Přeskočit na obsah

Rok 1932

  • R

Rok 1932 byl důležitým rokem ve světových dějinách. Zde je několik událostí, které se udály v roce 1932:

  1. Velká hospodářská krize: Velká hospodářská krize, která začala v roce 1929, dosáhla v roce 1932 svého vrcholu. Celosvětová ekonomická recese způsobila masovou nezaměstnanost, bankovní krachy a ekonomickou nestabilitu ve velké části světa.
  2. Vznik Třetí říše: V Německu byla v roce 1932 volena nacistická strana a její vůdce Adolf Hitler se stal kancléřem. To vedlo k vzniku Třetí říše, totalitního režimu nacistického Německa, který měl hluboký dopad na světové dějiny.
  3. USA volí prezidenta: V roce 1932 byly v USA prezidentské volby, ve kterých zvítězil Franklin D. Roosevelt. Roosevelt nastoupil do funkce v době Velké hospodářské krize a přijal řadu politik zaměřených na obnovu americké ekonomiky, známých jako New Deal.
  4. Španělská občanská válka: V roce 1932 začala španělská občanská válka, která trvala až do roku 1939. Konflikt mezi republikány a nacionalisty pod vedením generála Francisca Franca vedl k dlouhotrvajícímu a násilnému střetu.
  5. Olympijské hry: V roce 1932 se konaly letní olympijské hry v Los Angeles, USA. Byla to desátá olympiáda, která se konala v období Velké hospodářské krize, a měla nižší účast než předchozí olympiády.
  6. Indická nezávislost: V roce 1932 byla vyhlášena nezávislost Britské Indie a vznikl nový politický systém, kterým byla zahájena cesta k plné nezávislosti Indie.
  7. Jiný významnými událostmi v roce 1932 bylo například udělení Nobelovy ceny za literaturu Johnu Galsworthyovi, podepsání Curyšské dohody o zrušení banánové republiky v Honduraské části Střední Ameriky nebo otevření přehrady Hoover Dam na hranici mezi státy Arizona a Nevada v USA.