Přeskočit na obsah

Rok 1945

  • R

Rok 1945 byl jedním z nejvýznamnějších let v moderní historii. Zde je několik významných událostí, které se staly na světě v roce 1945:

  1. Konec druhé světové války: Rok 1945 byl rokem ukončení druhé světové války. 8. května 1945, známý jako Den vítězství v Evropě (VE Day), byla podepsána kapitulace nacistického Německa, což oficiálně ukončilo boje v Evropě. 6. srpna 1945 byla svržena atomová bomba na Hirošimu a 9. srpna 1945 na Nagasaki, což vedlo k kapitulaci Japonska 15. srpna 1945 a oficiálnímu ukončení druhé světové války 2. září 1945.
  2. Vznik Organizace spojených národů (OSN): 24. října 1945 byla podepsána Charty OSN, která založila Organizaci spojených národů (OSN) jako mezinárodní organizaci zaměřenou na udržování světového míru a spolupráci mezi národy.
  3. Postup sovětské armády a osvobození koncentračních táborů: Sovětská armáda postupovala na východní frontě během druhé světové války a osvobodila koncentrační tábory, jako například Osvětim, kde nacisté provedli masové vraždy a genocidu Židů a dalších etnických a náboženských menšin.
  4. Konference v Jaltě: Mezi 4. a 11. únorem 1945 se konala Jaltovská konference, na které se sešli tři hlavní spojenci – americký prezident Franklin D. Roosevelt, britský premiér Winston Churchill a sovětský vůdce Josef Stalin. Na konferenci byla projednávána poválečná uspořádání Evropy a světa, včetně rozdělení Německa a poválečných hranic.
  5. Vznik atomové bomby: V červenci 1945 byla provedena první úspěšná jaderná zkouška atomové bomby v rámci projektu Manhattan, který byl tajným americkým výzkumným projektem zaměřeným na vývoj jaderných zbraní během druhé světové války.
  6. Deklarace lidských práv: 10. prosince 1945