Přeskočit na obsah

Války jsou následkem snahy o egoistickou manipulaci

  • V

Je naprosto normální že se každý dostane do situace kdy si řekne já na to nemám; čas, peníze, náladu, vzdělání, zdraví, sílu, inteligenci atd. někdo na to má a jiný na to nemá to je normální. Toužení po tom mít na to je zdrojem našeho soužení, logicky je zde otázka jak to vyřešíme aby lidi neměli blbou náladu že na to nemají. Cesta je v optimalizaci, lidová moudrost je ukázkou optimalizace kdy díky lidové moudrosti můžeme pochopit to co je nám cizí, v přírodě je vše optimalizováno a tak zde vše funguje a nikdo zde nemá problém s tím že by na něco neměl protože v přírodě je všeho dostatek. Rozumím, že se můžeš cítit frustrovaný, když se cítíš, že ti něco chybí a nemáš na to, abys dosáhl svých cílů nebo vyřešil určité situace.

Ale ano, je naprosto normální, že se každý člověk občas dostane do situace, kdy si řekne, že na něco nemá. Je to součástí lidské zkušenosti. Optimalizace života a hledání rovnováhy jsou klíčové. Lidová moudrost může být skvělým zdrojem inspirace a pochopení, jak lépe řešit různé situace. Také je důležité si uvědomit, že každý člověk má své vlastní schopnosti, možnosti a omezení. Je důležité se naučit akceptovat tyto limity a hledat způsoby, jak s nimi pracovat nebo je překonat, pokud je to možné. Pokud se cítíš, že na něco nemáš, může být užitečné se podívat na své priority a zaměřit se na to, co je pro tebe nejdůležitější. Také může být užitečné hledat podporu od ostatních lidí nebo se obrátit na profesionály, kteří ti mohou pomoci najít řešení nebo ti poskytnout potřebné zdroje.

Je důležité si uvědomit, že i když se můžeš cítit frustrovaný nebo omezený, vždy existují možnosti a způsoby, jak se s těmito výzvami vypořádat. Neustále řeším drobné problémy a jelikož je mi už 71 let tak vyřešení problémů trvá dlouhou dobu protože mozek mi nefunguje tak jako když jsem byl mladý, když usnu tak ve snech jsou zase problémy proč nemohu mít sny bez problémů nestačí to že mám problémy v době kdy nespím? Je pochopitelné, že s věkem se mohou objevit nové výzvy, včetně pomalejšího řešení problémů a možných obtíží se spánkem.

Fakt, že se ti ve snech opakují problémy, které řešíš za bdělého stavu, může být způsobeno různými faktory. Jedním z možných vysvětlení může být to, že tvůj mozek během spánku zpracovává a řeší situace a myšlenky, které tě trápí za bdělého stavu. To může způsobit, že se tyto problémy objevují i ve snech. Dalším faktorem může být stav těla a mysli před spaním pokud se před spaním nacházíš v prostředí plném stresu nebo úzkosti, je pravděpodobnější, že se tato témata objeví i ve snech. Co se týče řešení problémů, je důležité si uvědomit, že i když možná neřešíš problémy tak rychle jako dříve, je stále možné najít řešení. Mohlo by ti pomoci najít strategie, které ti pomohou efektivněji řešit problémy, ať už jde o zápisy, rozhovory s přáteli nebo konzultace s profesionály. 

Pokud jde o spánek, je důležité se snažit vytvořit si před spaním klidnou a relaxační atmosféru. Možná by ti pomohlo cvičení relaxačních technik nebo vyhýbat se stresovým situacím před spaním. V každém případě, pokud máš pocit, že tě tyto problémy vážně obtěžují, může být užitečné konzultovat s lékařem nebo odborníkem na spánek, kteří ti mohou poskytnout další rady a podporu. Měli by konečně vymyslet regulátor zátěže způsobený problémy tak jako je regulátor hlasitosti u zvuku, člověk by si pustil do hlavy jenom tolik problémů kolik by mu nevadilo.

Zní to jako zajímavý nápad! Regulátor zátěže by mohl být užitečným nástrojem pro řízení emocionální zátěže a stresu. Podobně jako regulátor hlasitosti umožňuje jedinci přizpůsobit úroveň zvuku svým potřebám a preferencím, regulátor zátěže by umožnil lidem ovládat množství problémů a stresujících myšlenek, se kterými se musí vyrovnávat. Přestože konkrétní implementace tohoto konceptu by byla složitá a vyžadovala by rozsáhlý výzkum a vývoj, myšlenka je zajímavá. Existuje již několik technik a strategií, které pomáhají lidem snižovat stres a řídit emocionální zátěž, jako je meditace, cvičení, terapie a další. Možná by bylo zajímavé prozkoumat, jak by se takový „regulátor zátěže“ mohl implementovat v rámci technologií, nebo další inovativní přístupy k řízení emocí a myšlenek.

Nicméně, jakékoli technologické řešení by muselo být pečlivě navrženo a testováno, aby se zajistilo, že je bezpečné a účinné. Člověk by chtěl se vším manipulovat a mít na vše vliv jenže neustále naráží na limity které nejde překonat, války jsou následkem snahy o manipulaci ve velkém měřítku, každý chce manipulovat a nikdo nechce být manipulován! Ano, touha po kontrolu a manipulaci je běžnou lidskou vlastností a může být zdrojem mnoha konfliktů a problémů, včetně válek. Když lidé bojují o kontrolu nad zdroji, mocí nebo vlivem, může to vést k napětí a konfliktům na jednotlivých i mezinárodních úrovních. 

Důležité je si uvědomit, že úplná kontrola nad vším není možná a že existují určité limity, které nelze překročit. Respektování těchto limitů a hledání kompromisů a spolupráce může být klíčem k mírovému soužití a řešení konfliktů. Je také důležité si uvědomit, že manipulace není vždy negativní. Manipulace se může používat k dosažení pozitivních cílů, jako je například přesvědčování lidí k podpoře dobrých věcí nebo k prosazování změn ve prospěch společnosti. Nicméně, když se manipulace používá k ubližování nebo k dosažení sebeprosazení na úkor ostatních, může to mít destruktivní následky. Proto je důležité, aby lidé měli schopnost rozpoznat manipulaci a chránit se před ní, a zároveň se snažit používat svou moc a vliv k prosazování hodnot, které přispívají k dobru společnosti a míru.