Přeskočit na obsah

Světové bohatství se koncentruje v rukou úzké skupiny bezcharakterních psychopatů

  • S

Žijeme ve světě, kde jsou originální myšlenky velmi hodnotné a vzácné, to má za následek snahu kopírovat originální myšlenky, abychom naše myšlení obohatili. Následkem je to že originální myšlenky přestávají být originální a jsou nudné a nikoho tak nezajímají. Čím vyspělejší je systém kopírování originálních myšlenek tím rychleji originální myšlenky ztrácejí svoji originalitu to je logické, a tak být v moderní civilizaci originálním je často už nemožné.

Z originálů vzniká rychle mnoho kopií a tím originál ztrácí rychle svoji hodnotu, není to problém jenom u myšlenek, je to problém i u; vědy, techniky, zboží, služeb, ideologie, školství atd. Podíváte se v televizi na originální film a tím se psychicky obohatíte o nové informace, jenže i lidé ve vašem okolí se na ten samý film podívali, a tak vaše výhoda přestala být výhodou!

Vnímám tento problém obrazně jako informační vlny, rychle se dostanete na vrchol vlny a rychle spadnete zase dolů, rychle nabyl a rychle pozbyl, o tom je kopírování informačních hodnot ve velkém. Jamile lidi pochopili, jak funguje pokrytecký ideologický proces, který z nás dělá pomocí propagandy a cenzury pitomé loutky na dálkové ovládání, tak přestali pokrytecké ideologie být mediálně populární a bereme populární ideology za lháře a zloděje.

Jste všichni slepí a já nejsem slepý, měli byste mě logicky následovat a já vás dovedu tam, kde vám všem bude líp na věčné časy. Než začnete slibům politiků věřit tak nejprve začněte politiky prověřovat na to co dokázali pro lidi udělat, aby se lidi měli líp, zjistíte že nikdo z politiků, co chtějí abyste je zvolili za prezidenta nebo na jinou vysokou státní funkci nikdy nic neudělal pro to, aby se lidi měli líp, je to jenom mediální divadlo, ve kterém každý politik hraje roli, kterou se naučil, dobrota je žebrota!

Pochopte to že čas a prostor ve kterém vše co je inteligentní existuje zde není od toho, aby se zde vše, co je inteligentní mělo díky výhodám a jistotám líp, je zde od toho, aby používal vše, co je inteligentní k testování, díky kterému se získají evoluční informace o tom, co je správné a co není správné, pochop konečně to, že jsi levným dočasným materiálem na evoluční pokusy, jsi obrazně jako myš v laboratoři, na které dělají vědci pokusy, pro vědce nemá tato myš žádnou hodnotu je to jenom levný pokusný materiál!

Vědci a technici říkají neustále to nejde realizovat, pak přijde nějaký blázen a dokáže jim, že to jde, bylo a bude! Najednou to nečekaně přijde a podaří se napojit mozek na umělou inteligenci, zprvu se to bude testovat a potom se to uvede do praxe ve velikém, a tak se restartuje naše civilizace, těšíte se na to? Najednou lidi nebudou moci dělat chyby!

Skončí zde evolučně; peníze, daně, hranice mezi státy, vězení, armády, politika, náboženství, byrokracie, propaganda, cenzura, deprese, potraty atd. budeš chtít být; bohem, kouzelníkem, prezidentem, celebritou atd. to nebude problém, budeš si moci vybrat z nekonečné nabídky virtuální simulace, spojené s umělou inteligencí, skutečná realita bude pro všechny lidi evolučně eliminována jako něco, co je zbytečné a zaostalé.

Skončí problém s vymýváním mozků pomocí teorie, která v praxi nefunguje, obrazně to bude jako věčný spánek, ze kterého se už nikdo z lidí nedokáže probudit do reality, budete pracovat na stavbě jako otrok, ale budete si myslet že jste v tělocvičně, kde dbáte na svoje zdraví tím, že cvičíte. Pro nikoho nebudou výjimky nebo imunita, každý dostane napojení mozku na umělou inteligenci, takto konečně pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí na věčné digitální časy.

Většina lidí, co vytváří viry a zlé programy, bylo dopadeno a podrobeno psychickému testování, vždy se dospělo k tomu, že to jsou těžce psychicky nemocní lidé, co svoji psychickou nemoc přenášejí na intranet a internet a tím vandalsky konzumní společnost poškozují, je to selhání konzumní společnosti, která neumí odhalit těžce psychicky nemocné jedince a pomoci jim s jejich psychickými problémy.

Dokud zde nebyl internet tak se těžce psychicky nemocní lidé věnovali parazitování na konzumní společnosti mnoha způsoby a byla to jednoduchá hra s jasně vymezenými morálními pravidly, kde bylo jasné, co je zlo a co je dobro. Se vznikem internetu je obtížné vymezit morální pravidla tak abychom jasně poznali co je dobro a co je zlo.

Internet je nový digitální virtuální systém, kterému lidi do hloubky zatím nerozumí, a tak se nechají snadno lháři a zloději oklamat a dochází zde tak ke snadnému šíření virů a jiných zlých programů. Podívejme se na volbu prezidenta naší republiky v roce 2023 zde je každý kandidát virem který chce nakazit naši konzumní společnost, je třeba tyto kandidáty přemístit okamžitě do psychiatrické nemocnice v Bohnicích a zde je izolovat tak aby nemohli parazitovat na konzumní společnosti.

Bankéři, celebrity, podnikatelé, obchodníci, politici, byrokrati atd. zcela selhali ve svých rolích. Ano, stojí za to začít od vrcholu konzumní společnosti. Kdo jsou lidé, kteří mají bohatství a moc a jejich rozhodnutí mají dopad na životy milionů ostatních?

Jedna z odpovědí přišla z nečekané strany od předních odborníků na psychiatrii, kteří díky novým diagnostickým technologiím odhalují nemilosrdnou pravdu: Každý psychicky pracující člověk s titulem trpí některou z forem psychopatie. Ačkoliv tento pojem zná nepoučený laik spíše z filmů o masových vrazích, ve skutečnosti se jen pouhý zlomek jedinců z této skupiny dopouští násilné trestné činnosti, za kterou nakonec skončí ve vězení.

Mnohem větší zastoupení mají neviditelní psychopati mezi námi, jejichž diagnóza je dobře maskována a často není známa ani jim samým. Tito lidé trpí formou poškození mozku a jejich reakce na mezilidské vztahy nevykazují obvyklé rysy, jako je svědomí, soucit či empatie. Přesto bývají podle konvenčních měřítek velmi úspěšní a často zastávají vedoucí a řídící pozice ve státu a organizaci.

Mohou být nekontrolovatelní psychopati na vlivných postech hrozbou pro stabilitu komplikovaného řádu konzumní společnosti? Dochází k rapidnímu nárůstu spotřeby antidepresiv a moderních anxiolytik. Tyto léky milují všichni: pacienti, lékaři i výrobci. Jejich konzumenti bývají výkonní, spokojení, bez zbytečného ostychu.

Lékaři si připadají mocní, k zázraku stačí jediný recept. A farmaceutické firmy počítají veliké zisky. Konzumace pilulek lásky a štěstí začala být chápána jako moderní a přijatelný způsob řešení psychických obtíží mezi všemi vrstvami společnosti. Ve zlé životní situaci přiznává užívání těchto psychických léků každý psychopat s titulem.

Avšak pilulky lásky a štěstí nefungují jako pračka, myčka nebo jiní pomocníci v domácnosti, které nám přinesla technologická revoluce. Chemický zásah do normálního fungování mozku odstraňuje nejen depresi a úzkost, ale také přirozený pocit zodpovědnosti a schopnost adekvátně hodnotit riziko.

A taková změna se snadno promítne do každodenních rozhodnutí. Zatímco na individuální úrovni můžeme činit chybné úvahy v souvislosti s vlastním majetkem a životem, politici a manažeři velkých korporací mají moc činit chybné závěry ohledně majetku a životů nás všech. Zdá se, jako by naše společnost byla plná šťastných lidí.

Rozesmáté tváře vidíme všude, jak ohromný posun se udál za pár stovek let, kdy jsme byli obklopeni zejména trpícími tvářemi ubožáků? Nepředstavuje však naše lačná touha po lásce a štěstí za jakoukoliv cenu naprosto chybný cíl, za který jednou všichni draze zaplatíme? Chceme stále víc. Kdo z nás dokáže říct dost? Co mám, mi stačí a jsem za to vděčný?

Chceme více lásky a štěstí a nestydíme se ho získávat instantně v prášku, nikoliv jako přirozenou odměnu za dobře vykonanou těžkou práci nebo za konečný úspěch po dlouhém čase sebezapírání. Psychopati touží získat více moci, avšak nikoliv proto, aby ze svých vedoucích pozic mohli prospívat celku, ale pro moc samu, neboť ta je často jedinou náplní jejich prázdných životů.

Mezitím se svět stává stále globálnější, lidé závislejší na svém pohodlí, a světové bohatství se nevyhnutelně koncentruje v rukou úzké skupiny bezcharakterních psychopatů. Celý konzumní systém začíná být víc, než kdy dříve náchylný na selhání globálních rozměrů jako je; pandemie, inflace, válka atd. Z internetu a televize mizí díky cenzuře a propagandě pomalu a jistě vše, co by v nahotě odhalovalo pravdu o času a prostoru ve kterém jako ubohé loutky existujeme.