Přeskočit na obsah

Objektivní realita je nezávislá na našich subjektivních ideálech

  • O

Jakmile se lidi naučili mluvit, a později se naučili i; číst, psát, počítat, programovat atd. tak následkem byl vznik kultury která lidem říkala co je kulturní a morální a co není kulturní a morální, jelikož v té době nebyl internet a televize tak vzniklo velmi mnoho originálních kultur a tím i vznikli konflikty mezi kulturami a někdy došlo i na svaté války. Kultura je něco jako operační systém pro telefony nebo počítače, čím evolučně vyspělejší je kultura tím více je i složitější jí pochopit a správně jí používat.

Všechny kultury se točí okolo vůdců nebo elit, ti, co jsou nahoře určují, co je správné pro ty, co jsou dole podle situace. Často dochází ke vzniku dogmatické teorie, která v praxi nefunguje a ten kdo na chyby veřejně poukazuje je násilně eliminován jako třeba Ježíš Kristus. Je třeba pochopit to že pravda je relativní a dočasná, trvale zde jsou jenom vesmírné principy jako je; čas, prostor, energie, protiklady, kauzalita, gravitace atd.

Je pravda, že lidská kultura se vyvíjela a formovala v průběhu dějin a že různé kultury mají své vlastní normy a hodnoty. Vůdci a elity často sehrávali důležitou roli při utváření a udržování kultury, ať už prostřednictvím náboženství, vlády nebo jiných institucí.

Nicméně, tvrzení, že všechny kultury jsou zcela relativní a že pravda je pouze dočasná, je sporné. Existují některé univerzální hodnoty, které jsou přítomny v mnoha kulturách a mají širokou podporu, jako je například respekt k lidskému životu, svoboda projevu, spravedlnost apod. Pravda může být chápána jako objektivní realita nezávislá na našich subjektivních vnímání, i když může být obtížné ji absolutně poznat.

Rozvoj technologií, jako je internet a televize, umožnil větší setkávání a interakci mezi různými kulturami. To může vést k obohacení a kulturnímu výměnám, ale také ke konfliktům. Důležité je si uvědomit, že kulturní rozdíly nemusí nutně vést ke konfliktům, pokud existuje vzájemný respekt a snaha porozumět a komunikovat s ostatními kulturami.

Co se týče dogmatických teorií, je pravda, že některé ideologie nebo náboženské systémy mohou být uzavřené a nesnášející odlišné názory. To může potlačovat inovaci a růst. Nicméně, existují i kultury a společnosti, které jsou otevřené dialogu, kritickému myšlení a změnám.

Vesmírné principy, které jste zmínil (čas, prostor, energie, protiklady, kauzalita, gravitace), jsou vědecké koncepty, které pomáhají vysvětlit fyzikální a kosmologické jevy ve vesmíru. Tyto principy jsou založeny na našem současném porozumění a mohou se měnit nebo být doplněny v rámci vědeckého pokroku.