Přeskočit na obsah

Psychopat to je člověk bez duše

  • P

Termín „psychopat“ se obvykle používá k popisu jedince s poruchou osobnosti, která zahrnuje rysy jako je nedostatek empatie, impulsivita a náchylnost ke spáchání trestné činnosti. Nicméně, psychopati jsou stále lidé s vlastními myšlenkami, pocity a chováním. Mají duši stejně jako každý jiný člověk, ale jejich chování a reakce na určité situace mohou být způsobeny odlišnými mentálními procesy a poruchami. Psychopatie není vždy jednoznačně definovaná a existuje mnoho názorů na to, jak by se měla diagnostikovat a léčit.