Přeskočit na obsah

Rychlé stárnutí lidské populace

  • R

Co by se stalo pokud by zde byl mimozemský inteligentní virus způsobující neplodnost lidí a tento virus by se globálně rychle rozšílil a nebyl by na něj žádný lék? Logicky následkem by bylo rychlé stárnutí lidské populace a skončila by výroba zboží pro děti a zavřeli by se školy, v další vlně by skončili války a výroba zbraní a munice, společnost by začala hledat způsoby jak nahradit chybějící lidi v obchodě a podnikání pomocí; databází, programů, umělé inteligence, optimalizace, globalizace, strojů, přístrojů, robotů atd. heslem by zde bylo roboti vyrábí roboty a tak vše funguje i bez lidí. Scénář, který popisujete, by mohl mít značné dopady na lidskou civilizaci a společnost.

Neplodnost by vedla k dramatickému poklesu lidské populace. Bez nových generací by se populace postupně stárla, což by mělo vliv na sociální a ekonomické struktury. Zavření škol, úbytek dětí a mladých lidí by měly zásadní dopady na ekonomiku. Výroba zboží a služeb pro děti by klesla, zatímco se zvýšila poptávka po technologiích a službách, které by nahradily lidskou práci. Společnost by se musela přizpůsobit novým podmínkám a hledat způsoby, jak nahradit lidskou pracovní sílu. Automatizace, umělá inteligence a robotika by se staly klíčovými průmyslovými odvětvími. Bez nových generací by se změnila i struktura společnosti. Možná by došlo k revizi sociálních systémů a hodnotových paradigmat.

Starší generace by mohla hrát větší roli v rozhodování a průběhu společnosti. S tlakem na nahrazení lidské práce by došlo k rychlému technologickému pokroku v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Vznikly by možná i nové formy interakce mezi lidmi a technologiemi, jako jsou rozšířená realita nebo virtuální komunikace. Tato situace by vyvolala mnoho etických otázek, zejména ohledně umělé inteligence, práv robotů a míry lidského zapojení do rozhodovacích procesů. Celkově by tato situace měla obrovský dopad na lidskou civilizaci a vedla by k dramatickým změnám ve všech oblastech života.