeci naprogramované a v programech jsou běžné chyby. Co když ale nejde o chybu a jde o něco jiného a my tomu zatím nerozumíme, nebo tomu nechceme rozumět? Připadá mi to jako chození do školy, kdy se snaží něco o to abychom nebyli pitomci, a tak když se dostaneme do kontaktu s vyspělejší civilizací ve vesmíru abychom si neudělali ostudu. 

Nejspíše nějaká vyspělejší kulturní civilizace zjistila že se k ní blížíme, a tak nám poslala jejich morální pravidla, abychom se je naučili, a tak jsme neměli problémy až k nim dorazíme, těžko na cvičišti a lehko na bojišti. Díky zlu je zde dobro, vše zde jsou příčiny a jejich následky, mohli nám poslat tu jejich bibli a požádat nás o to abychom si ji přečetli a porozuměli tak jejich kultuře, jaká by byla naše reakce, nejspíše bychom to slušné jednání považovali za chybu, a tak bychom tu jejich bibli odmítnuli, když to nejde po dobrém tak se to řeší po zlém o tom to bylo a bude! Proč se vlastně neradi učíme něco, co je nám cizí? Učení je investice a u investice potřebujeme jistotu toho, že nám investice přinese veliký užitek, je přeci chybou zalévat plevel a krmit parazity. Jaký je vlastně podstatný rozdíl mezi naší kulturou a cizí kulturou ke které se blížíme? Rozdíl je v tom že naše kultura je postavená na lži a nenávisti, kdežto nám cizí kultura je postavená na pravdě a lásce, jsme čerti, co se blíží k ráji, a tak se ráj snaží o tom abychom už nebyli čerty, a stali se z nás andělé, a to není jednoduché.

Žijeme ve světě příběhů, pokud je příběh populární tak je zde snaha jej zaznamenat abychom jej mohli uchovat, a tak vznikají; knihy, časopisy, filmy, fotografie, obrazy, hudba atd. jsou příběhy které se skutečně stali a příběhy které jsme si vymysleli náš osud to je dlouhý příběh ukončený smrtí. Když usneme tak máme sny a naše sny to jsou příběhy které vycházejí z toho co mozek zná, a tak naše sny jsou spojené s časem a prostorem ve kterém dlouho žijeme. Příběhy, které se líbí jedné skupině lidí se nemusí líbit už jiné skupině lidí, protože se nám líbí to, co je nám blízké. Pohádky to jsou příběhy o dobru a zlu, nakonec vše dobře dopadne a dobro vyhraje nad zlem, všechny ideologie, které jsou nám svaté vycházejí z pohádek a jsou to pohádky pro dospělé, s příchodem televize a internetu jsme začali vnímat příběhy zcela jinak, nová doba je jako bychom se neustále dívali do zrcadla a toto zrcadlo nám ukazuje to co nechceme vidět a slyšet. Díváme se na příběh v televizi a pokud se nám příběh nelíbí tak přepneme dálkovým ovladačem program, podobná je situace i u internetu, vše je dneska o spěchu, podívejme se na silnice, jak lidi spěchají, a tak často havarují a tím si problémy způsobují, je to marnost lidem říkat, spěch je dobrý akorát pro blázny, co se chtějí rychle dostat do blázince.