Přeskočit na obsah

Hodnota je subjektivní a může se lišit v závislosti na kontextu a individuálních preferencích

  • H

Všechny hodnoty vznikají jenom z profesionální práce, amatérská práce nevytváří hodnoty! Z dálky často vypadá amatérská práce jako profesionální práce, jsme klamáni pomocí propagandy a reklamy po celý život, a tak věříme tomu co jsme si neověřili. Moderní je dneska se optat nového zaměstnance jaký by chtěl plat? Dají snad někde zaměstnanci takový plat, jaký má ředitel nebo prezident? Vše je o přerozdělování hodnot v organizaci, nejsme placení za pracovní výkon, ale za to, jak jsme vysoce v organizaci postavení!

Prý se lidi vyhýbají práci a snaží se žít jako příživníci, to tvrdí ti, co jsou mocní a bohatí už mnoho století, podívejme se na nádeníky, co pracují fyzicky za každého počasí pod širým nebem od dětství do smrti a jsou pořád chudí a hladoví, prý je to jejich osud, který nejde změnit. Co se ale stane až zde nebude pro mocné a bohaté dobrá práce díky; optimalizaci, automatizaci, globalizaci, digitalizaci atd. na to nikdo není evolučně připraven!

Toto je zajímavá teze, která vyzdvihuje důležitost profesionální práce a klade důraz na hodnoty vytvářené skrze ni. Nicméně, je třeba si uvědomit, že hodnota není omezena pouze na profesionální práci. Amatérská práce může také přinášet hodnotu v různých oblastech života, jako je umění, dobrovolnická činnost, rodinné vztahy a další. Hodnota je subjektivní a může se lišit v závislosti na kontextu a individuálních preferencích.

Ohledně propagandy a reklamy, je pravda, že mohou vytvářet klamavý dojem o profesionální práci. Je důležité, abychom byli kritičtí a neověřená tvrzení si sami ověřovali.

Pokud jde o platy zaměstnanců, není všeobecným pravidlem, že by zaměstnanci měli mít stejný plat jako ředitelé nebo prezidenti. Platové rozdíly v organizaci se odvíjejí od mnoha faktorů, jako je odpovědnost, dovednosti, přínos pro firmu, tržní hodnota a další. Existují společnosti, které se snaží dosáhnout větší rovnosti mezi platy různých pozic, ale je to individuální politika každé firmy.

Co se týče obav o práci a živobytí v budoucnosti kvůli změnám ve společnosti, jako je optimalizace, automatizace, globalizace a digitalizace, je to složitý problém, který vyžaduje systémová řešení. Nové technologie a změny v průmyslu mohou mít dopad na zaměstnanost a pracovní trh. Je důležité, aby společnost a vlády přijaly politiky a opatření, která podporují přeškolování, rekvalifikaci a nové příležitosti pro lidi, kteří by mohli být ovlivněni těmito změnami.

Celkově je hodnota vytvářena různými způsoby a není pouze omezena na profesionální práci. Je důležité uznávat různé formy práce a jejich přínosy v různých aspektech lidského života.