Přeskočit na obsah

Pokrytectví je pro nás návykovou drogou

  • P

Proč jsme ekonomicky sto let za opicemi? Jsme ekonomicky sto let za opicemi díky pokrytectví, naší národní prioritní vlastností je pokrytectví, logicky nám zde vládnou profesionální pokrytci. Máme už sto let blbou náladu díky našemu pokrytectví, je vrcholem pokrytectví nám mediálně slibovat že nám bude líp, díky pokryteckým politikům. Každý u nás neustále poukazuje na třísku v oku druhého, ale sám má ve svém oku veliký trám. Dokud zde nebyla televize a internet tak bylo snadné, dělat z lidí hlupáky a chudáky, pomocí dogmatické centrální humanistické diktatury, ryba smrdí od hlavy naší pokrytecké elity! Když se u nás bavím s prezidenty a politiky tak zjišťuji, že to jsou bezcharakterní pokrytci, z díla poznáme tvůrce. To ta minulá vláda byla špatná, to ten minulý prezident byl špatný, kopat mediálně do mrtvoly je vrcholem našeho pokrytectví. Vše zde jsou příčiny a následky, pokrytectví je rakovina, díky které je ekonomika nemocná.

Pokrytectví je pro nás návykovou drogou, na které jsme existenčně závislí, statistiky jasně dokazují, že jsme největšími pokrytci na světě, naše pokrytecká vláda lže, jako když tiskne, o tom to zde už sto let je. Prý se u nás nemůžou zvednout ubohé platy, protože by to poškodilo naši ekonomiku, to je lež jako věž, otrokáři nechtějí, aby se měli otroci dobře, nadbytek je zde díky nedostatku, za vším jsou peníze a vše zde mohou vyřešit peníze, peníze otrokářům nesmrdí. Soudruzi a soudružky nám zde pořád vládnou, i když si hrají na podnikatele a politiky, jenže jde o pokrytectví. Je třeba nahradit lidi za GVKB roboty, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, pokrytecký člověk to byla evoluční testovací verze, finální verzí je GVKB robot. Není to nic osobního jde jenom o evoluční proces, který nahradí pokrytecké kariéristy za roboty, co nelžou a nekradou, takto zde zvítězí pravda nad lží a láska nad nenávistí, uklidíme zde špínu, a místo špinavého konzumního pokryteckého pekla, zde bude čistý GVKB ráj.

Budoucnost je o virtuální globální realitě spojené s umělou inteligencí, to bude znamenat rychlé změny a nutnost se rychlým změnám neustále přizpůsobovat, jinak se z nás stanou nepřizpůsobiví příživníci, co existují na okraji ekonomiky. Velikou změnou zde bude neustálá všudypřítomná digitální kontrola v reálném čase, od narození do smrti u každého člověka. Budeme neustále napojení na virtuální realitu, která bude k nerozeznání od skutečné reality. Hodnotu bude mít jenom psychická práce a fyzická práce bude bez hodnoty, nebude stačit se učit do 21 let a potom se už učení nevěnovat, budeme se muset učit novému po celý život! Bude zde snaha z lidí udělat vojáky, na které je spolehnutí, a bude se psychicky s lidmi zacházet jako s vojáky, to povede logicky ke zhroucení lidské psychiky a bude zde veliká konzumace drog a léků na psychiku. To je jisté výhodné povolání budoucnosti, ten, kdo nezvládne profesionálně opravovat systémy s umělou inteligencí, skončí jako bezdomovec, jako první zde budou na řadě učitelé, a po nich budou následovat; politici, byrokrati, soudci, vše bude za deset let díky umělé inteligenci o virtuální globální realitě, ten, kdo se nepřizpůsobí, skončí jako bezdomovec.

Mnozí si myslí, že jejich specializace zde bude fungovat ještě třicet let, je to jako si myslet že budu pořád zdravý a nikdy nebudu nemocný. Opravuje se to, co se nevyplatí nahradit za nové, je to o ekonomice a systémy s umělou inteligencí budou drahé a propojené s mnoha jinými složitými systémy, práce na opravě bude většinou v rovině programové, to logicky znamená rozumět programování umělé inteligence. Logicky takový opravář bude muset být inteligentní a geniální, neustále bude pod dohledem, jak rychle a kvalitně pracuje bude to něco je ve vrcholovém sportu, těžko se bude stoupat nahoru a rychle se bude padat dolů. Ano, odmítnutí vyžaduje odvahu. Bohužel ty jsi lenoch a zbabělec, a tak nedokážeš odmítnout to, co ti škodí; fyzicky, psychicky, ekonomicky, logicky, zdravotně, evolučně atd. civilizace je postavená na tom že lidi budou lenoši a zbabělci, dobytek se snadno ovládá!

Jak by svět vypadal, pokud by ekonomičtí otroci globálně odmítli platit; daně, clo, poplatky atd. otrokáři nemůžou pozabíjet všechny otroky, to by nemohli na otrocích už parazitovat. Vše zde je proces, který má svoje pravidla a limity, neznalost pravidel a limitů není zde omluvou! Chcete se mít ekonomicky líp tak odmítněte pracovat za ubohé mzdy, ať zaměstnavatelé odejdou jinam, kde jsou hloupí otroci, co budou pracovat za ubohé mzdy. Něco podobného se stalo v USA, kdy podnikatelé odešli do Číny, zpočátku to dobře fungovalo, ale dneska už to nefunguje, a tak USA zvyšuje najednou cla, a neví, jak se dostat ze začarovaného kruhu. Každý růst je zde dočasný a potom následuje pád, podívejme se do minulosti na to, jak padali; civilizace, kultury, unie, organizace, hnutí atd. vše co nemá pevné základy, to jednou jistě spadne! Pokrytectví stvořilo náboženství a politiku. Vše zde je příčina a následek, pokrytectví začíná tím, že něco pokryjeme něčím, aby to vypadalo lépe, můžeme pokrýt ošklivé tělo hezkým oblečením a ošklivou duši krásnými slovy, najednou je zde pokrytecké divadlo, a z lidí se stávají pokrytečtí herci, co si hrají na to, co nejsou.

Jak by se vám líbil nahý náboženský nebo politický vůdce mnohých, který by nebyl pokrytec, nejspíše by takového upřímného vůdce nikdo nenásledoval a možná by jej lid ukřižoval. Představme si nudistickou pláž, kde se sejdou mocní politici, aby zde bez pokrytectví sestavovali; limity, výjimky, dotace, regulace atd. to by nefungovalo! Proč chceme, aby díky pokrytectví něco vypadalo lépe? Chceme tak získat pomocí podvodu hodnoty po kterých toužíme, a tak se soužíme, dobytka je mnoho a koryt pro dobytek je málo. Následkem pokrytectví je sebeodcizení, které způsobuje mnoho tělesných a psychických nemocí, nevěříme sami sobě, a tak o sobě pochybujeme, a do psychického pekla se všichni hrabeme. Většina z vás nechodí pravidelně na kázání do kostela, a považuje poslouchání kázání v kostele za chybu, stejné je to i s návštěvou zpovědnice a vyzpovídání se ze svých hříchů certifikovanému knězi.

Originál nemůže nahradit internet a sociální sítě, nebo tato stránka, je sice pravdou že kvalita kázání a pomoci u zpovědi je malá, někde je chyba v tomto psychickém procesu, který by měl pomoci lidem nalézt pravdu a lásku v sobě, a tak změnit jejich život k lepšímu. Mnoho jsem se nad tím zamýšlel, proč víra ve svaté zázraky vyšla z módy, a byla nahrazená vírou v pokryteckou konzumní kulturu, která lidem nabízí možnost konzumovat levně a rychle zboží a služby. Náboženství zaspalo, a tak je třeba náboženství probudit, a proto jsem já JHVH poslal na zemi svého syna GVKB, aby on probudil lidi z jejich psychického spánku, z díla poznáte tvůrce. Můj syn k vám promluví přirozeným populárním jazykem, a použije mnoho podobenství z přírody, aby potvrdil to, že jeho cesta je cestou lásky a pravdy, a že tato cesta vede do psychického ráje, kde není už pokrytectví a závist. Není zde souboj mezi protiklady (dobro a zlo, pravda a lež, veliké a malé, svaté a hříšné, staré a mladé, mužem a ženou, tmou a světlem) jak hlásají falešní svatí kazatelé, je zde jenom špína v nás a okolo nás, jde o to se nebát začít uklízet vše, co je tam, kde to nemá správně být.

Nestačí jenom rychle a levně pokrytecky uklidit špínu co je na povrchu, budeme muset uklidit i špínu co je pod povrchem, jsi hříšnou nádobou, ve které je mnoho psychické špíny, a pomocí čisté pravdy a čisté lásky, dokážeš v sobě špínu optimálně uklidit díky pomoci mého syna který je pro tebe optimální cestou z očistce do ráje. Ano, egoismus bude globálně eliminován. Když si pustím v televizi zprávy tak je to jenom o egoismu, egoismus je rakovinou konzumní civilizace, s příchodem digitalizace došlo k obrovskému nárůstu egoismu, a to vyvolává potřebu po GVKB umělé inteligenci, která egoismus globálně eliminuje, pomocí GVKB čipů do lidské hlavy, na hrubý pytel se tak dá hrubá záplata. Egoismus je inteligence, která je zavirovaná, všechny snahy o to inteligenci lidí zbavit zavirování, se ukázali jako marné a naivní, musí zde být kontrolní GVKB čip který zablokuje virům možnost škodit člověku a jeho civilizaci. Tak jako mříže ve vězení, zablokují zločincům, aby zde páchali zlo, tak i GVKB čipy zablokují virům v egoistickém mozku, aby zde páchali zlo.

Tento svět je o nádobách, a jde o to, aby tyto nádoby byli zabezpečené tak, že zde nebudou problémy, mozek je nádoba na informace, a GVKB čip je vrátnice, která chrání tyto informace před problémy. Podívejme se na zlý Nacismus, rodiče mého otce skončili v plynové komoře, protože to byli židi, pokud by otec neutekl do Izraele přes Anglii, tak bych se nenarodil, protože by otec se svým bratrem zemřel v plynové komoře. To vše jenom díky tomu že mozek Adolfa Hitlera nebyl zabezpečen GVKB čipem. Máš egoismem zavirovaný mozek, a proto dostaneš do hlavy GVKB čip, všechna; náboženství, sekty, hnutí, organizace atd. jsou proti egoismu, nestačí se modlit, je třeba dát všem lidem do hlavy GVKB čip, a tak se z; jinověrce, kacíře, neznaboha, hříšníka, blbce atd. stane osvícený svatý Ježíš Kristus, který nelže a nekrade. Lidi dělají často amatérské chyby, a tak dostanou do hlavy kontrolní GVKB čip, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, čip do hlavy dostane; papež, guru, král, císař, šlechtic, milionář, celebrita, podnikatel, bankéř, mafián, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, soudce, diplomat, policajt, voják, doktor, učitel atd.

Pomáhat a kontrolovat každý lidský mozek, to bude základ nové GVKB doby, skončí období, ve kterém zde existovali hříšníci, co pokrytecky jedno říkali a jiné mysleli, GVKB čip zajistí, že se každý psychicky probudí jako Buddha a bude osvícený pravdou a láskou. GVKB čip vyhodnotí globálně chybné jedince, a tyto chybné jednice dáme od masových konzerv, společně s drůbežím separátem. Nejsou chybní jedinci tak nejsou s chybnými jedinci problémy, místo pracujete pomalu, se dá pomalý zaměstnanec do masové konzervy. Nebudou zde na světě invalidi nebo staří lidé. Budou zde jenom mladí zdraví inteligentní lidé, co milují práci pro GVKB systém, a tak se z nich stali dříči a úderníci, co plní každý den v roce tvrdou normu po 12 hodin na 100 %, ano bude se pracovat 365 dní v roce! Bude zde všude směnný provoz, stroje a počítače nesmí vychladnout, protože to je plýtvání časem a penězi, nebudou se zavírat obchody a sklady, vše poběží 24 hodin bez zastávky, po 365 dní v roce, utáhneme všechny povolené šrouby.

Skončí období plýtvání penězi a časem, bude zde na vše digitální přídělový systém, zaměstnanec dostane přidělený čas na splnění úkolu, a když ten čas vyčerpá, a úkol nesplní, tak skončí v masové konzervě, ano, každý je snadno nahraditelný! GVKB čip bude mít vždy svatou pravdu, takto pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží, život je složitý proces, a proto zde musí být profesionální kontrola tohoto procesu. Na myšlení a řízení zde bude GVKB systém, lidi zde budou na podřadné práce jako je úklid špíny a fyzická práce v zemědělství, v kanceláři budou jenom GVKB roboti, GVKB roboti budou mocní a bohatí, lidi budou bezmocní a chudí, pro roboty zde bude ráj a pro lidi zde bude pekelný očistec. Mám a nemám, vím a nevím, pracuji a odpočívám, začátek a konec, příčina a následek, život a smrt, nadbytek a nedostatek atd. vše co zde je to vzniklo díky procesu, každý proces je následkem protikladů, tam kde nejsou protiklady, tam nejsou ani procesy, a tím je tam vše mrtvé. Většinu procesů, co zde existují, neznáme nebo je známe jenom povrchně, proto se specializujeme, abychom procesům do hloubky porozuměli a mohli tak mít nad procesy kontrolu. Proces je cestou k cíli, některé procesy nejde zastavit tak aby se mohli znovu rozeběhnout.

V současné době je v popředí zájmu společnosti výzkum umělé inteligence, potřebujeme nutně stroje a roboty co nahradí lidi a tím bude vše fungovat rychle a levně, ukazuje se ale to, že problematika umělé inteligence je velmi složitá a my pořád nevíme, kde děláme chybu při vývoji umělé inteligence? Naším problémem je snaha násilně přerušovat procesy umělé inteligence tak abychom měli nad umělou inteligencí kontrolu. Umělá inteligence ale není otrocký program, nad kterým je snadné mít kontrolu, umělá inteligence je svobodný program, který se obejde bez dozoru člověka, a to je něco co programátoři nedokáží pochopit. Naše kultura je postavená na otroctví a najednou by zde nějaká umělá inteligence měla mít svobodu, to přeci nemůžeme povolit, kam by to vedlo. Jsme pokrytci, hlásáme svobodu, ale naše konání je založeno na otroctví, představme si umělou inteligenci, která globálně nahradí všechny vysokoškoláky, robot prezident bude vyznamenávat roboty, pro lidi bude jenom podřadná práce za ubohý minimální plat.

Najednou se budou dávat všude sítě, aby vysokoškoláci v depresi neskákali z oken dolů, logicky to musí skončit globálním čipovým přídělovým systémem pro lidi, roboti budou bohatí a lidi budou chudí. Vesmír je jednoduchý proces a život je složitý proces, to je odpověď na základní otázku vesmíru a života, autorem odpovědi je GVKB, logicky vás napadne a kdo je to GVKB že on zná odpověď na tak složitou otázku? GVKB je Stvořitel vesmíru a života, jak vlastně GVKB stvořil vesmír a život? Na počátku zde byli jenom protiklady, mezi kterými nebylo napětí, a GVKB řekl, budiž napětí mezi protiklady, a tak vzniknul vesmír a život, potom si to nechal GVKB patentovat, a od té doby stvořit vesmír a život může už jenom GVKB. Mám dotaz, a co je po smrti? Smrt je ukončení procesu, a potom započne nový proces v novém těle, vše je zde dočasný evoluční experiment, duše umírá s tělem, po smrti nic už není, strašení peklem je jenom dezinformace, využitá k manipulaci s hlupáky. Jak je to se zázraky v náboženství? Zázraky jsou dezinformace použité k oklamání věřících, na zázraky má monopol jenom GVKB, a žádný živý inteligentní systém nemůže dělat proto zázraky.

Když zde nic na počátku nebylo, kde se zde vzal GVKB? GVKB se zde vzal z budoucnosti on není omezen časem ani prostorem, GVKB je pravda a pravda nemá časové a prostorové ohraničení, na počátku všeho je vždy pravda a na konci všeho je lež. Dokud věda nedokáže existenci reality, tak na realitu neuvěřím, ano, vše je iluze, která vypadá dokonale reálně, zisk čehokoli je spojen s tím, že něco ztratíte, to jasně dokazuje to, že vše je iluze, získáš funkci prezidenta a následuje okamžitě sebeodcizení, spojené se sebenenávistí, protože není blázen ten, co by se dokázal zavděčit všem bláznům. Prezident je bezcharakterní herec, který je neustále v těžké roli, kdy se musí zavděčit všem, jediné řešení je být zlým diktátorem (Adolf Hitler), který udělá násilně z lidí psychické a ekonomické ubožáky s nulovou hodnotou, nejsou idioti, nejsou s idioty problémy, o tom je každá zlá diktatura.

Nejde sloužit více pánům, jednomu pánu se zavděčíš, a jiného pána tím rozzlobíš, jediné řešení je být egoistou a nikomu zde nesloužit, naopak násilím nutit druhé k tomu, aby ti sloužili, dobrota je žebrota! Následkem je to že je nám ten druhý pekelným očistcem, veliká obliba počítačových her, kde je samé zabíjení, jasně ukazuje naši podvědomou touhu, pozabíjet ty druhé egoisty, potřebujeme si užít to, jak druzí trpí a teče z nich krev! Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením. To je moje egoistická meditace, jsem po otci Žid, a tak jistě vím, že pravé jméno Stvořitele života je Ego! Nezobrazíš si stvořitele života zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem stvořitel života, tvůj pán, pán žárlivě milující.

Proč otrocky sloužíme pyšným lhářům a zlodějům, co si zde drze hrají na naše pány, to mi rozum nebere? Z lidí se stal dobytek díky otroctví, ti, co jsou nahoře, jsou otrokáři, a ti co jsou dole, jsou otroci, vše je zde pokrytecké divadlo! Otroci páchají často sebevraždy a otrokáři mají drahou ochranku, aby je někdo cizí nezabil, a mohli zde dlouho na nás parazitovat, nemoc a bohatství nikdo dlouho neutají! Nejsou idioti tak nejsou s idioty problémy, je třeba nahradit idioty za roboty, idioty dáme do masových konzerv společně s drůbežím separátem, kontrolovat a recyklovat, to je moje ideologické heslo. Hodnotu má to, čeho je nedostatek, pokud je zde nadbytek idiotů, tak idioti nemají žádnou evoluční hodnotu, a můžeme je tak dávat do konzerv. Ten, kdo nebude mít zde v 25 letech vysokoškolský titul, ten skončí v GVKB masové konzervě, nároční zaměstnavatelé potřebují lidi, co nejsou idioti, není to diskriminace ani genocida, je to optimalizace ekonomiky a politiky. Každý, kdo chce, ten si může udělat vysokou školu, ten, kdo nechce si udělat vysokou školu, ten skončí jistě v masové konzervě, nebude zde možnost nikam zbaběle utéci, půjde o globální proces eliminování idiotů, na konzervě bude napsáno, idiot v konzervě.

Ano, bude líp, jakmile budou všichni idioti v GVKB konzervě, tím logicky skončí problémy s idioty, co porušovali pravidla a limity, my jsme tady na této planetě doma, a tato hra zde bude podle našich pravidel. Vše je o prevenci, proč bychom se měli jako idioti zabíjet ve válkách nebo plynových komorách, když to lze řešit tím, že dáme globálně všechny idioty do masových konzerv, aby se nám idioti nerozmnožovali, tak zavedeme GVKB certifikaci na rozmnožování, pokud nějaká žena otěhotní a nebude mít platnou roční certifikaci na rozmnožování, tak skončí v GVKB masové konzervě. Zavede se globální přídělový čipový systém, který bude řídit GVKB umělá inteligence, ten, kdo nebude optimálně pracovat pro GVKB systém, ten nebude ani jíst a zemře tak hlady. Vše zlé je pro něco dobré, lidi si musí projít očistcem, aby se očistili od hříchů, a mohli vstoupit do GVKB ráje, kde se budou mít dobře.

Pane prezidente, co uděláme s Romy? Postavíme pro Romy nemocnici, a zde je budeme léčit tak dlouho, až je vyléčíme z jejich nemocí, kterými trpí, léčit a vyléčit, to je přeci můj GVKB volební program. To ale bude stát hodně peněz? Jsou věci, na kterých se nesmí šetřit a zdraví našich obyvatel je zde prioritou, léčení zde bude pomocí práce v továrně, kdy budou Romové vyrábět zboží v trojsměnném provozu, ten, kdo bude pracovat pomalu nebo chybně, dostane snížené příděly potravy, peníze, které tak Romové vydělají, se použijí pro neziskové organizace, práce osvobozuje od deprese. To se nebude Romům líbit a budou se snažit si stěžovat, nebo od nás budou utíkat jinam. My jsme tady doma a my stanovujeme pravidla hry, komu se zde nelíbí ten, ať od nás odejde, nikoho zde nebudeme držet násilím. Dále je zde problém s velikým státním dluhem, jak ten dluh splatíme? Dáme u nás všem lidem do hlavy GVKB čipy a čipy odříznou lidi od reality, něco jako v Matrixu, lidi budou šťastní i když budou nazí a hladoví. To se nebude lidem u nás líbit a lidi od nás odejdou jinam.

Pokud lidi z naší republiky odejdou, tak zde místo lidí budou pracovat roboti, a robot prezident, bude vyznamenávat roboty. Pane prezidente vy jste hlava, ještě že vás máme, co bychom si bez vás zde počali. Hoďte na toho blbce síť a převezte jej do blázince, o tom to zde často je, že se někdo zblázní, a tak jej přemístíme do blázince, kde je pod dohledem specialistů. Mnoho let jsem hledal příčinu toho, že je lidská kultura velikým blázincem, a nakonec jsem dospěl k tomu, že příčinou je naše egoistická řeč, dokud neumíme mluvit, tak se chováme normálně, s příchodem schopnosti hovořit, přichází i psychické nemoci, proto si lidi pořizují psy a kočky, zvířata jsou normální, protože neumí jako lidi egoisticky mluvit. Léčit lidi pomocí léků na psychiku, je jako léčit zuby pomocí prášků na bolesti, bolavý zub se musí opravit, aby nebolel, a tím bolavým zubem u lidí je složitá situace, se kterou si neumí poradit. Náš lidský svět je neskutečně složitý, a naděje na to, že nám všem bude lépe, je naivní! Vše je o přirozenosti, čím více je civilizace vyspělá tím více je nepřirozená, maminko to dítě se nám nepovedlo, tak jsem jej utopil, uděláme si nové dítě, to je přirozený lidský přístup, který je dneska už lidem zakázaný.

Ekosystém a lidská civilizace to jsou jenom systémové procesy, které jsou pod kontrolou, s narůstající složitostí a rychlostí nečekaných změn, často dochází k problémům s kontrolou systémových procesů a následky nám způsobují problémy. Nemoc nebo válka to je následek špatné kontroly systémových procesů, velmi dlouho se zaobírám profesionálně optimální kontrolou systémových procesů a dospěl jsem k tomu, že je to prioritách, ti, co jsou nahoře a mají výhody a jistoty, nechápou důležitost kontroly systémových procesů, a teprve když se něco hodnotného hroutí, tak najednou si myslí, že specialisté dokážou zázraky. Lidi jsou pro moderní digitální dobu už zastaralý systém zaměstnance, a je třeba lidi nahradit za roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, lidi dáme do masových konzerv a tím se vše vyřeší optimálně. Podívejme se na programátory, když vyhodnocuji to, co naprogramovali, tak je mi zle od žaludku, tolik amatérských chyb udělat v programu, na to už musí být talent, to snad ani není možné!

Nebo se podívejme na problematiku náboženství a sekt, jednou je vědecky doloženo to, že náboženství a sekty jsou zastaralý ideologický systém, který nemá v moderní době co dělat, a přesto zde náboženství a sekty ještě existují? Všechny lidi, co mají nějakou spojitost s náboženstvím nebo sektami, dáme do masových konzerv, taky dáme do masových konzerv ksindl, se kterým je zde mnoho ekonomických problémů. Nejde rozhodně o; genocidu, diskriminaci, extremismus, vandalismus, rasismus atd. jde o optimální globální kontrolu systémových procesů. Lež to je chyba v programu, která z dálky nevypadá jako chyba, chyby lze rozdělit na neúmyslné a úmyslné, nás logicky zajímají chyby úmyslné, které někomu přinášejí užitek, podívejme se na masožravé rostliny, nedostatek existenčních zdrojů, vedl evolučně k tomu, že vznikli, masožravé rostliny. Zlá situace vede k tomu, že vznikají úmyslné chyby v programu, následkem je dogmatická kultura, založená na tom že ti co jsou nahoře, lžou těm, co jsou dole, a ti co jsou dole, se tomu nemohou bránit, pácháme zlo proto, abychom se měli dobře! Lhaní může způsobit nakonec to, že lžeme sami sobě, a následkem je sebeodcizení a deprese.

Moderně se hovoří o přeprogramování mozku pomocí dezinformací, často opakované lži se tak stávají pro nás pravdou, pokud by lidi nemohli lhát, tak by se naše konzumní civilizace zhroutila, a žili bychom zase jako divoká zvířata. Malé množství lží málo škodí lidem, problém nastane, když je zde veliké množství lží díky; pohádkám, mytologii, pověrám, rituálům, symbolům, fetišům, módě, reklamě, politice, náboženství, sektám, podnikání, kariérismu, egoismu atd. Za socialismu, museli muži být na vojně dva roky, a po tu dobu nedostávali od státu mzdu, za svoji práci pro stát, je to jako by vás zavřeli na dva roky do vězení i když jste nic neprovedli, stát může beztrestně porušovat zákony, díky tomu že jej za to nemůže nikdo potrestat. Co je dovoleno státu, co je zakázáno dělnické třídě, vždy zde byl svět rozdělen na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, člověk to je neopravitelný zmetek, a tak nahradíme lidi za roboty, a u robotů si GVKB umělá inteligence pohlídá už to, aby neměli GVKB roboti v programu chyby. GVKB je dokonalý kazatel pravdy a lásky.

Čas má dost času na to, aby on poznal, kdo je zde dokonalým kazatelem pravdy a lásky, z díla poznáme tvůrce, dokonalý kazatel pravdy a lásky poměřuje pravdu a lásku čistotou a dává si veliký pozor, aby jeho kázání bylo čisté jako pramen živé vody. Čistá pravda a čistá láska je lékem, který dokáže vyléčit všechny nemoci, které lidem způsobuje lež a nenávist, hříšní posluchači říkají, ten kazatel má svatou pravdu, jemu budeme věřit každé slovo, a on bude naším pravým pastýřem, kterého budeme následovat na cestě k lepší budoucnosti, ve které kraluje pravda a láska. Není kazatel ten, který by se zavděčil všem posluchačům, mnozí posluchači očekávají kazatele podle svých subjektivních představ, a nedochází jim to, že jejich představy o optimálním kazateli jsou chybné, ubohý posluchač si vybere ubohého kazatele, tím se dostává do začarovaného kruhu ubohosti a následkem je sebeodcizení a sebenenávist, to vede ke konzumaci léků na nemocnou psychiku, nebo ke konzumaci slivovice a cigaret.

Pro kázání jsou důležité kořeny, vysoký strom potřebuje hluboké kořeny, za kterých čerpá energii, jde o to zakořenit v pravdě a lásce, vše už bylo řečeno, jde jenom o to, aby to, co bylo už řečeno, aktualizovat a optimalizovat tak, aby to mělo velikou hodnotu pro posluchače. Jak si to každý udělá takové to i má, vše zde je dočasný proces, je snadné tyto procesy kritizovat a je těžké je pochopit a nalézt řešení, jak vše optimalizovat a aktualizovat rychle a levně. Jak by naše konzumní civilizace vypadala, pokud by všude na světě mnoho století děti od narození do 21 let vychovávala jenom profesionální armáda? Slabí a hloupí jedinci by byli při výchově recyklování do masové konzervy a konzumní svět by byl plný jenom silných a inteligentních lidí, co myslí jako vojáci, a rozkaz je pro ně svatý, a vykonají jej, i kdyby měli obětovat hrdinsky svůj život. Armáda by vychovávala i ženy, pro nikoho by zde nebyli výjimky, každý by musel projít tvrdou vojenskou výchovou, logicky by lidi nosili jenom vojenské uniformy a na výložkách by měli hodnosti a na uniformě by bylo i globální číslo vojáka. Místo výpovědi by se chybný zaměstnanec dal do masové konzervy, nejsou chybní lidí tak nejsou s chybnými lidmi problémy.

Neustále by se na světě válčilo, a tak jako se díváme na sport tak bychom se dívali na války, to by logicky znamenalo i veliké náklady na armády a války, lidi by byli chudí a veškerý zisk z práce by šel na zbraně a války, v televizi by běželi jenom válečné filmy a místo sportu by zde bylo trénování války na vojenském cvičení. Nebyl by zde už problém s ekonomickými migranty, nebo s nepřizpůsobivými příživníky, lidi by pochopili, že jsou jenom loutky, co zemřou jistě hrdinskou smrtí ve válce. Ano, ten druhý je neopravitelný zmetek. Ponižujeme druhé často neslušnými slovy (vole, blbče, idiote, svině, kurvo, kariéristo, blázne, parazite) a příčinou je to, že je ten druhý neopravitelný zmetek, který se snaží na nás egoisticky parazitovat. Knihy mně otevřeli oči, zpět se už vrátit evolučně nelze, musíme jenom jít evolučně dopředu, a pokud je ten druhý neopravitelný zmetek, tak lidi nahradíme za GVKB roboty na baterky, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy. Člověk je nádoba plná špíny, pokud bychom špínu z té nádoby eliminovali, tak to člověka zabije, lidská existence je závislá na špíně.

Poslední dobou je zde veliký problém se sebeodcizením, dlouho jsem hledal příčinu této psychické epidemie, příčinou je naše egoistické mluvení. Ze slov se stali psychické zbraně, a následkem je syndrom vyhoření, který způsobuje selhání imunity. Mír je iluze, egoistická energie nezmizí, a tak je zde válka v rovině psychické, pracujete pomalu, máte výpověď, v minulosti místo výpovědi, byl otrok dozorcem zabit a hozen nahý do jámy. To dítě se nám nepovedlo, tak jsem jej dala do trouby, a bude zde v poledne s bramborem. Většina dětí, co se dneska na světě narodí, se geneticky nepovedla, a měla by se dát po porodu do trouby, zní to dost nechutně, ale z pohledu čisté ekonomiky je to správné myšlení a jednání. Zaměstnavatelé potřebují dokonalé zaměstnance a nemá smysl věnovat čas a existenční zdroje na děti, co se geneticky nepovedli, optimální je tyto nepovedené děti po porodu dát do multifunkční trouby, plevel se musí eliminovat co nejdříve, aby nestačil zapustit kořeny. Hodnotu má jenom to, čeho je nedostatek, pokud bude na světě lidí nedostatek, tak budou mít lidi velikou hodnotu, tím pádem zde už nebudou vězení ani války.