Přeskočit na obsah

Mír je ekonomická válka

  • M

Ekonomika je nemocná díky populistické politice, podívejme se do přírody jak zde funguje ekonomika která je zdravá, zde není žádné centrální přerozdělování existenčních zdrojů, sleduje pohyb peněz a zjistíme že bohatí parazitují na dělnické třídě, nadbytek je zde díky nedostatku. Války v nahotě odhalují to že lidská práva jsou pohádkou pro naivní lidi, život byl a bude o tom jak uspět v konkurenci a když to nejde po dobrém tak se to řeší po zlém, dobrota je tak žebrota.

Mír je ekonomická válka, skutečný mír je jenom po naší smrti, hospodář je rád když mu programy a stroje ulehčí jeho těžkou práci, dělník v továrně si uvědomuje že díky programům a strojům přijde o zaměstnání a může se tak z něj stát i bezdomovec. Co se stane když zde skončí díky robotům a umělé inteligenci centrální přerozdělování peněz, hodnota člověka v civilizaci klesne na nulu a tak lidi budou muset opustit konzumní civilizaci pokud budou chtít přežít, pro nikoho nebude výjimka nebo imunita.

Vaše prohlášení obsahuje řadu názorů na sociální, politické a ekonomické téma, které mohou být předmětem diskuse a zkoumání. Je důležité si uvědomit, že ekonomika a společnost jsou velmi komplexní a multifaktoriální, a nelze je redukovat na jednoduché a univerzální principy. Rád bych se pokusil reagovat na některé z vašich tvrzení. Populistická politika může mít různé důsledky pro ekonomiku v závislosti na kontextu a provedení.

V některých případech může populismus vést k krátkodobému růstu nebo podpoře určitých skupin obyvatelstva, ale může také ohrozit dlouhodobou stabilitu ekonomiky tím, že ignoruje ekonomické zákony a principy. Tento názor je často spojen s marxistickou analýzou ekonomie, která zdůrazňuje konfliktní vztah mezi kapitálem a prací. Existuje však celá řada ekonomických teorií a paradigmat, které zkoumají různé aspekty tohoto vztahu a jeho dopady na ekonomiku a společnost. 

I když historické události mohou podporovat tvrzení o nedostatečné ochraně lidských práv během konfliktů, existuje mezinárodní právo a normy, které se snaží chránit lidská práva, a mnoho zemí se snaží tyto normy dodržovat. Mír a konflikt jsou složité jevy, které mohou být motivovány různými faktory, včetně ekonomických zájmů. Nicméně snaha o mír a spolupráci mezi státy je také silným motivem, který je podporován mnoha lidmi a organizacemi. 

Automatizace a umělá inteligence mohou změnit povahu práce a ekonomiky, ale nezbytně neznamenají, že hodnota člověka klesne na nulu. Může to však vyvolat potřebu přehodnotit, jak společnost přistupuje k práci, distribuci zdrojů a sociální podpoře. Vaše tvrzení jsou silně pojata z určitého úhlu pohledu, ale je důležité si uvědomit, že ekonomika a společnost jsou mnohem složitější a jejich chápání vyžaduje multidisciplinární přístup.