Rok 1951

Rok 1951 byl plný významných událostí na světové scéně. Zde je několik zajímavých událostí, které se staly v roce 1951:

  1. Vznik Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO): Dne 18. dubna 1951 byla podepsána Pařížská smlouva, která založila ESUO. Tento mezinárodní organizace měla za cíl sjednotit evropské státy v oblasti uhlí a oceli a přispět k upevnění míru a spolupráce po druhé světové válce. ESUO byla předchůdcem Evropského hospodářského společenství (EHOS), které později přerostlo v Evropskou unii (EU).
  2. Korejská válka: V červnu 1951 pokračovala korejská válka, která vypukla v roce 1950 mezi Severní a Jižní Koreou. Konflikt byl součástí studené války mezi Spojenými státy a jejich spojenci na jedné straně a Sovětským svazem a Čínou na straně druhé. Boje se táhly až do roku 1953.
  3. Vznik Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO): Dne 16. října 1951 byla založena FAO, která je specializovanou agenturou OSN. FAO se zaměřuje na zlepšování světového zemědělství, výživy a potravinové bezpečnosti. Jejím hlavním cílem je snížit hlad a podpořit udržitelné zemědělství ve světě.
  4. První transkontinentální televizní vysílání v USA: Dne 12. června 1951 byl proveden první přenos televizního signálu z východního pobřeží na západní pobřeží Spojených států amerických. Tato událost byla považována za průlom v televizní technologii a umožnila šíření televizního vysílání na celém kontinentu.
  5. Vydání knihy „The Catcher in the Rye“: V červenci 1951 byla vydána kontroverzní a vlivná kniha „The Catcher in the Rye“ od J. D. Salingera. Tato kniha, vyprávějící příběh teenagera Holdena Caulfielda

Čtěte dál

PředchozíDalší