Rok 1938

Rok 1938 byl značně dramatickým rokem v mezinárodních dějinách. Několik významných událostí, které se staly na světě v roce 1938, zahrnují:

  1. Mnichovská dohoda: Dne 30. září 1938 byla uzavřena Mnichovská dohoda mezi Velkou Británií, Francií, Německem a Itálií, která předala Sudety, část československého území obývaného německou menšinou, nacistickému Německu. Toto rozhodnutí bylo učiněno bez účasti Československa a bylo kritizováno jako zrada.
  2. Anšlus: Dne 12. března 1938 provedlo Nacistické Německo anšlus Rakouska, čímž byla Rakousko připojena k Německé říši. Tento akt byl proveden násilím a proti vůli rakouské vlády, což posílilo nacistickou moc a otevřelo cestu k dalším expanzím Třetí říše.
  3. Krize v Československu: Po ztrátě Sudet se Československo ocitlo v politické a vojenské krizi. Byla zvýšena německá agitace na zbytku československého území, což vedlo k nejistotě a napětí v regionu.
  4. Okupace pohraničí: Dne 1. října 1938, krátce po podepsání Mnichovské dohody, zahájilo Nacistické Německo okupaci českého pohraničí, které bylo předáno Německu na základě dohody. To vedlo k vysídlení statisíců Čechů a Židů z tohoto území.
  5. Křišťálová noc: Dne 9. listopadu 1938 provedli nacističtí příslušníci Křišťálovou noc, což byla série násilností a rabování židovských obchodů, synagog a domovů v Německu, Rakousku a Sudetech. Tato událost měla za následek zničení mnoha židovských majetků a zatčení tisíců Židů.
  6. Spor o Těšínsko: V květnu 1938 se rozhořel spor mezi Polskem a Československem o oblast Těšínska, které bylo etnicky smíšené a bohaté na průmysl.

Čtěte dál

PředchozíDalší