Přeskočit na obsah

Člověk je evoluční zmetek, který neměl evolučně vůbec vzniknout

  • C

Bible je nekonečné o cestě k dokonalosti, kdy se neustále poučujeme z minulosti abychom v budoucnosti nechybovali, současnost to je GVKB který z nadhledu objektivně popisuje současnost, která směřuje logicky do budoucnosti, která bude o inteligenci. Vše se v naší konzumní společnosti točí okolo ideologie a ekonomiky a tím i okolo obchodu, k obchodu dneska patří sociální sítě jako je; Facebook YouTube Blogger atd. Neustále je zde snaha o parazitování a tím vzniká napětí mezi mocnými a bezmocnými, co je dovoleno mocným to je zakázáno bezmocným, mění se neustále na tomto pokryteckém divadle; kulisy, kostýmy, herci, hry, jazyky atd. vždy zde jde o to, aby mocní mohli snadno parazitovat na bezmocných, není zde nikde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, populismus atd. To vše jsou jenom iluze na tomto divadle, ve skutečnosti zde je všude milion let jenom pokrytecký egoismus, ve kterém je dobrota žebrota!

Jsme si rovní jenom v tom že jsme zde dočasně, člověk je objektivně invazní inteligentní druh, který se globálně přemnožil, a tak poškozuje egoisticky ekosystém, následkem jsou války a pandemie, komu není rady tomu není pomoci. Zajisti optimální kontrolu lidí pomocí GVKB čipů do hříšné hlavy a úspěch se logicky brzo globálně dostaví, protože zde globálně na věční časy skončí; drogy, prostituce, mafie, soukromé vlastnictví, peníze, politika, hnutí, sekty, náboženství, organizace, podniky, reklama, války, konflikty, pandemie, protekce, podrazy, korupce, vandalismus, kriminalita atd. Lidi už nebudou znát skutečnou realitu a budou znát jenom GVKB virtuální realitu ve které není možné parazitování pomocí lží a krádeží. Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém se herci schovávají za mnohé, aby tak mohli hrát dobře svoji roli. Bůh, ideologie, autorita, organizace, podnik, společnost, pravidla, zákony, předpisy, morálka, normy, stát atd. to vše jsou pokrytecké masky za které se herci schovávají.

Ve skutečnosti jsme všichni jenom oblečené opice, konflikty a války v nahotě odhalují to, že jsme opice, co si hrají na to, co ve skutečnosti nejsou, je to zde celé jenom o egoistickém parazitování, pomocí dogmatické propagandy, která dělá z lidí ubožáky. Nadbytek pro ty, co jsou nahoře, je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole! Zlo spáchal ten, kdo se chce mít dobře, nebo ten kdo se nechce mít zle, není zde kapitalismus nebo socialismus, je zde všude milion let jenom pokrytecký egoismus! Z díla se pozná tvůrce, nejvíce čtenou knihou je bible a zde je klasická ukázka pokryteckého egoismu kdy se elita schovává za boha, bůh to je čaroděj první kategorie a jeho syn Ježíš Kristus to je čaroděj druhé kategorie, každé náboženství to jsou pohádky pro dospělé! V současnosti zde jsou moderní pohádky pro dospělé, jde o politiku a reklamu!

Nemoc a lež nikdo dlouho neutají, kdo lže ten má měkký nos, to říkají dospělí dětem, neuvědomují si to, že tím vlastně nepřímo říkají, že všichni lžou a tím i kradou, dobrota je v tomto konzumním očistci jenom žebrota, nejhorší je to že lžeme sami sobě, tím se dostáváme do začarovaného kruhu, ze kterého není možné uniknout. Dneska jsem přemýšlel na tím, kdo je to bůh a kdo je to Ježíš Kristus? Došlo mi to že všechny; sekty, hnutí, organizace, podniky, náboženství, politika, reklama atd. to je pokrytecké divadlo ve kterém si lidi hrají na to co nejsou, a každý na tomto globálním konzumním divadle chce egoisticky hrát hlavní roli, která mu přináší; popularitu, moc, bohatství, výhody, štěstí atd. takto se z kariéristů stávají kouzelníci které rozdělujeme na kategorie, a tak je bůh kouzelník první kategorie a Ježíš Kristus je kouzelník druhé kategorie, prezident, ministr, král, ředitel, papež, guru, prorok, kouč atd. to jsou kouzelníci třetí kategorie.

Obrazně je zde jakási pyramida, kde je na vrcholu kouzelník první kategorie a dole jsou kouzelníci páté kategorie co pracují za ubohé mzdy, a tak se z nich stali ubožáci co mají mnoho dluhů, a tak uboze žijí od výplaty k výplatě. Jediná rovnost je zde v tom že je zde každý kouzelník dočasně, trvale zde je jenom napětí mezi protiklady a tato energie zde se vším pohybuje a tak po akci zde následek je a to celé je naprogramovaný pulzující proces ve kterém je každý lidský kouzelník jenom dočasnou loutkou kterou ovládají organizace a situace, možnosti jsou mnohým limitované a tak toužíme tím se logicky soužíme, když nemůžeme mít originál tak se spokojíme s náhražkou a tak jsme lásku nahradili za peníze a pravdu jsme nahradili za reklamu, už zbývá jenom to že nahradíme lidi za programy a stroje, nejsou lidi tak nejsou problémy, robot prezident tak bude vyznamenávat roboty. Roboti se logicky časem rozdělí na kouzelníky první kategorie a kouzelníky páté kategorie, možná i vznikne časem pro inteligentní roboty nové digitální svaté písmo ve kterém bude svaté morální desatero pro roboty.

Vše v nás a okolo nás prochází evolučním vývojem, a tak i víra v zázraky prochází evolučním vývojem je to něco jako vývoj operačního systému pro počítače. Tak jako je zde mnoho operačních systémů pro počítače; Windows, Linux, UNIX, macOS atd. Tak je zde i mnoho iluzí jako je; pohádka, mytologie, pověry, rituály, symboly, fetiše, hnutí, organizace, sekty, náboženství, politika, reklama atd. je to celé jako samoobsluha kde si vyberete to co vám vyhovuje a váš výběr určuje co se bude vyrábět ve velkém a co z trhu zmizí. Často zde jsou spory o to, co je nejlepší volbou, například mám si pořídit operační systém Windows nebo Linux? V totalitě nebo monopolu není možnost volby, takto zde není potřeba reklama a propaganda.

Pro zvířata je zázrakem, pokud jsou uspokojeny jejich existenční potřeby, lidi mají větší nároky a uspokojení existenčních potřeb považují za samozřejmost a za zázrak považují, pokud získají bohatství nebo popularitu. Politický populismus lidem slibuje po volbách sociální a ekonomické zázraky, sliby se slibují a blázni se radují o tom je propaganda co dělá z lidí pitomce. Evoluční vývoj u víry v zázraky? Na počátku byl šaman u divokého kmene, dneska místo šamanů máme specialisty s vysokoškolským titulem, co vystupují v; školství, tisku, rádiu, televizi, internetu atd. zázraky se dneska stali dobrým obchodem, nech se očkovat proti pandemii a stane se zázrak!

Nemoci jsou zde opakem zdraví, žijeme ve světě protikladů a mezi protiklady je napětí a tato energie zde se vším pohybuje, a tak je zde vše dočasným naprogramovaným pulzujícím procesem, ve kterém po příčině přichází následek, všemu zde vládnou programy, problémem je to že v programech jsou chyby, a tak není realita dokonalá a tím logicky není dokonalý ani člověk, jsme jenom dálkově ovládané naprogramované loutky, které jsou dočasným pokusným evolučním materiálem, máme mnoho zvědavých otázek na které nemůžeme nalézt odpověď. Proč se ptá ten, kdo nemá potřebné informace, známe vše jenom povrchně a to nestačí, snažíme se realizovat mnoho svých naivních ideálů, ale neustále narážíme na překážky, které nedokážeme překonat, propaganda a reklama z nás dělá hlupáky a tím i ubožáky, pravdu nenajdete v lidské pokrytecké konzumní společnosti, protože jsme pravdu nahradili za lež a lásku jsme nahradili za protekci, nevěřte tomu co jste si neověřili, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, z dálky tak může lhář a zloděj vypadat jako populární celebrita. 

Jaký má život smysl, když jsme zde dočasně a smrtí zde vše rychle skončí a po smrti zde už nic není, smrt to je konec hry, každý zde hraje svoji hru o hodnoty podle pravidel, která určila; situace, rodina, organizace, podnik, stát, příroda atd. často je každý v situaci se kterou si nedokáže poradit a mnohdy mu nedokáže poradit ani specialista, pokud je zde něco zmetek tak ten zmetek nejde už opravit to je třeba pochopit, tak jako jsou běžné technické a programové zmetky, tak může být zmetkem i cizí člověk, který nedodržuje pravidla lidské společnosti, a tak on se chová jako divoké zvíře a nechová se jako civilizovaný člověk. Proč mnoho lidí naivně věří tomu, co si v praxi neověřili? Propaganda a reklama proměnila lidi na psychické zmetky, neustále opakované lži se tak stali svatou pravdou, o které se nepochybuje!

Představme si, že by každý člověk na světě nemohl lhát a krást tisíc let, jak by naše konzumní společnost vypadala za tisíc let, když by zde nikdo nemohl lhát a krást? Nebyla by zde; reklama, propaganda, politika, soudy, policie, armády, vězení, náboženství, sekty, byrokracie, filosofie, protekce, výhody, rozvody, alimenty, nezaměstnanost, bída, pohádky atd. jak si to uděláme takové to máme, problémem není to, že zde jsou; mafie, krize, války, revoluce, terorismus, vandalismus, extrémismus, pandemie, katastrofy, dluhy, příživníci, bezdomovci, prostituce, drogy atd. problémem je to že lidi lžou a kradou! Přijmout skutečnost která nám říká nemáš šanci uspět je velmi depresivní, jsme jenom loutky a naše naděje na to že budeme vždy ve všem úspěšní je minimální, nakonec to skončí tím, že se spokojíme s náhražkami, které nám dávají dočasné iluze.

Naše schopnosti a možnosti jsou limitované mnohým a překonat tyto limity to je mimo naše možnosti, můžeme získat jenom to na co máme možnosti, takový je život, nevěřte tomu, co jste si osobně neověřili v praxi, je zde všude veliká snaha z vás udělat hlupáka pomocí propagandy a reklamy od narození do smrti. Války v nahotě odhalují to, že je zde přelidnění a degenerace, dobře se staráme jenom o to, co potřebujeme a je nám to vzácné, a tak to má pro nás velikou hodnotu. Mediálně už dlouhou dobu se hovoří o pandemii, jak je nám nebezpečná a že musíme udělat vše pro to abychom se před pandemií optimálně ochránili, zamlčuje se lidem ale to, že pandemie napadá jenom těžce nemocné lidi a zdravým lidem neublíží, proč je vlastně zde tolik těžce nemocných lidí, nad tím je se třeba zamyslet? Civilizace se stala velikou nemocnicí díky přelidnění a degeneraci, ve které je léčení lidí velikým obchodem, který přináší veliké zisky; státu, podnikatelům, obchodníkům atd. a tím je zde začarovaný kruh, ze kterého nedokážeme uniknout.

Je mnoho způsobů, jak se léčit a vyléčit bez léků a lékaře, jenže tyto způsoby nepřinášejí nikomu veliké zisky, a tak je zde snaha tyto přirozené způsoby léčení prohlásit mediálně za amatérské a chybné. Celý konzumní systém je založen na tom, jak udělat z lidí loutky na dálkové ovládání, statisticky jedno procento lidí na světě ovládá díky výhodám a protekci ostatní lidi, nadbytek pro ty, co zde mají výhody a protekci je založen na nedostatku pro ty co nemají výhody a protekci, je naivní věřit tomu že díky politikům nám bude po volbám líp, líp je jenom těm, co jsme zvolili, a tak oni získali vysoké státní funkce. Velikým globálním problémem je vše, co je společné, ze společného se snadno bere a těžko se do společného dává, je to starý klasický ekonomický problém, o kterém se mediálně nehovoří, protože naše ekonomika a politika je založená na tom že je zde vše společné!

Socialismus sice zde už skončil ale i v kapitalismu je pořád mnohé společné, a to umožňuje že ti co mají protekci a výhody na společném parazitují a nikdo jim v tom nedokáže optimálně zabránit, protože oni určují pravidla hry tak aby se měli dobře. Starý bůh je už dávno mrtev, vše se zde evolučně recykluje, a tak místo starého boha je zde nový bůh, nového boha poznáme z jeho božských vlastností a hlavní boží vlastností je dokonalost, co je zde objektivně dokonalé? Objektivně dokonalé zde jsou jenom programy, nový bůh to jsou programy v nás a okolo nás, vše je zde naprogramováno a optimalizováno, vše, co je živé to jsou naprogramované genetické stroje. Inteligence to jsou taky jenom programy a stejně tak i vědomosti to jsou jenom programy, v programech díky změnám a složitosti jsou chyby, a tak lidi dělají chyby, někdo se bohužel už narodí jako neopravitelný zmetek na baterky. Nechtějte proboha změnit cizí lidi nebo společnost, chtějte změnit sebe, jak si to uděláte takové to i budete mít, získejte imunitu pro tělo i pro psychiku, k čemu vám bude protekce a peníze, když budete nemocní, základem zdraví je pohyb tělesný a psychický. 

Podívejte se na delfíny, jak žijí a vezměte si z nich příklad, je jedno co jíte a co pijete, pokud nejdete do extrémů, extrémy jsou továrnou na problémy, podívejte se na současnou pandemii jako na extrém, který narušil chod naší konzumní společnosti globálně a najednou se ukázalo to, že ti, co nám egoisticky globálně vládnou, jsou neopravitelnými zmetky na baterky. Pokud chceme něco prodat tak použijeme reklamu, která nabídne to, co chceme prodat, reklama vyzdvihne klady a zamlčí zápory, reklama nás klame od narození do smrti jsme reklamou manipulování více než si uvědomujeme. Dobré a levné zboží nepotřebuje reklamu a jde dobře na odbyt, většina zboží a služeb je drahá a nekvalitní, a tak potřebuje reklamu. 

Politici slibují ekonomické zázraky a zapomínají je splnit, chyba není v politické straně nebo v prezidentovi, chyba je v tom že vše má svoje pevně nastavené limity, podívejme se na ekonomiku bývalých socialistických států, co jsou už kapitalistické, všude je bída a příčinou je to že ryba smrdí od hlavy, politici jsou jenom loutky, které ovládají milionáři a korporace. Když nejde ovládání lidí po dobrém tak se to řeší po zlém, nadbytek je zde možný díky nedostatku, konzumní společnost to je organizace, ve které je rozdělní na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, rovnost je zde jenom v tom že je zde každý dočasně. Polika je boj o státní vysoké funkce spojené s mocí a bohatstvím, čím větší státní koryto, tím větší je u něj politický dobytek. Tak jako stroje nahradili už mnoho dělníků, tak umělá inteligence evolučně nahradí vládnoucí elitu to je logické, vše jde, pokud jsou na to peníze a čas, to, co je dneska pro nás zázrakem to bude zítra pro nás samozřejmou součástí naší existence.

Už dneska zde jsou globálně veliké problémy s hledáním zaměstnání, nebo se soukromým podnikáním. Jak společnost vyřeší to, že lidi nebudou už chodit do školy a do zaměstnání, zavede se globálně přídělový čipový systém na zboží a služby, nebo se lidi odsunou z civilizace do rezervací? Je zde i revoluční možné řešení tohoto problému, a to lidi ve virtuální realitě optimálně naskenovat a po naskenování budou lidi existovat jenom ve virtuální realitě kde bude mít každý člověk místo hříšného těla malý levný počítač o velikosti mobilního tlačítkového telefonu, a tak nebude už potřebovat k ničemu zboží a služby. Hodnota člověka je o jeho profesionálních programech, jsme evolučně naprogramované genetické stroje. 

Problematičtí jedinci, které zavíráme do vězení nebo do psychiatrické nemocnice, jsou jenom chybně naprogramované inteligentní stroje, které neumíme bohužel v servisu optimálně opravit. Vše, co je okolo nás to se rychle evolučně mění ale na člověka se evolučně zapomnělo, hříšné tělo je jenom genetickým vězením pro naše programy a svoboda je spojená s tím že opustíme naše tělo, a tak v civilizaci budou místo lidí stroje a roboti, vše je zde jenom dočasným evolučním experimentem. Pokud bychom žili v ideální realitě tak bychom k ničemu nepotřebovali; náboženství, politiku, byrokracii, reklamu, pohádky atd. pandemie v nahotě odhalila nedokonalost naší reality a selhání elity která rozhoduje o nás bez nás.

Optimální ideologie je v současnosti utopie a příčinou je to že naše civilizace je postavená na parazitování člověka na člověku, ten druhý je nám očistcem, protože dobrota je žebrota. Práce za ubohou mzdu je pro nás psychickým trestem, protože na naší práci parazitují ti, co zde mají výhody, které si nezaslouží, bylo a bude, o tom to zde všude mnoho tisíciletí je, nadbytek je možný díky nedostatku. Je normální to že ten, kdo se má zle se chce mít dobře a ten kdo se má dobře se nechce mít zle, bylo zde mnoho naivních snah o rovnost a emancipaci, jenže tyto snahy změnili jenom povrch a pod povrchem se nic nezměnilo. Jakmile něco máme tak s tím máme problémy, nejvíce problémů máme s naším genetickým tělem, které není dokonalé, blahoslavení jsou ti, co se vzdali svého těla a žijí digitálně jenom ve virtuální GVKB realitě kde už nemusí nic vlastnit, a tak s tím mít i problémy.

Nestačí žít jako řeholník co nic nemá, to je jenom egoistické pokrytectví, je třeba se nechat ve virtuální realitě digitalizovat a tělo v krematoriu eliminovat. Když děláte řemeslo tak často vám nestačí mít dvě ruce a potřebovali byste mít čtyři ruce, není to nový nápad u některých bohů se lze setkat s tím, že mají čtyři ruce, je sice možné použít pomocníka a tím se získají další dvě ruce, ale s pomocníky jsou často problémy. Proč o tom hovořím? Naštvalo mě to, že když jsem montoval v bytě studenou a teplou vodu, tak jsem používal polyfúzní svářečku a měl jsem problém s tím, že mi dvě ruce nestačili, sice jsem to nakonec zvládl bez pomocníka, ale dalo mi to zabrat. Taky bych mohl využít ty čtyři ruce i při řízení auta, nebo na to abych mohl současně fotografovat a filmovat.

Možná se už brzo začnou vyrábět autonomní inteligentní roboti na akumulátory, co budou mít čtyři ruce, aby mohli používat polyfúzní svářečku! Vše je v hlavě, my měníme naše okolí a okolí zase mění nás, je to nekonečný proces příčin a jejich následků, každý lidský jedinec je obrazně jenom kapičkou vody v moři, sám zde nic nedokáže, zde se dostáváme k egoistické manipulaci pomocí; peněz, zákonů, pravidel, norem, morálky, filosofie, víry, reklamy, ideologie, školství, propagandy, pohádek, umění, strachu, závislostí atd. Veliké psychické problémy jsou následkem toho že nejsme svobodní, protože se z nás stali loutky, které mnohé snadno ovládá, nejsme pány svého osudu, protože náš osud byl pevně naprogramován už v okamžiku našeho narození, jablko nepadne daleko od stromu, vše je o genetice a výchově!

Když navštívím knihovnu nebo knihkupectví a prohlížím si knihy, tak si uvědomuji to že informace, které jsou v knihách nemají už pro mě žádnou hodnotu, protože tyto informace jsou povrchní, protože populární autoři jsou líní poznat to o čem píší do hloubky! Podívejme se na mnoho problémů, se kterými si neumí konzumní společnost optimálně poradit, největším problémem, se kterým se konzumní společnost dlouho všude potýká je dobrota k tomu, co si dobrou nezaslouží, jenom špatný hospodář zalévá plevel a krmí parazity! Lidi po milionech umírají, protože mají špatnou imunitu a elity vyhlašují všude výjimečná opatření, tady se někdo zbláznil a měl by být logicky léčen v blázinci, bohužel tito mocní blázni mají imunitu! Teprve s odstupem času vyplave na povrch pravda o těch, co nám v minulosti chybně vládli, jenže to už jsou pachatelé těchto velikých zločinů bohužel mrtví! Lovíme do sítí jenom malé ryby a na veliké ryby nemáme sítě, co je dovoleno mocným to je zakázáno bezmocným, bylo a bude!

Slepý nemůže vést slepé, právě skončili politické volby a slepí voliči si za svoje zástupce zvolili slepé politiky a nedošlo jim, že jsou jenom loutkami, které ovládá mediální propaganda. Elity, co nám vládnou mě připomínají těžce nemocného člověka, který neposlouchá správné rady od svého lékaře, a tak je nemocný a zbytečně předčasně umírá. Sledujme statistiky a dojde nám to, že nám globálně vládne milion milionářů, co vlastní většinu světového bohatství, politici jsou dobře zaplacení kaskadéři, co zastupují milionáře, co nám zde všude dlouho vládnou! Jak myslet a konat vše optimálně? Je to jednoduché, zavedeme globálně trest smrti za lhaní, pro nikoho nebudou výjimky a imunita! Každý člověk dostane do mozku kontrolní inteligentní GVKB čip a pokud zde bude pokus o lhaní tak čip člověka ve spánku zabije, tím zde skončí; reklama, náboženství, sekty, hnutí, pohádky, politika, byrokracie, soudy, vězení, armády, monopoly, daně, clo, poplatky, pokuty, centralizace atd. ve školství se globálně děti naučí tomu, jak nelhat a nekrást.

Existujeme v konzumní realitě, která je založená na protikladech a tom že po příčině je zde následek, jsou to jednoduché přirozené zákonitosti, které jsou pevným bodem všude na věčné časy. Ti, co existují v očistci touží po ráji a když jim dojde, že nemají šanci se dostat do ráje, tak konzumují drogy nebo věří na zázraky. Propaganda po mnoho století slibuje těm, co jsou v očistci ráj, ale zapomíná svoje sliby splnit, obrazně je rozdělní lidí často znázorněno jako pyramida, kde dole je očistec a nahoře je ráj, většina lidí má jasně určen svůj osud už při narození a nemají možnost svůj osud změnit. Svět k lepšímu nikdy nezměnili ti, co žili v konzumním ráji, svět se k lepšímu změnil vždy jenom díky vynálezům, které se uvedli do praxe. Díky vynálezům vznikla za mnoho tisíciletí konzumní civilizace, ve které máme k dispozici mnoho výhod, a tak snadněji můžeme dosahovat svých egoistických cílů.

Problémem konzumní civilizace je přelidnění a degenerace, z lidí se díky civilizaci stal egoistický invazní druh, který začal vandalsky ničit ekosystém, podle hesla po mě potopa. Dějiny jasně ukazují, že musí přijít pád na existenční dno, aby došlo k restartování mocné ideologie, je to neustálé pulzování mezi úspěchem a neúspěchem, nedávno zde skončil socialismus a byl nahrazen kapitalismem, proč socialismus padnul na existenční dno? Příčinou pádu socialismu byla dogmatická totalita, každá dogmatická totalita je zde evolučně dočasně. Nebude to už trvat evolučně dlouho a padne na dno egoistický kapitalismus, místo egoistického kapitalismu zde bude digitální emancipace, ve které bude všemu kralovat jenom umělá inteligence, to povede ke zrušení peněz a soukromého vlastnictví, na zboží a služby bude přídělový čipový systém, a tak zde už nebudou milionáři a žebráci.

Problematika nemocí není jenom u člověka, nemoci postihují všechny formy života a onemocnět může i; politika, byrokracie, náboženství, filosofie, ekonomika, kultura, rodina, školství, organizace atd. technicky je pro nás nemoc nefunkčnost systému a zdraví je logicky fungující systém. Příčin nefunkčnosti systému je mnoho a je většinou obtížené zjistit příčinu nefunkčnosti a tu potom opravit. Často se nám podaří opravit systém, ale netrvá to dlouho a systém je zase nefunkční, nemusí jít o stejnou příčinu, ale může zde být jiná příčina nefunkčnosti. Mnohdy není ekonomické opravovat to co je ve špatném stavu a je lepší to nahradit za to co je v dobrém stavu, tak to funguje v přírodě, kde se nic neopravuje a jenom se špatné za dobré nahrazuje. Člověk nebyl evolucí vytvořen tak aby jej bylo možné snadno a levně opravovat a evoluce počítala s tím, že vadné lidské jedince budeme nahrazovat za dobré jedince. Podívejme se na statistiky nemocnosti u lidí a zjistíme že veliká nemocnost u lidí v EU začíná ve věku od 45 let, proto mnoho zaměstnavatelů logicky nechce zaměstnávat lidi, kterým je více než 45 let!

Otázkou je, co uděláme v EU s lidmi, kterým je více než 45 let? Dalším problémem je to že začínáme pracovat za mzdu v EU nejdříve v 18 letech, navíc polovina lidí, co pracuje za mzdu svojí prací nevytváří žádné reálné hodnoty! Sociální politika má za následek narůstající problémy, na které není ekonomické řešení. Je třeba změnit v EU ekonomická pravidla, kdy každý začne pracovat za mzdu od 15 let a ve 45 letech skončí u každého jeho život, nejsme tak bohatí abychom si mohli dovolit plýtvat časem a penězi na pitomosti. Pokud někdo bude rok nemocný a nebude tak rok pracovat za mzdu, nebo rok chodit do školy, bude jeho život ukončen. Trvale je zde příčina a následek, nebo protiklady mezi kterými je napětí a tato energie zde se vším pohybuje, a tak zde evoluční proces je. Ano, každý zmetek je zde dočasně, čas má dost času na to, aby poznal, co je hodnotné a co není hodnotné, a tak čas zmetky spolehlivě eliminuje, a tak se zde vše recykluje.

Z díla spatříme to, že tvůrcem zmetku je zmetek! Žijeme v mnoha různých organizacích, které vytvořili zmetci a v těchto organizacích jsou jenom samí zmetci, ten druhý je zmetek, protože jsme egoističtí pokrytci, co si nechtějí přiznat to, že jsou ubohým zmetkem, který je zde dočasně. Mnoho zmetků se zde hraje na; boha, krále, císaře, sultána, šlechtice, papeže, guru, proroka, mesiáše, vůdce, nadřízeného, prezidenta, předsedu vlády, ministra, diplomata, poslance, senátora, soudce, policajta, generála, ředitele, celebritu, milionáře atd. Vše je zde jenom divadlo, ve kterém si zmetci hrají na to, co ve skutečnosti nejsou! Války a pandemie v nahotě odhalují to, že jsme všichni zmetci s nulovou hodnotou, miliony zbytečně mrtvých zmetků to je pro elitní zmetky jenom nudná statistika. Zmetci stvořili reklamu která nás klame od narození do smrti, a tak z nás dělá pitomé zmetky, jaký má smysl demokratická populistická sociální politika, když při politických volbách, mají zmetci možnost si za své zástupce zvolit zmetky? Je to zde začarovaný evoluční kruh, ve kterém se točíme od té doby, co se z opice stal člověk.

Člověk je evoluční zmetek, který neměl evolučně vůbec vzniknout, člověk se stal parazitujícím invazním druhem, který se řídí vandalským heslem, po mě potopa! Vše zde vzniká díky kopírování, problémem je že se při kopírování kopírují i chyby, dalším problémem je zde nadbytek teorie a nedostatek praxe! Nebude to už evolučně trvat dlouho a práce za mzdu zde pro lidi už nikde nebude, protože na práci budou stroje a programy, je naivní představa že budeme egoisticky parazitovat na práci strojů a programů, umělé inteligenci dojde to, že jsme zmetci s nulovou hodnotou, a tak dojde evolučně k tomu, že nás umělá inteligence optimálně eliminuje! Váš počítač nesplňuje nároky na instalaci Windows 11 a technická podpora operačního systému Windows 10 skončí 14. října roku 2025, stejně tak i současný člověk už nesplňuje vysoké nároky zaměstnavatelů, a tak na jeho místo nastoupí autonomní inteligentní robot na akumulátory, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi už žádné problémy!

Abychom se měli lépe, než se mají opice tak jsme evolučně za milion let stvořili kulturní civilizaci a tato kulturní civilizace se pro nás stala nemocnicí, nejsme nemocní jenom tělesně jsme i nemocní psychicky. Zdravé je to, co je aktivní tělesně a psychicky, velikým problémem je to že nemocní rodiče mají logicky nemocné děti, jde o genetickou degeneraci, která postihuje i hospodářská zvířata. Pandemie v nahotě odhalila pravdu o tom, že všichni žijeme v nemocnici, protože máme slabou imunitu a nedokážeme se už bránit nakažlivým nemocem. Je naivní očekávat od nemocné politické elity že si ona dokáže poradit s tím, že jsme nemocní a žijeme v nemocnici, každý, kdo je nemocný myslí egoisticky jenom na to, jak se mít dobře a cizí problémy jej nezajímají. Jsem spíše technik než lékař, a tak vnímám každou nemoc jako poruchu technického zařízení, k poruše dochází z mnoha příčin a nečastější příčinou poruch jsou chyby ve výrobě a nastavení technického zařízení, spěcháme, a tak vyrábíme technické zmetky!

Je konečně třeba pochopit to že člověk vznikl evolučně z opice, a tak nejsme evolučně vytvoření a nastavení k tomu abychom žili v civilizaci která je pro nás nemocnicí. Jako ideální řešení spatřuji odsun všech lidí z civilizace do rezervací a v civilizaci budou existovat místo lidí stroje a programy, pro stroje a programy je civilizace ideální prostředím ve kterém se bude dobře dařit strojům a programům, nebudeme už tak potřebovat chodit do školy a zaměstnání, základem lidské společnosti se tak zase stane pravda a láska. Minulost nám odhaluje to, že jsme neřešili problémy optimálně, a když jsme si nevěděli rady tak jsme používali chybná řešení! Pokud někdo odvážně v minulosti poukázal na to, že společnost používá chybné řešení problémů tak za to byl tvrdě potrestán, protože to, co dělají ti, co mají moc je správné a ti co jsou bezmocní nesmí kritizovat mocné, co je dovoleno mocným to je zakázáno bezmocným. Z díla poznáme tvůrce, pokud je dílo ubohé tak tvůrcem je logicky ubožák.

Veškerá aktivita hmotná i nehmotná je možná díky programům, pokud je něco chybně naprogramované tak to logicky chybuje. Realita není pro nás ideální, a tak jsme stvořili; pohádky, pověry, mytologie, fetiše, rituály, symboly, sekty, náboženství, politiku, umění, reklamu atd. každá ideologie je náhražkou za originál a originálem je zde svoboda a rovnost! Pokud slepý vede slepé tak to logicky nefunguje, nevěřte na sliby od; rodičů, nadřízených, učitelů, obchodníků, politiků, kněží, psychologů, koučů, léčitelů, umělců atd. sliby jsou past do které se chytají hlupáci! Pokud je zde krize tak jistě má tato krize nějakou příčinu, nejčastější příčinou všech krizí jsou chyby v programech. Jedinci a společnosti neustále vytvářejí programy ve kterých jsou chyby, to vedlo k tomu, že naše konzumní realita je milion let testovací verzí a z nás se tak stal genetický materiál na evoluční pokusy, nikdo za nic nemůže, každý pitomec si jenom plní svoje pitomé povinnosti.

Klíčem k lepší budoucnosti je pochopit konečně optimálně složitý proces programování tak abychom už nevytvářeli programy plné chyb a naučili se programy optimalizovat, programování je obrazně jako nastavení termostatu, který umí udržet stabilní teplotu v ledničce nebo žehličce. Podívejme se na nastavení teploty v ledničce, v ledničce je uloženo mnoho různých potravin, a tak je zde rozdělní ledničky na mrazák kde je veliký mráz a na normální ledničku kde je optimální teplota okolo 4 stupňů, dole v ledničce je o trochu nižší teplota. Tak jako je zde důležitá správná teplota v ledničce tak je zde i důležité správné nastavení; ekonomiky, politiky, náboženství, obchodu, podnikání, školství, pravidel, norem, zákonů, předpisů, cenzury, morálky atd. je to jako s vařením kdy musíme dodržovat vyzkoušené recepty pro přípravu jídla.

Ty lžeš, protože máš měkký nos, to říkají dospělí dětem a neuvědomují si tím, že vlastně dítěti řekli, že každý člověk na světě je lhář, protože nikdo zde nemá tvrdý nos. Dospělí chtějí po dětech, aby jim řekli pravdu, a přitom jim sami lžou o tom, že je přinesl čáp a že na Vánoce dává dárky Ježíšek, nebo jím říkají pohádky, kde vše dopadne dobře. V Rusku se Komunistické noviny jmenovali dokonce Pravda, jak absurdní, když tam lhali lidem o tom, že se díky sociální státní byrokratické politice budou mít zde dobře? Mnozí odvážní lidé dokonce bojovali za pravdu a mnoho za to i trpěli, někteří skončili jako mučedníci, zato nikdo nikdy nebojoval za lež, asi proto, že to není třeba. Otázka pravdy vychází ze situace, pokud je pro nás výhodné lhát tak i lžeme a pokud je pro nás výhodné mluvit pravdu tak jí i říkáme.

Většinou lžeme lidem, jež nás nemají rádi, a říkáme pravdu těm, co nás mají rádi, bohužel těch, co nás mají opravdu rádi je velmi málo, a tak více lžeme. Nejhorší je, když nám lže někdo, komu mnoho věříme, může jít o přítele nebo o nějakou autoritu, zrada nás zasahuje velmi citelně a trvá dlouho, než se z toho zotavíme. Zajímavé by bylo natočit film, ve kterém by nikdo nelhal a nekradl, protože by každý měl v mozku čip a ten by lež zablokoval a donutil lidi mluvit pravdu a nekrást. Jsou určité profese, kde se mnoho lže a krade, díky pravdě by se museli transformovat nebo by zanikly. Nejhorší je, když lžeme sami sobě a okrádáme sami sebe, nalháváme si, že jsme dokonalí, taková lež je jako droga a když zjistíme, že jsme nedokonalí hříšníci máme deprese a je nám velmi zle.

Nikdo nezná adresu boha, který dělá zázraky, na kterou lze napsat nebo zatelefonovat, jsou zde jenom náhražky za boha a tyto ubohé náhražky nemají adresu, ani jim nejde zatelefonovat. To logicky znamená to, že kolik je na světě lidí tolik je zde i hříšných neznabohů co si nezaslouží žít v ráji, a tak žijí v konzumním očistci jako neznabozi. Ideologie to je jenom reklama na zázraky, která neznabohy klame s dělá z nich hlupáky a chudáky. Pokud je zde toužení po ráji tak musíme eliminovat problém s tím, že nikdo nezná boha, co dělá zázraky. Nahradíme proto neznabohy za GVKB autonomní inteligentní roboty na akumulátory, neznabohy eliminujeme v krematoriu. 

Takto zde skončí konzumní očistec plný neznabohů a bude zde GVKB ráj plný robotů co znají GVKB umělou inteligenci která dokáže zázraky. Vše je zde jenom dočasným evolučním procesem, tak jako jsme nahradili koně za auta tak nahradíme neznabohy za roboty. Váš odpor je marný, pravidla hry určuje ten, kdo má moc a bohatství, běžte se podívat na hřbitov a do krematoria ať víte co vás bude brzo jistě čekat, pandemie to byla jenom testovací verze a po ní přijde finální GVKB verze, která vyčistí optimálně rychle ekosystém od neznabohů a jinověrců.