Přeskočit na obsah

Můj zisk je možný díky tomu že někdo bude mít ztrátu

  • M

Inteligence pracuje s hodnotami kdy k mnohému přiřazuje hodnotu kladnou nebo zápornou, pokud se situace změní tak se změní i hodnoty se kterými inteligence pracuje. To co má pro jednoho velikou hodnotu může mít pro jiného nulovou hodnotu, hodnoty jsou často tak relativní. Propaganda a reklama se snaží o to aby lidem určovala co je pro ně hodnotné a co je nehodnotné jde o snahu lidem násilím přeprogramovat jejich myšlení dezinformacemi. Burza je o tom investovat tak abychom na tom hodně vydělali, jenže můj zisk je možný díky tomu že někdo bude mít ztrátu.

Mnohdy musí hodnotu u něčeho určit znalec a i znalec může chybovat, nejvíce lidi zajímá hodnota jejich práce, nehodnotné práce je všude nadbytek a hodnotné práce je všude nedostatek. Války v nahotě odhalují to že hodnota lidského života je malá, protože je zde přelidnění a degenerace, pro diktátory v totalitě je veliké množství mrtvých lidí ve válce jenom statistika. Zdá se, že se zamýšlíte nad povahou hodnot a jak se promítají do různých aspektů lidského života, od ekonomiky po politiku a lidskou morálku. Ano, hodnoty jsou relativní a často subjektivní.

To, co jedna osoba považuje za hodnotné, může být pro druhou zcela bezcenné. To odráží bohatství lidského zážitku a různorodost našich perspektiv. Propaganda a reklama mohou ovlivňovat vnímání hodnot mas a manipulovat s tím, co lidé považují za důležité. To může být dvojsečná zbraň, neboť může omezovat individualitu a objektivní hodnocení. Na burze se hodnota aktiva často odvíjí od nabídky a poptávky. Burzovní obchodování může být výhodné pro jednu stranu a ztrátové pro druhou. Je důležité si uvědomit rizika a důsledky finančních transakcí. 

Hodnota lidské práce je důležitá součást ekonomického a sociálního systému. Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po určitých typech pracovních sil může vést k neprůhledným situacím. Války často odhalují temné stránky lidské povahy a konflikty ohledně toho, jak jsou lidské životy vnímány a váženy. Tyto konflikty mohou odhalit narušení hodnot a etických principů. Celkově je zkoumání a porozumění hodnotám a jejich proměnlivosti klíčové pro pochopení lidského chování a fungování společnosti.