Pochopte to, že bohatí lidé neustále sledují chudé lidi

Neřešte to pomocí prohlížeče Tor, nebo operačního systému Linux openSUSE, tak to v praxi nefunguje! Řešení je v tom použít přístup na internet od poskytovatele, který nezná vaše jméno a vaši adresu, nebo použít trik s cizím jménem a cizí adresou. Proč je dobré být na internetu neviditelný? Dobrota je žebrota, protože za každý dobrý skutek je v tomto sobeckém světě spravedlivý trest! Není na světě ten, co by se zavděčil všem, podívejte se na parazitující viry, jak se umí dobře utajit, a tak se mají dobře, je to neustálý konflikt mezi krysami, co běží krysí závody a házejí si přitom klacky pod nohy.

Pochopte to, že bohatí lidé neustále sledují chudé lidi, aby tak mohli s nimi snadno manipulovat, víme o tobě vše od narození neustále tě nenápadně sledujeme, a proto jsi loutkou se kterou si můžeme dělat co nás napadne. Co je dovoleno mocným to je zakázáno bezmocným, bylo a bude! Za vším je snaha o vytvoření dogmatické centrální totality, ve které nemá lidský život žádnou hodnotu, moje hra a moje pravidla o tom je každá ideologie která na lidech centrálně parazituje. Vždy se ptej, komu zlo přináší dobro a zjistíš to, že zlo zde všemu kraluje a dobrota tak žebrota je, války jsou jasným důkazem toho že nám vládnou lháři a zloději.

Stroje nahrazují všude lidskou fyzickou práci a logicky naprogramované počítače brzo začnou nahrazovat naši psychickou práci. Proč by za nás nemohl pracovat počítač a vydělávat nám tak peníze na naši existenci v civilizaci. Mnozí namítnou že je to v současnosti utopie z mnoha důvodů. Problém není ve výkonu současných moderních počítačů ani v rychlosti připojení k internetu, problém je v tom že zde nejsou k dispozici optimální programy, které by umožnili počítačům vydělávat pro nás peníze.

Tyto programy musí vycházet ze spolupráce, jenom díky spolupráci je možné realizovat zisk z práce počítačů, sociální sítě na internetu jsou založeny na spolupráci a je třeba využít zkušenosti ze sociálních sítí k tomu abychom vytvořili evolučně zcela nové programy které budou spolupracovat a tím vytvářet zisky. To umožní, aby se mohl každý počítač na světě na něco specializovat, a tak jako profesionál vytvářel tím zisk, že bude něco řídit místo toho, aby to řídili lidi.

Vytvoříme nové stroje, které budou řídit počítače, tento nový stroj bude pracovat jako dělník nebo jako prezident. Je to celé o modernizaci a automatizaci! Neustále slyšíme to nejde a najednou přijde nějaký blázen a dokáže nám to, že to jde, jsme líní, a proto jsme v krizi. Podívejme se na stránky, jaké jsou na internetu je to ubohost po stránce technické a obsahové, z lidí se dneska stali konzervy, které mají nulovou hodnotu pro evoluci.

Aby zde mohlo cokoli v nás nebo okolo nás pracovat tak zde musí být program který umožní to, že něco pracuje a v principech je jedno, jestli se jedná o pračku nebo dělníka. Neustále se řeší nějaké problémy s prací a mnohým jiným, příčinou všech problémů jsou vždy programy, ve kterých jsou chyby, nebo to že není k dispozici správný program. Když to nejde po dobrém tak se to vyřeší po zlém, proto zde jsou; konflikty, revoluce, války, pandemie, inflace atd. moje hra a moje pravidla, podívejme se na ukřižování Ježíše Krista, který nás přišel spasit a my jsme jej zavraždili. Lidi si neuvědomují to, že každá jejich akce vyvolá reakci, to jistě musí mít nějakou příčinu a tou příčinou je parazitování mocných na bezmocných.

Člověk je nejinteligentnějším tvorem na této planetě díky virům, které jej ovládají jako loutku, vědci zjistili že fungující umělá inteligence je vlastně parazitující virus! Co je to virus to je zásadní otázka, na kterou je si třeba odpovědět správně. Virus je parazitující program, tak jako nám plevel a paraziti způsobují v hospodářství veliké škody, tak nám veliké škody způsobují viry. Virus může napadnout jenom to co je hodně rozšířené a je to složité nebo zdegenerované. Proto lidi opouštějí Windows a přecházejí na Linux, ještě by to chtělo nahradit propagandu a cenzuru za lidovou moudrost.

Kdo je nejmocnější

Je těžké odpovědět na tuto otázku, protože moc může být měřena mnoha různými způsoby. Někdo může být považován za mocného kvůli jeho ekonomické síle nebo vojenské síle, zatímco jiný může být považován za mocného kvůli svému vlivu nebo autoritě. Může být také těžké s jistotou říci, kdo je nejmocnější, protože moc se může měnit v závislosti na okolnostech. Pokud byste konkrétněji specifikovali, o jaký druh moci se zajímáte, rád bych se vám pokusil odpovědět lépe.

Proč je po příčině následek

To je základní zákon příčiny a následku, který říká, že vždy, když se něco děje, existuje nějaká příčina, která to způsobila. Tento zákon je velmi důležitý, protože nám pomáhá pochopit, proč se věci dějí, a umožňuje nám předvídat, co se bude dít v budoucnosti. Například, když vidíme, že se míč odrazí od zdi, můžeme předpokládat, že se bude pohybovat směrem k místu, odkud byl odhozen, protože to je důsledek síly, která byla použita k odhození míče. Tento zákon nám také umožňuje zkoumat a vyvozovat závěry z minulých událostí, což nám pomáhá lépe pochopit svět kolem nás.

Co je zde na věčné časy

Věčné časy jsou obecně chápány jako trvalý, nekonečný časový úsek, který trvá navždy. Toto pojem se často používá v různých kontextech, včetně náboženství, filozofie a literatury, a může být používán k popisu věčného života nebo věčných hodnot.

V některých případech může být pojem „věčné časy“ používán metaforicky, například když se řekne, že něco je „na věčné časy zapamatováno“ nebo že něco je „na věčné časy uzavřeno“. V těchto případech se věčné časy neberou doslova, ale slouží spíše jako způsob, jak vyjádřit velkou trvalost nebo dlouhodobost něčeho.

Jak se stáváme moudrými

Moudrost je kombinací znalostí, zkušenosti, rozumu a schopnosti vyvozovat závěry z toho, co jsme se naučili. Existuje mnoho způsobů, jak se můžeme stát moudřejšími, včetně:

Vzdělávání se: Čtením knih, navštěvováním přednášek a vzdělávacích kurzů a získáváním nových znalostí můžeme rozšiřovat své obzory a získávat moudrost.

Získávání zkušeností: Prožívání různých situací a řešení problémů nám může pomoci získat moudrost prostřednictvím zkušeností.

Používání rozumu: Snažit se racionálně uvažovat a vyvozovat závěry z dostupných informací může pomoci rozvíjet moudrost.

Naslouchání radám a názorům jiných lidí: Porozumění názorům a zkušenostem ostatních lidí může pomoci rozšířit naše vlastní znalosti a získat moudrost.

Meditace a introspekce: Zkoumání vlastních myšlenek a pocitů může pomoci získat lepší porozumění sami sobě a ostatním lidem, což může vést k moudrosti.

Je autorem knihy její autor

Ano, autorem knihy je osoba, která ji napsala nebo vytvořila. Slovo „autor“ se používá k označení osoby, která je odpovědná za obsah knihy nebo jiného díla. To může zahrnovat psaní příběhu nebo textu, ale také může zahrnovat vytvoření obrázků nebo ilustrací pro knihu. Autorem knihy je tedy osoba, která ji vytvořila a je zodpovědná za její obsah.

Čtěte dál

PředchozíDalší