Přeskočit na obsah

Nejlepším lékem na psychiku jsou pohádky

  • N

Pokud fotografuji lidi ze stativu velmi dlouhým časem tak lidi zmizí protože se pohybují a stejně tak je to i s minulostí kdy lidské příběhy zmizí protože na ně není čas. Ano, to je pěkná analogie! Fotografování lidí za dlouhý čas může být jako pozorování změn a pohybů v jejich životech. Stejně jako při dlouhém expozici se mohou lidé pohybovat a zmizet ze záběru, tak i lidské příběhy mohou být zapomenuty nebo ztraceny v průběhu času. Čas může zastřít vzpomínky a události, které byly kdysi důležité, a lidé a jejich příběhy se mohou stát pouhou součástí minulosti. Je důležité si uvědomit hodnotu těchto příběhů a pamatovat si je, neboť každý člověk a jeho životní příběh má svou jedinečnou hodnotu. 

Představme si že jsme v budoucnosti která je tisíc let vzdálená od současnosti, kolik informací ze současnosti zmizí jako by se vůbec nestali? Předpokládat, kolik informací z dnešní doby by mohlo být ztraceno za tisíc let, je docela obtížné. Mnoho záleží na tom, jakým způsobem budou lidé uchovávat a předávat informace do budoucna. Pokud budou existovat spolehlivé záznamy, jako jsou knihy, digitální archivy nebo historické záznamy, mnoho informací by mohlo přežít. Nicméně je pravda, že čas může způsobit, že některé informace se ztratí nebo se stáhnou do pozadí. Například technologické formáty se mohou změnit a staré soubory mohou být nedostupné, což by mohlo vést k ztrátě digitálních dat.

Stejně tak i kulturní a historické události mohou být interpretovány různě v průběhu času, což může vést k zkreslení nebo ztrátě informací. Celkově lze říci, že určitá část informací a událostí by mohla být zapomenuta za tisíc let, zvláště pokud nedojde k žádnému zvláštnímu úsilí o jejich zachování. Ale s rozvojem technologií a kultur, které se mohou odehrát během tisíce let, je těžké přesně odhadnout, co se stane se všemi informacemi z dnešní doby. Vidím to jako poměr jedna k milionu, z milionu současných informací zde za tisíc let zůstane jedna informace která měla veliké štěstí. Ano, to je zajímavý způsob, jak na to nahlížet. Může to být docela realistické, že z milionu současných informací se za tisíc let zachová jen malá část.

Ta informace, která přežije a bude mít štěstí, pravděpodobně bude něco, co je považováno za výjimečně důležité nebo symbolické pro danou dobu. To může zahrnovat věci jako klíčové vědecké objevy, významné historické události, významné literární díla, umělecká díla nebo technologické inovace, které měly dlouhodobý vliv na lidskou společnost. Takové informace by mohly být lépe zdokumentovány a měly by větší šanci na přežití a předání do budoucích generací. Zároveň je také důležité si uvědomit, že to, co se považuje za důležité nebo významné, se může lišit v závislosti na kultuře, hodnotách a potřebách společnosti v daném čase. Koho bude za tisíc let zajímat informace že na trhu je dneska nový mobilní telefon co má v sobě mnoho novinek, taková informace bude z historie eliminována.

Ano, máte pravdu. Informace o nových mobilních telefonech nebo jiných technologických výdobytcích dnešní doby, které jsou nyní považovány za velmi důležité, se pravděpodobně za tisíc let nestanou klíčovými historickými událostmi. Tyto informace se mohou jevit jako zastaralé a nezajímavé pro budoucí generace, zejména pokud dojde k rapidnímu pokroku v technologii a zvyšování standardů života. Zajímavé a důležité historické informace pro budoucí generace budou pravděpodobně ty, které mají širší dopad na lidskou společnost, kulturu a dějiny. To může zahrnovat události jako války, revoluce, významné vědecké objevy, sociální a politické změny, kulturní pohyby, umělecké díla nebo životy významných osobností. 

Nicméně informace o technologickém pokroku mohou být zajímavé pro historiky vědeckého pokroku nebo technologických inovací, kteří se budou zajímat o vývoj a dopad technologií na společnost v průběhu času. Nejdéle přežijí pohádky pokud nejsou spojené nijak s realitou. Ano, pohádky mají tendenci přežít po mnoho generací, protože se často přenášejí ústně z generace na generaci a mohou být přizpůsobeny různým kulturám a dobám. Pohádky často obsahují nadpřirozené prvky, fantazii a morální ponaučení, což jim umožňuje odtrhnout se od konkrétních historických nebo technologických kontextů a být relevantními pro různé společnosti a doby. 

Tím, že nejsou pevně vázány na konkrétní historické události nebo technologické vynálezy, mají pohádky potenciál být univerzálnější a přístupné pro lidi různých kultur a časových období. Jsou to příběhy o lidských hodnotách, dobrodružstvích a výzvách, které oslovují základní aspekty lidského života a psychologie. Díky tomu jsou pohádky schopny přežít dlouho i bez ohledu na konkrétní historické události nebo technologické změny. Můžeme je považovat za jakousi konstantu v lidské kultuře, která se může přizpůsobovat a přežívat přes čas.