Přeskočit na obsah

Rok 1933

 • R

Rok 1933 byl plný důležitých událostí na světové scéně. Zde je několik klíčových událostí, které se staly roku 1933:

 1. Adolf Hitler se stal kancléřem Německa
 2. Dne 30. ledna 1933 byl Adolf Hitler jmenován kancléřem Německa. To zahájilo éru nacistického režimu v Německu, který měl zničující dopady na celý svět během následujících let.
 3. Přijetí zákona o zmocnění
 4. Po požáru Říšského sněmu v únoru 1933 vydal nacistický režim zákon o zmocnění, který posílil pravomoci Hitlera a umožnil mu získat neomezenou moc v Německu.
 5. Zrušení svobodných voleb v Německu
 6. Nacistický režim zrušil svobodné volby v Německu a omezil politickou opozici. Byly zakázány politické strany, které byly proti nacistickému režimu, a zahájila se politika pronásledování a diskriminace Židů.
 7. Rooseveltova nová doba
 8. Dne 4. března 1933 se Franklin D. Roosevelt stal 32. prezidentem Spojených států amerických. Jeho inaugurační projev obsahoval slavnou větu „Jediné, čeho se musíme obávat, je strach samotný“, která se stala motto jeho programu na záchrana země z Velké hospodářské krize.
 9. Vznik koncentračního tábora Dachau
 10. Dne 22. března 1933 byl otevřen první koncentrační tábor nacistického režimu, Dachau, nacházející se poblíž Mnichova v Německu. Tábory tohoto typu se staly symbolem hrůz nacistického režimu a byly používány k politickému pronásledování, věznění a vraždění milionů lidí během druhé světové války.
 11. Vstup Německa do Společnosti národů

 12. Dne 19. září 1933 se Německo stalo členem Společnosti národů, mezinárodní organizace založené po první světové válce s cílem udržovat mír a řešit mezinárodní spory. Nicméně nacistický režim později opustil Společnost národů