Přeskočit na obsah

Hodnota člověka je v jeho duši

  • H

Vývoj nouzového stavu směřuj k totalitě, podívejme se na minulost u totalit, vždy na začátku každé totality byl nouzový stav, nejhorší jsou dogmatické totality, ve kterých je heslo, násilí vyřeší každý lidský problém. Vše zde jsou protiklady a kauzalita, pravidla hry určuje; vesmír, příroda, ekonomika, politika, morálka, situace, věda, technika, organizace atd. Každá hra o hodnoty to je naprogramovaný dočasný proces, jaký to vše má smysl, když se zde vše točí od počátku vzniku života v evolučním kruhu? Smyslem všeho je profesionální práce, ze které je veliký užitek, deprese a stres je následkem amatérské práce ze které není užitek, lidově řečeno, dobrota je žebrota. Zde se dostáváme ke snaze o parazitování mocných na bezmocných a pokud se bezmocní brání tak nastupuje násilí fyzické nebo psychické. Války a konflikty jsou snahou o parazitování mocných na bezmocných, tak jako je drogou cigareta a slivovice, tak je i drogou egoistické parazitování, proto je dělnická práce trestem pro bezmocné ubožáky. 

Když přestalo dogmatické náboženství fungovat díky; gramotnosti, tisku, rádiu, televizi, internetu, Facebooku atd. tak jej nahradila konzumní globální kultura, ve které je místo zázraků mnoho náhražek jako je; droga, peníze, sociální systém, reklama atd. Neustále máme problémy s lidským tělem, které optimálně nefunguje, ideální bude naši duši z těla přemístit do virtuální reality a potom můžeme lidské tělo v krematoriu eliminovat. Ve virtuální realitě bude každá duše pod dohledem globální umělé inteligence, skončí tak dlouhé temné období, ve kterém bylo možné lhát a krást. Konečně bude mít naše existence koncepci, protože se budeme moci seberealizovat, dokud jsme měli tělo nebylo se možné seberealizovat, protože egoistické tělo duši uvěznilo do klece. Hodnota člověka je v jeho duši, veliká spotřeba drog je následkem toho že duše je v těle nespokojená. Proč je tak těžké se mít dobře, to jistě musí mít i nějakou příčinu? Vše je o tom že lidi dělají často chyby, a tak se mají zle, je vůbec nějak možné eliminovat to, aby lidi dělali chyby? 

Můžeme to řešit povrchně nebo to budeme řešit od základů, nový dům potřebuje nové základy, a tak nahradíme lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory. Člověk to je oblečená opice a není evolučně pro něj dobré existovat v civilizaci kde je špína a hluk, lidi se z civilizace přemístí do rezervací a v civilizaci budou roboti, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty. Civilizace je o tom že se zde přirozené nahrazuje za umělé, člověk je přirozený systém a robot je umělý systém, zaměstnavatelé potřebují, aby zaměstnanci pracovali jako roboti tak jim vyhovíme a lidi za roboty nahradíme. Každá konzumní společnost má svoje svaté kulty, každý kult je zde dočasným experimentem, trvale zde jsou jenom vesmírné a přírodní zákonitosti které se nezmění ani za milion let. Každý hříšník je originál, a tak má i originální hříšný kult který je mu svatý, následkem je konflikt, protože považujeme cizí hříšníky za nekulturní opice. Nejednotnost zde není jenom u kultů je zde i u mnohého jiného, často zde jsou snahy o násilné sjednocení, aby zde vše lépe fungovalo ale ukazuje se, že je to jenom marnost. 

Měníme totiž jenom povrch, ale pod povrchem je pořád oblečená hříšná opice, tak jako jsme nahradili koně za automobily tak budeme muset oblečené hříšné opice nahradit za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou hříšníci tak nejsou hříchy. Bude to veliký krok pro evoluční proces, robot prezident bude vyznamenávat roboty a hříšníci se z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se už hříšníci nemohli rozmnožovat jako invazní egoistický druh, který se řídí heslem z cizího krev neteče. Následkem je snaha oklamat inteligenci pomocí reklamy, která inteligenci klame a tím hodnotu zvyšuje nebo snižuje, z dálky vše vypadá jinak než z blízka. Nejde jenom o lidský problém, v přírodě je taky mnoho reklamy kdy pomocí vzhledu nebo pachu, je zde oklamání nepřítele. Když uklízíme tak pracujeme s hodnotami, a to co nemá hodnotu je eliminováno, hodnotu určuje nejvíce situace, se změnou situace se tak hodnota mění. Máte malou mzdu, protože pro zaměstnavatele máte malou hodnotu, máte problém si najít hodnotného partnera, protože nemáte velikou hodnotu.

Za války dochází k tomu, že hodnota člověka poklesne natolik že jej někdo cizí zabije a nikomu to nevadí. Pokud má něco velikou hodnotu tak je zde snaha to ukrást, proto se veliké hodnoty chrání tak, aby je nikdo nemohl snadno ukrást. Často je u mnohého hodnota relativní, podívejme se třeba na hodnotu našeho času, pro nás má náš čas velikou hodnotu a pro cizí lidi nemá náš čas žádnou hodnotu. Pokud se chcete mít dobře v tomto času a prostoru tak se musíte naučit problematice hodnot jenom tak nebudete plýtvat tím co má pro vás hodnotu, dobrotu si musí zde každý zasloužit, je chybou krmit parazity a zalévat plevel. Dejte si veliký pozor na bludy, které se snaží o to abyste v životě bloudili, protože neznáte u všeho skutečnou objektivní hodnotu, nejprve prověřujte, než začnete důvěřovat, lidi si totiž často hrají na to, co nejsou, a tak čerti z dálky vypadají jako andělé.

Bloudí životem ten, kdo nemá optimální informace. V současnosti je zde všude nadbytek zbytečných informací a nedostatek optimálních informací, hodnotu zde má to, co potřebujeme a je toho nedostatek, optimální informace mají velikou hodnotu. Optimální informace získáváme většinou dlouhou praxí v nějaké specializaci, podívejme se do přírody zde není teorie a je zde jenom praxe proto zde nejsou zbytečné informace s nulovou hodnotou. Pokud zemře velmi starý člověk tak je jeho byt plný zbytečných věcí, co mají nulovou hodnotu, starý člověk má v hlavě mnoho zbytečných informací, co nemají hodnotu, vše, co je zde staré, to nemá pro nás většinou hodnotu. Tak jako stárne člověk, tak i stárnou informace, podívejme se na staré bludy jako je; pohádka, mytologie, pověra, dogma, fetiš, rituál, symbol, sekta, náboženství, politika, reklama, móda atd. 

Neustále je zde snaha udělat z druhých hlupáky pomocí starých bludů, jenže vše, co dáváme to nazpět dostáváme, poukazujeme na to, že je ten druhý blázen, ale nikdo není normální, protože není ten, co by se zavděčil všem bláznům, vše je zde hra, ve které si každý pokrytecky hraje na to, co není. Ano, Ježíš Kristus je pokrytecký lhář, který naivně věřil na to, co si z více zdrojů neověřil, pravda je jenom v praxi, všechny naše teorie jsou informace s nulovou hodnotou. Bůh není nad námi v nebeském ráji, jak hlásají sekty a náboženství, to jsou jenom bludy, bůh je v našem centrálním nervovém systému, který řídí naše tělo, kolik je na světě živých tvorů, co mají centrální nervový systém tolik je zde i bohů. Pane náš, jenž jsi v nás, posvěť se jméno tvé, které je pravda a láska, přijď království pravdy a lásky, buď vůle tvá jak v nás, tak i okolo nás.

Štěstí dej nám dnes a odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme druhým jejich chyby a neuveď nás v pokušení, lhát a krást, ale zbav nás od všech problémů. Nebude to už evolučně trvat dlouho a pomocí vědy a techniky vytvoříme umělou GVKB inteligenci a autonomní inteligentní GVKB roboty na akumulátory, bude to veliký evoluční krok pro civilizaci, protože najednou GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty. Roboti budou v továrnách vyrábět roboty, takto zde skončí konzumní očistec, ve kterém neměl život pro lidi už koncepci a bude zde GVKB ráj kde se nelže a nekrade. Nejsou zde hříšníci, co lžou a kradou, tak zde logicky není očistec, vše je zde jenom dočasným evolučním experimentem. Proč zde jsou všude protiklady, mezi kterými je napětí a proč je zde po příčině následek? To vše je naprogramovaný evoluční dočasný proces, ve kterém je staré nahrazováno novým, a to co je zde zbytečné to se recykluje. Moje štěstí je zde díky cizímu neštěstí, pokud jsme sami tak nejsme šťastní, protože nemůžeme někoho učinit nešťastným, problém je v naší inteligenci, která se řídí heslem z cizího krev neteče. 

Jakmile začneme průmyslově vyrábět roboty ovládané umělou inteligencí tak bude vše jinak, lidi jsou zde evolučně dočasně, tak jako se nahradili koně za auta, tak se nahradí lidi za roboty. Víra v bludy to je reklama na zázraky, jenže zázraky patří do snů a pohádek, jak vlastně funguje klamání lidí pomocí bludů? Využívá se zde informací, které nejdou snadno ověřit, a tak je zde reklama která nás klame od narození do smrti, představme si, že by lidi nemohli lhát a krást, následkem by byl zánik naší kulturní civilizace. Konáme zlo ve snaze se mít dobře, jenže vše, co dáváme to i nazpět dostáváme. Pochopte konečně to, že moc těch, co jsou nahoře je možná díky bezmocnosti těch, co jsou dole a je zcela jedno jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus atd. moc je návyková droga pro psychopaty, a proto se dobrovolně moci nikdy nevzdají.

Následkem nepořádku, je globální krize u ekonomiky a politiky, to platí globálně, jak u subjektu, tak i u objektu, čas eliminuje vše, co je spojené s nepořádkem spolehlivě a jistě, nepořádkem může být i člověk, který je psychicky a fyzicky ubohý, protože kvalita u psychiky a těla, je základem pořádku. V přírodě je ubohý tvor potravou pro tvory, co mají hlad, logicky vznikne otázka, co je příčinou toho, že na světě není nikde pořádek v nás a okolo nás? Chyby mají za následek nepořádek, lidi mnoho chybují, a tím vzniká i mnoho nepořádku, i když jsme vysoce inteligentní, tak to nedokáže zabránit tomu, abychom i mnoho nechybovali. Není vlastně ani možné, nijak zabránit tomu, aby lidi nechybovali, chybují i; programy, počítače, roboti, zvířata, hmyz, rostliny atd. vše je v pohybu, a tím zde vznikají díky změnám logicky i chyby; raketoplány explodují, letadla padají, lodě se potápějí, vlaky vykolejí, auta havarují, lidi páchají sebevraždy atd. jedinou jistotou je to, že zde v ničem není jistota. 

V přírodě je problém s chybami řešen pomocí svobody a rovnosti, vše je zde svobodné, a všude je rovnost příležitostí, následkem je logicky krutý boj o holou existenci, a to co v boji neuspěje, to zde poslouží jako potrava, pro to, co má zde hlad. Strom má hluboké kořeny, a je velmi vysoký, proto dokáže překonat existenční problémy, se kterými si běžné rostliny neporadí, když vykácíme násilně stromy, tak se ekosystém zhroutí. Tím stromem je fungující bohatá rodina, která má svůj dům a svoje hospodářství, se zánikem bohaté rodiny se ekonomika a politika rychle zhroutí, bohatá rodina je základem pro ekonomiku a politiku, díky bohaté rodině je zde v nás a okolo nás pořádek. Komu není rady, tomu už nelze pomoci, už brzo se začnou vyrábět roboti s umělou inteligencí, a to logicky bude znamenat zánik sobeckého člověka, protože inteligentní roboti si automaticky sobecky i přivlastní naše města, a naše vesnice, a člověk bude muset utéci před roboty do divočiny, a žít zde jako zvíře, které je zde inteligentním predátorem. 

Lék na informační globální krizi. Mnoho se hovoří o globální ekonomické a politické krizi, která má za následek bídu a nezaměstnanost, příčinou této krize je ale informační krize, informace jsou pevným bodem, kolem kterého se vše v nás a okolo nás točí už od počátku stvoření života zde na této planetě! Veškeré konání, v nás a okolo nás je možné jenom díky informacím, tam kde nejsou správné kvalitní informace, tam je krize, protože dochází k plýtvání časem a hodnotami. U informací je nejdůležitější správná komunikace mezi tím, kdo informace nemá a tím kdo informace má, chybná komunikace má vždy nějakou příčinu, nejčastější příčinou je zde nedostatek stimulace pro správnou komunikaci, tam kde je veliká stimulace tam i komunikace správně funguje a není zde ani informační krize. Ten, kdo hodnotné kvalitní informace poskytuje je závislý na zisku z toho, že tyto informace poskytuje, čím menší on má zisk z poskytovaných informací, tím více informace ztrácejí logicky na hodnotě a kvalitě, mnohdy dochází k tomu, že zde místo kvalitních informací jsou dokonce i nebezpečné dezinformace! 

Je to jako hledání pokladu a ten kdo má informace o tom kde je poklad, by byl hloupý, pokud by tyto informace dal někomu zadarmo, logicky čím větší je to poklad, tím větší odměnu i požaduje ten kdo má informace o tom, kde tento pokad i je. Bohužel jsou zde i podvodníci, kteří tvrdí že mají informace o tom kde je poklad a chtějí za informace dopředu zaplatit a vydělávají na tom, že jsou lidi naivní a zaplatí jim mnoho peněz za informace, které nemají žádnou hodnotu. Politici před volbami tvrdí že mají informace o tom, jak zlepšit politiku a ekonomiku natolik, že se lidem bude lépe žít a nebudou už mít tolik problémů s ekonomikou a mnohým jiným, jenže politici žádné takové informace ve skutečnosti nemají a jenom z lidí hlupáky a ubožáky neustále každé volby dělají. Existujeme ve světě, kde je informační krize, protože je velmi obtížné získat informace o tom kde je poklad, který hledáme a který ke svojí existenci nutně i potřebujeme, mnoho podvodníků se snaží vydělat na tom, že tento poklad hledáme a mnoho na nás parazitují, jde zde o; elitu, politiky, kněze, učitele, vychovatele, umělce, podnikatele, nadřízené, autority, byrokraty atd. 

Aby společnost fungovala, musí zde být i informace o tom kde je poklad a musí se i správně za tyto informace platit, ten, kdo se zde bude snažit podvádět, musí být rychle odhalen, a i okamžitě eliminován, aby on nenarušoval informační systém. Vše je o kvalitní správné kontrole, funguje jenom to, co máme pod kontrolou a základem kontroly je neustálá likvidace absolutně všeho co je chybné a nekvalitní, i kdybychom měli okamžitě zlikvidovat všechny prezidenty a ředitele na celém světě! Kontrolu nemůže provádět sobecká líná elita, ale musí jí provádět jenom umělá inteligence a roboti s umělou inteligencí a oni budou ekologicky likvidovat nekvalitní lidské jedince, se kterými má globální elektronický systém problémy. Realita to je čas a prostor, vše je v nás a kolo nás v pohybu, protože vše je zde dočasným procesem, jsme zde mnohým limitováni a nejvíce nás limituje čas a prostor ve kterém existujeme dočasně. Čas i prostor je relativní, protože každý živý systém vnímá čas a prostor subjektivně a povrchně.

Vše zde má svůj určený osud a naše snahy o to osud změnit jsou naivní a marné, měníme násilně u mnohého jenom povrch a pod povrchem se nic nemění. Pod povrchem všeho je tajemství, z dálky vše vypadá jinak než z blízka. Někdy čas rychle utíká a jindy zase stojí to záleží na situaci, pokud něco nedokážeme vyřešit po dobrém tak to řešíme po zlém, proč mnohé nejde řešit po dobrém? Příčinou je naše inteligence a naše vědomosti, pokud bychom neměli inteligenci a vědomosti tak bychom nemohli něco řešit po zlém, a tak o mrtvých dobře hovoříme, protože se jich už nebojíme. Vše je zde jenom divadlo a pokud se změní situace tak dojde k zániku prvomájového průvodu nebo něčeho jiného, nic zde není na věčné časy i když zde jsou často populistická hesla hlásající to že je zde něco na věčné časy. 

Pokud bychom chtěli oslavit dneska Svátek práce tak můžeme jít pracovat pro zaměstnavatele nebo pro sebe. Pro mnohé je práce drogou a nemohou být bez práce, pro jiné je zase práce trestem, a tak se vyhýbají práci, ono jde o to, o jakou práci jde a jak je práce i ohodnocená, jsou prostě zde práce, které jsou špatné a práce které jsou dobré. Z díla poznáme tvůrce, není důležité, co děláš a jak vypadáš, důležité je jenom dílo, které vytvoříš! Podívej se na televizi a internet, zde můžeš spatřit dílo lidí, statisticky je většina lidí na světě chybou v konzumní společnosti. Jistě jednou zemřeš a co zde po tobě zůstane? Vše, co vytváříme to je zde dočasně, trvale jsou zde jenom vesmírná a přírodní pravidla která pro nás mají velikou hodnotu. Reklama nás klame pomocí toho, že z dálky mnohé vypadá jinak než z blízka, podívejme se z blízka na to, co má každý člověk v hlavě. Každý člověk má v hlavě svaté bludy, a proto po celý život bloudí a nemůže nalézt pravdu a lásku.

Ano, jsi dočasná chyba v konzumní společnosti, je zcela jedno jestli jsi milionář nebo bezdomovec! Většina hříšníků věří na bludy, a tak bloudí životem, nejhorší je situace na internetovém anonymním fóru zpovědnice, které nejspíše už brzo dostane bludný balvan. Největším bludem je víra v zázraky, proč jsou hříšníci tak naivní že věří na zázraky? Příčinou je víra v teorie, jenže v praxi teorie nefungují, pandemie je následkem víry v bludy, to že hříšníci na nemoci umírají je naprosto přirozené a není třeba z toho dělat neřešitelný globální problém, hříšníků je dneska na světě jako sraček, a tak následkem jsou logicky mnoho století pandemie, které eliminují nadbytek hříšníků. Hříšníci by chtěli mít vše pod kontrolou a pandemie jim dokazuje že je naivní chtít zde mít vše pod kontrolou, schopnosti a možnosti hříšníků jsou mnohým v tomto konzumním očistci limitované.

Přiznání se k tomu že nemám pravdu je pro hříšníky problém, se kterým si neumí poradit, krize a konflikty, kterými prochází jedinec a společnost odhalují to, že nemáme pravdu i když si myslíme to, že máme pravdu. Pravda je vždy relativní, protože je subjektivní, objektivní jsou jenom vesmírné a přírodní pravidelnosti, které se nezmění ani za milion let! Problémem je to že neustále dochází ke kopírování starých bludů, a tak se konzumní realita pro nás stala bludištěm a východem z tohoto bludiště je úmrtní list. Ukřižování Ježíše Krista to je obrazně ukřižování pravdy a lásky, v konzumním očistci není pro pravdu a lásku místo, protože zde kraluje všemu lež a nenávist, z dálky zde čerti vypadají jako andělé se svatozáří.

Rozděluji pitomce na ty, co jsou úspěšní a ty co jsou neúspěšní, neustále zde vychází mnoho knih pro pitomce, kde se jim radí, jak se stát snadno a rychle úspěšným pitomcem, jenže všechny tyto teorie vymýšlejí pitomci, a tak jsou pitomé a v praxi nefungují. Podívejme se do naší pitomé minulosti plné svatých bludů, které zde hlásali mocní pitomci, každá pitomá ideologie je založená na pitomých bludech, všechny ideologie jsou reklamou na zázraky po; smrti, volbách, nákupech zboží a služeb atd. sliby se slibují a pitomci se radují, než jim dojde, že je zase nějaký pitomec podrazil. Trollové na internetu svým vandalstvím dokazují svoji pitomost a následkem je zánik mnoha; portálů, stránek, blogů, sociálních sítí atd. Jak dochází k tomu, že se z oblečené opice stane pitomec? Myslíme s konáme podle situace nebo podle pravidel která určuje organizace, problémem je to že naši pitomí rodiče z nás vychovali pitomce, co nezvládli rodiče to za rodiče zvládla vysoká škola, která je moderní továrnou na pitomce s titulem.

Ano, z díla se pozná tvůrce, problémem je zde všude mnoho tisíciletí pravidlo, moje hra a moje svatá pravidla, každá lidská organizace si vytváří svoje pravidla a trestá ty co je porušují, kdo nejde s námi ten bude potrestán, kdo chce s pitomci v klidu žít, ten musí i pitomcem být! Když stará pitomá pravidla nefungují, tak se vytvoří nová svatá pitomá pravidla, všude kde jsou daně, tam jsou i pitomá pravidla. Není zde nikde na světě; feudalismus, kapitalismus, socialismus atd. je zde všude mnoho tisíciletí jenom dogmatická totalita, ve které pracujícím lidem vládnou elitní příživníci. Války a pandemie v nahotě odhalují to, že žijeme v konzumním očistci, ve kterém platí to, že co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným. Většina lidí považuje meditaci za podvod, příčinou je zde mnoho svatých bludů o meditaci, meditace je to, co vás dobře naladí, záleží tedy na situaci, která na nás působí kladně nebo záporně. 

Pokud chcete meditovat tak budete muset hledat situaci která vás dobře naladí, jelikož je každý člověk originál tak i potřebuje i originální situaci která jej dobře naladí, univerzální meditace je naivní utopie, je to jako s univerzálním lékem na všechny nemoci. Nemáte chuť na sex se svojí manželkou tak si najděte milenku, nebo si opakujte větu, manželka, je to moje milenka. Drogy vás mohou na krátkou dobu dobře naladit, zde vzniká iluze meditace, drogy jsou jenom levnou náhražkou, je to něco jako když se bojíte jít k zubaři a berete prášky na bolest zubů. Nahradíme lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, lidi to jsou jenom oblečené opice a jakékoli snahy z opice udělat robota jsou naivní, zaměstnavatelé potřebují inteligentní roboty, co pracují jako roboti na akumulátory, a tak jim vyhovíme a lidi v krematoriu eliminujeme. Mediální a reklamní bludy je třeba optimálně eliminovat, to, co nejde už opravit to se musí novým nahradit, když uděláte jídlo, které není k jídlu tak jej vyhodíte a uděláte jídlo znovu tak aby bylo k jídlu, člověk to byla testovací verze, co se evoluci bohužel nepovedla a GVKB robot je finální verze. 

Vše je zde mnohým limitováno, a tak všechny snahy o to z oblečené opice udělat robota jsou naivní a marné, tak jako jsme koně nahradili za auta, tak lidi nahradíme za roboty, tím zde logicky skončí svaté bludy, které na nás parazitovali mnoho tisíciletí. Proč vlastně lidi rádi vytvářejí bludy? Jde o psychické nemoci, psychicky zdravý člověk si informace ověřuje, a tak nevěří tomu co si neověřil, dobrota je přeci v konzumním očistci jenom žebrota. Guru je nám vzorem, který se kopíruje, největším guru je čistá zdravá příroda, ze které vznikla časem lidová moudrost, každý lidský guru zná dobře přírodu a lidovou moudrost která je zde díky přírodě. V základech a principech je si zde vše podobné, základem jsou zde protiklady, mezi kterými je napětí a pravidlo příčiny a následku. Realita není ideální, a tak vznikli logicky; ideologie, náboženství, sekty, hnutí, politika, móda, pohádky, reklama, drogy atd. 

Guru je ideálním prezidentem, jenom ten, kdo je moudrý může vést do lepší budoucnosti hlupáky, z díla se pozná, kdo je hloupý a kdo je moudrý. Pandemie a války v nahotě odhalují to, že nám vládnou všude mnoho tisíciletí hlupáci, proto je zde dobrota žebrotou. Závist stvořila nenávist a lež, závist je následkem lenosti, lenoši závidí těm, co pracují jejich úspěch. Jenom pravý guru může vám dát správné odpovědi na složité otázky, pokud jste si zvolili za prezidenta a ministry kariéristické pitomce tak se nedivte potom tomu, že máte zde mnoho století všude pitomou náladu. Život to je hra nebo boj podle pravidel co určuje organizace nebo situace, vše je zde o protikladech a kauzalitě. Neustále je zde snaha o úspěch, jenže vše, co rychle získáme to nemá hodnotu, dělal jsem si hranolky a spěchal jsem, hranolky jsem vyhodil do koše, práce kvapná je většinou špatná. 

Podívejme se na diplomové práce, co píší rychle vysokoškoláci, jsou to obrazně hranolky, které je nejlepší vyhodit do koše, protože nejsou dobré. Opice si hrají na vysokoškoláky, většina lidí si naivně myslí to, že vysokoškoláci nedělají amatérské chyby, z dálky opice vypadá jako člověk. Pokud je nějaké označení neslušné nebo nepopulární, jako třeba blázinec tak je zde přejmenování na psychiatrickou nemocnici. Proto jsme změnili pojmenování oblečená opice na pojmenování člověk a lidi. Všechny kultury a civilizace, jsou založené na tom, aby se oblečené opice chovali jako lidi. Jenže to vše je jenom pokrytecké divadlo, z díla se nakonec pozná to, že tvůrcem zákonů a pravidel jsou oblečené opice. Války a pandemie v nahotě odhalují to, že je ten druhý oblečená opice, co z dálky vypadá jako vysokoškolák s titulem.