Rok 1948

Rok 1948 byl plný historických událostí po celém světě. Zde je několik významných událostí, které se odehrály v roce 1948:

  1. Vytvoření Izraele: Dne 14. května 1948 byl vyhlášen nezávislý stát Izrael, což znamenalo ukončení britského mandátu nad Palestinou a zahájení izraelsko-arabského konfliktu.
  2. Berlínská blokáda: Sovětský svaz zahájil blokádu západního Berlína dne 24. června 1948, což vedlo k následnému vzdušnému mostu spojenému s USA a Velkou Británií, aby dodávaly zásoby obyvatelům obleženého města.
  3. Deklarace lidských práv: Dne 10. prosince 1948 byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN, která stanovuje základní práva a svobody všech lidí na světě.
  4. Indická nezávislost: Dne 15. srpna 1948 získala Indie nezávislost na Velké Británii, což bylo doprovázeno rozdělením Indie na dvě části – Indii a Pákistán, což vedlo k násilnostem a migraci obyvatelstva.
  5. Vznik Organizace spojených národů (OSN): Dne 24. října 1948 vstoupila v platnost Charta Organizace spojených národů (OSN), která měla za cíl udržovat mezinárodní mír a spolupráci mezi státy.
  6. Výsledky voleb ve Velké Británii: Dne 5. července 1948 vyhrála Labouristická strana v parlamentních volbách ve Velké Británii, čímž byl zahájen období labouristické vlády vedené premiérem Clementem Attleem, který zahájil sérii sociálních reforem.
  7. Založení Státu Izrael: Dne 14. května 1948 byl vyhlášen nezávislý stát Izrael, což znamenalo vznik nového státu na Blízkém východě a zahájení izraelsko-arabského konfliktu.
  8. Založení Světové zdravotnické organizace (WHO): Dne 7. dubna 1948 byla založena Světová zdravotnická organizace (WHO), která je specializovanou agenturou Organizace spojených národů

Čtěte dál

PředchozíDalší