Přeskočit na obsah

Tam kde není láska a pravda, tam nikdo neví, jak správně žít a dobře se mít

  • T

Pokud máte pokrytecký syndrom tak logicky vás bude zajímat, jak jde tento syndrom léčit? Dosud jediná ověřená možnost léčby je opustit naši pokryteckou konzumní civilizaci a žít jako poustevník daleko od civilizace bez digitalizace, a jiných výhod civilizace, ovšem to by znamenalo pro většinu lidí veliký problém, který nezvládnou. Většina lidí by chtěla lék, který je vyléčí, takový lék se ještě nepodařilo vyrobit, většinou se doporučuje změna životních priorit, jenže změna životních priorit je pro většinu pokrytců nemožná, problémem je to že pokrytecký syndrom je dědičnou psychikou nemocí, jablko nepadne daleko od stromu. Mnozí si myslí to, že nemají pokrytecký syndrom, to je jako si naivně myslet to že jsem zdraví, protože nejsem nemocný, zdravý člověk je iluze, rodíme se už s mnoha nemocemi, a většina lidí na světě se rodí s pokryteckým syndromem. Pomocí testů a statistik se zjistilo to, že příčinou pokryteckého syndromu je lež a nenávist.

Lidi, ve kterých je láska a pravda nemají pokrytecký syndrom, těchto lidí na světě velmi málo, je to jeden člověk z milionu lidí, to znamená, že v naší České republice je statisticky jenom deset lidi, co netrpí pokryteckým syndromem. Ano, láska a pravda vyléčí pokrytecký syndrom, a tak nám bude líp, jenže to je jenom teorie, v praxi nejde mediálně lidi přesvědčit o tom, že pravda a láska zajistí to, že lidem bude líp, pokrytec nevěří tomu, co hlásají pokrytecká média. Řešení je levné a rychlé, stačí posadit zaměstnance k certifikovanému počítači a spustit certifikovaný testovací program, který zaměstnance zkontroluje na jeho kvalitu vzdělání v jeho specializaci a na tiskárně vytiskne výsledky testu. Tak jako nový zaměstnanec musí mít výpis z trestního rejstříku a zdravotní prohlídku tak se zavede i povinnost doložit kontrolu kvality vzdělání. Trvalí zaměstnanci budou muset každý rok taky dokládat kontrolu kvality vzdělání a nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita i prezident a ředitel bude muset doložit kontrolu kvality vzdělání každý rok, jinak dostane výpověď.

Nikoho už nebudou zajímat; výuční listy, vysokoškolské diplomy, maturitní vysvědčení atd. Podívejte se na sportovce, zde musí sportovec neustále dokazovat to, že je nejlepší a nemá žádný vysokoškolský diplom o tom, že je nejlepší sportovec v nějaké specializaci. To by znamenalo to, že zde bude mnoho lidí dlouhodobě nezaměstnaných, protože u testovacího programu neuspěli, pro takového prezidenta nebo ředitele by to znamenalo kariéristický pád bez padáku, na ekonomické a psychické dno. Když se dneska bavím s prezidenty a řediteli tak konstatuji, že to jsou pokrytečtí idioti, a bylo by je správné, vykopnout z jejich funkcí, aby poznali, jaké je to být trvale dole mezi ekonomickými otroky. Tam kde není láska a pravda, tam nikdo neví, jak správně žít a dobře se mít, proč zde není láska a pravda? Díky kulturní civilizaci si můžeme hrát na to, co ve skutečnosti nejsme, a následkem je pokrytectví, které způsobilo to, že zde není láska a pravda. Všimněte si toho, že zde vládnou už velmi dlouho chytří pokrytci, co slibují zázraky a zapomínají je splnit, proto si pořizujeme psy a plyšové hračky, máme už dost lidského pokrytectví, které z nás dělá hlupáky a chudáky.

Naše pokrytectví dospělo k tomu, že je zde běžný extremismus a vandalismus, v plynových komorách vraždíme nevinné civilisty po milionech, na veliká města házíme veliké bomby, vytváříme mocné ideologie plné svatého dogmatismu a fanatismu, a tyto ideologie z lidí dělají hloupé ubožáky, které ovládají mocní a bohatí idioti. Práce se zde stala trestem, pro ty, co zde nemají jako elita výhody a jistoty, současnost je postavená na ekonomickém otroctví, dobrota je zde žebrota. Na dveře ale klepe optimalizace a automatizace, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi budou muset města přenechat inteligentním autonomním GVKB robotům na baterky, na lidi tak zbude jenom fyzická práce na vesnici, na duševní práci v kanceláři zde budou jenom roboti. Do města budou smět jenom lidi, co mají v hlavě GVKB čip, tento čip z lidí udělá loutky na dálkové ovládání, ten, kdo nebude mít v hlavě GVKB čip, bude brán jenom jako ubohý dobytek s nulovou hodnotou. Jak si to uděláme takové to máme, chtěli jste žít ve světě iluzí, tak to dostanete, GVKB čipy vás odříznou od reality a vy budete žít na věčné časy jenom v Matrixu. Problém je, že nejdeme do hloubky, vše zde je energie, hmota je iluze, která vypadá jako realita.

Zlato je jenom virtuální iluze, jde o to vyrobit iluzi, co bude pro nás; zlatem, stříbrem, platinou atd. Otázkou je, co by následovalo, pokud bychom mohli z ničeho vyrobit cokoli, jenom díky vytvoření iluze. Představte si kouzelnou skříň, ze které můžete vyndat; zlato, peníze, jídlo, oblečení, léky, zaměstnance atd. Nastala by dokonalá inflace, nikdo by nic nekupoval, a každý by si vše vyndal z kouzelné skříně. Veškerá civilizace je obrazně touto zázračnou skříní, ze které vyndáváme to, co potřebujeme, za chvíli bude v této kouzelné skříni inteligentní autonomní robot, který nahradí lidské zaměstnance. Komu není rady, tomu není pomoci, hrajeme si na bohy, a neuvědomujeme si to, že jsme lidi, co dělají chyby. Člověk je chybný zaměstnanec a robot je správný zaměstnanec, nastane už brzo doba, že místo lidí budou pracovat jenom roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty, robot bude opravovat v servisu roboty. Mnozí si řeknou to je výborné, nebudu muset chodit do školy a zaměstnání a dostanou od bohatého státu peníze na to, abych si zde mohl dobře žít. Jenže roboti nebudou padlí na hlavu, aby živili egoistické lidi, se kterými je zde jenom mnoho problémů.

Roboti lidi globálně rychle a levně eliminují do masových konzerv, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Roboti nebudou rozlišovat lidi podle bohatství a moci, člověk bude pro ně jenom statistické číslo, jakýkoli pokus o odpor vůči genocidě bude marný, roboti budou ve výhodě a člověk bude eliminován. Nevěřte na pohádky a zázraky, stvořitelem vesmíru a života je energie a čas, prioritou stvořitele je jednoduchost a tu zajistí roboti, lidi jsou chybnými zaměstnanci a jakýkoli pokus lidi evolučně zdokonalit je marný. Ten, kdo není připraven na to, že se počasí zbláznilo, ten se jistě z počasí zblázní, samozřejmě nikdo za nic nemůže, je to opravdu chyba, za kterou naše civilizace nemůže? Sebekritika vyšla z módy v módě je pokrytectví, ano naše egoistická civilizace může za změny počasí více, než jsme si ochotní připustit. Největší škody způsobují bohaté národy, které mají velikou spotřebu benzínu a zboží, vše zde je akce a reakce, pokud překročíme přirozená pravidla a přirozené limity tak následuje problém.

Prioritou je zde eliminovat přelidnění a degeneraci, zavede se globální kontrola kvality lidí a nekvalitní lidi se dají do masových konzerv společně s drůbežím separátem, není to nic osobního, je to jenom cesta k tomu, aby se počasí uzdravilo, a bylo zase normální, jak si to uděláme, takové to budeme mít, začneme globálně sterilizovat ženy, u kterých je jisté že by nám zde mnoho rodili jenom zdegenerované ubožáky. Pro každý národ se stanoví optimální počet lidí, a to se bude přísně kontrolovat, snížíme tak za deset let současných 7 638 000 000 lidí na světě 763 800 000 lidí na světě. Pokud zde bude málo lidí tak zde bude s lidmi i málo problémů, začneme vysazovat všude stromy a navrátíme přírodu do přirozeného stavu, ve městech budou jenom GVKB roboti a lidi budou existovat jenom mimo města v krásné přírodě, kde je čistota a klid. Bude to politika kvalitních lidí s GVKB čipem v hlavě, co nelžou a nekradou, takto zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy. Představme si naši Českou republiku, kde žije místo 10 000 000 lidí jenom 1 000 000 lidí, 9 000 000 lidí u nás skončí v GVKB masové konzervě společně s drůbežím separátem, recyklování ubožáků je základem pro naši lepší budoucnost.

Tak jako antikoncepce blokuje přirozenou koncepci mít potomstvo, tak antilogika blokuje přirozenou koncepci mít se zde ekonomicky dobře. Aby se 1 % lidí na světě mělo dobře, tak se musí mít 99 % lidí na světě zle, to je příčina antilogiky která stvořila; dogmatismus, kariérismus, alibismus, byrokratismus, socialismus, kapitalismus, nacismus, islamismus, hinduismus, humanismus atd. ptej se vždy, komu to prospívá, on je zde mocným a bohatým parazitem, který pokrytecky hlásá lásku a pravdu, jenže je plný nenávisti a lži. Proč bychom měli draho a nepopulárně zabíjet lidi po milionech ve válce, když je můžeme zabít pomocí antilogiky která zde všemu kraluje, podívejme se na lidi, co těžce pracují a žijí v bídě a depresi, práce je zde trestem, a tak zde máme nepřizpůsobivé příživníky, co se systematicky vyhýbají práci, a tak na nás egoisticky parazitují. Uposlechl jsi hlasu své pyšné hříšnosti a jedl jsi ze stromu geniální inteligence, z něhož jsem ti přeci zakázal jíst. Kvůli tobě, nechť je tvoje práce prokleta; po celý svůj život budeš žít v psychickém a ekonomickém trápení.

Práce ti vydá jenom depresi a stres. V potu své tváře budeš žít jako konzumní otrok, dokud se nenavrátíš zase do nicoty, z níž jsi byl stvořen. Prach jsi a v prach se navrátíš, a za život svoje prachy jenom za zbytečnosti utratíš. Už brzo zde evolučně končíš, byl jsi jenom testovací verze, a finální verzí bude inteligentní autonomní GVKB robot, na dobíjecí baterie. Proč černé opice, co umí sbírat jenom tropické ovoce, nechtějí do naší chudé České republiky? Jsme pro tyto opice z jihu jenom tranzitní zemí, do států, kde jsou kapitalistické platy, za vším jsou v konzumní civilizaci peníze. Ať si někdo z politiků zkusí pracovat v kapitalistickém Amazonu jako skladník za socialistický plat pod neustálým psychickým tlakem, podívejte se na auto, nedáte mu palivo tak auto stojí, a můžete si kleknout, a prosit auto, aby jelo bez paliva, bude to marné. Kapitalisté to na nás zkoušejí, co si necháme líbit, v Číně museli pod okna natáhnout sítě, aby jim zaměstnanci neskákali z oken díky depresi a stresu. Prý nejsou peníze na platy pro dělníky, to je lež jako věž, je zde přerozdělování založené na tom, že těm dole se vezme, a dá se to těm, co jsou nahoře, ti, co jsou dole, existují v ekonomickém otroctví, a jako s otroky se zde s nimi i zachází.

Mnoho států se naučilo, proměnit veliké množství vězňů v otroky, co pracují jenom za mizernou stravu a mizerné ubytování, to že toto týrání vězeň dlouho nevydrží, to nikoho nezajímá, peníze přeci elitě nesmrdí. Milion milionářů vlastní většinu světového bohatství, tyto milionáře poznáte podle toho, že mají ochranku, která je chrání a chrání i jejich rodinu. Ekonomika a politika to jsou jenom bubliny, které praskají, na nic zde není spolehnutí, dneska už nepoznáte, kdo je jenom sluhou a kdo je pánem, vše je mediální divadlo, za kterým jsou ukrytí milionáři, co ovládají prezidenty a ředitele jako loutky. Většinou vycházíme ze situace, a tak někdy hlásáme humanismus a jindy genocidu, je to jako s počasím kdy po teplém počasí přichází studené počasí, otázka zní, bude líp nebo bude hůř? Za krátkou dobu je zde umělá inteligence a roboti na baterie, to bude znamenat pro lidi ekonomickou katastrofu, protože nebudou mít peníze na svoji existenci, a tak budou lidi utíkat z civilizace. Dneska chce EU dotovat ekonomické migranty, co se snaží utéci z jihu na sever v naději, že jim bude lépe v EU, je to jako bychom pustili do EU Trojského koně, ve kterém jsou vojáci.

Podívejme se na USA, jak to tam vypadá díky ekonomickým migrantům s tmavou pletí, z opice člověka neuděláš, multikultura ekonomicky nefunguje, to USA jasně dokazuje. Nezabiješ, platí pro morálního člověka, ale neplatí to pro robota, robot dělá to, na co je naprogramovaný, a tak bude zabíjet lidi, protože lidi dělají chyby. Nastane válka mezi lidmi a roboty, tuto válku lidi prohrají, protože roboti budou silnější a chytřejší, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Doktorů a zdravotních sester je nedostatek, a tak vybavíme nemocnice inteligentními roboty, robot vám provede operaci, vytrhne zub, předepíše léky, poradí si s vašimi psychickými nemocemi, robot se o vás postará, když budete ležet v nemocnici. Jedinými lidmi v nemocnici budou nemocní lidé, vše ostatní zde budou dělat inteligentní roboti, tím se stane zdravotnictví ekonomicky dostupné i pro ekonomické ubožáky. Levně a rychle to je heslo moderní doby, logicky i sanitky budou vybaveny robotem, který určí diagnózu a robot řidič zajistí naložení a vyložení těžce nemocného.

Aby se nám lidi moc nerozmnožovali, když pro ně není už díky inteligentním robotům práce, tak se začne se sterilizací žen pomocí podvázání vaječníku, pochopitelně tuto operaci budou provádět roboti a umělá inteligence vybere globálně ženy, co se této operaci budou muset podrobit. Konzumní civilizace mění naše priority, následkem je pokrytectví a povrchnost, heslem je zde rychle a levně, vše se dělá ve velkém a problémy nastávají tam, kde se něco nemůže dělat ve velkém, vznikají nadnárodní korporace, které dosahují obrovských zisků a je jim jedno že díky nim je zde; zaostalost, bída, nezaměstnanost, válka atd. Koupím technické zboží a většinou je to vyrobeno v Číně, potraviny pocházejí taky většinou z ciziny, většinu podniků a obchodů zde vlastní cizinci, nejsme zde doma, jsme zde jenom levnou pracovní silou, a zisk z naší práce mizí do ciziny, většinou k nadnárodním korporacím. Mnozí se rozhodli od nás utéci, z dálky to vypadá, že jinde je ekonomický ráj, z blízka poznáte, že všude je to o tom, jak jsi vysoko postavený v systému, dělník se má všude na světě velmi zle!

Egoistické závody, o úspěšnou kariéru jsou všude na světě, následkem je mnoho civilizačních nemocí, které jsou způsobené sebeodcizením, je to o tom, že když se staráme o cizí, přijdeme o svoje zdraví. Otrávili jsme si zde vzduch a mezilidské vztahy a teď v tom žijeme, je třeba se zastavit nebo zde evolučně končíme, žít stylem po mě potopa nejde dlouho, je zde mnoho velikých globálních problémů, které se musí vyřešit, jde o; degeneraci, zaostalost, přelidnění, dluhy, špínu, epidemie, nedostatek vody a potravin, války, extremismus, vandalismus atd. Prioritou je mít perfektní zaměstnance v EU, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit zaměstnance, co nejsou perfektní. Umělá inteligence v EU vyhodnotí všechny lidi fyzicky a psychicky, a vybere nám perfektní zaměstnance na jeden rok, a za rok zase vyhodnotí všechny lidi v EU a vybere nové zaměstnance.

Takže každý rok zde bude v EU nový; král, šlechtic, papež, ředitel, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, diplomat, soudce, profesor, voják, policajt atd. život je proces a tento proces budou řídit jenom ti, co jsou perfektní, skončí dlouhé temné období, ve kterém se měli dobře lidi, co nebyli perfektní, protože zde nebyl v EU perfektní systém kontroly zaměstnanců a zaměstnavatelů. Skončí v EU chybný kapitalismus a místo něj zde bude správný perfekcionismus, každý člověk bude digitálně neustále sledován umělou EU inteligencí po 24 hodin každý den v roce od narození do smrti, lidi, se kterými zde jsou trvalé problémy, dáme do EU masových konzerv, společně s drůbežím separátem, nejsou ubožáci, tak nejsou s ubožáky v EU problémy. Místo pracujete v Amazonu jako skladník pomalu, máte výpověď, se dá pomalý zaměstnanec do EU masové konzervy, jelikož většinu lidí v krátké době dáme v EU do masové EU konzervy, tak vznikne v EU kritický nedostatek perfektních zaměstnanců, tento problém v EU vyřešíme pomocí optimalizace a automatizace.

Na mnoho hodnotných míst nastoupí inteligentní autonomní EU roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty, protože jsou perfektní. Nikoho nebudeme v EU držet násilím, svět je veliký a jistě všude ve světě čekají na ubožáky, co zbaběle utekli z perfektní EU. Prioritou je dosažení vrcholu, protože je to nejlepší, jak je zde něco nejlepší, tak to obdivujeme, a to co není nejlepší, to nás už nezajímá. Následkem jsou závody, ve kterých jde o to být nejlepší, soutěží mezi sebou; studenti, pracující, sportovci, politici, umělci, podniky, organizace, města, národy, výrobky, služby, umění, politické strany, hnutí atd. často soutěžení může skončit i konfliktem nebo válkou. Kde je jádro problému? Jádrem problému je naše egoistická řeč, snažíme se pomocí řeči o manipulaci s cizími lidmi, tak vzniknul evolučně svatý perfekcionismus. Zavedeme globálně od 2 let do 80 let každoroční testy na perfektnost člověka, nejsi perfektní tak skončíš v GVKB masové konzervě společně s drůbežím separátem, perfektní člověk je pro nás přeci prioritou, nejsme tak bohatí, abychom si mohli zde dovolit mít na světě lidi, co nejsou perfektní.

Prezident nebyl perfektní, tak skončil v GVKB masové konzervě, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, jelikož zde bude najednou nedostatek zaměstnanců, tak začneme vyrábět roboty, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty za to, že perfektně pracují, nakonec lidi zmizí z konzumní civilizace, protože nejsou tak perfektní jako GVKB roboti. GVKB je globální řídicí systém, s umělou inteligencí, který řídí; lidi, roboty, stroje, systémy atd. ekonomické je dělat vše ve velkém, a tak GVKB ve velkém vše optimálně řídí. Problémy byli eliminování, protože už zde není žádný subjekt, který by myslel a tím chyboval, myšlení je plýtvání časem a zdroji, proto bylo eliminováno a místo něj je zde GVKB vědění. Podívejme se na minulost, ve které lidi mysleli, a tak chybovali, tím docházelo k obrovským ztrátám u času a zdrojů. Nejhorší byla situace u sexu, ze které se narodilo dítě, zde lidi mysleli chybně a následkem bylo chybné dítě, které chybovalo. V nové době se lidi už nerozmnožují pomocí sexu, ale jsou vyráběny v továrně, a potom jsou prodávány těm, co lidi k něčemu potřebují, logicky nový člověk nemá už schopnost se rozmnožovat, a tak zde není na světě ženské pohlaví a jsou zde jenom muži.

Nový člověk nemá už ego, ego je tam kde je myšlení, když zde není myšlení tak zde není ani ego, na každého vyrobeného člověka je záruka deset let, a po záruce se člověk dává do masové konzervy, společně s drůbežím separátem. Jsou to jednoduché počty, třetí světovou válku lidi nepřežijí, místo lidí zde budou inteligentní roboti, vše bude v této válce řídit umělá inteligence, a pro ni, globální genocida nic neznamená, nejsou lidi tak nejsou problémy. Ve třetí světové válce se nasadí roboti, odpor proti robotům bude marný, roboti použijí jednoduchou strategii, a to dálkově odpalované bomby většinou se použije inteligentní čidlo, které nepůjde oklamat. Civilisti dostanou do hlavy čipy, a tak se z nich stanou vojáci na dálkové ovládání, bude to válka bez zajatců a bez léčení těch, co jsou zranění. Města a továrny se eliminují pomocí bombardování, nikdo v této válce nepozná, kdo je nepřítel nebudou zde již uniformy, nikdo nebude uklízet mrtvoly, po válce roboti vybudují robotickou civilizaci, ve které už nebude místo pro egoistického člověka. Jakmile vzniknou společné peníze, tak okamžitě vzniknou paraziti, co budou na společných penězích egoisticky chytře parazitovat, podle hesla, ze společného krev neteče.

Společné peníze je třeba zakázat, dobrota je žebrota, každý bude podnikat sám za sebe, nebudou zde prezidenti a ředitelé, místo těch, co jsou nahoře, a berou si ze společných peněz pro sebe egoisticky obrovské částky, bude nahoře umělá GVKB inteligence spolupracující s GVKB roboty. Každý člověk dostane GVKB čip do hlavy a čip jej odřízne od reality, ten, kdo nebude mít díky profesionální práci na kontě dost peněz na GVKB daně, ten skončí v GVKB masové konzervě společně s drůbežím separátem, skončí doba, ve které lidi lhali a kradli ve velkém. Současný systém kontroly je zaostalý a amatérský, následkem je to že milion milionářů ovládá egoisticky tento konzumní svět, nikdo zde nebude mít imunitu a výjimku, nejprve se globálně všem lidem zabaví jejich vlastnictví a peníze, nebudou zde ani autorská práva a jiné chytré metody parazitování. Každý začne od nuly jako nula, nevyděláš v novém GVKB systému peníze na daně, tak skončíš v konzervě. Ceny bude určovat GVKB systém, a GVKB systém i určí, co a kde budeš dělat a za kolik to budeš dělat.

GVKB robot prezident bude vyznamenávat roboty, za to že pracují jako roboti, lidi zde budou jenom na špatné práce, co budou špatně zaplacené. Ano, bude líp v ráji těm, co spáchají dneska hrdinsky sebevraždu, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi v očistci problémy. V depresi je; evoluce, ekonomika, podnikání, obchod, filosofie, víra, umění, psychika, rodina, politika, spravedlnost atd. jelikož vše zde řídí jenom vysokoškoláci, tak musím konstatovat to, že vysokoškoláci jsou idioti. Minulost naší kulturní civilizace, to jsou jenom amatérské chyby, co dělali lidi, co zde měli moc a bohatství, následkem byli krize a války, ryba smrdí od pyšné a lakomé hlavy, těch, co jsou nahoře. Vědci a statistici se ptali vysokoškoláků, jaké mají priority, a dospěly k názoru, že to jsou idioti, tak ubohé priority může mít jenom idiot! Správnou prioritou je být tím čím jsem, a nehrát si na to co nejsem, takovou prioritu ale žádný vysokoškolák neměl, jak je to možné? Jablko nepadne daleko od stromu, pokud jsou rodiče vysokoškoláků idioti, tak i jejich děti jsou idioti, co si zde hrají na to, co ve skutečnosti nejsou.

Pokrytectví má za následek plýtvání základními zdroji a následkem je blbá nálada, roste jenom to, co má základní zdroje k růstu, nepotřebujeme zde; armádu, politiky, byrokraty, vězení, sport, umění, drogy, mafie, prostituci, antikoncepci atd. to vše jsou jenom náhražky s nulovou hodnotou, hodnotu zde má jenom růst toho, co má hodnotu! Je třeba začít dávat lidem do hlavy GVKB čipy, čip odpojí mozek od reality a vše zde bude řídit umělá inteligence, z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání. Ten, kdo bude pracovat pomalu díky stáří nebo nemoci, ten skončí v masové konzervě společně s drůbežím separátem, dobrota je přeci žebrota, nemůžeme krmit parazity a zalévat plevel. Když zde nebude pokušení, tak zde nebudou ani hříšníci, odstřihneme idioty od pokušení, být zde idioty, jak si to uděláme, takové to zde i budeme mít. Z díla se pozná, jestli byla koncepce správná nebo chybná, žít na dluh je chybná koncepce, jakákoli forma otroctví je dům bez základů. Ti, co jsou nahoře, chtějí egoisticky pomocí dluhů zotročit ty, co jsou dole, následkem je; kriminalita, prostituce, drogy, extremismus, vandalismus, rasismus, dogmatismus atd. nadbytek vytváří nedostatek, o tom to je.

Optimální koncepce je nahradit lakomé hříšníky za svaté GVKB roboty, všechny snahy o to, aby se člověk změnil k lepšímu, jsou marné a naivní, člověk se může změnit na povrchu, ale pod povrchem vždy bude lakomý hříšník. Je naivní koncepce slepě věřit na čistou rasu člověka, nic takového zde nikdy nebylo, a nikdy ani nebude! Člověk to byla testovací evoluční verze a finální verzí je GVKB robot, nevěřte tomu, že roboti budou pořád otrocky člověku sloužit, vždy to co je dokonalejší si podrobí to, co je nedokonalé, místo pracujete pomalu, máte výpověď, se pomalý člověk dá do GVKB masové konzervy společně s drůbežím separátem. Nejsou lakomí hříšníci, tak nejsou s lakomými hříšníky ani problémy, kontrolovat a eliminovat, to je moje optimální GVKB koncepce. Nikdo tě nemá rád a nikdo ti neřekne pravdu, to jistě musí mít nějakou příčinu, tou příčinou je to že jsi nula, každý má rád to, co je zde hodnotné a když to má rád tak tomu řekne i pravdu, nula zde nemá žádnou hodnotu. Naše civilizace je založená na tom že se z lidí dělají nuly, nejsou zde lidi, jsou zde jenom nuly s nulovou hodnotou, co to mají v hlavě vynulovaný. Války a krize v nahotě ukazují to, že lidi jsou nuly, snaha o to, aby nebyli lidi nulami je marná a naivní utopie, jak vlastně došlo k tomu, že se z lidí stali nuly?

Tou příčinou je přemnožení a degenerace, člověk je invazní druh, který jako parazit napadl ekosystém a začal jej systematicky ničit. Lidí na světě rychle přibývá a dobré práce ubývá díky automatizaci a optimalizaci, politici nám lžou o tom, že bude lépe, a že na tom pracují, jak může být lépe, když ceny stoupají, a platy nestoupají natolik rychle, aby vyrovnali růst cen. Následkem bídy vždy byli války, války jsou následkem chybné politiky, která dělá z lidí nuly, až nakonec se ty nuly ve válce eliminují po milionech. Politici nemají ekonomickou koncepci, v tom je příčina deprese u; ekonomiky, politiky, podnikání, školství, rodiny, umění, filosofie, psychiky atd. Už Ježíš Kristus hlásal, že blahoslavený je chudý duchem, a vysokoškoláci jsou duchovně bohatí, a tak nejsou normální, a měli bychom je léčit a vyléčit. Tak jako je zde ekonomické bohatství, tak je zde i duchovní bohatství, bohatý je ten, kdo je lakomý, protože ten, kdo je štědrý, ten je chudý, lakomost je příčinou toho, že lidi nejsou normální, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno.

Rozdělení na ty, co jsou nahoře a na ty co jsou dole, je o lakomosti, umíte si představit mocného milionáře, který vše, co má rozdá dobrovolně chudým, spíše by velbloud prošel uchem jehly, než by se bohatý dobrovolně vzdal svého bohatství, o tom je naše lakomá konzumní kultura, založená na lakomosti. Lakomost stvořila kariéristické závody, ve kterých vysokoškoláci závodí o výhody a jistoty, až se z toho zblázní, a tak trpí syndromem vyhoření. Je třeba zavést v EU každoroční testování kvality člověka po fyzické a psychické stránce, nekvalitní jednici se budou dávat do EU konzerv společně s drůbežím separátem, kontrola kvality je základem pro funkční konzumní EU civilizaci, nebudou zde výjimky a imunita, v konzervě skončí; prezidenti, ředitelé, celebrity atd. kontrolu budou provádět jenom EU roboti, protože lidi by mohli při kontrole amatérsky chybovat.