Přeskočit na obsah

Rok 1939

 • R

Rok 1939 byl plný významných událostí na světové scéně. Zde je několik z nich:

  1. září 1939: Německo napadlo Polsko, čímž začala druhá světová válka. Polsko bylo rychle dobyto a rozděleno mezi Nacistické Německo a Sovětský svaz podle tajného dodatku Molotov-Ribbentropova paktu, který byl uzavřen mezi Hitlerem a Stalinem v srpnu 1939.
  1. září 1939: Velká Británie a Francie vyhlásily válku Německu jako reakci na jeho útok na Polsko. Tím byl oficiálně zahájen konflikt mezi Spojenci (Velkou Británií, Francií a dalšími zeměmi) a Osou (Nacistickým Německem, Italským královstvím a Japonským císařstvím).
  1. září 1939: Sovětský svaz napadl Polsko ze východu v souladu s tajným dodatkem Molotov-Ribbentropova paktu. Polsko bylo tak rozděleno mezi Nacistické Německo a Sovětský svaz.
 1. Březen 1939: Nacistické Německo zabralo zbytek Československa a vytvořilo Protektorát Čechy a Morava, zatímco Slovensko bylo vyhlášeno jako nezávislý satelitní stát pod kontrolou Německa.
  1. listopadu 1939: Sovětský svaz zaútočil na Finsko v zimní válce, která trvala do března 1940. Sovětský svaz získal některá území Finska, ale ne dosáhl svých cílů.
  1. května 1939: Nacistické Německo zaútočilo na Nizozemsko, Belgie a Lucembursko, čímž začala tzv. západní kampaň během druhé světové války. Během několika týdnů byla většina těchto zemí dobyta Německem.
 2. Židovský exodus: V roce 1939 začal židovský exodus, kdy tisíce židovských uprchlíků opouštělo Nacistické Německo a obsazené území a snažili se najít útočiště v jiných zemích. Tisíce židovských uprchlíků se pokusilo emigrovat do Palestiny