Přeskočit na obsah

Rok 1990

  • R

Rok 1990 byl rokem mnoha důležitých událostí po celém světě. Některé z nich zahrnovaly:

  1. Rozpad Sovětského svazu: V roce 1990 začal proces rozpadu Sovětského svazu, který byl ukončen oficiálním rozpuštěním Sovětského svazu 25. prosince 1991. Tento proces měl důsledky pro geopolitickou situaci ve světě a vedl k vzniku samostatných států jako je Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán a další.
  2. Zjednocení Německa: V říjnu 1990 bylo dosaženo zjednocení Západního a Východního Německa, které bylo důsledkem pádu Berlínské zdi v roce 1989. To vedlo ke sjednocení dvou německých států do jednoho a ukončení studené války.
  3. Vznik nových států ve východní Evropě: V roce 1990 došlo k politickým změnám ve východní Evropě, což vedlo k pádu komunistických režimů a vzniku nových demokratických států. Například v Polsku, Maďarsku, Československu a dalších zemích proběhly politické změny, které vedly k přechodu k demokracii.
  4. Zánik Varšavské smlouvy: V březnu 1991 byla oficiálně zrušena Varšavská smlouva, která byla vojenským blokem východoevropských zemí pod vlivem Sovětského svazu. Tento krok byl považován za konec studené války.
  5. Začátek Perské války: V srpnu 1990 začala Perská válka, když Irák, vedený diktátorem Saddámem Husajnem, napadl Kuvajt. To vedlo k mezinárodnímu vojenskému zásahu vedenému Spojenými státy a spojenci, který byl známý jako Operace Pouštní bouře.
  6. Nelson Mandela propuštěn z vězení: V únoru 1990 byl jihoafrický antiapartheidový aktivista Nelson Mandela propuštěn z vězení po 27 letech věznění. To byl důležitý okamžik v boji proti apartheidu v Jihoafrické republice.
  7. První světový summit o životním prostředí: V červnu 1990 se konal první světový summit o životním prostředí