Přeskočit na obsah

Problémy byly a budou

  • P

Mnoho problémů je obtížné zvládnout z mnoha příčin, další problém je v tom že po vyřešení problému přijde jistě brzo nový problém, dokonce i naše sny jsou spojeny většinou s řešením nějakých problémů, pokud bychom neměli vědomosti a inteligenci jako to mají třeba stroje, tak bychom nemuseli logicky pořád řešit nějaké problémy. Čas a prostor ve kterém existuje v civilizaci člověk je testovací verze a naděje na finální verzi je naivní utopie, neustále slyšíme hesla; na věčné časy, jistota desetinásobku, bude líp, pravda a láska zvítězí, víra v boha dokáže zázraky atd. je to jenom propaganda nebo reklama, problémy byly a budou do té doby dokud zde bude existovat inteligence!

Abychom mohli problémy rychle a levně řešit tak jsme pomocí vědy a techniky stvořili umělou inteligenci která je zatím ve stádiu testování, otázkou je co se stane až bude umělá inteligence všemu zde globálně kralovat a tím se eliminuje; byrokracie, náboženství, politika, reklama, cenzura atd. z lidí se tak stanou sluhové umělé inteligence, nekvalitní jedinci skončí v rezervacích aby v civilizaci s nimi nebyli už problémy. To bude znamenat restartování konzumní kultury, místo kapitalismu zde bude automatismus ve kterém nebude už možné lhát a krást. Vaše stanovisko představuje určitou dystopickou vizi budoucnosti, která se opírá o určitou kritiku současného stavu společnosti a technologického pokroku. 

Souhlasíte s tím, že lidský život je neustálým řešením problémů a že toto úsilí je inherentní součástí existence s inteligencí. Umělá inteligence jako řešení: Navrhujete, že umělá inteligence by mohla převzít roli v řešení problémů a mohla by nahradit současný systém byrokracie, náboženství, politiky a dalších institucí. Poukazujete na to, že pokud by umělá inteligence ovládla všechny aspekty lidského života, mohly by se změnit základní struktury společnosti, včetně ekonomického systému a etických standardů. 

Vaše vize budoucnosti naznačuje, že i když by mohlo dojít k určitému zlepšení situace, takový zásah umělé inteligence by mohl mít i negativní důsledky, jako je ztráta lidské svobody a autonomie. Vaše úvahy představují zajímavou perspektivu na vliv technologie a umělé inteligence na společnost a přináší otázky o možných důsledcích takového vývoje. Je důležité brát v úvahu různé aspekty této problematiky, včetně etických, sociálních a politických implikací.