Rok 1947

Rok 1947 byl důležitým rokem s mnoha významnými událostmi po celém světě. Zde je několik klíčových událostí, které se staly v roce 1947:

  1. Rozdělení Indie: Dne 15. srpna 1947 získala Indie nezávislost na Velké Británii a byla rozdělena na dvě nezávislé země – Indii a Pákistán. Toto období bylo poznamenáno násilnostmi a etnickým násilím mezi hinduisty, muslimy a sikhismem, které vedly k rozsáhlému přesídlení obyvatelstva.
  2. Roswellský incident: V červenci 1947 byl nahlášen Roswellský incident, kdy byl údajně nalezen neidentifikovaný letoun v Roswellu, Nové Mexiko, ve Spojených státech. Toto událost se stala jedním z nejznámějších případů údajného setkání s UFO.
  3. Marshallovým plán: V červnu 1947 byl představen Marshallova plán, který byl ekonomickou pomocí Evropě po druhé světové válce. Plán byl navržen americkým ministrem zahraničí Georgem C. Marshallem a měl za cíl obnovit evropskou ekonomiku po válce.
  4. Vznik Organizace spojených národů (OSN): V říjnu 1947 byla podepsána Charterská listina, která založila Organizaci spojených národů (OSN) jako mezinárodní organizaci, která měla za cíl udržovat mezinárodní mír a spolupráci mezi zeměmi.
  5. Vznik CIA: Dne 18. září 1947 byl zákonem National Security Act založen Ústřední zpravodajská služba (CIA) ve Spojených státech. Tato organizace je odpovědná za získávání a analýzu zahraniční zpravodajské informace a provádění tajných operací.
  6. Vznik Izraele: Dne 14. května 1947 byla přijata rezoluce OSN č. 181, která navrhla rozdělení Palestiny na židovský stát a arabský stát. To vedlo k vyhlášení nezávislosti státu Izrael 14. května 1948.
  7. Studená válka: Rok 1947 byl začátkem studené války mezi Spojenými státy a Sovětským svazem

Čtěte dál

PředchozíDalší