Přeskočit na obsah

Rok 1946

  • R

Rok 1946 byl rokem plným událostí na světě. Zde je několik významných událostí, které se staly v roce 1946:

  1. Založení Organizace spojených národů (OSN): 24. října 1946 byla založena OSN jako mezinárodní organizace zaměřená na udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, spolupráci mezi státy a řešení mezinárodních sporů.
  2. Projev „Železné opony“ Winstona Churchilla: 5. března 1946 britský premiér Winston Churchill přednesl projev ve Fultonu, Missouri, ve kterém použil termín „železná opona“ popisující dělení Evropy na západní a východní blok během studené války.
  3. Nürnberské procesy: Od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946 probíhaly Nürnberské procesy, během kterých byli souzeni a odsouzeni váleční zločinci za jejich činy během druhé světové války.
  4. Založení UNESCO: 16. listopadu 1945 byla založena Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) s cílem podporovat mír a spolupráci mezi národy prostřednictvím vzdělání, vědy a kultury.
  5. Konference v Potsdamu: Konference spojeneckých vůdců (USA, Velká Británie a Sovětský svaz) se konala v Potsdamu, Německo, od července do srpna 1945, kde bylo rozhodnuto o poválečném uspořádání Evropy a přísném postihu nacistických válečných zločinců.
  6. Vznik nových států: V roce 1946 došlo k vzniku několika nových států, včetně Filipín, Jordánska, Libanonu a Sýrie, které získaly nezávislost na svých koloniálních mocnostech.
  7. Hnutí za občanská práva: V USA začalo hnutí za občanská práva, které se snažilo o rovnost rasových a občanských práv pro afroamerickou komunitu, včetně založení organizace NAACP (Národní sdružení na podporu barevných lidí) a prvního kongresu africkoamerických národních lídrů.