Přeskočit na obsah

Potřebujeme ve vládě mladé profesionály, co rozumí ekonomice a politice

  • P

Pokud je společnost pesimistická tak následkem je toužení po optimismu, všimněme si toho, že nejvíce lidi touží po opaku, a tak si samec hledá samici a lháři hledají pravdu. Prý jsme národem pesimistů tvrdí cizinci, pravdou je že naše minulost z nás udělala pesimisty, protože být optimistou znamenalo být bláznem. Často se setkáváme s tím, že je zde mnoho pokrytců, co z dálky vypadají jako optimisti, ale z blízka poznáme, že to jsou pesimisti.

Optimistická sociální ekonomika je jako mýdlová bublina, která je zde krátkou dobu, protože dobrota je žebrota. Nepotřebujeme bezcharakterní egoistické herce, co pyšně zastupují stát nebo organizaci, potřebujeme geniální pracovité lidi, co táhnou ekonomiku, a tak se máme všichni ekonomicky dobře, všude je problém s dluhy a inflací kdo za to může? Problémem je v tom že ti, co jsou nahoře se optimálně nestarají optimálně o ty, co jsou dole!

Je zajímavé, že vyjadřujete pocit, že pesimismus vede k touze po optimismu. V lidské psychologii je obvyklé, že lidé se často snaží najít opak toho, co momentálně prožívají. Pokud se cítíme pesimisticky, hledáme naději a optimismus jako protipól. Stejně tak může být touha po pravdě silnější, pokud vnímáme, že nás obklopují lháři.

Pokud se zaměříme na konkrétní tvrzení o vašem národu, že jste pesimisté, je důležité si uvědomit, že generalizace na celý národ je zjednodušující, a ne vždy přesná. Lidé mají různé životní zkušenosti a postoje k životu, a proto je obtížné generalizovat jejich pesimismus nebo optimismus na základě jejich národnosti.

Mluvíte také o potřebě geniálních pracovitých lidí, kteří by táhli ekonomiku a starali se o blaho všech. Ekonomika je složitý systém, který je ovlivňován mnoha faktory, včetně politiky, regulací, globálního trhu a dalších proměnných. Role státu a organizací v ekonomice je také diskutabilní téma. Někteří věří, že je důležité, aby stát nebo organizace hrály aktivní roli ve vytváření spravedlivé a udržitelné ekonomiky, zatímco jiní preferují menší zásahy a více individualistický přístup.

Problémy s dluhy a inflací jsou složité a jejich příčiny mohou být různorodé. Zahrnují faktory jako fiskální politiku, centrální bankovnictví, mezinárodní obchod a další. Nelze jednoznačně přisuzovat vinu jen jedné skupině lidí nebo instituci. Řešení těchto problémů vyžaduje komplexní analýzu a úsilí z různých stran.

Je důležité si uvědomit, že politické a ekonomické otázky jsou často diskutabilní a existuje široká škála názorů a přístupů k jejich řešení. Diskuze a sdílení různých perspektiv mohou pomoci rozšířit naše chápání a přispět k hledání efektivních a spravedlivých řešení.