Každý člověk na světě je originál, co si hraje na to, co ve skutečnosti není

Pochopte konečně to, že blbci mají už velmi dlouho blbou náladu, protože se mají dlouho blbě díky tomu, že jim vládnou všude velmi dlouho blbci, co dělají jednu blbost za druhou a blbci chodí k volbám kde si zvolí za svoje zástupce blbce. Jakmile se dítě naučí pokrytectví, tak se z něj stane blbec, blbec si jedno myslí a jiné říká, takto vznikla evolučně naše blbá konzumní pokrytecká společnost, ve které je dobrota k blbcům žebrota. Jelikož oslovení blbec blbcům nevyhovovalo, tak bylo násilně nahrazeno za; král, císař, šlechtic, papež, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, soudce, diplomat, byrokrat atd. Byli jsme evolucí vyhnání z psychického ráje do psychického očistce za naše egoistické pokrytectví, komu není rady tomu není pomoci. Je zde svatá mytologická pohádka, ve které všemocný kouzelník zakázal jíst ovoce ze zakázaného stromu v psychickým ráji a varoval konzumenty, že je to ovoce jedovaté. Konzumenti všemocného kouzelníka neposlechli a jedovaté ovoce snědli, tím se jejich psychika otrávila a z konzumentů se stali blbci na věčně blbé časy.

Války v nahotě odhalují to, že jsme všichni blbci, co se zabíjejí po milionech a ničí veliké hodnoty. Mír to je válka vedená pomocí politiky a ekonomiky, nebude to už trvat evolučně dlouho a bude zde robot prezident co bude vyznamenávat roboty, skončí tak to, že nám vládli blbci. Všemu bude globálně vládnout jenom GVKB umělá inteligence, blbci se z civilizace přemístí do rezervací, aby nemohli v civilizaci dělat už blbosti, v rezervacích se oddělí od sebe muži a ženy, aby se už nemohli blbci rozmnožovat jako egoistický invazní druh který se řídí heslem po mě potopa. Ježíš Kristus po smrti stanul u posledního soudu a byl odsouzen k pobytu v očistci na věčné časy. Ježíš Kristus se ptá a proč jsem neskončil v ráji, když jsem se snažil dělat jenom dobro? Na konání dobra má autorské právo jenom božský Hospodin a za porušení autorského svatého práva je očistec. Já jsem ale konal přeci dobro ve jménu Hospodina, a tak jsem autorské právo neporušil.

Nemáte žádné potvrzení od Hospodina o tom, že jste dělal dobro ve jménu Hospodina, Hospodin nepotřebuje, aby nějaký ubohý hříšník, dělal hříšníkům dobro ve jménu Hospodina, pro dobrotu na žebrotu, bylo a bude! Ježíš Kristus požádal soud o to, aby jej zastupoval advokát GVKB, žádosti bylo vyhověno. GVKB předstoupil před poslední soud a pravil. Subjektivní pravda to je objektivně lež, objektivní pravdou je to že vše zlé je pro něco dobré, takže Ježíš Kristus bude na věčné časy v ráji. Hospodin na to pravil, to je svatá pravda, a tak Ježíš Kristus nebude v očistci, ale bude v ráji, dobrý advokát je nad zlato. Evoluce stvořila za milion let naši centralizovanou společnost, jakýkoli odpor proti centralizované společnosti je naivní a marný, vnímám centralizovanou společnost jako zlatou klec, ze které nejde nikam utéci, protože už nedokážeme normálně existovat mimo centralizovanou společnost. Odpověď na základní otázku vesmíru a života není 42, správná odpověď je decentralizovaná společnost, rodina je základem společnosti, jakmile jsme rodinu eliminovali pomocí centralizované společnosti, tak náš život ztratil smysl a logiku!

Neustále se lidi ptají na internetu na to, jaký má život smysl a nikdo jim nedokáže správně odpovědět! Ptal jsem se na to i velikého množství lidí co mají vysokou školu, ani zde jsem neuspěl, nikdo už neví, jaký má náš život vlastně smysl? Přijdete za lékařem s tím, že hledáte smysl života a dostanete ubohé léky na depresi, které vám stejně nepomohou, vše je zde jenom o náhražkách, které vám nepomohou k tomu, aby měl váš život smysl. Dva roky je zde pandemie a nedávno začala válka na Ukrajině, příčinou je centralizovaná společnost, centralizovaná společnost proměnila lidi na pitomce, co dělají pitomosti a následkem je to že jsme blázni co žijí v blázinci, za krátkou dobu zde bude umělá inteligence a autonomní roboti, to bude znamenat globální odsun všech lidí z civilizace do rezervací. Vše bylo stvořeno o tom nikdo nepochybuje, otázkou je, jak to bylo stvořeno a kdo je pravým stvořitelem? Pojmenování stvořitele všeho je velmi mnoho protože lidi dělají chyby a nikdo není z lidí dokonalý. Pojmenování by mělo vystihovat a popisovat stvořitele všeho optimálně, možností je mnoho. 

Po mnoha letech přemýšlení jsem dospěl k pojmenování kouzelník, stvořitel je jednoznačně kouzelník, který vykouzlil z ničeho vše, co zde existuje a svoje geniální kouzla nám neustále chytře tají, aby v nás neměl konkurenci. Kouzelníky bychom mohli rozdělit pomocí školního známkování kdy by stvořitel všeho dostal jedničku a člověk co má vysokoškolský titul a mnoho let praxe by dostal dvojku, bezdomovec by dostal pětku, protože si neumí vykouzlit dobrý život, jak si to každý kouzelník zde udělá takové to zde on i má. Vše je zde v pohybu, a tak neustále ze starého vzniká nové a z nového se brzo stává staré, nová kniha vznikla ze starých informací a po krátké době se z ní stane zdroj informací po novou knihu, a tak knihy vznikají z knih. Podobné je to i u filmů kdy nové filmy vznikají ze starých filmů, takový je život, vše je zde o recyklování. Co zbude z našeho současného světa za pouhých tisíc let, nezůstane zde kámen na kameni vše bude recyklováno po stránce hmotné i po stránce nehmotné, zdánlivě vypadá tisíc let jako nekonečně dlouhá doba, protože nežijeme dlouho ale z pohledu doby, kdy je zde ekosystém je tisíc let jenom krátký evoluční okamžik, čas je relativní jak v nás, tak i okolo nás. 

Kdo bude vědět za tisíc let jaké jsme dneska měli problémy které nás mnoho trápili? Zajímá snad dneska někoho, jaké problémy trápili lidi na světě v roce 1022, nikoho to na světě nezajímá! Je zde dneska mnoho knih a filmů o tom jaká nás čeká budoucnost, tyto knihy a filmy budou ale lidem v budoucnosti k smíchu, protože naše představy o budoucnosti jsou naivní a vycházejí ze současnosti. Minulost už nepoznáme ani jí nezměníme, v současnosti naši budoucnost svými rozhodnutími vytváříme, o budoucnosti nic jistě nevíme! Čas je továrna na evoluční změny, všechny naše současné problémy čas vyřeší ale časem vzniknou nové problémy, které budeme dlouho řešit, takový je život s tím nikdo nic nemůže udělat jsme jenom loutky které mnohé snadno ovládá a každá loutka je zde dočasným evolučním experimentem. Tak jako je umělá inteligence tak je zde i umělá práce, náš život je od začátku do konce spojen neustále s prací, vše, co žije to neustále i pracuje, realita je o práci, práce je zde pevným bodem, kolem kterého se vše točí od té doby, co zde existuje vesmír a život.

Logicky je zde otázka a co je to práce? Práce je naprogramovaný proces a výkon je zde možný díky příkonu, na počátku je zde vždy teorie, která se praxí ověřuje, a tak se profesionality po odstranění chyb dosahuje. Z díla spatříme tvůrce, často je zde snaha nahradit práci populárními slovy, takto vznikají zbytečné evoluční problémy, které nejde vyřešit po dobrém a musí se vždy řešit po zlém. Vše zde jsou jenom společnosti, protože jedinec zde nic nedokáže, největší společností je Absolutno, nejmenší společností je virus, vše, co je veliké to se skládá z malého, a tak z malého vše veliké vzniká a po čase se to na malé rozpadá, to je neustálý evoluční proces, ve kterém se vše recykluje. Často je zde snaha vytvořit svatý kult se svatým jedincem který dokáže zázraky, zázraky jsou populární, protože jde o návykovou dezinformační drogu, která nám dělá snadno a rychle psychicky dobře, na počátku zde byl kmenový kouzelník, který dělal zázraky a dneska jej nahradil lékař a psycholog. Vše zde evolučně postupuje od přirozeného k umělému, a tak vznikla umělá práce která začíná nahrazovat přirozenou práci, moderní umělou prací je kontrolovat umělou inteligenci na sociální síti jako je třeba; Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube atd. 

Aby umělá inteligence nebyla bezcitná k pitomců, co dělají pitomé chyby. V našich zaostalých ubohých poměrech se zatím nepoužívá umělá inteligence, a tak musí moderátoři vše jako pitomci číst, a to má za následek to, že se z toho čtení pitomostí brzo zblázní, a tak napáchají na sociální síti více škody než užitku. Náboženství je o tom, že láska může být jenom mezi člověkem a psem a nemůže být mezi cizími lidmi, zde nejde o lásku ale o obchod! Pracujeme za odměnu, protože jsme obchodníci a herci, místo pravdy a lásky je zde reklama a peníze. V okamžiku, kdy se z dítěte stane obchodník a herec, tak se anděl promění v čerta, a tak zmizí ráj a místo něj je zde peklo, žijeme pořád v ráji, nikdy jsme nebyli bohem z ráje vyhnání za naše hříchy, naše psychické peklo je v tom že toužíme po tom být bohové, a nechceme být volové. Nikdo z hříšníků se nebude modlit, já jsem vůl, co dělá voloviny, komu není rady tomu není pomoci!

Dokud vaše podvědomí nepochopí to, že jste vůl, co dělá voloviny, do té doby budete jako vůl dělat voloviny, nadáváme druhým tím, že jim říkáme vole a oni nám to oplácejí. Pokud by si každý opakoval mnohokrát za den, já jsem vůl, co dělá voloviny, tak by nadávka vůl zmizela z našeho slovníku díky inflaci. Všichni jsme volové, co si hrají na bohy, proto za trest žijeme v očistci, ve kterém je nám ten druhý vůl peklem. Ježíš Kristus byl ukřižován za to, že si hrál na boha, a přitom byl volem, všechno násilí v naší kulturní minulosti je následkem toho, že si volové hrají na bohy, a tak žijeme v očistci, dokud to nepochopíme, do té doby zde budou krize a války. Když čtu to, co bylo lidmi napsáno a poslouchám co lidi říkají, tak mi dochází už padesát let, že každý jenom kopíruje to, co bylo napsáno nebo řečeno, originalita zmizela z naší konzumní kultury dokonale! Není to ale jenom problém u informací, tento problém je i u; programů, módy, umění, řemesla, náboženství, politiky, filosofie, psychologie, vědy, propagandy, reklamy, školství, myšlení atd. 

Jsme líní jako dobytek, který myslí jenom na uspokojení svých egoistických potřeb a nic jiného jej nezajímá! Stačí napsat něco na sociální sítě a z odpovědí je vám brzo jasné, že zde zaléváte plevel a krmíte parazity! Podívejme se na mučedníky v minulosti, bylo jich velmi mnoho a jejich naivní snaha o to, aby se něco změnilo k lepšímu byla naivní a marná! Jakmile vznikli evolučně daně, tak se z většiny lidí stal ubohý dobytek, který myslí a jedná jako dobytek! Je správné platit daně? Tuto otázku se lidi dávají už od té doby, co daně vznikli? Jenom situace může určit co je správné a co je chybné, v některé situaci je správné daně platit a v jiné situaci je správné daně neplatit! Tak je to v našem životě se vším jenom situace může určit co je správné a co je chybné, mocné organizace nám nemohou násilně určovat co je pro nás správné a co je chybné, protože následkem budou jenom problémy, na které není řešení! 

Navštívil jsem strojem času Ježíše Krista a snažil jsem se mu vysvětlit to, že je blázen, koukal na mě, jak tele na nová vrata, zpočátku se snažil přede mnou zbaběle utéci a když mu došlo že přede mnou neuteče tak začal plakat. Nejvíce jej vytočilo, když jsem mu vysvětlil to, že všemu zde kralují systémy, systémy stvořili tak; boha, vesmír, život, člověka, morálku atd. Ježíš Kristus mě začal na kolenou posit abych byl jeho mistrem, který jej jistě dovede k osvícení. Na to jsem mu řekl že tolik informací jeho hlava nedokáže pojmout a dal jsem mu meditaci kterou si bude opakovat. Ta meditace zněla. Já jsem vůl, co dělá voloviny. Ježíš Kristus, ale odmítl tuto moji svatou meditaci, a tak byl brzo za to jako neznaboh nahý ukřižován. Komu není dobré rady od GVKB tomu není už pomoci, bylo a bude! Jak je to možné že se se úspěšní lidé dožívají vysokého věku ve zdraví? Vše je zde o hodnotách, to, co zde má hodnotu to je zde dlouho, a to co nemá hodnotu to je zde krátce, a to platí i o délce lidského života. Žijeme oproti opicím velmi dlouho protože náš život má mnohem větší hodnotu než život opice. 

Každá; katastrofa, krize, válka, pandemie atd. má za následek to, že se u lidí zkracuje délka jejich života, dlouho zde žijeme, protože se máme dobře tělesně a psychicky, mít se dobře je základem našeho zdraví, bylo a bude! Jak dochází k tomu, že se mnoho lidí má zle, a tak jsou často nemocní a nedožívají se vysokého věku. Jsme špatní hospodáři, co zalévají plevel a krmí parazity! Podívejme se na profesionální sport, zde nejde mít protekci a není zde ani korupce, podobně to funguje i v přírodě, s příchodem protekce a korupce se ráj proměnil na pekelný očistec, ve kterém se mají dobře jenom profesionální lháři a zloději! Nestále vychází mnoho knih o tom, jak se stát milionářem nebo celebritou, přitom návod je jednoduchý, úspěšný je ten, kdo chytře parazituje tak, že za parazitování není potrestán! U divochů není možné parazitování, protože jak se o to někdo pokusí, tak je brzo eliminován, a proto zde není problém s pokrytectvím! Proč věřit v Hospodina, když je možné jít do hospody a zde zapomenout na naše problémy, pochopili jsme to že vše, co nám slibuje zázraky to z nás dělá pitomce, zázraky v praxi nejsou možné, každý zázrak to je jenom teorie, která v praxi nefunguje! 

Máme se mnoho století blbě, a tak logicky máme i blbou náladu, to nezmění náboženství ani politika, protože u nás mnoho století nefunguje optimálně ekonomika a tím i nefunguje politika. Život je o výhodách, výhody jsou pevným bodem, kolem kterého se točí život a společnost, tam kde nejsou výhody tam je blbá nálada, a to dokáže vyřešit jenom hospoda kde je k dispozici pivo, všude je dobře a v hospodě je nejlépe. Když se opijeme tak mnoho mluvíme, protože se odblokovalo naše pokrytectví, morálka je zde díky našemu pokrytectví podívejte se na zvířata zde není žádná svatá pokrytecká morálka, a tak ten kdo koná zlo musí počítat s tím že brzo zle i skončí. Můžete mít hodně věcí na tomto světě. Úspěch, skvělý život, bohatství, moc, popularitu, svatost, štěstí atd. Ale nemůžete mít nikdy objektivní pravdu, která by se líbila všem pitomcům na světě. Každý pitomec má totiž svou pitomou pravdu. Proč Ježíše Krista zavraždili? Hlavním důvodem bylo, že porušil pitomá pravidla pitomé organizace. A za to se vraždilo vždy a všude. 

Takže, kde je pravda a kdo má pravdu? Proč o tom vůbec píši? Protože naprostá většina pitomců se celý život soustředí na to, aby jiným pitomcům dokázali, že mají objektivní pravdu. Aby jim vnutili svou subjektivní pitomou pravdu. Aby jim sdělili svůj pitomý názor. Aby jim ukázali, jak jsou dokonalí, a že si proto zaslouží jejich uznání. Co myslíte, koho na světě zajímá, že vy máte svoji pitomou pravdu? A tak se trápíte, protože jiní pitomci vás neuznávají. Své trápení si však způsobujete sami tím, že se chcete chlubit i v situacích, kdy to není vhodné. Vyžadujete uznání za své pitomé názory, i když v danou chvíli to poslední, co ostatní pitomci vyžadují, jsou ty vaše pitomé názory. Pokud pitomec oznámí, že něco hodnotného má, vy odpovíte, že někdo jiný to má také. Pokud někdo dá najevo, že něčeho hodnotného dosáhl, vy musíte doplnit, že někdo jiný také. A ještě si přihodíte, že má i lepší výsledky. A úplně nejvíc ty druhé pitomce naštvete, když ten někdo jiný jste vy sami. Nikoho na světě nezajímá vaše pitomá pravda, ale jen jeho vlastní pitomá pravda.

Každý je přesvědčený o své pitomé pravdě. A udělá vše, co je v jeho silách, aby to sdělil jiným pitomcům. Pokud mu to nedopřejete, budete s ním mít problémy. Navíc často svou pitomou pravdu mnoha pitomcům ani nedokážete sdělit z toho důvodu, že oni vás nepochopí, protože jsou pitomí. Bohužel jsem jako pitomec ztratil spoustu let naivní snahou o získání pozitivního mínění druhých pitomců o sobě. Jakmile jsem se přestal zajímat o to, co si o mě pitomci myslí, zjistil jsem, že je to lepší pro mne i pro jiné pitomce. Jenže komu mediálně vykřičíte svou pravdu o nespravedlnosti, když se každý pitomec stará jen o sebe? Poradím vám. Nepřemýšlejte o spravedlnosti v konzumním očistci. Nepřemýšlejte ani o dokonalosti. To najdete v; pohádkách, televizi, internetu atd. Skutečný život vůbec není o tom, zda je něco geneticky dokonalé, nebo je to genetický zmetek s nulovou hodnotou! Staré nezměníme a budoucnost neznáme, v současnosti soutěžíme a bojujeme, vše je zde dočasnou iluzí, co vypadá reálně, často hledáme odpovědi na to, co neznáme a naší nejčastější otázkou je proč žijeme v konzumním očistci jako ubožáci.

V okamžiku, kdy se člověk naučí pokrytectví tak se anděl promění na čerta, a tím se ráj promění na peklo, nebyli jsme vyhnáni bohem z ráje a naše hříchy, pořád v ráji všichni fyzicky žijeme, ale naše pokrytectví vnímá tento ráj jako psychické peklo! Ten druhý je; blázen, blbec, pitomec, vůl, svině, lhář, zloděj, sobec, idiot atd. nemáme rádi cizí lidi, protože je neznáme, máme rádi jenom to, co známe, protože je nám to dlouho blízké. Blízké je nám to, co existuje v současnosti a cizí je nám to co bylo nebo bude. Většina lidí na světě existuje psychicky mimo současnost, a proto je nemáme rádi, někdo uniká do minulosti a jiný zase uniká do budoucnosti a následkem je zde mnoho příživníků co se nechtějí přizpůsobit současnosti. Často je zde snaha těmto lidem pomoci ale je to marnost, psychika člověka se uzavírá změnám v okamžiku přechodu z dětství do dospělosti u někoho tento přechod nastává brzo u jiného pozdě. Blázen křičí, jste všichni blázni, podle sebe každý posuzuje ostatní, je vůbec možné pomocí testů poznat kdo je normální a kdo není normální?

Problém všech testů na normalitu je to že jde o teorie a život je o praxi, nejde vytvořit test na normalitu který by vycházel z praxe. Dlouho jsem nemohl pochopit to, co se nám snažili sdělit lidi z minulosti v knihách, dneska to chápu, snažili se nám sdělit, podívejte se na to, jak jsme amatérsky chybovali a neopakujte už naše ubohé chyby jako pitomci. Největší chybou, kterou jsme v minulosti neustále dělali, byla dobrota k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží, byli jsme špatnými hospodáři, co zlévali plevel a krmili parazity, čiň čertům dobře a oni ti udělají ze života peklo, o tom je naše ubohá minulost. Podívejte se na malé děti, jak jsou šťastné do té doby, než začnou je násilím donutíme, aby chodili do; školky, školy, zaměstnání atd. proč musíme ráno opouštět domov a chodit mezi cizí lidi co jsou nešťastní, a tak se i my stáváme nešťastnými. Vše začalo tím, že jsme se naučili používat řeč abychom se mohli na něčem domluvit, řeč nám přinesla výhody a tím i nevýhody, milujeme psy, protože psi nemluví, pokud by psi začali mluvit, tak bychom je přestali už milovat. 

Mluvení je návyková droga, pokud bychom umístili bohatého člověka na pustý ostrov, kde by on nemohl s nikým mluvit mnoho let, tak by se z toho ten člověk zbláznil, protože by nedokázal existovat bez mluvení, čím více je člověk bohatý tím větší má potřebu mluvit. Tak jako se léčí závislost na drogách tak je potřeba léčit i závislost na mluvení, chemické drogy poškozuji naše tělo a nadměrné mluvení poškozuje naši psychiku, podívejme se na lidi, co zde mají vysoké funkce, jak rádi mluví a jak neradi mlčí. Psychicky zdraví jsou ti, co málo mluví, takových lidí je na světě málo, co je příčinou toho že někdo málo mluví, a tak mu samota vůbec psychicky nevadí? Málo mluví ten, kdo není hříšníkem a je tak svatý, čím větším je člověk hříšníkem tím větší má potřebu mluvit. Všechny knihy sepsali hříšníci, co měli potřebu mnoho mluvit, pokud zapnete; rádio, televizi, internet atd. tak narazíte na to, že hříšníci zde mají velikou potřebu mluvit, problémem není pandemie nebo válka, problémem je to že mnoho mluví o pandemii a válce!

Umístěme narozené dítě do laboratoře, kde nebude zde nic, co by mělo vliv na vývoj člověka, jaký by to mělo následek na člověka? Z člověka by vyrost tělesný a psychický ubožák s nulovou hodnotou pro společnost. Nestačí jenom u člověka uspokojení jeho základních existenčních potřeb, narozený člověk se potřebuje mít dobře tělesně a psychicky, jenom tak z něj vyroste hodnotný člověk, za předpokladu, že se narodil hodnotným rodičům. Co vše má vliv na člověka? Je toho velmi mnoho co má na člověka vliv, něco má veliký vliv na člověka a jiné má malý vliv na člověka, je to jako s léky, které mají na člověka takový vliv, že se člověk uzdraví. Vliv na člověka může být pozitivní nebo negativní, krize mají na člověka negativní vliv, a tak stoupá konzumace piva a cigaret taky je zde i více sebevražd. To, co není živé nejde ovlivnit pozitivně ani negativně, náboženství je mrtvé, a proto je nelze ovlivnit, to vedlo ke vzniku politiky a reklamy. Mnoho století pitomci marně hledají správné odpovědi na to, co je to pravda a láska, pravda je opakem lži a láska je opakem nenávisti, vše je zde o napětí mezi protiklady a tato energie vytváří příčiny a jejich následky. 

Vše zde jsou nádoby, ve kterých je nějaký obsah, naše myšlení je nádoba, ve které jsou informace a programy, když se narodíme je tato nádoba prázdná a jak poznáváme realitu, tak plníme tuto nádobu a když je nádoba už plná informací a programů tak dochází k tomu, že musíme v nádobě dělat často pořádek abychom měli místo na nové informace a programy. Každý člověk na světě je originál, co si hraje na to, co ve skutečnosti není, jsme si díky přelidnění cizí, a tak jsme pravdu nahradili za lež a lásku jsme nahradili za nenávist. Pokud nezvládneme něco po dobrém, tak se to snažíme řešit po zlém, to vedlo k tomu, že jsme ráj nahradili za konzumní peklo, ve kterém je nám ten druhý peklem, je naivní věřit na zázraky po smrti nebo po politických volbách, zázraky patří do pohádek pro děti. Ten, kdo je dospělý musí umět poznat co je; pravda a co je lež, co je dobro a co je zlo atd. často z dálky vypadá lež jako pravda a zlo jako dobro. Jsme klamáni, protože mezi sebou soutěžíme a bojujeme o hodnotné zdroje, lidí je na světě jako sraček, a tak život zde stojí za hovno!

Neustále dochází ke zhroucení ekonomiky a politiky, příčinou je vždy práce zadarmo, pokud za práci dostanete malý plat, ze kterého nic neušetříte tak pracujete zadarmo, nadbytek pro ty, co jsou nahoře je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole. Tam kde jsou bohatí lidé, tam jsou i chudí lidé, teoreticky by mohla vše vyřešit ekonomická emancipace, kdy by zde nebyli bohatí lidé ani chudí lidé, prakticky ale emancipace ekonomicky nefunguje. Jediným možným řešením je využití autonomních robotů a umělé inteligence kdy lidi už nebudou muset pracovat a budou žít jenom v rezervacích daleko od civilizace, v civilizaci budou místo lidí autonomní roboti a umělá inteligence. V rezervacích se oddělí muži od žen, aby se už lidi nemohli rozmnožovat jako invazní druh který ničí ekosystém, takto už lidi nebudou žít v konzumním očistci, ale budou žít nazí v přírodním ráji kde se nelže a nekrade. Jak to upravit optimálně o tom to zde je, abychom mohli existovat tak se musí vše v nás a okolo nás optimálně upravovat.

Pokud vaříme tak upravujeme suroviny tak aby byli pro nás dobře stravitelné, pokud mluvíme tak upravujeme informace tak aby je ten druhý pochopil správně a rychle atd. Upravujeme to, co je okolo nás, a to co je okolo nás se snaží upravit nás a tím je zde začarovaný kruh spojený s tím že se v nás a okolo nás vše mění. Upravování mi připomíná operační systém Windows neustále zde jsou aktualizace nebo nové verze Windows je to evoluční proces spojený s optimalizací a my s tím nemůžeme nic udělat, co bylo nezměníme a o tom co bude nic nevíme. Když už něco nejde upravit tak se to nahradí za něco nového, a tak je zde vše dočasně trvale je zde jenom smrt ale o takovou jistotu nestojíme. Jak upravit optimálně konzumní společnost, tak abychom se měli všichni trvale líp? Na to nikdo nemá optimální program, protože každá akce vyvolá reakce, se kterými jsme nepočítali, není zde prezident ten, který by se zavděčil všem. 

Čas jistě dokáže vyřešit všechny naše současné problémy, bohužel časem vzniknou zase nové problémy, na které nejsme připravení, zázraky fungují jenom dočasně protože vše je v pohybu, a tak to co je pro nás dneska zázrakem, to zítra už pro nás nebude zázrakem. Vše zde jsou příčiny a jejich následky, pokud je zde problém tak on má nějakou příčinu, neustále je to zde o tom že slepý vede slepé, a tak všichni spadnou do jámy. Ten, kdo není slepý by měl vést slepé to je logické, problém je v tom, že mu slepí nevěří, protože nechápou to, že zde může být i ten kdo není slepý. Každý vidí jenom to, co chce vidět a nevidí to co nechce vidět, a tak je slepý k tomu co je mu cizí, nechceme vidět pravdu, protože pravda je nahá a lež je krásně oblečená. Pravdou je že žijeme v dogmatických totalitách už mnoho tisíciletí a následkem je to že se z nás všech stali pitomci.

S příchodem digitalizace se rychle začala měnit situace, a tak to co bylo dříve správně to je dneska chybně, proč číst pitomosti co jsou napsané na papíru, když máme možnost získávat hodnotné informace digitálně, nelíbí se vám pitomosti ve zprávách, tak dálkovým ovladačem přepnete na jiný televizní kanál a stejně tak to uděláte i na internetu, akorát že místo dálkového ovladače použijete myš. Vše je to o možnosti si vybrat z veliké nabídky o tom je naše svoboda, otrok si nemůže vybrat z veliké nabídky, a tak je v situaci která nemá řešení. Z dálky vypadají nuly jako veliké číslo, každý člověk na světě je nulou, velikým číslem je zde jenom ekosystém, který je zde mnohem déle než naše ubohá lidská civilizace. Hodně pracuj a hodně utrácej peníze o tom je konzumní peklo, nemůžeš už pracovat, protože jsi nemocný nebo starý tak spáchej sebevraždu. Z lidí se stali loutky, které snadno z centra ovládá elita, války a pandemie v nahotě odhalují konzumní peklo. Jakýkoli odpor loutek proti konzumnímu peklu je naivní a marný, následkem je stres a deprese, máme k dispozici mnoho moderních zázraků jako je; internet, televize, automobil, polotovary atd. jenže nemáme štěstí díky kterému bychom byli šťastní. 

Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém z dálky vše vypadá jinak než z blízka, neustále z nás společnost dělá pitomce pomocí propagandy a cenzury, místo pravdy a lásky je tak všude jenom lež a nenávist, to vše musí mít nějakou příčinu? Jsme dobří k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží, staráme se dobře o to, co na nás parazituje, a tak naše dobrota z nás dělá žebráky, zaměstnavatelé potřebují dokonalé zaměstnance, a tak nahradí lidi za stroje a programy, robot prezident bude vyznamenávat roboty a tím zde evolučně skončíme! Naše myšlení a konání vychází vždy ze situace a následkem je to že porušujeme zákazy a jsme za to často potrestaní. Vědci se tímto problémem dlouho zabývali s dospěli k tomu, že je to celé o genetice a výchově, pokud mají pitomci děti, tak z jejich dětí vyrostou pitomci, lidově řečeno, jablko nepadne daleko od stromu. 

Vše je zde o kopírování a pokud kopírujeme něco co je chybné tak je i kopie chybná, mnoho kopírujeme to, co je populární a neuvědomujeme si, že to, co je právě populární je většinou chybné. Zde se dostáváme k problematice propagandy a cenzury která z nás dělá pitomce co dělají po celý život pitomosti. Podívejme se na to, jak jsme zde žili před padesáti lety a dojde nám, že jsme byli pitomci, co dělali samé pitomosti. Za padesát let bude stejná situace, a tak to jde zde století za stoletím, kdy si uvědomujeme, že v minulosti jsme dělali pitomosti, protože můžeme porovnat současnost s minulostí. Všemocné elity neustále vymýšlejí nějaké pitomosti, protože se díky protekci dostali do elity staří pitomci, když lidem došlo že je náboženství pitomost tak náboženství nahradila politika a reklama, jakmile vytvoříme umělou inteligenci tak nám dojde to že politika a reklama je pitomost.

Čtěte dál

PředchozíDalší