Přeskočit na obsah

Rok 1991

  • R

Rok 1991 byl rokem důležitých událostí na celém světě. Některé z nejvýznamnějších událostí roku 1991 zahrnují:

  1. Rozpad Sovětského svazu: Po desetiletích komunistického režimu se Sovětský svaz, který byl jedním z největších a nejmocnějších států světa, rozpadl na konci roku 1991. Tento historický okamžik vedl k vzniku samostatných států, jako je Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán a další.
  2. Vypuknutí Perské války: V lednu 1991 začala Perská válka, která byla vojenským konfliktem mezi Irákem, který byl tehdy veden diktátorem Saddámem Husajnem, a mezinárodní koalicí pod vedením USA, která reagovala na invazi Iráku do Kuvajtu. Válka skončila v únoru 1991 porážkou Iráku a osvobozením Kuvajtu.
  3. Maastrichtská smlouva: V listopadu 1991 byla podepsána Maastrichtská smlouva, která založila Evropskou unii (EU) a položila základy pro budoucí hospodářskou a politickou spolupráci mezi evropskými zeměmi.
  4. Vznik Samostatného státu Chorvatsko a Slovinska: Na konci roku 1991 se Chorvatsko a Slovinsko odtrhly od socialistické Jugoslávie a vyhlásily nezávislost, což vedlo k vypuknutí války na Balkáně.
  5. Konec apartheidu v Jihoafrické republice: Po mnoha letech mezinárodního tlaku a vnitřního odporu byl v roce 1991 zrušen systém apartheidu v Jihoafrické republice, který byl založen na rasovém rozdělení a diskriminaci černého obyvatelstva.
  6. První záznamy na internetu: V roce 1991 byly provedeny první veřejné záznamy na World Wide Web, který byl novou formou komunikace a informačního sdílení, což zahájilo revoluci v digitální komunikaci a informačním věku.
  7. Volba Billa Clintona za prezidenta USA: V roce 1991 byl Bill Clinton zvolen 42. prezidentem Spojených států, čímž začala éra jeho dvou volebních období a 90. let v americké politice.