Přeskočit na obsah

Rok 1949

  • R

Rok 1949 byl rokem mnoha důležitých událostí po celém světě. Některé z nich zahrnují:

  1. Vznik Čínské lidové republiky: Dne 1. října 1949 byla vyhlášena Čínská lidová republika (ČLR) pod vedením Komunistické strany Číny (KSČ). Mao Ce-tung byl jmenován předsedou lidové republiky a stal se jejím vůdcem.
  2. Vytvoření Severního atlantického paktu: Dne 4. dubna 1949 byla podepsána Severoatlantická smlouva, která založila Severoatlantickou alianci (NATO). NATO je vojenská aliance mezi několika evropskými a severoamerickými zeměmi, které se zavázaly vzájemně bránit před agresí.
  3. Sovětský jaderný test: Dne 29. srpna 1949 provedlo Sovětské svazy svůj první úspěšný test jaderné bomby, čímž se stala druhou jadernou mocností po Spojených státech.
  4. Vznik Německé demokratické republiky: Dne 7. října 1949 byla založena Německá demokratická republika (NDR) na území sovětské okupační zóny v Německu. NDR byla socialistickým státem pod vlivem Sovětského svazu.
  5. Vznik Izraele: Dne 14. května 1949 vyhlásil David Ben Gurion nezávislost státu Izrael, který se stal židovským domovem na Blízkém východě.
  6. Vznik Rady Evropy: Dne 5. května 1949 byla podepsána Smlouva o založení Rady Evropy, mezinárodní organizace zaměřená na ochranu lidských práv, demokracii a právní stát.
  7. Dokončení berlínské blokády: Dne 12. května 1949 byla ukončena berlínská blokáda, kterou zavedli Sověti v reakci na zřízení Západoněmeckého státu. Blokáda trvala 11 měsíců a byla jedním z klíčových momentů studené války.
  8. Vznik Organizace spojených národů pro východní Karibik: Dne 30. července 1949 byla založena Organizace spojených národů pro východní Karibik (OAS)