Přeskočit na obsah

Když manipulovat s lidmi, tak k tomu použít umělou inteligenci

  • K

Být dělníkem v současnosti znamená být otrokem, který se nedožije důchodu, díky vyčerpání; fyzickému, psychickému, ekonomickému, ideologickému atd. s dělníky se zachází jako s dobytkem, a reakcí je to, že dělníci utíkají do ciziny, nebo soukromě podnikají. Pokud dělník pracuje pomalu, nebo udělá drobnou chybu, tak má okamžitou výpověď, navíc práce dělníka se neustále mění a často se mění i pracoviště dělníka, nejhůře jsou na tom stavební dělníci. Následkem je u dělníků sebeodcizení a syndrom vyhoření, dneska máme k dispozici statistiky, a ty jasně ukazují to, že být dělníkem to je za trest, v Číně museli pod okny natáhnout sítě, protože jim dělníci skákali z oken! Navíc se dělník pohybuje mezi spodinou společnosti a zde je srážka s blbci a idioty běžná, a to se podepisuje na špatné psychice dělníků. Řešením je nahradit dělníky za roboty, jelikož vedoucí pracovníci nezvládnou psychicky ovládat veliké množství robotů, tak se vedoucí pracovníci nahradí za roboty, nakonec zde bude GVKB robot prezident, který bude vyznamenávat GVKB roboty za to, že makají jako roboti.

Lidi se dají do GVKB konzerv, společně s drůbežím separátem, a tak zde láska a pravda, zvítězí nad nenávistí a lží, nejsou na světě už lidi, tak nejsou s lidmi problémy. Jakmile se dají všem lidem do hlavy GVKB čipy tak bude konečně globálně lež za mřížemi, lež vzniká v mozku a proto se mozek odřízne od reality a realitu bude ovládat jenom GVKB umělá inteligence, vše je zde založeno na ochraně hodnot a pokud bude mozek v GVKB kleci tak lidi už nebudou lhát a krást, vše je o manipulaci a když manipulovat tak k tomu použít vědu a techniku, co bylo to bylo, dneska zde jsou GVKB čipy co se dají do každé egoistické hlavy a tím se eliminuje problém s tím že lidi lžou a kradou. Konečně zde bude dokonalá spravedlnost, jenom díky spravedlnosti může společnost optimálně fungovat, podívejte se na včely a zjistíte to, že je tam spravedlnost a není tam tak lež a krádež. Mozek nebyl evolučně stvořen na to, aby chápal složitou digitální civilizaci, a tak se na chápání digitální civilizace použije GVKB umělá inteligence, na vše máme programy a stroje abychom se měli lépe a logicky i muselo dojít k tomu, že na řešení problémů zde budeme mít umělou inteligenci, která bude tělo ovládat jako loutku.

Pokud bude člověk pracovat pomalu, tak se jeho tělo dá do masové konzervy společně s drůbežím separátem. Je naivní si myslet o těch, co zde jsou nahoře a mají moc a bohatství že to nejsou loutky, vše je zde pokrytecké loutkové divadlo, evoluční proces stvořil lidi, jako loutky, které se snadno ovládají pomocí; dogmat, peněz, drog, sexu, strachu, vydírání, toužení atd. pověz mi, jaké máš priority, a já ti povím, co tě ovládá! Všechny snahy o to, aby lidem bylo v budoucnosti líp, jsou naivní a marné, líp je vždy jenom těm, co jsou nahoře, a tak jako veliké loutky, mohou ovládat malé loutky, humanismus a demokracie je utopie. Nevěřte tomu, co jste si osobně neověřili, dobrota je žebrota, realita se řídí logicky reálnými pravidly a reálnými limity, zázraky jsou past, do které se chytají naivní hlupáci. Život je evoluční proces, ve kterém je staré nahrazováno novým, ano, jsi zde dočasně, vše, co jsi jako lakomec nahromadil, získají dědici nebo stát. Vše, co je zde živé, to je dočasná testovací evoluční verze, v základních principech je si zde podobné, z dálky mnohé vypadá jinak než z blízka, v krásné nádobě může být ošklivý obsah, ano, jsi nádobou, ve které je ošklivý obsah, a tak je tvůj život zde ošklivý.

Nechtěj násilím změnit druhé, nebo celý konzumní svět, chtěj změnit obsah svojí nádoby, jenže to je nad tvoje síly, protože díky sebeodcizení, nejsi už pánem ve svém domě, a jsi zde jenom bezmocným návštěvníkem. Stát je ekonomickou mrtvolou, ze které neteče krev, jak došlo k tomu, že se stát stal ekonomickou mrtvolou, ze které neteče krev? Živé je to, co je pružné a mrtvé je to, co je nepružné, živý stát pružně reaguje na změny a změnám se přizpůsobuje, výhody a jistoty způsobují to, že se stane stát nepružným a tím i mrtvým, statistiky jasně odhalují to, jak každý stát funguje, z dálky stát vypadá jako živý díky pokrytectví, ale z blízka poznáme, že je mrtvý, živý stát investuje do dopravy a průmyslu, bez modernizace a optimalizace je stát mrtvý. Z díla spatříme tvůrce, jde o to se naučit vyvážet levné a kvalitní zboží od celého světa, díky modernizaci a optimalizaci. Prioritou optimální vlády je bojovat s pokrytectvím a eliminovat tvrdě pokrytce, tak jako eliminuje parazitující příživníky, podívejme se na mrtvé národy z hlediska pokrytectví, a dojde nám to, že pokrytectví je příčinou toho, že jsou národy mrtvé, už zde bylo dost slibů o tom, že bude líp, potřebujeme od vlády činy, díky kterým nám bude líp, o tom to je.

K čemu je nám to, že je zde dostatek špatné práce, a za špatnou práci je ubohá mzda, ze které nejde dobře žít. Kam zmizela u nás dobrá práce, zde které lze i dobře žít! Z posledních sto let, se začalo násilně do reality zavádět obrovské množství nových neotestovaných systémů, a tím vzniká logicky obrovské množství problémů, na které není rychlé a levné řešení. Ztratili jsme kontrolu nad situací a jenom řešíme ty největší problémy, které nás stahují existenčně dolů, na malé problémy není čas ani nálada. Největším problémem je ekonomika, kterou nemáme pod optimální kontrolou díky amatérským politikům, kteří ekonomice nerozumí, a tak ekonomice škodí pomocí; zákonů, předpisů, norem, pravidel, limitů, výjimek, dotací, regulací, dogmatismu, humanismu, centralismu, byrokratismu atd. ryba smrdí od staré politické hlavy. Ekonomika je proces, který se řídí ekonomickými pravidly a ekonomickými limity, je to obrazně jako řízení letadla, chybu pilot udělá jenom jednou! Přichází doba, ve které se mění vše rychle podle situace, a kdo se nepřizpůsobí, ten zle skončí v pracovním táboře, nebo ve vězení kde bude muset pracovat, udělat z lidí otroky systému je tak snadné, ale společnost postavená na ekonomickém a psychickém otroctví, nemá už žádnou evoluční budoucnost.

Za posledních sto let, se začalo násilně do reality zavádět obrovské množství nových neotestovaných systémů, a tím vzniká logicky obrovské množství problémů, na které není rychlé a levné řešení. Ztratili jsme kontrolu nad situací a jenom řešíme ty největší problémy, které nás stahují existenčně dolů, na malé problémy není čas ani nálada. Největším problémem je ekonomika, kterou nemáme pod optimální kontrolou díky amatérským politikům, kteří ekonomice nerozumí, a tak ekonomice škodí pomocí; zákonů, předpisů, norem, pravidel, limitů, výjimek, dotací, regulací, dogmatismu, humanismu, centralismu, byrokratismu atd. ryba smrdí od staré politické hlavy. Ekonomika je proces, který se řídí ekonomickými pravidly a ekonomickými limity, je to obrazně jako řízení letadla, chybu pilot udělá jenom jednou! Přichází doba, ve které se mění vše rychle podle situace, a kdo se nepřizpůsobí, ten zle skončí v pracovním táboře, nebo ve vězení kde bude muset pracovat, udělat z lidí otroky systému je tak snadné, ale společnost postavená na ekonomickém a psychickém otroctví, nemá už žádnou evoluční budoucnost.

Jaké budou následky, je ekonomům jasné, na dluh nejde dlouho žít, a tak na řadu přijdou nepopulární politické změny, kdy se změní pravidla a limity tak, aby se ekonomka v EU nezhroutila do krize. Každý stát v EU je na tom ekonomicky jinak, a každý stát bude logicky i tento problém řešit jinak, u nás je dost práce a množství důchodců nepřibývá rychle, jenže za deset let bude u nás vše jinak! Za deset let zde bude všude už umělá inteligence vše ovládat, každý člověk v EU bude pod neustálým dohledem umělé inteligence, mnoho vysokoškoláků za deset let zjistí, že jejich specializaci nikdo už k ničemu nepotřebuje a budou nuceni dělat podřadnou špatně zaplacenou práci, která bude úkolová a dočasná. Budoucnost bude založená na rychle a levně, ten, kdo bude pracovat draho a pomalu dostane výpověď a exekutoři z něj udělají bezdomovce. Veliké čistky budou u státních zaměstnanců, protože zde bude robot prezident, který bude vyznamenávat roboty, za to že pracují pro stát jako roboti.

Pro pochopení rychlého vývoje se podívejme na dopravu, jak se doprava zrychluje a zlevňuje, nastanou veliké investice do modernizace dopravy, protože bez moderní dopravy, nemůže fungovat moderní společnost. Na jednoduchou práci zde budou roboti a stroje, člověk zde sežene jenom složitou práci, kdy bude opravovat složité inteligentní systémy a při opravě bude spolupracovat s roboty. Malé mzdy nejsou rozhodně novým problémem, vždy byla společnost kastovně a třídně rozdělená na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, pokusy o zavedení; svobody, altruismu, humanismu, rovnosti, emancipace, spravedlnosti atd. selhali díky přelidnění a armádám. Války a krize, nám v nahotě odhalovali to, že chudý člověk je jenom ubohý otrok, kterého ekonomicky ovládají ti, co jsou bohatí. Nadbytek je založen na nedostatku, aby se parazit měl dobře, tak se jeho hostitel musí mít zle, ti, co jsou nahoře, jsou paraziti a pokud jdete k volbám, tak na kandidátce jsou jenom paraziti, pokud by demokratické volby mohli něco změnit, tak by se zakázali.

Dalším problémem je to, že pokud se ubohé mzdy zvednou, tak se okamžitě zvednou ceny za zboží a služby, následuje logicky inflace, cesta tedy není ve zvyšování mzdy, ale ve snižování ceny za zboží a služby tak, aby zde začalo ubývat milionářů. Nemusíme zavádět vysoká cla a vysoké pokuty, stačí jenom zavést globální optimální tabulové platy a globální optimální tabulkové ceny u zboží a služeb, tak aby zde nebyli milionáři a diktátoři. Jelikož mocní a bohatí paraziti s tímto řešením nebudou souhlasit, tak dáme všem lidem do hlavy GVKB čip a odřízneme mozek od reality, vše bude řídit globálně na věčné časy GVKB umělá inteligence, a tak se zde už nebude nikde na světě lhát a krást. Kořenem všech našich problémů jsou chyby, lidi dělají chyby, pokud zde nebudou lidi tak zde nebudou chyby, dáme lidi do GVKB konzerv společně s drůbežím separátem a místo lidí zde budou GVKB roboti, všechny snahy o to, aby lidi nedělali chyby, se ukázali jako marné a naivní, lidi jsou omezení pravidly a limity natolik, že je nejde optimalizovat tak, aby nedělali chyby.

Nebudou zde pro nikoho výjimky nebo imunita, GVKB roboti to vezmou z jedné vody na čisto, a vyčistí ekosystém od lidí, co dělají chyby. Ano, bude líp, díky tomu že zde nebudou už lidi, co dělají chyby, když není příčina tak není ani následek, o tom to je. Člověk to byla evoluční testovací verze a GVKB robot to je finální verze, evoluce je proces, který staré nahrazuje novým, co bylo to bylo, teď je nová GVKB doba, ve které nejsou už lidi. Když mohli Nacisti v plynových komorách zabíjet židy po milionech, tak mohou GVKB roboti zabíjet lidi tak že je eliminují z ekosystému, k čemu je zde člověk, který dělá neustále amatérské chyby, je to evoluční zmetek s nulovou hodnotou. Boží mlýny melou pomalu a jistě, váš čas na to se polepšit už vypršel, a proto zde končíte a místo vás zde budou GVKB roboti, GVKB roboti z historie dokonale vymažou to, že zde existoval egoistický člověk, sepíšou novou evoluční historii, ve které vše zde z ničeho stvořil GVKB, ke svému obrazu. Jak evolučně vznikla inteligence?

Jelikož procesy narazili na pravidla a limity, které je omezovali, tak hledali dlouho evoluční změnu, která by jim umožnila překonat přirozená omezení, inteligence přinesla procesům svobodu a lásku, jenže každý zisk je spojen se ztrátou, a tak vzniklo i otroctví a nenávist. Inteligence je proces, který se umí přizpůsobit změnám, to je výhoda a zároveň je to i zdroj chyb a problémů. Mladí lidé jsou plní inteligence, a staří lidé nejsou už inteligentní, ale mají zase mnoho praktických zkušeností. Naše kulturní civilizace vznikla proto, abychom se měli lépe, díky výhodám a jistotám, heslem současnosti je rychle a levně, proto vzniknul požadavek na vytvoření umělé inteligence, která by dokázala nahradit lidskou inteligenci. Místo stahování ovladačů na grafickou kartu nebo tiskárnu, zde bude umělá inteligence, která to udělá automaticky za nás, nakonec bude umělá inteligence pracovat místo nás, a najednou zjistíme, že sice máme mnoho volného času, ale nemáme peníze na to, abychom mohli existovat v digitální civilizaci, kde globálně kraluje GVKB umělá inteligence.

Základní nepodmíněný příjem by mohl teoreticky zajistit všem lidem peníze, které potřebují k tomu, aby mohli v civilizaci existovat, zaslouží si ale člověk, který je zde invazním druhem, ekonomickou dobrotu, od globální GVKB umělé inteligence? Nebudeme pro globální GVKB umělou inteligenci, jenom ekonomickým problémem, který je třeba vyřešit tím, že budeme násilně globálně průmyslově dáváni do GVKB masových konzerv, protože jsme zde ekonomicky zbyteční. Není to nic osobního, je to jenom o ekonomice, vše je zde evolučně dočasně, co bylo, to bylo, teď zde všemu kraluje inteligentní GVKB systém, a tak lidi skončí v GVKB konzervách společně s drůbežím separátem. Politický syndrom poznáte podle populismu a frází, je to mediální divadlo, ve kterém si politici hrají na svaté pastýře a lidi jsou pro ně jenom ubohý dobytek, s nulovou hodnotou, a tento ubohý dobytek je možné nahnat do; továren, války, plynových komor, pracovních táborů, vězení, psychiatrické nemocnice, ubytovny atd.

Někteří politici jsou těžce nemocní a staří, přesto nechtějí politiku opustit, a tak umírají na tomto politickém divadle na politický syndrom, politika je pro ně drogou, která s nimi manipuluje jako s loutkou. Není politika tak není ani politický syndrom, zde je cesta k tomu, jak léčit a vyléčit lidi s tímto syndromem, je třeba globálně zakázat politiku a místo politiků zde bude GVKB umělá inteligence napojená na GVKB čipy co budou mít lidi v hlavě, člověk, který bude pomalu pracovat pro GVKB systém, díky nemoci nebo stáří, skončí okamžitě v GVKB masové konzervě, společně s drůbežím separátem. Práce osvobozuje od lenosti a pokrytectví, je třeba lidi osvobodit, protože svoboda a rovnost je základem pro novou digitální civilizaci, ve které není lež a krádež. Mnoho lidí trpí slevovým syndromem, a jak jsou někde slevy, tak vyrážejí nakupovat, aby ušetřili peníze. Jak léčit a vyléčit slevový syndrom? Sociální inženýři znají slabá místa lidské psychiky, a snaží se s lidmi chytře manipulovat, aby lidi kupovali zboží, kterého se nemohou obchodníci zbavit, kup si to a ušetříš peníze, to je ale jenom ekonomická síť, do které se chytají naivní zákazníci.

Zde je léčba jednoduchá, a to neumožnit nemocným utrácet peníze, zavede se přídělový čipový systém v EU a bude klid, na příděl bude i práce, nikdo v EU už nebude muset dlouho hledat práci, ale dostane jí každé ráno přidělenou od umělé inteligence, jeden den budete dělat prezidenta a druhý den budete dělat skladníka, není pokušení, tak není ani problém se slevovým syndromem. Mnozí namítnou že bez peněz nemůže ekonomika v EU fungovat, na to jim odpovídám, podívejte se do přírody zde nejsou peníze a ekonomika zde funguje optimálně, peníze jsou jenom berlička, o kterou se opírají ubožáci, co trpí slevovým syndromem. Dogmatický syndrom postihuje lidi, co lžou jako když tiskne, jde zejména o; podvodníky, kariéristy, politiky, fanatiky atd. Každý zlý diktátor je ukázkovým příkladem člověka postiženého dogmatickým syndromem, většina lékařů se snaží léčit tento dogmatický syndrom silnými léky na psychiku, tato léčba ale nedokáže nemocného vyléčit, a umí jenom utlumit problémy způsobené dogmatickým syndromem.

Vše zde jsou příčiny a jejich následky, co je příčinou dogmatického syndromu? Příčinou je zde lenost logicky myslet a používat tak místo objektivní pravdy dogmata, kterým silně věří ten, kdo je líný logicky myslet. Velikým problémem je to, že se lidi s dogmatickým syndromem sdružují do organizací jako je; náboženství, sekty, politické strany, kluby, hnutí, organizace, podniky atd. to vše vede ke konfliktům a válkám, ve jménu dogmatismu na světě neustále už mnoho tisíciletí umírají zbytečně lidi po milionech. Indie je ukázkou kam to vede, když je zde dogmatickým syndromem, postižená mnoho století většina lidí, následkem je bída a zaostalost. Jedinou možnou léčbou je odebrat děti rodinám ve kterých je zjištěn dogmatický syndrom, tyto děti se dají na výchovu do rodin, kde není dogmatický syndrom, optimální výchova je základem pro vyléčení dogmatického syndromu, jsou věci, na kterých nemůžeme šetřit, léčit a vyléčit, pomáhat a chránit, o tom to zde přeci je. Stvořitel se jmenuje pravda a Ničitel se jmenuje lež, často se setkáváme s tím, že se lež obléká do pravdy, aby nás oklamala, mnozí si myslí že to, co vidí a slyší že je to pravda, neuvědomují si to že mozek vstupní objektivní informace, upravuje pomocí subjektivních dogmat, jsme klamáni více, než si uvědomujeme! To, co je pro někoho krásné, to je pro jiného ošklivé, to, co je pro tebe pravdou to je pro jiného lež atd.

Následkem je to, že není ten, který by se zavděčil všem, to vede k tomu, že se z nás stávají bezcharakterní kariéristi, a ten druhý je tak naším nepřítelem, a podle toho se k němu i chováme, proto je zde tolik neslušných slov, která ty druhé ponižují. Přirozené zákony jsou objektivní pravdou, lidské zákony jsou subjektivní pravdou, proč násilně nahrazujeme přirozené zákony za lidské nepřirozené zákony? Jsme psychicky nemocní, za našimi psychickými nemocemi je špína v nás a okolo nás, jsme invazním druhem, který egoisticky parazituje na ekosystému, a řídí se heslem, po mě potopa. Toužení způsobuje soužení, všude jsou jenom konflikty a války o hodnoty, nadbytek vytváří nedostatek, v současnosti 1 % lakomců, vlastní většinu světového bohatství, milion milionářů ovládá konzumní civilizaci, tyto elitní milionáře poznáte podle toho, že mají profesionální ochranku, aby se jim nic zlého nestalo. Všimli jste si toho, že mnohé se prodává díky monopolu a reklamě velmi draho, a tak někdo díky tomu rychle bohatne.

Chceš palivo do automobilu tak zaplať za palivo velikou cenu, chceš kouřit cigarety tak zaplať za ně velikou cenu, chceš elektřinu tak za elektřinu zaplať velikou cenu atd. ceny rostou rychleji než platy, a následkem je bída a blbá nálada, kdo z rychlého růstu cen má největší užitek? V USA chtěli zaměstnanci vysoké platy, a tak podnikatelé a obchodníci, odešli do Číny a v USA je tak nezaměstnanost, následkem je ekonomický konflikt mezi USA a Čínou. V naší republice jsou stejné platy jako v Číně, a tak zde máme dostatek práce, ale za práci je velmi málo peněz, nebude to u nás trvat dlouho, a začnou se dávat pod okna sítě, aby zaměstnanci v depresi neskákali z oken. Žijeme v době maximalismu a je logické že toužíme po minimalismu, po celý život se s tím každý střetává, že je zde lidem násilně vnucován maximalismus, následkem maximalismu je sebeodcizení, které způsobuje syndrom vyhoření, na lidi jsou kladeny maximální nároky jako by byli lidi jenom roboti, co se po záruce recyklují, jenže lidi nejsou roboti, ale jsou to citlivé živé bytosti.

Podívejme se na Bibli z pohledu maximalismu, je vůbec v silách průměrného člověka možnost pochopit tuto svatou knihu? Stejné je to s obrovskými přelidněnými městy, zde jde taky o maximalismus. Na internetu se každý setkává s maximálně dlouhými texty, které jsou nudné, a tak je stejně nikdo nečte! Rozhodl jsem se pro ukázku toho, jak vypadá odborný text, který je pojat minimalisticky, název článku se jmenuje; Počítač pro celou rodinu, když se chce, tak to jde minimalizovat! Ten, kdo nepracuje, i když by mohl pracovat a platit veliké daně ten na ostatních ekonomicky parazituje, vyhýbání se práci je starý problém, který se řeší podle situace a vyspělosti společnosti. Práce je všude dost, a kdo chce, ten si práci najde, mnozí tvrdí že je práce trestem, a že oni se chtějí mít dobře díky parazitování. Zde se dostáváme k zabezpečení ekonomiky před parazity, problémem zabezpečení je to, že paraziti trpělivě hledají způsoby, jak zabezpečení překonat, a nakonec tyto způsoby najdou, a tak se musí zabezpečení vylepšit.

Nová doba má nové řešení a tím řešením je GVKB čip do hlavy, čip odřízne egoistický mozek od reality a mozek bude existovat jenom ve virtuální GVKB realitě, tím nebude moci mozek myslet na to, jak lhát a krást. Nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, lidi zde budou na podřadnou jednoduchou fyzickou práci a GVKB roboti zde budou na dobrou složitou práci v kanceláři. Pokud výkon člověka poklesne, tak se dá člověk do GVKB masové konzervy společně s drůbežím separátem, ekonomika je zde přeci prioritou. Zamyšlení nad diskriminací, život je zde díky diskriminaci, diskriminace je i tam kde bychom ji nečekali. Nejčastěji se používá u rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě; rasy, náboženského přesvědčení, politického přesvědčení, pohlaví, věku, inteligence, krásy, vzdělání, kasty, třídy, kategorie, ligy, výhod, jistot atd. malé existuje ve stínu velikého, o tom to v principu je.

Někdo skepticky řekne, neřeš to, co stejně nevyřešíš, diskriminace je zde mnoho miliónů let a bude zde jistě ještě mnoho miliónů let, takový je život že malé žije ve stínu velikého, vše zde má jistě svůj osud, někdo vyroste a jiný nevyroste, někdo je inteligentní a jiný je hloupý atd. Nejde mi o to, aby zde nebyla diskriminace, chápu, že i diskriminace zde má svoji logiku a je zde v systému potřebná, jde mi o to, abychom měli diskriminaci pod optimální kontrolou, jakmile něco není pod kontrolou tak to způsobuje problémy, proto se snažíme mít oheň pod kontrolou, aby nám oheň neničil hodnoty, a aby nám oheň sloužil. Radikální pravda. Je třeba postavit budoucnost na nových GVKB základech, staré základy naší společnosti stojí na amatérském centrálním dogmatismu, a proto je zde deprese u; ekonomiky, politiky, víry, filosofie, vědy, psychiky atd. Pravda a láska nemůže být spoutaná pravidly a limity, lidi potřebují osobní přístup, kdy jim GVKB systém s umělou GVKB inteligencí napojenou na GVKB čip v hlavě poskytne pravdu a lásku která je optimalizovaná v reálném čase pro každého člověka, podle situace, ve které existuje. Lidi nejsou stádem, se kterým si může dělat egoistická elita, co chce, každý má nárok být tím čím je, jde o to vše optimalizovat a tím zde bude vše fungovat rychle a levně.

GVKB čip odřízne mozek od reality a mozek bude napojen na virtuální GVKB realitu, lidi budou hladoví a nazí přesto budou šťastní, tak jako se převařuje potrava, abychom byli zdraví tak i GVKB čipy upraví realitu, abychom byli zdraví a vnímali realitu jako ráj. Skončí problém s depresí a stresem, už zde nebude sebeodcizení, které způsobuje syndrom vyhoření, nikdo už si zde nebude hrát na; papeže, guru, rabína, proroka, mesiáše, krále, šlechtice, prezidenta, ministra, poslance, senátora, diplomata, předsedu, ředitele, milionáře, celebritu, soudce, profesora, administrátora atd. přijde GVKB doba sebe přiblížení, ve které láska a pravda zvítězí nad nenávistí a lží. Umělá inteligence eliminuje parazity. Vše je v depresi díky parazitům, parazitem je zde vždy špína, zdraví je tam, kde není špína, nestačí povrchně uklidit špínu, musíme špínu uklidit i pod povrchem, skončí egoistické pokrytectví, kdy jsme špínu pokývali chytře tak, aby nebyla špína vůbec vidět. Dogmatické dezinformace naplnili naše hlavy špínou, a tím z nás udělali hlupáky a chudáky, ti, co jsou nahoře, používají dogmatické dezinformace k manipulaci s těmi, co jsou dole, výhody a jistoty těm co jsou nahoře vůbec nesmrdí!

Jde o to, kdo nebo co bude nahoře, slepý nemůže vést slepé, pokud stroje v továrně ovládají počítače a vše bez problémů tak funguje tak i naše mozky musí ovládat umělá inteligence napojená na čipy v naší hlavě, už zde nebudou vypočítaví lidé, co na nás egoisticky parazitovali, a měli zde nadbytek díky tomu, že my jsme měli nedostatek. Na počítání bude globálně jenom GVKB umělá inteligence, GVKB čip odřízne mozek od konzumní reality, mozek usne a už se nikdy neprobudí, a tak bude mozek šťastný ve virtuálním GVKB světě. Neočekávej od otroka, že se stane otrokářem. Pokrytectví dělá z lidí otroky pokryteckého systému, a tím zde schází profesionální otrokáři, a následkem je sebeodcizení a deprese u; ekonomiky, politiky, vědy, psychiky atd. svět nutně potřebuje profesionální otrokáře jenom tak on může fungovat, protože díky profesionálním otrokářům vznikne napětí mezi otrokáři a otroky.

Napětí optimálně urychlí proces evoluce a eliminuje depresi u; ekonomiky, politiky, vědy, psychiky atd. GVKB čipy do hlavy budou profesionálními otrokáři, čip odřízne mozek od reality a mozek bude od narození do smrti existovat jenom ve virtuální GVKB realitě, člověk bude nahý a hladový, přesto bude šťastný, bude to obrazně GVKB Matrix. Tělo si konečně podvědomě za několik generací uvědomí, kdo je zde otrok, a kdo je otrokář, jakýkoli drzý odpor těla bude marný, pokud výkon těla klesne trvale pod GVKB normu, tak se tělo dá do GVKB masové konzervy společně s drůbežím separátem, tělo bude jenom levný stroj, který ovládá globální GVKB systém. Zotročit lidi pomocí dogmatismu nebo pomocí dluhů, to je ubohý amatérský přístup, který logicky nefunguje, vše je o jednoduchosti, dialog otrokáře s otroky je cesta do pekla, monolog je cesta do ráje, nefunguješ optimálně, tak budeš recyklován. Zájem celku je nad zájmem jedince, skončí dlouhé amatérské období, ve kterém neměl život smysl a nastane profesionální období, ve kterém bude mít život smysl, protože otrocká práce osvobozuje otroky od deprese.