Přeskočit na obsah

Nebudeš egoisticky slídit na internetu v soukromí cizích lidí

  • N

Podívejme se na internet z dálky a z blízka, zde je jasná ukázka toho že z dálky vypadá internet lépe než z blízka, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je u internetu v tom že je internet jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si nuly hrají na veliké číslo, jenže z díla poznáme tvůrce a dojde nám to, že na internetu není nikde pravda a láska! Internet nabízí nulám snadnou seberealizaci, ale je to jenom iluze seberealizace!

Je to jako s kuchařskými recepty, které nám dobře při vaření poradí ale nemohou nás nasytit! Internet to jsou digitální informace, které najdeme pomocí záložek ve vyhledávači nebo pomocí vyhledávače. Velmi jsou na internetu populární sociální sítě, které nám nahrazují rodinu a mnohé jiné, pro mnohé se stal internet drogou, na které jsou závislí, v mnohém se tato závislost podobá závislosti na sektě.

Svět k lepšímu nezměnili populární knihy, svět k lepšímu změnili školní učebnice, protože jsme byli donucení učebnice číst a pochopit, nechceme něco moudrého číst na internetu, ale chceme se dobře bavit pomocí her nebo videa, psychická práce je pro nás trestem, protože jsme evolučně nepochopili to, že bez optimální práce nedosáhneme nikdy seberealizace.

Statisticky pokud vyhodnotíme internet na objektivní pravdu tak zjistíme, že pouze jedno procento obsahu internetu je objektivní pravda a zbytek jsou; dezinformace, propaganda, reklama atd. podobná je situace u; náboženství, filosofie, politiky, zákonů, pravidel, norem, umění, vědy, školství, zdravotnictví, byrokracie, tisku, televize, rádia atd. objektivní pravda platí všude a nemění se podle situace, takovou objektivní pravdou je že po akci je reakce a že napětí mezi protiklady je základem existence času a prostoru.

Subjektivní pravdy jsou továrnou na problémy a následkem jsou krize a války, komu není rady tomu není ani pomoci, stránka Zpovědnice je ukázkovým příkladem subjektivních pravdy, která z nás dělá pitomce, nejhorší je zde to, že moderátoři mají v hlavě nasráno! Mnozí si naivně myslí že Wikipedie nám poskytuje objektivní pravdu, čas ale jistě ukáže to, že většina současného obsahu Wikipedie je jenom; dezinformace, propaganda, reklama atd.

Programování v nahotě odhaluje, co je pravda a co je lež, pravda je jednoduchá (dobrota je žebrota) a lež je složitá (Ano, bude líp), proto složité programy mají mnoho chyb! Podívejme se na telefony, co nemají operační systém a telefony co mají operační systém, zde jasně vidíme to, že lépe fungují telefony bez operačního systému! Tak jako se kontroluje, aby lidi nekradli tak je třeba začít kontrolovat, aby lidi nelhali a začít zavírat lháře do vězení na dlouhou dobu, když to nejde s lháři po dobrém vyřešíme to po zlém.

Stát a jeho byrokracie dělá vše postaru pomocí formulářů a razítek, jako by zde nebyl internet, kde je zakopaný pes? Je to celé o tom, že by se najednou ukázalo to, že většina státních zaměstnanců s vysokými platy je zde už zbytečných, stát nefunguje jako firma která díky snížení nákladů dosahuje velikého zisku.

Je to celé o pokryteckém příživnictví, kdy příživníci dělají vše pro to, aby se zde měli trvale dobře a nechtějí se přizpůsobit digitalizaci a optimalizaci. Statistiky jasně dokazují to že 12 % lidí zde živí svojí prací 88 % lidí, namáhavá práce je zde trestem a odměnou je práce kterou dělají; prezidenti, ministři, senátoři, poslanci, byrokrati, soudci, notáři atd. kancelářské myši se nám přemnožili, protože zde není modernizace a optimalizace.

Náš stát mi připomíná sekty, které dělají ze svých členů pitomce pomocí svatých dezinformací! Brzo zde jsou politické volby a zase je to pomocí formulářů, jsme v digitalizaci a optimalizaci sto let za opicemi! Nutně potřebujeme umělou inteligenci a autonomní roboty, lidská práce je drahá a nekvalitní, protože vysokoškoláci to jsou oblečené pitomé opice!

1. Nepoužiješ digitalizaci a optimalizaci k páchání jakéhokoli zla ve snaze se mít dobře.

2. Nebudeš egoisticky zasahovat do soukromého života cizích lidí a cizích organizací.

3. Nebudeš egoisticky slídit na internetu v soukromí cizích lidí.

4. Nepoužiješ nikdy internet a intranet ke lži a krádeži.

5. Nepoužiješ internet a intranet k parazitování na tom, co je ti cizí.

6. Nepoužiješ nebo nepořídíš kopii informací nebo programu, který jsi nezaplatil.

7. Nepoužiješ neoprávněně hodnotného existenčního zdroje lidí nebo organizací.

8. Nepřivlastníš si peníze nebo práci jednice nebo společnosti.

9. Budeš přemýšlet o následcích informací nebo programu, který jsi zveřejnil.

10. Budeš používat internet a intranet ohleduplně, abys tak nespáchal jakékoli zlo.