Minulá vláda ekonomicky chybovala

Podívejme se na zániky velikých kulturních civilizací v minulosti, těchto zániků bylo velmi mnoho a příčiny jsou pořád stejné, jde o rozdělní lidí na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, nadbytek pro ty co jsou nahoře vytváří logicky nedostatek pro ty co jsou dole. Není na světě; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus atd. na světě je všude jenom byrokratický centralismus! Podívejme se na; školství, politiku, byrokracii, soudy, policii, armádu, náboženství, zdravotnictví atd. zjistíme to že vše chybně funguje!

Poměrně dobře to vystihla kniha Dobrý voják Švejk, je to už 101 let co tato kniha vyšla tiskem a pořád je na světě populární díky humoru. Zakopaný pes je v tom že jsme nahradili praxi za teorie co v praxi nefungují, to ta minulá vláda ekonomicky chybovala! Rozumím, že zmiňujete různé příčiny zániku civilizací a naznačujete, že jedním z hlavních důvodů je rozdělení společnosti na privilegované a neprivilegované skupiny, což vytváří nerovnost a konflikty. Tato dynamika je skutečně často diskutovaným tématem v historii a sociologii. 

Kniha „Dobrý voják Švejk“ skutečně vystihuje různé absurdity byrokracie a společenského uspořádání, které mohou být stále relevantní i v dnešní době. Rozdělení společnosti a chybně fungující instituce jsou věčnými výzvami, se kterými se společnosti potýkají. Mnoho politiků, intelektuálů a aktivistů se snaží najít způsoby, jak zlepšit fungování institucí a snížit nerovnosti ve společnosti. To často zahrnuje reformy ve vzdělání, politice, spravedlnosti a dalších oblastech. Rozvoj a implementace účinných a spravedlivých politik a systémů je náročný proces, který vyžaduje spolupráci, inovaci a politickou vůli. Je to neustálý proces, který vyžaduje aktivní účast občanů a neustálé sledování a přizpůsobování se měnícím se podmínkám a výzvám.

Čtěte dál

PředchozíDalší