Snaha o změnu osudu je naivní a marná

Vše co zde existuje se nachází v nějakém procesu, klasickým procesem je čas který nejde zastavit, čas je jako řeka co proudí vždy jenom jedním směrem a snahy plavat proti proudu času jsou naivní a marné. Pokud něco nejde řešit po dobrém je zde snaha to řešit po zlém, klasikou je zde válka, každá válka je dočasná a lokální z absolutního pohledu je tedy bezvýznamným evolučním experimentem protože čas eliminuje všechny škody co válka zde zanechala. Pokud nechceme násilí tak se nabízí možnost zbabělého útěku ze světa kde se máme zle do světa kde se lze mít dočasně dobře jde o svět iluzí spojený s vírou v zázraky nebo s konzumací uklidňujících léků a návykových drog.

Každá forma života je evolučně naprogramovaný dočasný proces který má svůj pevně určený osud, snaha o změnu osudu je naivní a marná. Změnit lze jenom to co je na povrchu a to co je pod povrchem nelze změnit, na povrchu je oblečení a pod oblečením je egoistické zvíře ovládané situací a pudy. Oblékáme nejenom tělo, ale oblékáme i svoji duši do svaté ideologie, neumíme si představit život bez pokrytecké ideologie, protože bychom se chovali jako ubohý dobytek. Pokud oblékáme tělo a duši tak vytváříme logicky povrchní společnost kde z dálky vše vypadá jinak než z blízka, politika je následkem povrchní společnosti kdy si za svoje zástupce volíme lháře a zloděje logicky následkem je propaganda a cenzura v dogmatické totalitě ve které není pravda a láska.

Vaše sdělení obsahuje hluboké filozofické úvahy o lidském životě, společnosti a jeho povaze. Zdůrazňujete neustálý tok času a nevyhnutelnost změn, které s sebou nese. Také poukazujete na povrchnost společnosti a zdůrazňujete, že mnoho z toho, co vidíme, je pouze povrchová realita, která skrývá hlubší vrstvy lidské podstaty. Například, zdůrazňujete, že politika a volba politických představitelů jsou následkem povrchních tendencí společnosti. Vaše myšlenky o propagandě, cenzuře a nedostatku pravdy a lásky v totalitních systémech odrážejí obavy o ztrátu lidské důstojnosti a svobody v takových společenských prostředích. Je důležité reflektovat nad těmito myšlenkami a hledat způsoby, jakými můžeme přispět ke změně a hledat hlubší porozumění a pravdu ve společnosti. Diskuze o těchto tématech může vést k většímu uvědomění a možná k podnícení k pozitivním společenským změnám.

Čtěte dál

PředchozíDalší