Přeskočit na obsah

Pojmenování by logicky mělo vystihovat to co popisuje

  • P

Vyspělost objektu a subjektu je o pochopení nabídky a poptávky, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, bylo a bude! Amatérismus za založený na svaté teorii stvořil konzumní očistec, a z lidí tak udělal čerty co touží marně po ráji. Podívejme se na amatérskou zastaralou stránku Zpovědnice to je klasická ukázka amatérismu, jejím profesionálním opakem je Facebook, z díla spatříme tvůrce o tom to zde je! Když zde skončila po dlouhé době dogmatická sociální totalita, tak lidi naivně věřili na to, že jim bude brzo lépe, ekonomický zázrak se nekonal, a tak lidi mají blbou náladu a mnozí od nás utíkají do ciziny. Všude na světě jsou s ekonomikou veliké problémy, se kterými si elity neumí optimálně poradit, neschopnost všemocných elit nám odhalila pandemie, co je zde už dva roky. Problém všemocných elit je svatá teorie, která v praxi optimálně nefunguje, podívejme se kriticky na diplomové práce vysokoškoláků, zde jde o klasickou ukázku teorie, která v praxi nefunguje, praxe je živá, a tak nejde vydat knižně, vše je v praxi v pohybu, a to co bylo včera správné to je dneska chybné. Praxe je jako zprávy v televizi, které jsou každý den jiné, teorie je každý den stejná, a proto nemá žádnou ekonomickou hodnotu.

Vnímám digitalizaci jako složení náročných zkoušek a postoupení do vyšší úrovně hry o hodnoty, každý je zde evolucí donucen k tomu, aby hrál od narození do smrti hru o hodnoty a každý úspěch v této hře je využit k tomu, aby se tato hra evolučně zlepšila. Smrt je konec hry a po smrti zde už nic není, někdo tuto hru hraje krátkou dobu a jiný jí hraje dlouhou dobu, mnozí se zamýšlí nad tím, jaký smysl má tato hra, když vše, co nahromadíme nám smrt odebere? Tato životní hra je obyčejnou drogou, na které jsme všichni závislí, co je to závislost na droze to dobře víme. Mnozí si pyšně namlouvají že jejich život je pro společnost velmi důležitý a že bez nich by nemohla společnost dobře fungovat, zde jde o psychickou nemoc, kterou způsobují většinou výhody, jakmile výhody rychle zmizí tak v depresi přicházejí myšleny na sebevraždu a mnozí zbabělci tak předčasně ukončí tuto hru. Války a pandemie v nahotě odhalují to, že hodnota života zde není veliká, jsme všichni jenom levným materiálem na evoluční pokusy a jakýkoli odpor je marný, zájem celku je vždy a všude nad zájmem jedince, nezanikají jenom jedinci, ale zanikají i kultury a státy, vše se zde evolučně recykluje.

Moc je návyková droga na které jsou závislí lháři a zloději, neustále je zde všude rozdělní na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, je tak zcela jedno jestli je zde; feudalismus, socialismus, kapitalismus, populismus, humanismus, dogmatismus, konzumismus atd. vše co končí na ismus. to je teoretická ideologie která v praxi nefunguje optimálně! Je to jako s tím že cizinci, co k nám přišli kdysi dávno z Indie se přejmenovali z cikánů na Romy, mediálně jim ale říkáme nepřizpůsobiví příživníci. Pojmenování by logicky mělo vystihovat to co popisuje, třeba slovo psychopat vychází z latiny a znamená psychicky mrtvý člověk. Jaké by bylo pro cikány optimální pojmenovaní? Jsem pro pojmenování soudruzi, protože je u cikánů veliká soudržnost a dělají vše společně, novinky na internetu by nám tak oznámili to, že soudruzi něco ukradli, nebo něco vandalsky zničili. Vše je o kvalitě, na kvalitě nemůžeme šetřit a základem kvality jsou kvalitní slova, která optimálně něco popisují, dokonalost se skládá z maličkostí a být tak dokonalým to není maličkost.

Proč je pro nás láska problémem, se kterým si neumíme poradit? Dospělí lidé se do sebe zamilují mají děti a ocitnou se v začarovaném kruhu problémů, protože láska byla nahrazená obchodem. Podobné je to i u organizací a států kde byla láska nahrazená obchodem, dobrota se tak stala žebrotou. Je to jako s Windows, na který všichni 30 let nadávají, a přitom odmítají přejít na Linux, vnímám čas a prostor jako testovací evoluční verzi a je naivní věřit na to že zde bude brzo finální dokonalá verze, ve které budeme žít bez problémů a každý tak bude šťastný. Neustále investujeme do mnohého čas a peníze, potom zjišťujeme že jsme chybovali a že čas už nejde vrátit nazpět. Vše je obrazně o semenu, ze kterého něco vyroste, nebo ze semena nic nevyroste, napíšete něco zajímavého a zveřejníte to pomocí; tisku, rádia, televize, internetu atd. Vaše subjektivní zajímavé informace jsou obrazně semenem, ze kterého může něco vyrůst nebo ze semena nic nevyroste, je to obchod, ve kterém jsou příčiny a jejich následky, nejlepším obchodem je pro vás centralizace nebo monopol, kdy máte jistotu, že vaše profesionální práce nebude marná. 

Problémem je zde to, že úspěch je možný jenom díky tomu že vaši konkurenti nejsou úspěšní, nadbytek je možný díky nedostatku, láska je možná díky nenávisti atd. vše je to o napětí mezi protiklady, emancipace je utopie, protože jsme si rovní jenom v tom že jsme zde všichni dočasně. Na věčné časy je zde jenom evoluce, lidi a jejich civilizace zde nebudou pořád, jednou to jistě přijde a lidi a jejich civilizace zde skončí na věčné časy, otázkou je kdy to bude? Jistě, než to jednou bude tak my zde už nebudeme, protože žijeme statisticky do 80 let a potom umíráme. Jednou jistě i zanikne slunce a naše planeta Země, ale to bude za velmi dlouhou dobu, jaký to má smysl, aby neustále něco vznikalo a zanikalo? Vše je zde o naprogramování a programy vytvářejí proces který vzniká a zaniká, aby mohli vzniknout nové programy tak musí staré programy zaniknout, to ty staré programy byli chybné a současné programy jsou správné, jenže za krátkou dobu budou současné programy staré, a tak budou novými programy prohlášené za chybné! 

Staré už nezměníme, v současnosti budoucnost vytváříme, o budoucnosti nic nevíme, mnozí rezignovali, a tak kouří cigarety a pijí pivo, jiní věří na zázraky, a tak bojují a věří tomu, že vyhrají, jsou i tací co násilně předčasně zde svoji existenci ukončili, jak si to každý udělá takové to zde i má. Abychom mohli problémy řešit tak k tomu používáme mozek, rostliny nemají mozek, protože nemají problémy a fungují pomocí programů. Běžným problémem je to že něco nefunguje optimálně a je třeba to opravit, aby to zase optimálně fungovalo. Všechny problémy mají příčiny, je zde nemoc a příčinou je zde složitá situace se kterou si tělo a mozek neumí poradit. Tak jako může onemocnět člověk tak může onemocnět i společnost, protože se společnost ocitla v situaci, se kterou si neumí poradit takovou situací je; pokrytectví, extrémismus, konflikty, vandalismus, válka, pandemie, přelidnění, bída, nemoci, drogy, protekcionismus, amatérismus, inflace atd. Vše je zde evoluční experiment a hodnota každého všemocného vládce, je jenom dočasnou iluzí, protože jsme zde všichni evolučně dočasně. Elity neustále vymýšlejí; zákony, morálku, pravidla, normy, předpisy atd. protože berou realitu jako by to byla hra o hodnoty, co je to vlastně čas a prostor ve kterém vše existuje? 

Vše zde jsou jenom okruhy, ve kterých se vše točí, jedno skončí a jiné začne vše je v pohybu, z dálky vše vypadá jinak než z blízka a my známe vše jenom z veliké dálky, protože nedokážeme poznat vše z blízka. Pandemie v nahotě odhalila to, že nám všude na světě vládnou amatéři, lidi umírají a s tím nejde nic evolučně dělat to je třeba konečně všude pochopit, podívejte se do přírody, nosí zde zvířata roušky nebo respirátory, je v přírodě očkování atd. Poznej tajemství a stane se zázrak, zde se dostáváme k tomu, že každý zázrak je často zneužit pro páchání zla, chceme se mít dobře, a tak k tomu používáme zázraky, tím se dostáváme do začarovaného kruhu závislosti na tom, co milujeme a potřebujeme. Podívejme se na optimalizaci, provedete u složitého systému optimalizaci a systém pracuje rychleji a má menší nároky na zdroje, vše vzniká díky práci, díky práci je zde vesmír a život, vše pracuje podle programu. Amatér pracuje zadarmo a profesionál nepracuje zadarmo o tom to zde je, že každý chce být za svoji práci dobře odměněn, a tak se pro nás stali výhody drogou, protože díky výhodám máme za práci velikou odměnu.

Neustále zde je všude marné hledání práce za velikou odměnu, zázraky zde jsou díky tajemství, abychom mohli poznat nějaké hodnotné tajemství tak na tom musíme dlouho pracovat, mnozí se snaží získat tajemství bez práce, tato tajemství nemají žádnou hodnotu, protože jakmile se tajemství prozradí tak ztratí svoji velikou hodnotu. Podívejme se třeba na svatou víru v zázraky, když lidi poznali to, že jde jenom o svaté dezinformace tak následkem tajemství víry v zázraky ztratilo svoji hodnotu, lež je zde díky tomu že jsme si cizí a z cizího krev neteče a dobrota k cizím lidem je v tomto psychickém očistci jenom žebrota. Všude je snaha z vás udělat pitomce co budou zalévat plevel a krmit parazity, následkem je logicky ekonomická krize, která způsobí válku nebo pandemii. Nenarodil jsi se jako robot na baterky, ale narodil jsi se jako geniální člověk, který dokáže zázraky, zločinci, co zde vládnou pomocí centralizace se snaží udělat z lidí roboty na baterky, ten, kdo odmítne být robotem na baterky je za to potrestán, podle hesla, kdo nejde s námi, ten jde proti nám a bude potrestán. 

Zločinci, co zde vládnou proměnili ráj na peklo, a tak se z lidí stali roboti na baterky, vše je o vyrobení a naprogramování, jsou zde potraty a antikoncepce, protože není zájem už o to, aby zde byli noví roboti na baterky, pro které zde není dobrá práce. Veliké problémy jsou následkem toho že jsme roboti na baterky, všude jenom samé sliby o tom že bude líp, sliby se slibují a blázni se dočasně radují, než jim dojde, že jsou blázni. Každý robot na baterky zde dělá jenom to, na co je naprogramován a nikdo nemůže za válku, nebo za ekonomickou krizi, pandemie nám nastavila zrcadlo a řekla takhle to už dál nejde, budete muset restartovat konzumní systém tak že už zde nebudou roboti na baterky a každý dosáhne seberealizace a tím už pro něj nebude jeho život trestem. Dojde k naskenování lidí ve virtuální realitě a po ukončení naskenování se lidská těla eliminují v krematoriu, budeme všichni žít jenom ve virtuální globální realitě kde není možné chybovat díky umělé inteligenci která bude zde mít vše pod kontrolou v reálném čase, takto se konečně z robotů na baterky stanou seberealizovaní lidé, co nelžou a nekradou, konečně globálně zde na věčné digitální GVKB časy zvítězí všude pravda a láska nad lží a nenávistí, jak si to uděláme takové to máme o tom to bylo a bude.

Jakmile od vás někdo chce za pomoc peníze tak je to váš nepřítel, žijeme ve světě, kde nejsou praví přátelé vše je zde jenom o tom, že z cizího krev neteče. Vše došlo tak daleko že nejsme sami sobě přítelem, a tak nevnímáme signály našeho těla, a to vede k nemocem a mnohdy i smrti. Všichni potřebují ke svojí existenci hodně peněz, aby se měli velmi dobře a tím vzniká začarovaný kruh nepřátelství a najednou je nám ten druhý peklem, protože je to čert s maskou anděla. Války a pandemie v nahotě odhalují to, že žijeme jako čerti v pekle, a tak logicky toužíme marně po ráji ve kterém nejsou čerti. Nejsme lidi jsme čerti, a proto jsme byli evolucí vyhnáni z přírodního ráje do konzumního očistce, jakmile jsme snědli v ráji zakázané ovoce pokrytectví, tak se z nás stali pokrytci, co hlásají pravdu a lásku ale konají lež a nenávist. Vše evolučně směřuje k tomu, že v civilizaci budou místo lidí autonomní inteligentní roboti na akumulátory, nejsou na světě už nikde lidi tak s lidmi už nejsou žádné problémy, o tom to je. Na internetu neustále vznikají a zanikají; sociální sítě, fóra, portály, katalogy, stránky, blogy atd. co jsou zde na hovno, vše je všude o nabídce a poptávce, nikoho na internetu nezajímají tvoje zasrané problémy, každý má svých problémů jako sraček.

Vše je o tom že zadarmo je na internetu jenom to, co je na hovno, jsou zde ovšem i tací pyšní jednici co se snaží hovna, co mají v hlavě draho prodávat, pomocí; rádia, televize, internetu, časopisů, knih, politiky, náboženství, školství, kurzů atd. Z díla poznáme jistě to, že populární tvůrce informací má v hlavě nasráno, problém je v tom že se snažíme přizpůsobit okolí abychom neměli s okolím problémy, a tak máme všichni v hlavě nasráno, a proto jsme všichni nasraní. Je to jako se solí a kořením, na stole je sůl a pepř abychom si mohli podle sebe ochutit jídlo, protože každý je originál! Pokud jsme v situaci, kdy musíme jíst to co dostaneme na talíř a nemáme k dispozici sůl a pepř, tak se z nás stává pitomý dobytek, co má v hlavě nasráno, je vám na hovno, pokud se budete modlit, nebo pokud půjde k volbám, pochopte to, že lidí je všude jako sraček a ti co jsou nahoře serou z vysoka na ty co jsou dole, každý je zde jenom levným dočasným materiálem na evoluční pokusy, vše zde z hoven vzniká a v hovna se to navrací. Globální krize nemá jednoduché řešení. Je to krize pokryteckého myšlení. Globální systém má šanci se uzdravit jedině tehdy, pokud se od základů změní. Naše politika a ekonomika má už mnoho století obrovské problémy, je zde mnoho století krize.

Co ji způsobilo? Politici a ekonomové tvrdí, že je moderní konzumní společnost dokonalá, všechny zákony a normy jsou účinné a účelné. Krize je podle nich způsobená tím, že chybějí státu a podnikům peníze na investice. Jakmile budou peníze pro stát a podniky, bude zase dobře. Nebude. Nedostatek peněz totiž není příčinou globální krize, nýbrž následkem toho, jak se všemocné elity chovají. V honbě za výhodami a popularitou jsme stvořili pro lidi očistec! Tisknutí nekrytých peněz nikomu na světě nepomohou, jenom spustí velikou inflaci. Pokud se nezmění způsob politiky a ekonomiky, nemá globální krize řešení. Teď na nás dolehla díky dlouhé pandemii a válce na Ukrajině veliká globální krize. Nejprve selhalo náboženství, potom selhala politika, dneska selhala ekonomika, zítra selže psychika a svět se promění v globální psychiatrickou nemocnici! Je to celé jako když fotografuji a selže u fotoaparátu automatika která je chybě výrobcem naprogramovaná, a tak vznikne zmetek. Zakázané ovoce v ráji to byla prostituce, jakmile se z lidí stali díky pokrytectví bezcharakterní kurvy, tak byli vyhnáni z psychického ráje do psychického očistce, kurva slouží mnoha pánům za odměnu a následkem je stres a deprese, protože není ten, co by se zavděčil všem. 

Dva roky je zde pandemie a nedávno začala válka na Ukrajině, najednou se v nahotě odhalil bordel, ve kterém žijí samé kurvy. Vše jistě směřuje k tomu, že evolučně vznikne umělá inteligence a potom se začnou vyrábět autonomní roboti. Práce pro lidi zde už nebude a lidi se z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nemohli rozmnožovat jako invazní druh, to bude znamenat genocidu, a tak zde lidi evolučně skončí, nejsou zde kurvy tak zde není bordel. Jsme dobří k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží a následkem je populistický bordel ve kterém jsou samé svaté kurvy, měníme u všeho jenom povrch podle situace, ale pod povrchem je pořád pokrytecký egoismus, který z nás dělá kurvy, je třeba pochopit to že civilizace je o nahrazování živého za; nástroje, stroje, programy, umělou inteligenci, roboty atd. Krize není jenom u naší civilizace s krizí se běžně setkáme i v přírodě, krize probíhají i ve vesmíru ale to zatím neřešíme, protože je nám v současnosti vesmír cizí. Krize jsou; malé, veliké, lokální, globální, trvalé, dočasné atd. co je to vlastně krize? 

Každá krize je problém, který nejde snadno a rychle vyřešit, vše zde jsou procesy, které se z mnoha příčin dostávají do problémů, některé problémy jako je třeba stáří není možné vyřešit, protože vše je zde dočasně. Časem se každý problém jistě vyřeší, bohužel časem vzniknou nové problémy a tím se dostáváme do nekonečného začarovaného kruhu ze kterého nejde uniknout. V současnosti začíná být globální problém s ekonomikou, protože jsme dobří k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží, a tak plýtváme hodnotami. Sociální populismus je luxus, který si nemůžeme dovolit, vše směřuje k tomu, že se z lidí stanou loutky, které bude digitálně ovládat globální totalita pomocí umělé inteligence a autonomních robotů, jakýkoli odpor genetických loutek bude naivní a marný. Z díla spatříme tvůrce naše těla zde jsou dočasně a dílo zde zůstává i po naší smrti. Jan Hnízdil vs. GVKB? Každý vnímá čas a prostor subjektivně a potom popisuje to co vnímá, co je správné a co je chybné o tom rozhoduje jenom situace která se rychle mění, svět, ve kterém žijeme to je testovací evoluční verze nikdy zde nebude finální verze, která by se už evolučně neměnila. Náboženství se snažilo o to, aby se nic evolučně neměnilo a tím si podřízlo větev na které sedělo, komu není rady tomu není pomoci.

Lidi dělají chyby s tím nejde nic udělat problém je v tom, že lidi svoje chyby opakují jako pitomci. Čas má dost času na to, aby poznal, co je správné a co je chybné, je správné léčit jedince jako to dělá Jan Hnízdil, nebo je správné léčit společnost jako to dělá GVKB? Léčit jedince je evoluční chybou, protože nemocných lidí je na světě jako sraček už mnoho století! Je třeba léčit společnost jako to dělá GVKB, začneme proto globálně nahrazovat nemocné lidi za umělou inteligenci a autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou na světě už nikde nemocní lidé tak zde není ani s nemocnými lidmi mnoho problémů, nová doba je založená na nahrazování a stará doba byla založená na opravování vadných lidí, jenže z vadného starého člověka, nikdo neudělá zdravého mladého člověka. Může být emancipace v armádě? Pochopitelně že nemůže, protože by taková armáda nebyla schopná boje! Populistický humanismus zkracoval díky emancipaci, nerovnost mezi lidmi je základem fungující konzumní společnosti! Emancipace je utopie!

Všechny krize, které postihují konzumní společnost, mají vždy příčinu v emancipaci! Představme si internet, kde je všude emancipace, takový internet nemůže fungovat, protože by zde nebyl pořádek a čistota, nebo se podívejme do přírody co by se v přírodě stalo, pokud by zde byla emancipace, příroda by se systémově zhroutila, protože by zde nebyl pořádek a čistota. Ten, kdo neplatí daně, nemůže být sociálně rovný tomu kdo platí daně, to je základ pro to, aby zde byl pořádek a čistota, daně zde ale nejsou na to, aby se tyto ekonomické hodnoty použili na sociální populismus a vysoké platy pro kariéristické pokrytce, podle hesla z cizího krev neteče. Logicky je zde otázka, proč je tak těžké přesvědčit lidi o tom že je emancipace utopie? Propaganda a cenzura proměnila lidi na pitomé ovce co naivně věří na emancipaci, komu není rady tomu není už ani pomoci, jsme klamání více než si uvědomujeme, když staré svaté dezinformace už nezabírají na ovce, tak je nahradí nové svaté dezinformace. Ano, nevím, kdo nebo co zde jsem? Tvrzení jsi člověk, co žije mezi lidmi, je jenom povrchní nepřesné označení, slova popisují to, co vnímáme svými smysly, co opravdu vnímáme, když se podíváme na člověka nebo na lidi? 

Naše vnímání vychází z porovnávání, kdy máme mnoho pevných metrů a mnoho závaží, změřit a zvážit o tom je porovnávání toho co vnímáme, je to; veliké nebo malé, hezké nebo ošklivé, moudré nebo hloupé, hodnotné nebo nehodnotné, samec nebo samice, mladé nebo staré, svaté nebo hříšné, blízké nebo cizí, vyspělé nebo zaostalé, zdravé nebo nemocné, živé nebo neživé, kvalitní nebo nekvalitní, slušné nebo neslušné atd. Ohodnotit člověka a lidi není vůbec snadné a jednoduché, každý člověk je originál, který se neustále mění díky stárnutí a situaci, stejně tak se mění i národy a organizace, vše je zde v evolučním pohybu. Můžeme lidi rozdělit podle úspěšnosti a rozdělit lidi na; rasy, kasty, třídy, kategorie, ligy, tituly, hodnosti, funkce atd. to vše je jenom snaha o pokryteckou diskriminaci, kdy elitní menšina násilně diskriminuje většinu. Zájmy těch, co jsou nahoře, jsou nad zájmy těch, co jsou dole, je zcela jedno, jestli je zde socialismus nebo kapitalismus, vždy byla společnost rozdělená na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Jsme tedy logicky tím, čemu sloužíme, někdo slouží ovcím, a tak je to pastýř, jiný slouží voličům, a tak je to politik, jiný lidem trhá zuby, a tak je to zubař, ten, kdo loví ryby je rybář atd. 

Jsem tedy sluha, vše, co je zde živé, to zde slouží, život je postaven na sloužení, problém je v tom, že není sluha ten, co by se dokázal zavděčit všem sluhům, následkem jsou konflikty a války mezi sluhy. Já jsem sluha první kategorie, a ty jsi sluha druhé kategorie, a tak mě budeš poslouchat, moje hra a moje pravidla, manipulujeme s druhými pomocí odměn a trestů, každý by chtěl být sluhou první kategorie, a tak zde jsou kariéristické závody, mezi egoistickými psychopaty. V okamžiku, kdy jsme se začali stydět za nahotu tak jsme se proměnili na čerty a potom jsme stvořili pro čerty peklo ve kterém je nám ten druhý čert peklem. Pokud by mohli politické volby proměnit peklo na ráj tak by se v pekle volby zakázali! Neustále přicházení populistické ideologie, které se snaží z pekla udělat násilím ráj jenže z čertů nikdo anděly neudělá. Měníme jenom povrch, a to nestačí budeme muset restartovat konzumní společnost a po restartu zde místo čertů budou andělé co nelžou a nekradou. Andělé nebudou živí budou to autonomní inteligentní roboti na akumulátory, civilizace je o tom že se živé nahrazuje za to, co je vyrobené v továrně, protože se vším, co je živé je mnoho problémů. Místo politických voleb zde bude nákup počítačů s umělou inteligencí a nákup autonomních robotů, práce pro vysokoškoláky zde už nikde nebude! Nejsou čerti tak nejsou problémy s peklem, jak si to uděláme takové to i máme, bylo a bude!

Dva roky je zde pandemie a teď je válka na Ukrajině, proč je na světě bláznů jako sraček? Nikdo není normální, protože každý chodí oblečený a normální je být nahý a nestydět se za nahotu, jakmile jsme se začali stydět za nahotu tak jsme se všichni zbláznili. Když jsme nazí tak vypadáme jako zvířata, a tak se oblékáme abychom vypadali jako lidi, tak jako oblékáme tělo tak oblékáme i naše myšlení do populistického pokrytectví. Vše je o tom že jsme bezcharakterní herci a toužíme zde hrát hlavní roli abychom byli populární a mocní, jenže není herec ten, co by se zavděčil všem divákům, a tak zde jsou mučedníci co zle skončili, protože se neuměli zavděčit všem divákům na tomto pokryteckém divadle. Populární jsou knihy a filmy plné fantazie, logicky knihy a filmy bez fantazie nikoho nezajímají, fantazie je droga, která nám umožňuje uniknout z ubohé konzumní reality ve které si čerti hrají na anděly a peklo si hraje na ráj. Konzumní centralizovaná společnost bez protekce a korupce to je naivní utopie, jakmile člověk získá výhody tak má snahu si výhody udržet co nejdéle je to možné a následkem je tak protekce a korupce.

Obrazně je to o tom že slepý vede slepé, a tak všichni spadnou do jámy, podívejme se do minulosti naší společnosti a spatříme jenom boj o výhody, mír to je válka pomocí ideologie a ekonomiky. Pokud nejde dosáhnout úspěchu po dobrém tak je zde snaha dosáhnout úspěchu po zlém, vše je zde o propagandě a cenzuře která dělá z lidí všude mnoho tisíciletí ubohé pitomé ovce. Všichni lžou a kdo lže ten i krade, žádný člověk není svatý, každý člověk je hříšníkem od narození do smrti! Svatý člověk může existovat jenom v pohádce, v realitě nemůže svatý člověk existovat! Všechny ideologické knihy to jsou pohádky pro pitomce, realita nemůže být ideální, protože je postavená na reálných pravidlech, která vycházejí z evolučního procesu a protikladů mezi kterými je napětí. Fotografuji už šedesát let, a tak monitoruji objektivně realitu, slova mohou klamat, ale fotografie je jako zrcadlo, které objektivně odhaluje to, že lidi dělají chyby! Odvykněte si lhát! Lež hrozné nemám rád! Kdo lže, ten krade a pak visí. Kdo lže, ten vždycky ublíží si. Lež je šminka, která hyzdí tvář, lež je účes, který nesvědčí. Ať podívá se do zrcadla lhář, ať se sám o tom přesvědčí! Lež je maskovaná ohyzda. Lhář se nejvíc obelhává sám. I když sám se přitom hezký zdá, je to jen chvilkový klam!

Časem jistě každému dospělému dojde že jeho deprese jsou následkem toho, že je jenom ovcí, která žije ve stádu ovcí, a tak zatouží být pastýřem ovcí, aby se tak mohl seberealizovat. Je zde mnoho náhražek, které vám mohou dát mnoho iluzí a učinit vás tak na krátkou dobu šťastnými, jenže toto snadno získané štěstí je jenom ubohou levnou náhražkou za seberealizaci. Pochopte konečně to, že společnost potřebuje jenom ovce a nepotřebuje pastýře, vytvořili jsme obrovská stáda ovcí, a tak na milion ovcí stačí jeden svatý pastýř co zde má díky protekci velikou moc a veliké bohatství. Vše je o tom, kdo jsou vaši rodiče, pokud jsou vaši rodiče ovce, tak z vás bude i ovce, máte malou šanci na to, že se narodíte pastýřům, a tak z vás bude pastýř. Vše je zde kastovně uzavřeno po mnoho tisíciletí, nevěřte na pohádky, kde se dějí zázraky smiřte se konečně s tím, že vaším osudem je být ovcí, která nemá nárok na to se stát pastýřem, války a pandemie v nahotě odhalují to, že jste jenom ovce a že nemáte šanci to změnit, politika je jenom divadlo, které z vás dělá hloupé ovce, pokud by mohli volby eliminovat kasty, tak by se volby zakázali!