Přeskočit na obsah

Psycho to je psychika, pat to je patologie, složeno do slova psychopat

  • P

To je částečně pravda, slovo „psychopat“ je složeninou slov „psychika“ a „patologie“. Nicméně, samotné složení slov neznamená, že jedinec s psychopatií je člověk bez duše, jak bylo uvedeno v původním tvrzení. Psychopatie se spíše týká poruchy osobnosti, která může zahrnovat řadu rysů, jako je nedostatek empatie, nedostatek citu viny, povrchní šarm a manipulace s ostatními, impulsivita a porušování pravidel a zákonů. Tyto rysy mohou mít značný vliv na chování jedince, ale to neznamená, že by byl bez duše.