Přeskočit na obsah

Rok 1934

  • R

Rok 1934 byl plný různých událostí po celém světě. Zde je několik významných událostí, které se staly v roce 1934:

  1. V USA byl přijat zákon o regulaci bankovnictví, známý jako zákon Glass-Steagall. Tento zákon oddělil komerční a investiční bankovnictví a měl za cíl zabránit budoucím finančním krizím podobným Velké hospodářské krizi.
  2. Adolf Hitler se stal německým diktátorem poté, co spojil funkce prezidenta a kancléře a získal tak veškerou moc. Tím začala éra nacistického Německa.
  3. Velký obchodní společnost Kodak uvedla na trh první fotoaparát s filmem typu 135, který se stal populární mezi fotografy po celém světě. Tento formát filmu se stal standardem pro 35mm kinofilm a stále se používá dodnes.
  4. V Sovětském svazu začala kolektivizace zemědělství, což byl pokus komunistické vlády pod vedením Stalina o centralizaci a kontrolu zemědělské produkce. To vedlo k hromadným konfiskacím majetku, násilnému odvodu obilí a dalším represe, které měly zničit soukromou vlastnictví a uskutečnit ideály komunistického režimu.
  5. Ve Spojeném království byl podepsán Londýnský pakt, kterým se vytvořila aliance mezi Velkou Británií, Francií, Itálií a dalšími zeměmi s cílem udržet mír v Evropě po první světové válce.
  6. V USA byl vyhlášen zákon o životním prostředí, který zakazoval vyhozování odpadů do oceánů, reguloval průmyslové znečištění a zavedl ochranu ohrožených druhů. Tento zákon položil základy pro moderní ochranu životního prostředí v USA.
  7. Ve Španělsku začala občanská válka mezi republikány a nacionalisty pod vedením Francisca Franca, která trvala až do roku 1939 a měla zásadní vliv na budoucí vývoj země.
  8. V Kanadě byla zahájena stavba mostu Golden Gate Bridge v San Franciscu, který se stal jedním z nejznámějších mostů na světě.