Přeskočit na obsah

Proč by nemohl robot prezident vyznamenávat roboty?

  • P

Už nebudeme muset chodit do školy, protože každý dostane do hlavy napojení na globální umělou inteligenci, stroje na práci a programy na řízení strojů to je naše budoucnost. Umělá inteligence funguje jako program, se kterým hrajete nějakou počítačovou hru, čím vyspělejší je hra tím vyspělejší budete na hru potřebovat počítač to je logické. Takto skončí temné období spojené s propagandou a cenzurou, lidi už nebudou moci chybovat a budou tak snadno dosahovat svých cílů.

Nová doba bude spojená s tím že lidi začnou mnoho cestovat po světě, aby si tak užili naplno života, práci bude moci každý vykonávat bez problémů daleko od svého zaměstnavatele, protože naší prací bude jenom testovat produkty na výrobu produktů zde budou stroje a programy. Lidi se už nebudou rozmnožovat pomocí sexu, ale lidi se budou vyrábět průmyslově a budou mít i evolučně zcela jiné tělo, které bude fungovat zcela jinak, než funguje naše současné ubohé tělo.

Lidová moudrost je klasickou ukázkou optimalizace a automatizace, kdy nám k pochopení něčeho cizího a složitého stačí jedna krátká věta. Největším problémem současnosti je nedostatek optimalizace a automatizace, proč v době digitalizace probíhají politické volby všude jako před padesáti lety kde je chyba? Proč svět v době digitalizace není digitalizovaný? Pokud by se každý stát dokonale digitalizoval tak by se zrušilo mnoho míst pro úředníky a politiky, nikdo si nepodřízne větev, na které sedí, za vším jsou výhody, pokud přijde někdo o výhody, tak se z toho psychicky zhroutí.

Proč by nemohl robot prezident vyznamenávat roboty? Vše dneska jde optimalizovat a automatizovat! Podívejme se na vyskakovací okna u stránek, co požadují od nás souhlas s tím, že nás mohou sledovat, co to má znamenat? Co je komu do toho, jak používám internet je to moje soukromá věc, na jaké stránky chodím a co tam dělám, už zde bylo dost dogmatických totalit, které s lidmi zacházeli jako s dobytkem.

Jak by se vám líbilo, pokud by se vaše vědomosti naskenovali ve virtuální realitě a vaše tělo by se eliminovalo v krematoriu, vaše vědomosti by se využili pro novou civilizaci, kde místo lidí je umělá inteligence napojená na autonomní roboty, nejsou na světě lidi, tak nejsou s lidmi problémy. Hodnota člověka je v jeho práci, pokud člověk nemůže pracovat za vysokou mzdu tak nemá člověk v konzumním systému žádnou hodnotu, za vším jsou dneska krysí závody, ve kterých není pravda a láska, jaký má smysl jít k volbám prezidenta republiky, když na kandidátkách jsou jenom staří bezcharakterní kariéristi.

Jak by svět vypadal, pokud bychom používali kouzelné brýle a díky nim bychom viděli lidi a mnohé jiné v nahotě tělesné a psychické, fungovalo by to i v televizi a na internetu, nebylo by možné tyto brýle nijak oklamat. Takto bychom zvolili zcela jiné politiky a kupovali jiné zboží a jiné služby, propaganda a cenzura by zkrachovala, nevydávali by se už časopisy a knihy ve kterých není pravda a láska, změnila by se celá naše konzumní kultura a tím i ekonomika a politika, pravda a láska by tak konečně globálně vyhrála nad lží a nenávistí na věčné časy. Co by se evolučně stalo s egoistickými pokrytci, co nám dneska díky protekci a korupci vládnou a mají se dobře díky egoistickému pokrytectví?

Došlo by k tomu, že by egoističtí pokrytci skončili v naší nové civilizaci, protože bychom je z civilizace odsunuli do rezervací a zde by došlo k oddělení mužů od žen, aby se už nemohli rozmnožovat jako invazní parazitující druh. Nebylo by to o diskriminaci menšin, bylo by to o tom, že dobrý hospodář nezalévá plevel a nekrmí parazity. Vše je zde hra a ten kdo porušuje pravidla musí být za to potrestán, díky kouzelným GVKB brýlím by zde už nebyli v civilizaci nikde na světě konfidenti a soudruzi, co si hrají mediálně na naše svaté spasitele.

Tato nová civilizace je digitální, zde jsou jenom nuly a jedničky, jednička je jako samec a nula je jako samice, jedničky a nuly žijí ve světě, který je kreslený, vše je zde velmi jednoduché a optimalizované, každý si nakreslí, co potřebuje a virtuální gumou smaže to, co už nepotřebuje. Není potřeba cokoli pro lidi vyrábět, stačí si to jenom pomocí umělé inteligence nakreslit a kresbu virtuálně oživit. Mluví se zde stručně a jasně k věci, není zde pokrytectví a bezcharakternost, stačí většinou odpovědět jenom ano nebo ne. Není zde toužení a soužení, všeho je dostatek a vše je bez problémů, není zde lež a nenávist, láska a pravda zde všemu kraluje. Všude je smích a štěstí, každý si užívá svojí digitální existenci, protože existuje v dokonalém digitálním ráji bez ubohého genetického těla, konzumní peklo bylo evolučně eliminováno na věčné digitální časy.

Nejprve zde byla televize a potom přišel internet, podívejme se na internet a televizi z pohledu pravdy a lásky. Najednou zjistíme to že internet a televize je nejvíce o propagandě a cenzuře podle hesla moje hra a moje pravidla, místo; novin, časopisů, knih, rádia atd. je zde internet a televize, proces vymývání mozků se digitalizoval a optimalizoval!

Mnoho tisíciletí žijeme všichni v otroctví, z dálky může otroctví vypadat jako; demokracie, humanismus, populismus, komunismus, socialismus, kapitalismus atd. s otroctvím je pevně spojená propaganda a cenzura! za krátkou dobu zde budou volby prezidenta republiky, otroci si tak budou moci zvolit svého otrokáře který jim bude pět let kralovat.

Přichází nová doba, která bude patřit strojům a programům, robot prezident bude vyznamenávat roboty, práce za mzdu zde pro otroky nebude, nebude zde pro otroky ani možnost soukromě podnikat, všemu bude kralovat globální umělá inteligence spolupracující s roboty. Je naivní představa že budou lidi dostávat peníze i když nebudou pracovat, proč by měli roboti živit lidi to nemá logiku, lidi zde tak evolučně skončí jako zde skončilo evolučně vše, co zde už bylo zbytečné.