Přeskočit na obsah

Rok 1950

  • R

Rok 1950 byl významným rokem ve světových dějinách. Zde je několik významných událostí, které se staly na světě v roce 1950:

  1. Začátek Korejské války: Dne 25. června 1950 začala Korejská válka, když Severní Korea napadla Jižní Koreu. Tento konflikt mezi komunistickým Severem a kapitalistickým Jihem trval až do roku 1953 a zanechal po sobě miliony mrtvých a zničenou infrastrukturu.
  2. Vznik Středoevropského obranného paktu (SEATO): Dne 8. září 1950 byl podepsán Pakt o kolektivní bezpečnosti mezi Spojenými státy americkými, Velkou Británií, Francií, Austrálií, Novým Zélandem, Filipínami, Thajskem a Pákistánem, který měl za cíl chránit jihovýchodní Asii před komunistickou expanzí.
  3. McCarthyho hon na komunisty: V USA v roce 1950 začal senátor Joseph McCarthy hromadně obviňovat lidi z údajné komunistické činnosti a šíření komunistických idejí, což vedlo k období politického lovu na komunisty známého jako McCarthyho éra.
  4. Vznik Organizace spojených národů (OSN): Dne 24. října 1950 bylo podepsáno Charty Organizace spojených národů, která je mezinárodní organizací založenou na udržování míru, mezinárodní spolupráci a řešení globálních problémů.
  5. Zavedení prvního televizního vysílání v barvě: Dne 12. června 1950 bylo v USA zavedeno první televizní vysílání v barvě. Tím byly položeny základy pro další vývoj televizního vysílání a změnily se tak způsoby, jakými lidé sledovali zprávy a zábavu.
  6. Výroba prvního tranzistoru: V prosinci 1950 byl Bell Laboratories představil první tranzistor, což byla revoluční událost v oblasti elektroniky. Tranzistor byl základním kamenem pro vývoj moderních počítačů a elektronických zařízení.
  7. Vznik Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO): Dne 9. května 1950 byla podepsána Pař