Přeskočit na obsah

Rok 1935

  • R

Rok 1935 byl plný událostí, které měly významný dopad na světové dějiny. Některé z těchto událostí zahrnují:

  1. Vstup Německa do Saarské oblasti: Po první světové válce byla Saarská oblast pod mezinárodní správou. Na základě plebiscitu, který se konal v lednu 1935, se rozhodlo, že tato oblast se vrátí zpět do Německa.
  2. Přijetí norimberských rasových zákonů: V roce 1935 nacistické Německo přijalo norimberské rasové zákony, které legalizovaly diskriminaci a pronásledování židovského obyvatelstva. Tyto zákony omezily občanská práva Židů a zakázaly jim sňatky s nežidy.
  3. První let kolem světa: Americký letec Wiley Post provedl první sólový let kolem světa na letadle nazvaném „Winnie Mae“. Let trval 7 dní, 18 hodin a 49 minut.
  4. Válka v Etiopii: Italský diktátor Benito Mussolini začal válku proti Etiopii, která trvala až do roku 1936. Tato invaze vedla k okupaci Etiopie italskými vojsky.
  5. Nový Zéland jako první země zavádí sociální pojištění: Nový Zéland se stal první zemí na světě, která zavedla systém sociálního pojištění, který poskytoval státní podporu v nezaměstnanosti, nemoci a v důchodu.
  6. Zákaz alkoholu ve Spojených státech: Ve Spojených státech byl zrušen zákaz alkoholu, který byl uvalen v roce 1920 18. dodatkem Ústavy Spojených států amerických.
  7. Založení programu WPA v USA: V rámci boje s Velkou hospodářskou krizí založila americká vláda program WPA (Works Progress Administration), který poskytoval zaměstnání a finanční podporu pracovníkům veřejných prací.
  8. Vznik Národního parku Death Valley: Death Valley v Kalifornii se stalo národním parkem, který je dnes největším národním parkem ve Spojených státech.
  9. Zakládání Ligy národů: Liga národů, organizace, která měla sloužit k udržení mezinárodního míru a řešení konfliktů