Přeskočit na obsah

Období klasického násilí evolučně brzo skončí

  • O

Je třeba si uvědomit, že násilí v různých podobách existuje po celou historii lidstva a stále bohužel přetrvává i v dnešní době. Zároveň je ale pravda, že se postupně mění způsoby a formy, v nichž se násilí projevuje.

Pokud mluvíme o klasickém násilí, můžeme tím obecně rozumět fyzické násilí, které se v minulosti často používalo k prosazení moci a řešení konfliktů. V této oblasti můžeme v současnosti vidět určité pozitivní trendy, jako je například snižování počtu válečných konfliktů a úspěchy v boji proti trestnému činu.

Zároveň ale násilí stále přetrvává v mnoha podobách, jako jsou například domácí násilí, sexuální násilí, rasové a náboženské násilí a další formy. Tyto formy násilí mohou být velmi závažné a mají na oběti devastující dopad.

Proto nelze jednoznačně tvrdit, že klasické násilí končí, ale můžeme se snažit pracovat na jeho snižování a předcházení jinými způsoby, jako je například zvyšování povědomí a vzdělávání, podpora rovnosti a respektu a posilování právního rámce a soudního systému.