Místo zabíjení těla se budou zabíjet lidské duše

Tento výrok je poměrně abstraktní a může mít různé výklady, takže záleží na tom, jak jej chápeme.

Jestliže se tím myslí, že násilí se bude více zaměřovat na duševní úroveň, tedy například na psychické vydírání, manipulaci a podobné formy útlaku, tak tato tvrzení mohou být částečně pravdivá. V poslední době se totiž množí případy tzv. kyberšikany, kdy jsou lidé napadáni v digitálním prostředí a jejich psychická pohoda je zásadně narušována.

Je ale třeba si uvědomit, že fyzické násilí stále přetrvává a je stále velkým problémem v mnoha částech světa. Násilí na duševní úrovni by se nemělo považovat za „menší zlo“, protože i tato forma útlaku může mít pro oběť velmi závažné následky.

Místo toho bychom měli usilovat o to, aby se lidské konflikty řešily vždy pokojnou cestou a aby byla respektována lidská práva a důstojnost každého jedince. Je důležité podporovat vzdělávání a osvětu, které by měly přispět k tomu, aby se snížilo násilí jak fyzické, tak i duševní.

Čtěte dál

PředchozíDalší