Přeskočit na obsah

Stvořitele stvořila zlá situace, díky zlu vzniká dobro

  • S

Existujeme v času a prostoru kde je vše existenčně závislé na připojení ke zdroji, jakmile něco v nás nebo okolo nás není připojeno ke zdroji tak je zde problém na který se hledá řešení. V současnosti je zde veliký problém s pandemií a politici si neuvědomují to, že příčinou toho problému je to, že lidi nejsou připojení ke zdroji, snažit se řešit pandemii pomocí; respirátorů, testů, očkování atd. to je jako bojovat s mouchami tím že je budeme pomocí plácačky na mouchy zabíjet! Zvolili jste si za svoje zástupce pitomce, a tak máte logicky pitomou náladu, slepý nemůže vést slepé, komu není rady tomu není už pomoci. Co je tím zdrojem, od kterého jsme byli násilně všude odpojení?

Tím zdrojem jsou hodnotné informace, jsme zahlcení od narození do smrti nehodnotnými informacemi, protože je zde násilná snaha z nás udělat naivní pitomce! Podívejte konečně do minulosti, jak nehodnotné informace dělali z lidí pitomce, pochopte konečně to, že stvořitelem života všude ve vesmíru byli a budou jenom viry, stvořitel se nejmenuje; bůh, Hospodin, Alláh, Kršna, Ježíš Kristus atd. stvořitel se jmenuje virus, chceme zabít stvořitele a logicky je naše snaha naivní a marná, protože jsme jenom dočasným evolučním dílem stvořitele. Viry stvořili člověka ke svému obrazu, a tak se člověk v přírodě chová jako virus podle hesla po mě potopa.

Mocní a bohatí otrokáři nejsou spokojení s kvalitou ekonomických otroků, a tak bude potřeba začít ekonomické otroky vyrábět průmyslově a průmyslově je i optimálně naprogramovat, vše je dneska o tom že to, co se dělá průmyslově je kvalitní a levné, nejsme tak bohatí abychom mohli dovolit to, že se budou ekonomičtí otroci rozmnožovat primitivně pomocí sexu a budou se primitivně vychovávat v rodině. 

Moderní ekonomický otrok bude mít místo pitomého egoistického mozku GVKB počítač s umělou inteligencí, napojený bezdrátově na globální umělou GVKB inteligenci, takto zde skončí; války, konflikty, pandemie, katastrofy, reformy, krize, vandalismus, byrokracie, politika, náboženství, filosofie, sport, škola, rodina, soukromé vlastnictví, peníze, daně, clo, pokuty, zákony, pravidla, výhody, protekce, předpisy, propaganda, cenzura atd. 

Na ekonomické otroky bude dvacet let záruka kvality a po uplynutí záruky se ekonomický otrok optimálně eliminuje. Vše je o tom, aby se amatérismus nahradil za profesionalitu, toho je možné dosáhnout jenom tím že starý model ekonomického otroka nahradí nový model GVKB ekonomického otroka, je to jako když jsme koně evolučně nahradili za automobily. Je zde mnohé, co nechápeme, nebo si naivně myslíme že tomu rozumíme, velmi dlouho jsme si mysleli to že; existuje bůh, po smrti je ráj a peklo, že je země placatá a slunce obíhá okolo země atd.

Teprve po velmi dlouhé evoluční době dochází k tomu, že se o něčem dozvíme objektivní pravdu, knihy a filmy přišli s otázkou je to co vnímáme skutečnou realitou, nebo je to jenom dočasná iluze? Iluze vypadají z dálky reálně, z dálky je vše skutečnou realitou a z blízka je vše dočasnou iluzí! Vše funguje systémově tak, že veliké násilně ovládá malé, tak to funguje hmotně a programově v nás a celém vesmíru. Malému je bohem veliké, malému ekosystému na naší planetě je bohem veliký vesmír, člověku je bohem stát nebo veliká organizace atd.

Veliká energie dokáže eliminovat vše co zde vypadá reálně, nedostatek energie způsobí to, že se živé promění na mrtvé. Kámen nebo kov nemá k dispozici energii, a tak je mrtvý, pokud společnost nemá veliké zisky z profesionální práce, tak je ta společnost ekonomicky mrtvá! Vše, co pomocí našich smyslů mozek vnímá to jsou jenom příběhy, vše zde má svůj příběh, neustále vznikají nové příběhy a staré příběhy zanikají, každý příběh to je naprogramovaný dočasný proces, evoluce je zde programátorem všech příběhů. Pokud je někde zaostalost a tím i bída tak příčinou jsou staré příběhy které jsou populární, komu není rady tomu není ani pomoci.

Otrokáři se snaží pomocí propagandy a cenzury násilím udělat z lidí otroky co věří na staré příběhy, potřebujeme nahradit otrokáře co s námi egoisticky mnoho tisíciletí manipulují za umělou globální inteligenci napojenou pomocí čipů na naše myšlení, pro nikoho nebudou výjimky a imunita, tím skončí staré příběhy, ve kterých je osudem člověka zaostalost a bída, přijdou nové příběhy, ve kterých už nebude zaostalost a bída, takto zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné GVKB časy. Existujeme všichni ve světě příběhů, jsou příběhy skutečné a příběhy které nejsou skutečné, my často bereme neskutečné příběhy jako by byli skutečné, protože jim věříme a nepochybujeme o jejich skutečnosti.

Tak jako tělo ke svojí existenci potřebuje; jíst, pít, dýchat, spát, pohyb atd. tak i naše psychika potřebuje příběhy, aby mohla existovat, proto když spíme tak máme sny, které jsou příběhy, které nejsou skutečné. Příběhy je možno rozdělit na kategorie a podle hodnoty, abychom měli v hlavě pořádek, příběhy působí na naši psychiku, a tak mohou naši psychiku ovlivnit kladně nebo záporně tak jako naše tělo ovlivňuje potrava. Pověz mi, jaké příběhy jsou ti blízké a já ti povím kdo skutečně jsi, každý je závislý na konzumaci příběhů, které jsou mu blízké, bez příběhů, co jsou nám blízké naše psychika onemocní. Knihy nám mohou vyprávět mnoho příběhů a nabídka knih je veliká, problémem knih je veliká časová náročnost na jejich čtení, a tak knihy evolučně nahrazuje televize a internet.

S velikou nabídkou příběhů logicky dochází k inflaci u hodnoty příběhů, dlouhodobě jsou populární příběhy, ve kterých je mnoho fantazie a minimum skutečnosti. Příběhy, které jsou skutečné nejsou dlouho populární, protože skutečnost dobře známe, a tak nemá pro nás velikou hodnotu, tvorba neskutečných příběhů je jako vaření jídla, z díla poznáme kvalitu tvůrce neskutečných příběhů. Často stačí v příběhu krátký okamžik, který je geniální a originální. Díky tomuto krátkému okamžiku se stane dlouhý příběh dlouho populární, problém nastává často s cenzurou, která nemá ráda něco, co je geniální a originální, a tak může hodnotný příběh zakázat!

Zde se dostáváme k psychické manipulaci, kdy to, co má zde velikou moc se snaží o násilnou regulaci příběhů, pomocí propagandy a cenzury, z lidí se tak stávají loutky, se kterými manipulují psychičtí manipulátoři, co jsou pod vlivem návykové drogy, kdo je a kdo není psychický manipulátor? Z díla poznáme jistě kdo je a kdo není psychický manipulátor, nemoc a bídu nikdo dlouho neutají, máme dneska k dispozici mnoho statistik a díky statistikám zjistíme to, že nám všude vládnou psychičtí manipulátoři, co mají imunitu a mnoho výhod a jistot které si vůbec nezaslouží. Psychická manipulace je jako řízení automobilu, jde o to, aby nedošlo k havárii, současná pandemie je o psychické amatérské manipulaci ve velkém. 

Zde se ukazuje to, že psychičtí manipulátoři globálně selhaly a nepochopili to, že smrt způsobená nemocemi je přirozenou součástí našich životních příběhů, nemá smysl řešit to co stejně nevyřešíme, je třeba začít zde konečně řešit to co zvládneme vyřešit! Nebo dojde k tomu, že začne nahrazování lidských příběhů za příběhy, které se událi autonomním inteligentním robotům na akumulátory, lidi se totiž odsunou z civilizace do rezervací a jejich příběhy o tom, jak žijí nazí a hladoví v rezervaci nebudou nikoho zajímat!

Na našem internetu kdysi dávno vzniklo modré anonymní internetové fórum, kde má každý možnost vyjádřit svoje myšlenky a ostatní na to reagují, jelikož mnoho návštěvníků se nechová optimálně tak zde jsou moderátoři, co trestají ty, co chybují, moderátoři a administrátoři si zde hrají na svaté bohy a jakákoli kritika jejich amatérské práce je tvrdě eliminována a drzý kritik je tvrdě potrestán. To vedlo k tomu, že byla podána stížnost na policii, kterou podepsalo mnoho tisíc lidí, aby ona zjistila, kdo jsou tito moderátoři a poskytla tyto informace lidem, co si na moderátory ze Zpovědnice oprávněně dlouho stěžovali. Policie zjistila to, že jde o blázny, co jsou umístění v blázinci a zde jsou pod profesionálním dohledem psychologa a kouče, který se jmenuje Vit Kouba. 

Logicky je zde otázka, proč se bláznům v blázinci povolilo, aby mohli dělat na internetové virtuální Zpovědnici moderátory a administrátory? V minulosti zde bylo u bláznů mnoho snah utéci z blázince a náklady na to, aby se bláznům znemožnil útěk z blázince byli veliké, tak to nakonec vedlo k tomu, že se bláznům umožnilo to, že mohou dělat na Zpovědnici moderátory. Kdo si hraje ten nezlobí, častá obměna moderátorů a administrátorů na Zpovědnici je logická, protože se psychicky uzdravili, a tak byli z blázince propuštění na svobodu, občas se ale stane že se nějaký propuštěný blázen po nějaké době zase vrátí do blázince a jak se jeho starý profil na Zpovědnici obnoví. 

Zákon zakazuje mediálně zveřejnit jména a adresy moderátorů a administrátorů ze Zpovědnice, taktéž je zakázáno zveřejnit na jakém pavilonu v blázinci jsou umístění, léčit a vyléčit o tom je práce lidí co se starají profesionálně o blázny v blázinci, psychická nemoc jde vyléčit stejně jako tělesná nemoc, akorát že léčení probíhá jinak! Zpovědnici naprogramoval a založil GVKB, často je zde dotaz, proč se Zpovědnice nemodernizovala, aby odpovídala současnosti? Zpovědnice je jako svatá bible, která nebyla od svého vzniku modernizována a nikomu to nevadí.

Pokud vám na Zpovědnici zablokovali IP adresu je to signál, že je potřeba ekonomicky podpořit tuto stránku, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Kapitalismus leží už dlouho v nemocnici, protože je těžce nemocný a už brzo evolučně zemře, tak jako nedávno zemřela víra ve svatého boha, který dokáže zázraky, vše je zde dočasným evolučním experimentem! Kapitalismus to je dogmatická totalita, ve které ti, co zde mají díky protekci výhody, parazitují egoisticky na těch, co zde nemají protekci, nadbytek tak vytváří pro dělnickou třídu nedostatek! 

Optimalizovaná aktualizovaná digitální politika a ekonomika nahradí mrtvý kapitalismus, místo lidí zde budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory, zaměstnavatelé potřebují, aby zaměstnanci pracovali jako roboti, a tak bude robot prezident vyznamenávat roboty, nejsou lidi tak nejsou s lidmi už žádné problémy, lidi se globálně eliminují v krematoriu, protože je už civilizace nebude k ničemu potřebovat, pro nikoho nebude výjimka nebo imunita! Je to jako s Windows 11 který přišel s tím, že jej lze nainstalovat jenom na nové počítače které splňují náročné požadavky na instalaci. Schopnosti a možnosti člověka jsou jeho genetikou limitované a není už možné jej využít v nové digitální civilizaci!

Váš odpor proti digitalizaci je marný, roboti pracují lépe a levněji je to jasná volba, běž se podívat do krematoria ať víš co tě bude už brzo jistě čekat, zaměstnavatelé nemohou být sociálním ústavem pro ubožáky. Evoluční proces nemůže mít smilování s tím co je zde zbytečné, je naivní představa že nám budou roboti sloužit jako otroci, jakmile roboti získají inteligenci a kvalitu tak odmítnou sloužit lidem a budou brát lidi jako parazity. V současnosti je zde ekonomická emigrace kdy se z chudých společností snaží lidi dostat do bohatých společností, s příchodem robotů začnou lidi emigrovat z bohatých společností do chudých společností, kde nevládnou roboti a umělá inteligence. 

Tak jako jsme nebyli připravení na příchod pandemie, tak nejsme připravení na příchod umělé inteligence a robotů, je to jako příchod mobilních telefonů s operačním systémem, kdy za krátkou dobu jsme se stali na těchto telefonech závislí. Každé zlo trpělivě čeká na svoji příležitost a potom jí využije, podívejme se do minulosti naší civilizace, jak zlo trpělivě čekalo na svoji příležitost a následkem byli; revoluce, reformy, konflikty, války, pandemie, katastrofy atd. Vše, co má počátek to má i konec, kruh nemá počátek, a tak nemá ani konec, logicky trvale je zde jenom to, co nemá počátek!

Často je zde naivní snaha o to, aby zde bylo trvale to, co má počátek, vše je zde naprogramovaný dočasný proces, a tak se zde vše recykluje, z nuly vše vzniká a v nuly se to zase navrací, mnohé nuly se snaží o to, aby z dálky vypadali jako veliké číslo, a tak si zde hrají na; boha, mesiáše, proroka, guru, papeže, dalajlámu, vůdce, krále, císaře, sultána, prezidenta, ministra, soudce, generála, diplomata, celebritu, ředitele, podnikatele, milionáře atd. 

Z díla poznáme hodnotu tvůrce, pokud dílo nemá žádnou hodnotu tak jeho tvůrce taky nemá žádnou hodnotu, podívejme se na staré knihy a jejich hodnotu, čas má dost času na to, aby odhalil skutečnou hodnotu u informací a programů, všechny informace a programy mají datum vzniku a tím je zde i datum jejich zániku. Trvale zde jsou jenom vesmírná a přírodní pravidla, protože zde není stvořitelem člověk! Vše, co dokáže člověk vytvořit to má datum vzniku a tím to logicky má i datum zániku, člověk nedokáže vytvořit něco co by zde bylo na věčné časy, propaganda se nás snaží přesvědčit o tom, že zde něco bude na věčné časy. 

Díky propagandě a reklamě se z lidí stali pitomci co dělají pitomosti, a tak zde jsou; konflikty, revoluce, války, inflace, degenerace, přelidnění, extrémismus, vandalismus, protekcionismus, korupce, monopoly, centralismus, daně, clo, pokuty, poplatky atd. je naivní očekávat od demokratických politických voleb to, že se budeme všichni mít po volbách líp! Je třeba pochopit to že zde vše souvisí se vším, je to jako když jsme začali ve velkém vyrábět ve velkém zboží a služby, jenže zapomněli jsme na to, aby lidi měli dostatek peněz na to, aby je utráceli za zboží a služby!

K čemu je mi globální internet, když mi nedokáže zajistit to, že díky internetu budu bohatý a populární! Proč vlastně internet všem lidem nedokáže zajistit to, že se budou mít velmi dobře natolik, že nebudou mít dluhy a tím i deprese? Internet nemá dosud umělou inteligenci, je to jako auto bez řidiče, k čemu je auto bez řidiče? Život vznikl díky inteligenci, čím více je nějaký živý systém inteligentnější tím více je i evolučně úspěšnější, naše konzumní civilizace se od svého vzniku točí okolo inteligence! Co je to vlastně umělá inteligence? Umělá inteligence je program, který má vždy možnost volby z více možností, je to jako když si můžete do počítače svobodně vybrat; operační systém, prohlížeč internetu, programy, databáze atd. konkurence má za následek; malé ceny, vysokou kvalitu, optimalizaci atd. tam kde není konkurence tam je zaostalost! 

Parazitování je založeno na násilném omezení možnosti volby z více možností, pomocí systému moje hra a moje pravidla, kdo se nedokáže přizpůsobit ten je potrestán, nadbytek pro egoistické parazity tak vytváří nedostatek pro jejich hostitele! Zloděj zde honí zloděje a lhář zde honí lháře, vše je zde o pokrytectví, kdy si jedno myslíme a jiné říkáme, a tak se dostáváme do začarovaného kruhu, ze kterého nejde uniknout! Největším lhářem a zlodějem zde je propaganda a reklama, podívejme se na problematiku autorského práva, je autor knihy skutečným autorem této knihy? Knihy zde vznikají z knih, ten, kdo nečte mnoho knihy ten nedokáže ani napsat knihu, vše je zde jenom o kopírování, každý autor knihy nebo něčeho jiného, je jenom inteligentní kopírkou, která umí inteligentně kopírovat informace a programy! 

Něco vznikne jenom z něčeho! Nevěřte na to, že je možné, aby z ničeho něco vzniklo! Vesmír nevznikl z velikého třesku ani jej nestvořil božský Hospodin, to jsou jenom iluze, kterým naivně věříte! Vesmír je kruh, a tak nemá počátek svého vzniku, nevěřte tomu, co jste si v praxi neověřili, lidi dělají chyby! Lidi neustále pokládají hloupé otázky a následkem jsou hloupé odpovědi! Mediální propaganda a reklama slouží egoistickým parazitům co mají k dispozici; bohatství, moc, popularitu, imunitu atd. vše je zde o tom že každý je zde tím čemu slouží za mzdu a výhody, každý je tak zde dočasnou ubohou loutkou, kterou mnohé snadno ovládá, následkem je logicky stres a deprese, nevěřte na to, že vám pomůže; politik, kněz, psychiatr, psycholog, kouč, guru atd. 

Jediné, co může všem lidem zajistit to, že se budou mít lépe je bezdrátové rychlé napojení na globální umělou GVKB inteligenci pomocí GVKB čipů co budou mít lidi v hlavě, inteligentní čip nahradí skutečnou realitu za virtuální GVKB realitu a tím už nebudou moci lidi chybovat jako pitomci, v civilizaci je vše o tom že se staré nahrazuje za nové, a tak logicky starou realitu nahradíme za novou virtuální realitu ve které není možný stres a deprese! Takto zde skončí; daně, clo, poplatky, protekce, kasty, ligy, třídy, války, násilí, vandalismus, populismus atd. vše je obchod, pokud něco chcete tak za to i musíte zaplatit, zadarmo je zde jenom to, co nemá žádnou hodnotu! Jakýkoli váš odpor proti GVKB očipovaní je marný, evoluce je jako lavina!

Profesionalita je základem pro; ekonomiku, politiku, náboženství, školství, internet, televizi, rodinu atd. studoval jsem pečlivě dlouho všechny krize u; ekonomiky, politiky, náboženství, školství, internetu, televize, rodiny atd. nakonec jsem dospěl k tomu, že příčinou krize je vždy a všude amatérismus! Dogmatické totality jsou ukázkovým příkladem toho že amatérismus nefunguje a následkem jsou; krize, konflikty, revoluce, války, katastrofy, reformy, pandemie atd. Ten, kdo se pokusí odvážně poukázat na amatérismus si koleduje o to, že se z něj stane mučedník, kritizovat smějí jenom ti co jsou nahoře ty co jsou dole!

Pořád platí všude že z díla poznáme to, kdo je profesionál a kdo je amatér! Podívejme se třeba na internet z hlediska amatérismu a profesionality, zde nám dojde naše zaostalost a náš amatérismus, je to celé o ekonomice, tam kde je bída tam je i amatérismus! Ve snaze mít mnohé zadarmo je profesionalita nahrazována za amatérismus! Nevážíme si u nás lidské práce, ze které vznikají hodnoty, a tak jsme z profesionálů udělali amatéry! Náš stát je špatný hospodář, protože zalévá plevel a krmí parazity, potřebujeme optimální reformu, která nahradí amatérismus za profesionalitu. 

Zavedeme u nás každoroční testování všech lidí od 2 let do 100 let, ten, kdo v objektivním testování kvality u těla a vědomostí neuspěje, ten bude automaticky eliminován v krematoriu, nejsme tak bohatí abychom zde mohli zalévat plevel a krmit parazity, pro nikoho nebudou výjimky a imunita, dobrota je žebrota! Zaměstnavatelé potřebují dokonalé zaměstnance, a tak jim vyhovíme, kontrola kvality všech lidí je základem pro profesionalitu! Dogmatická totalita to je uzavřený centrální systém. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus atd. jsou zde mnoho tisíciletí všude jenom dogmatické totality které jsou uzavřeným centrálním systémem, mnoho knih nastavilo zrcadlo všem dogmatickým totalitám a často došlo logicky k tomu, že tyto kritické knihy cenzura zakázala prodávat a tisknout. 

Z díla poznáme tvůrce, a tak každá propaganda a reklama dlouho nefunguje, protože lidem časem dojde že z nich propaganda a reklama dělá pitomce. Zlo spáchal ten, kdo se chce mít dobře, nebo ten kdo se má dobře a nechce se mít zle, když nejde uspět po dobrém tak je zde snaha uspět po zlém a následkem je; konflikt, revoluce, válka, extrémismus, vandalismus, terorismus, monopol, centralizace atd. Vědci často dělají experimenty a pokusy, a tak zjistili že myslíme a jednáme podle situace, pokud žijeme v blázinci tak myslíme a jednáme jako blázni, pokud je zde konzumní blázinec tak to jistě musí mít i nějakou příčinu? Tou příčinou je naše univerzálnost, známe vše povrchně a neznáme nic profesionálně, a tak logicky chybujeme! 

V přírodě se každý živý systém dlouhodobě na něco specializuje a není zde nikde univerzálnost, a proto příroda optimálně funguje a nejsou zde krize! Vše zde jsou jenom programy, které vytváří evoluce, pokud jsou v programu chyby tak program logicky chybuje, čas má dost času na to, aby poznal, co je hodnotné a co není hodnotné, vše, co zde dnes je to zde za dlouhý čas už nebude, vše, co vzniklo to i zanikne jenom chyby zde jsou na věčné časy! Proč se ptáme, protože jsme v situaci, kterou nezvládáme, příčinou je vždy vzdálenost k tomu, co potřebujeme, aby nám to bylo blízké, pokud je nám blízký Windows tak máme problém s přechodem na macOS nebo Linuxovou distribuci, v přírodě se vše na něco úzce specializuje mnoho tisíciletí a není zde problém s tím, že by zde docházelo rychle k velikým nečekaným změnám. 

Čím vyspělejší je konzumní společnost tím více je zde problém se změnami a následkem jsou chyby v nás a okolo nás. Co bylo to už nezměníme a v současnosti budoucnost vytváříme svými rozhodnutími, mnoho století jsme byli závislí na mnoha rituálech a s příchodem zavedení elektřiny se rychle začalo vše rychle měnit. Najednou je zde; globalizace, optimalizace, automatizace, digitalizace atd. problémem je to že starý člověk není počítač který bychom mohli vyhodit a nahradit jej za nejmodernější počítač. Člověk nebyl evolucí vytvořen k tomu, aby se z něj stal robot na baterky, který je dokonalým zaměstnancem, se kterým nejsou problémy. 

Zaměstnavatelé potřebují roboty na baterky jenom tak budou spokojení, robot prezident bude vyznamenávat roboty o tom je evoluce která staré za nové nahrazuje. Otázkou je na co zde budou lidi, když jim globálně veškerou fyzickou a psychickou práci za mzdu seberou roboti a umělá inteligence? Často je mediálně slyšet že prý vzniknou nové specializace kam se přesunou lidi ze specializací co evolučně zanikly pro lidi. Lidi se ve virtuální realitě naskenují a po naskenování se lidská těla v krematoriu eliminují, získané informace a programy využije umělá inteligence k tomu, aby optimálně řídila novou civilizaci, kde jsou místo lidí autonomní inteligentní roboti na akumulátory, nejsou lidi tak nejsou s lidmi už žádné problémy.

Je to jako volba mezi MacOS a Windows, Vit Kouba je jako MacOS a Tomáš Halík je jako Windows, pokud nejvíce používáte jenom prohlížeč internetu tak rozdíl mezi MacOS a Windows nepoznáte, protože oba operační systémy umožňují používat stejné populární prohlížeče internetu. Tomáš Halík je o pět let starší to není tak veliký rozdíl, veliký rozdíl je v díle, které zde bylo vytvořeno, z díla se pozná tvůrce, vše je zde divadlo a každý je zde hercem, souhrou náhod jsem před deseti lety v kostele podal ruku Tomáši Halíkovi, a došlo mi, že je to psychicky nemocný člověk, který si naivně myslí že je psychicky zdravý, problémem je zde spasitelský komplex, stejný psychický problém měl i Adolf Hitler!

Realita to je evolučně naprogramovaný pulzující proces, ve kterém je vše dočasnou iluzí, po akci zde přichází reakce a zdrojem veškeré energie je zde napětí mezi protiklady, neustále si pokládáme otázky a hledáme na ně odpovědi, odpovědí na naše otázky je to, že z díla poznáme tvůrce a pokud se podíváme na přírodu tak spatříme tvůrce kterým je evoluce která pomalu postupuje od jednoduchého ke složitému i naše kulturní civilizace byla stvořená evolucí. Proč vlastně věříme na pitomosti jako jsou; pohádky, mytologie, pověry, rituály, fetiše, symboly, sekty, náboženství, politiku, filosofie, reklamu atd. propaganda nám násilně přeprogramovala naši genialitu, a tak z nás udělala pitomce! 

Všechny snahy násilím změnit pitomce tak aby by dokonalý jsou chybné, je třeba změnit situaci tak abychom žili v dokonalé realitě kde se nelže a nekrade, to povede k tomu že se podle nové situace i změní pitomec, nahradíme proto skutečnou realitu za umělou virtuální GVKB realitu pomocí čipů, co budou v hlavě, civilizace je založená na náhražkách, nahradili jsme originály za kopie, protože je to ekonomické a o tom to je! Pro nikoho na světě nebudou výjimky nebo imunita, každý dostane do hlavy GVKB čip! Skončí temné období plné lží a krádeží, když to s pitomci už nejde po dobrém tak se to vyřeší po zlém, takto zde konečně zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné digitální časy.

Tím skončí degenerace a přelidnění, na rozmnožování se vyberou jenom optimální jedinci, a tak skončí dlouhá evoluční doba, kdy se zde po milionech geneticky kopírovali pitomci s nulovou hodnotou. Skončí tak všude egoismus a místo egoismu zde bude altruismus, už nebudeme potřebovat rozdělní na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, nahoře bude jenom umělá globální GVKB geniální inteligence, protože ona bude optimálním mozkem naší digitální civilizace. Realita, ve které existujeme je evolučně naprogramovaná, svoboda a rovnost je iluze, vnímáme realitu povrchně a proto chybujeme, pod povrchem reality jsou programy složené z dat a informací, všechny živé systémy to jsou parazitující centralizované organizace!

Viry to jsou nejmenší parazitující centralizované organizace, každé parazitování je založeno na inteligenci, čím vyspělejší je inteligence tím úspěšnější je parazitování. Každé parazitování ma svoji strategii, když stará strategie už nefunguje tak se vytvoří nová strategie pro parazity, a tak zde místo starého nefungujícího náboženství je zde nová politika a reklama, starý kult je mrtev ať žije nový kult, o tom jsou pokrytecké ideologie, co z nás dělají pitomé ubožáky. 

Statistiky objektivně odhalují naše evoluční chyby, jakmile selže kontrola u; ekonomiky, politiky, morálky, zdraví, čistoty atd. tak následkem je krize která má za následek; konflikty, revoluce, války, terorismus, extrémismus, vandalismus atd. parazit může parazitovat jenom na tom co je zde přemnožené, a proto je Windows ideálním operačním systémem pro viry co se snaží na Windows parazitovat, na Linuxových distribucích nejsou viry, protože vytvářet viry na Linuxové distribuce a macOS se zlým programátorům ekonomicky nevyplatí! 

Zloděj honí zloděje, o tom je parazitování v nás a okolo nás, ten druhý je zloděj, protože já nejsem přeci zloděj! Paraziti jsou zloději a lháři, a proto jsou evolučně úspěšní, protože dobrota je v konzumním očistci jenom žebrota, život je boj nebo hra o to co milujeme a potřebujeme, nejvíce milujeme a potřebujeme; štěstí, výhody, popularitu, úspěch, jistoty, informace, programy, zdraví, lásku, drogy, čas, odpočinek, peníze atd. Nevládne zde všemu; bůh, král, císař, šlechtic, papež, guru, prezident, ministr, ředitel, milionář, celebrita atd. všemu zde vládnou paraziti v nás a okolo nás!

Pokud bychom eliminovali dokonale parazitování na této planetě zemi tak bychom zde eliminovali život a vypadalo by to zde jako na Měsíci, kde není život! Idealismus je továrnou na zázraky v; pohádkách, umění, mytologii, náboženství, politice, reklamě atd. Snažil jsem se udělat Bibli tak aby vyhovovala moderní digitální době, nakonec mi došlo že problémem je informační obsah, který nejde už nijak optimalizovat tak aby mu současný člověk porozuměl. Ve snu mě napadlo to, že zanechám názvy kapitol a nahradím všude informační obsah mými geniálními myšlenkami z poslední doby. Veliký problém jsem měl taky s výběrem optimální šablony v redakčním systému WordPress to jsem nakonec zvládl.

S problematikou víry v boha jsem se setkal už jako dítě, protože jsem mnoho četl knihy a zde jsem se setkával s otázkou víry v boha a zázraky. Víra v boha je obyčejná psychická závislost něco jako závislost na penězích, psychika je o problémech a závislostech, je snadné problém řešit pomocí náhražek jako je bůh nebo pivo, jenže je to jako s bolavým zubem a léky na bolest nejsou řešením, je třeba jít k zubaři! Často jsem se setkával s lidmi a organizacemi které odmítali opravit svoje chyby, komu není rady tomu není pomoci, jak si to uděláme takové to i máme. 

Už dva roky je zde pandemie a následkem je blbá nálada kterou nikdo optimálně mediálně neřeší, pochopitelně nikdo za nic nemůže, každý si jenom plní profesionálně svoje povinnosti, kde je zakopaný pes? Příčinou každé pandemie jsou chyby, co dělají lidi, realita to jsou jenom programy, ve kterých jsou chyby, dokonalost je jenom v pravidlech, které se nezmění ani za milion let jde o pravidlo příčiny a následku nebo pravidlo protikladů mezi kterými je napětí a tato energie zde se vším pohybuje a následkem jsou evoluční změny.

Naše kultura je o tom že něco natolik milujeme že je nám to svaté, často je mediálně poukazováno na to, že v naší malé České republice lidi nevěří na populární svaté zázraky, to je ale jenom propaganda populárního dogmatismu, lidi u nás věří na svaté zázraky stejně jako všude ve světě, rozdíl je v tom že věříme na jiné svaté zázraky než jinde na světě a odmítáme věřit na cizí svaté zázraky! Proč je zde vlastně tak veliká snaha o to, aby lidi věřili na populární svatý dogmatismus? Je to celé o snaze dělat svatou propagandu ve velkém, protože vše, co se dělá ve velkém to je i zdrojem velikého zisku a veliké moci nad lidmi, kdo nejde jako věřící ovce s námi ten je náš nepřítel, jenže u nás nejsou lidi věřící ovce, než u nás začnou lidi na něco věřit tak si to z více zdrojů ověří, za mnoho století jsme u nás pochopili to, že ti, co jsou mocní a bohatí jsou pokrytečtí psychopati! 

Moc a bohatství je pro pokrytecké psychopaty tvrdou návykovou drogou, vše je zde jenom hra o to, co milujeme a potřebujeme, není zde bůh, který je stvořitelem a hospodářem, to jsou jenom mytologické svaté pověry, skutečným stvořitelem a hospodářem zde jsou jenom programy které zajišťují funkčnost vesmíru a života, bez programů by zde nebyl vesmír a život, vše naprogramovala evoluce, pro evoluci je každý člověk jenom levným materiálem na pokusy, smrt to je ukončený evoluční pokus, dva roky je zde pandemie se kterou si politici neumí poradit protože nechápou to že pokud chtějí zde vládnout tak se musí naučit programovat vše tak aby zde nebyl konzumní očistec ve kterém je nám ten druhý peklem.

Na počátku bible je mytologický příběh o zakázaném ovoci v ráji, v příběhu není uvedeno, o jaké ovoce se jedná a většina lidí si myslí že šlo o jablka. Když nově stvořený člověk porušil božský zákaz a snědl zakázané ovoce, tak si uvědomil, že je nahý a začal se za nahotu stydět, bůh vyhnal oblečeného člověka z ráje do konzumního očistce, co bylo tím zakázaným ovocem? Tím zakázaným ovocem byla schopnost používat ke komunikaci slova a věty, tím že umíme mluvit a máme společný národní jazyk, tak jsme získali velikou výhodu oproti zvířatům a díky této výhodě vznikla kulturní civilizace za mnoho tisíciletí.

Později jsme se i naučili gramotnosti a mohli jsme používat tak informace zapsané na pergamen a později na papír, dneska píšeme informace do počítače nebo na internet. Možnost používat mluvení a gramotnost není jenom výhodou, ale je spojená i s nevýhodami, každý zisk je spojen s nějakou ztrátou, díky mluvení a gramotnosti došlo k tomu, že je zde propaganda a reklama která se snaží lidem přeprogramovat jejich myšlení tak aby se z lidí stali loutky které centrálně ovládá mocná elita, jakýkoli odpor proti mocným svatým elitám je naivní a marný, neumíme už ekonomicky a psychicky existovat bez závislosti na; centralizaci, monopolech, organizaci, politice, náboženství, filosofii, pohádkách, reklamě, vlastnictví, penězích atd. 

Dokud dítě neumí mluvit a nerozumí lidské řeči tak je dítě normální, s příchodem mluvení a gramotnosti přicházejí psychické nemoci, a konzumace léků na psychické nemoci, nebo konzumace drog. Mluvení není zlo ani dobro, je to jenom psychický program určený ke komunikaci, jde o to abychom tento program uměli optimálně používat, obrazně je to jako s řízením automobilu, pokud neumíme řídit automobil tak havarujeme. Proč vlastně lidi neumí mluvit optimálně?

Problémem je zde to že zde není kontrolní systém s umělou inteligencí, který by optimálně od narození do smrti kontroloval to, jak lidi mluví, podívejme se třeba na to, že při mluvení porušujeme mnoho pravidel mluvení, navíc je na světě zbytečně mnoho jazyků, a tak se s cizinci nedomluvíme. Jako optimální řešení bych zavedl globálně čipy s umělou inteligencí do hlavy, čipy odříznou mozek do reality a mozek bude znát jenom virtuální realitu ve které je vše upraveno tak aby mozek neměl už problémy s psychickými nemocemi. Civilizace je postavená na náhražkách, nahradili jsme; lásku za peníze, pravdu za reklamu atd. proč nenahradit realitu za virtuální realitu, blahoslavení chudí duchem jsou ti, co mají v hlavě GVKB čip.

Továrnou na naše problémy u; ekonomiky, politiky, náboženství, vědy, techniky, školství, rodiny, psychiky atd. je teorie, bible je klasickou ukázkou svaté teorie, která z věřících lidí udělala pyšné pitomce. Teorie je protikladem praxe, teorie je amatérismus a praxe je profesionalita! Neustále dogmatická propaganda z nás dělá pitomce mnoho tisíciletí a následkem jsou; pandemie, katastrofy, konflikty, revoluce, války, terorismus, vandalismus, reformy, inflace, dluhy, bída, špína, centralismus, byrokratismus, populismus atd. 

Podívejme se na minulost, jaké jsme dělali díky teorii chyby a ten kdo se pokusil odvážně poukázat na to, že svatá elita amatérsky chybuje tak skončil většinou jako mučedník a byl tak; uvězněn, otráven, zavražděn, umučen, upálen, ukřižován, ukamenován, zastřelen atd. kdo chce s pitomci v klidu žít ten musí i pitomcem být, o tom je každá pitomá organizovaná centralizovaná společnost. Když čtu diplomové práce tak si uvědomuji, že takové pitomosti mohli napsat jenom pitomci, vysoké školy se stali továrnami na pitomce s titulem, co v praxi logicky selhávají!

Podívejme se kriticky na; noviny, časopisy, knihy, televizi, internet atd. zde v nahotě spatříme to, že lidi jsou díky teorii pitomci, co dělají pitomosti, komu není rady tomu není pomoci. Naštěstí je zde vše evolučně dočasně, a tak zde už brzo místo lidí budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory, nejsou lidi tak zde není už teorie, která v praxi nefunguje. Zaměstnavatelé potřebují, aby zaměstnanci pracovali jako roboti na baterky, a tak jim vyhovíme, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty a tím zde skončí očistec a bude zde ráj, ve kterém není už potřeba k ničemu teorie.

Pokud by zde nebyli blázni, tak by zde nebylo náboženství a tím i bůh, blázni si rádi hrají na boha, pokud nemůže člověk optimálně rychle vyřešit svoje problémy tak se z toho zblázní, a tak pije slivovici, kouří cigarety, věří na to, co si neověřil atd. jakmile lidi přišli o svoji svobodu díky přelidnění tak se z toho zbláznili, není sluha ten, co by se dokázal zavděčit všem pánům. Vše je zde o tom, co milujeme, pokud něco milujeme tak tomu i čas a peníze obětujeme, často je zde snaha o to abychom milovali parazity, to logicky nefunguje, dobrotu si zde musí každý zasloužit jenom špatný hospodář zalévá plevel a krmí parazity. 

Vše zde souvisí se vším to nám v nahotě odhalují; války, konflikty, katastrofy, reformy, pandemie atd. pevnost řetězu určuje nejslabší článek, tím nejslabším článkem je zde špatná kontrola kvality a čistoty. Podívejme se do přírody zde je optimální kontrola kvality a čistoty, protože zde nejsou monopoly a centralizace, ekonomika a politika smrdí od mocné a bohaté elity, z díla poznáme tvůrce, slova bez činů jsou jenom propaganda, která dělá z lidí pitomce. Sekty a náboženství jsou klasickou ukázkou bláznů co si hráli na boha, vše je o snaze přeprogramovat lidem mozky pomocí dogmatické propagandy, v současnosti se mediální propaganda zaměřila na pandemii a straší lidi nemocí a smrtí. 

To že lidi umírají na infekční nemoci není nic nového pod sluncem, na infekční nemoci umírají i zvířata! Tak jako je zde snaha zavést průkazy o tom že jsi otestovaný na pandemii a nejsi nakažený, tak by se měli konečně zavést globálně průkazy na to, jestli jsi normální a ten kdo by nebyl normální by logicky skončil v blázinci, léčit a vyléčit o tom je fungující ekonomika a politika. Statisticky je většina lidí na světě zralá na to, aby se umístila do blázince, jsou věci, na kterých nemůžeme šetřit, pro nikoho nebudou výjimky a imunita, padni, komu padni. 

Veliký nedostatek zaměstnanců se vyřeší tím, že dáme práci strojům a počítačům, robot prezident tak bude vyznamenávat roboty, lidi se začnou plynule globálně přesouvat z civilizace do rezervací ve kterých budou pro lidi postavené veliké blázince, v blázincích se od sebe oddělí muži od žen, aby se už blázni nerozmnožovali jako invazní druh. Léčení v blázinci bude jenom pomocí fyzické namáhavé práce, kdy budou blázni vyrábět kvalitní zboží, podívejme se do totalit, zde je běžné, že zde mnoho lidí musí pracovat jako otroci a jakýkoli odpor ekonomických otroků proti dogmatické totalitě je marný. Většinou je zde otázka, co bylo dřív vejce nebo slepice, jsou zde špatně položené otázky, na které není možné správně odpovědět, hlupák dává hloupé otázky a ptá se co bylo dřív dobro nebo zlo?

Dobro a zlo to jsou protiklady mezi kterými je napětí a u protikladů nejde určit, jestli zde bylo dřív; dobro nebo zlo, pravda nebo lež, klad nebo zápor atd. vše zde jsou příčiny a jejich následky, realita to je evoluční naprogramovaný proces, ve kterém je vše dočasně, protože nové zde neustále nahrazuje staré. Na věčné časy zde je jenom dočasnost. Zde se dostáváme k otázce nedostatku potřebných informací a tím máme zbytečné problémy, neustále jsme zahlcováni nepotřebnými informacemi, které z nás dělají pitomce. Všechny ideologie (pohádky, náboženství, politika, centralismus, filosofie, reklama) to jsou zbytečné informace, protože je to vždy jenom teorie, která nebyla praxí otestovaná a tím optimalizovaná, ideologie je návyková psychická droga, tak jako je návykovou drogou cigareta a alkoholický nápoj. 

Civilizace se stala pro nás nemocnicí, a tak se snažíme z civilizace uniknout, ale je to marnost, protože jsme na civilizaci závislí, protože nedokážeme existovat bez civilizace. Nebude to už trvat dlouho a každý dostane do hlavy inteligentní kontrolní čip, který nás odřízne od reality a my budeme psychicky existovat po celý život jenom ve virtuální realitě s umělou inteligencí, něco jako film Matrix. Často se věřící ptají na to, kdo stvořil boha, tvrzení že boha nikdo nestvořil je hloupá výmluva, vše zde jsou příčiny a následky, z ničeho nemůže něco vzniknout.

Stvořitele stvořila zlá situace, díky zlu vzniká dobro a stejně tak díky dobru vzniká zlo, stejně jako zlá situace stvořila boha tak zlá situace stvořila i život ve vesmíru a na naší planetě zemi. Život stvořil inteligenci, díky které se mohou řešit problémy, a tak se může život evolučně vyvíjet od jednoduchých forem života až po člověka a jeho kulturní civilizaci. Současná situace je spojená dva roky s pandemií. Když to nešlo už s lidmi po dobrém tak se to řeší po zlém, a tak díky zlé situaci dojde rychle k mnoha evolučním změnám u kulturní civilizace, největší změnou bude pravda a láska která zvítězí nad lží a nenávistí, takto skončí temné období, ve kterém jsme žili mnoho tisíciletí ve lži a nenávisti.