Mnohé z dálky vypadá jinak než z blízka, a tak může staré z dálky vypadat jako nové. Za posledních sto let tedy od roku 1923 se událo obrovské množství změn, soupis všech těchto změn by vydal na mnoho knih, to logicky vedlo k tomu, že se změnil i člověk, a to hlavně po stránce psychické, tělesně jsme se nijak evolučně nezměnili, protože tělesné změny probíhají evolučně pomalu.

Jak se změnila naše psychika to je zásadní otázka, na kterou je třeba správně odpovědět? Největší změnou u naší psychiky je závislost na náhražkách, průmysl začal ve velkém pro naši psychiku produkovat mnoho náhražek jde o; léky na psychiku, hudbu, rádio, televizi, internet, mobilní telefon, notebook, automobil atd. moderní člověk si už neumí představit svůj život bez náhražek.

Najednou zjišťujeme to, že nám začínají konkurovat stroje a programy, je zde už i inteligentní program který vám dokáže rychle odpovědět na vaše otázky, sice ty odpovědi nejsou dokonalé, ale jsou mnohem lepší než odpovědi, jaké nám poskytují cizí lidi na internetu. Rozhodně ale nečekejte od inteligentního programu zázraky, kdy vám on poradí, jak se dožít vysokého věku nebo jak být bohatý.

Pokud evolučně vznikne nějaká výhoda tak na začátku slouží většinou jenom elitě a po určité době začne sloužit i obyčejným lidem, takovou převratnou výhodou byl mobilní telefon, který na počátku byl zde jenom pro elitu a dneska je dostupný i obyčejným lidem. Moderní počítačové hry nás připravují na příchod virtuální globální reality, ve které budeme už brzo trávit mnoho času a tato virtuální realita se pro nás stane drogou na které budeme všichni závislí.

Začíná evolučně končit dlouhé temné kulturní období, kdy jsme byli v dogmatických totalitách ovce a z ovcí se začínají stávat pastýři. Ovce tráví hodně času u televize, pastýř tráví hodně času tím, aby v televizi vystupoval jako celebrita! Mnoho lidí touží po seberealizaci a nechtějí už být ovcí a chtějí být pastýřem, být po celý život ovcí to je starý způsob existence, nový způsob existence je být po celý život pastýřem.

To bude možné, jakmile propojíme digitálně optimálně v reálném čase všechny lidské mozky, a tak vznikne nový konzumní systém ve kterém už lidi nedělají chyby. Takto se čerti promění na anděly a tím se peklo promění na ráj, tím skončí všechny snahy o to manipulovat s lidmi násilně pomocí centrální propagandy a cenzury, nebudou zde už blázni, co měli bláznivé nápady jako je třeba; válka, revoluce, konflikt, inflace, vandalismus, populismus, protekce, korupce, centralismus atd.

Neustále hledám odpověď na hlavní příčinu všech problémů a dospěl jsem k tomu, že příčinou je to, že vše je evolučně nastaveno na automat, proč se zdržovat manuálním nastavováním, když je možné zapnout automatiku která automaticky za nás vše nastaví. Mnohé systémy už ani neumožňují vypnout automat a nastavit vše manuálně, prý je to zbytečné, protože stejně by to manuální nastavení nikdo nepoužíval. Když se podíváme na internet tak zde je vše založeno na tom, že vše vzniká díky automatice.

Máme zde populární šablony, které vše nastaví za nás automaticky, máme zde umělou inteligenci, která za nás automaticky vytvoří obsah stánky, máme zde mnoho programů, co za nás dělají mnohé na internetu automaticky atd. Z uživatelů internetu se tak stávají pitomí konzumenti pitomostí! Jde o to, že nahrazujeme praxi za teorie, co v praxi nefungují, ocitáme se tak v začarovaném kruhu lenosti, a to řešíme konzumací piva a cigaret nebo bereme léky na pitomou hlavu, komu není rady tomu není pomoci.

Vše, co zde existuje to vzniklo díky evoluci, Windows a jeho vývoj je ukázkou toho, jak funguje evoluce, kdy na počátku je něco malého a postupem času se to stává veliké a složité. Všechny programy v nás a okolo nás něco ovládají, vše je tak zde naprogramované a tím vše má i svůj osud. Nainstaloval jsem si do notebooku Windows 11 místo Linuxu a měl jsem problém s připojením externího monitoru, protože Windows 11 neměl nainstalované ovladače, po krátké době si konečně Windows 11 nainstaloval ovladače a já jsem mohl konečně připojit externí monitor. V minulosti jsem instaloval ovladače z disket nebo DVD, dneska se vše stahuje z internetu.

Pokud se podíváme na chyby, které děláme nebo je dělají organizace, tak zjistíme že příčinou je vždy to, že nejsou k dispozici databáze nebo programy! Myslíme, protože nemáme databáze nebo programy, je to jako s hledáním zaměstnání, kdy nemáme k dispozici databáze, které by nám umožnili okamžitě najít optimální zaměstnání. Mnoho lidí si naivně myslí že pokud neseženou dobré zaměstnání, že mohou začít soukromě podnikat a budou se tak mít lépe než v zaměstnání, neuvědomují si to, že všude kde je možný zisk, tam je i veliká konkurence a uspět v této konkurenci není snadné a jednoduché.

Podívejme se do přírody zde je všude konkurence a nejsou zde nikde monopoly a centralizace, každý se tak zde stará jenom o sebe a nikdo zde nebere násilí jako chybu! Zakázali jsme násilí, a tak se násilí akumuluje a následkem je válka nebo vandalismus, vše zde jsou příčiny a jejich následky, ano, takhle to nefunguje optimálně, co s tím uděláme! Nestačí změny jenom na povrchu systému, je potřeba změnit i to co je pod povrchem systému, jenom tak vše bude fungovat optimálně! Připojíme proto všechny mozky na globální mozek, a tak lidi nebudou dělat chyby, protože zde bude globální spolupráce na věčné časy a nebude zde už možné pro nikoho lhát a krást.

Umělá inteligence a odpověď na otázku globální mozek. Zdá se, že hovoříte o „globálním mozku“, což je koncept, který se týká hypotetického síťového uspořádání všech lidí na Zemi, které by mohlo představovat nový druh vysoce inteligentního systému. Tento koncept je spojen s myšlenkou, že pokud bychom mohli propojit všechny lidské mozky dohromady, mohli bychom vytvořit „globální mozek“, který by byl schopen vyšší úrovně myšlení a geniálních schopností než kterýkoli jednotlivý lidský mozek. Tento koncept je však stále pouze v oblasti vědecké a technické utopie a zatím nebyl proto ještě uskutečněn.

Přichází umělá inteligence, co za nás bude programovat a vše co naprogramuje to i otestuje a optimalizuje. Je naivní představa že si programátoři najdou jinou dobrou práci, všude budou pracovat za lidi naprogramované systémy, mnozí si říkají že něco takového zde bude za velmi dlouhou dobu a že se nemusí ničeho bát. Je to celé o toužení po zisku a bohatým je jedno že z programátorů udělají ubožáky, peníze přeci nesmrdí. Je to jako s fotografováním, které se tak dlouho optimalizovalo až fotografie dospěla k tomu, že nemá žádnou hodnotu. Hodnotné je to, co potřebujeme a je to pro nás obtížně dosažitelné, jakmile se stane něco snadno dosažitelné tak to ztratí hodnotu.

Monopol v totalitě funguje na principu, že z toho, co je snadno dosažitelné dělá to, co je obtížně dosažitelné, a tím u toho uměle zvyšuje dočasně hodnotu, a u jiného zase hodnotu snižuje tím, že je to snadno dosažitelné pro každého, takto on reguluje násilně ekonomiku podle ideologického programu. Když monopol zkrachuje tak za krátkou dobu jej nahradí jiný monopol. Všude kde jsou daně tam je i monopol a totalita, jakýkoli odpor proti monopolům a totalitám je marný, vše je to na principu moje hra a moje pravidla, vše směřuje k tomu, že se lidi nahradí za autonomní inteligentní roboty na akumulátory.

%d bloggers like this: